facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

posledice ruske invazije na Ukrajino se že poznajo pri višjih cenah energentov, zato boste kmetje in čebelarji prejeli finančno nadomestilo. Vlog na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ni treba pošiljati, saj bodo informativne odločbe izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc, in sicer najkasneje do 8. 4. 2022. Agencija svetuje, da preverite izpolnjevanje pogojev in da morebitne neurejene pogoje pravočasno uredite.

Sicer pa bi vas radi opomnili na prenovljeno operacijo VTR za varstvo kosca na vlažnih ekstenzivnih travnikih. Ukrep VTR je v letu 2022 odprt tudi za nove kmete. Podrobnejše informacije o operaciji VTR pa si lahko preberete v rubriki PRIPOROČAMO V BRANJE.

Iz Podružnične šole Janče pa smo ta teden prejeli navdihujoč FOTO UTRIP, na katerem so otroci poskrbeli za nasad malin. Več spodaj!

In ne pozabite v NAPOVEDNIKU preveriti res pestrega dogajanja!

Lep pomladni pozdrav iz ekipe Mreže za podeželje,
Tina, Matej in Tanja

FOTO UTRIP PODEŽELJA

Ta teden smo s podružnične šole Janče prejeli fotografijo otrok, ki pod mentorstvom ge. Marjane Marn skrbijo za šolski eko-sadovnjak. Ga. Marjana je k fotografiji pripisala:

"Kljub še precej hladnemu vremenu, smo bili z učenci PŠ Janče že v našem eko-sadovnjaku in poskrbeli za nasad malin. Tako smo se z učenci odpravili v naš eko-sadovnjak, da poskrbimo za nasad malin. Najprej so prisluhnili razlagi in prikazu obrezovanja. Naučili smo se tudi prepoznati suho vejo in svežo. Zatem so nekateri dobili vrtnarske škarje, drugi motikice, tretji samokolnico. Razdelili smo naloge in pričeli z rezanjem suhih vej malin čisto pri tleh. Učenci so z veseljem poprijeli za delo in kot vedno uživali."

Iz ekipe Mreže za podeželje čestitamo ge. Marjani za res zgleden prenos znanja na mlade rodove in želimo, naj maline dobro rastejo! In naj ne zmanjka volje za tako lepe projekte!
Jance_MarjanaMarn
Avtor: Marjana Marn

AKTUALNO

Za zagotovitev prehranske varnosti je nujen premislek glede skupne kmetijske politike
Slovenski kmetje tako kot ostali prebivalci Slovenije s strahom spremljajo Rusko invazijo na Ukrajino, ki v Evropo prinaša negotovost in zbuja strah. Vse kaže, da bo letošnja setev zahtevala bistveno višje vložke v pomladanskih mesecih in posledično bistveno dražjo pridelavo hrane v primerjavi s preteklimi leti.
Finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo
Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjuje v odloku določene pogoje.
Finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu
Upravičenec je fizična ali pravna oseba, ki je vpisana v register čebelnjakov in je imela na dan 30. 6. 2021 prijavljeno najmanj eno čebeljo družino, ter izpolnjuje v odloku določene pogoje.
RAZPIS: 406.000 evrov nepovratnih sredstev za čebelarje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 11. marca, objavilo dva javna razpisa za čebelarje, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev–Sofinanciranje čebelarske opreme in na ukrepu Racionalizacija sezonske selitve panjev.
Kosite vlažni ekstenzivni travnik? Na njem gnezdi ali se prehranjuje kosec? Potem je ukrep VTR za vas!
Februarja 2022 je bil z 11. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) tudi uradno potrjen predlog dvostopenjskega ukrepa za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov (s kratico: VTR), ki se bo začel izvajati z letošnjim letom 2022.
Evidence o delovnih opravilih KOPOP in EK za 2022
MKGP je objavilo navodila in evidence o delovnih opravilih za ukrepa KOPOP in EK za leto 2022.
Zaključena oddaja vlog za 3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo
Z javnim razpisom je bilo razpisanih 5,24 milijona evrov, oddanih je bilo 9 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 1,76 milijona evrov.
Zaprtje 5. javnega razpisa za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
MKGP objavlja zaprtje 5. javnega razpisa za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 153/21.
Zasaditev mejice v Naravnem rezervatu Iški morost
V sredo, 2. marca 2022, smo na južnem delu Naravnega rezervata Iški morost s pomočjo prostovoljcev zasadili 240 metrov dolgo mejico. Gre za demonstracijski primer dobre prakse za prenos znanja na področju ukrepov za obnovo in ohranjanje mejic in je potekala v okviru projekta EIP VIVEK. Za zasaditev je Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije uporabilo sadike različnih avtohtonih lesnih vrst, kot so šipek, češmin, rdeči dren, črni trn, različne vrste vrb in krhlika.

LEADER

Kooperativno kmetijstvo LAS Dolenjska in Bela krajina
Ta teden bodo v Črnomlju potekala prva delavnica v okviru projekta Kooperativo kmetijstvo. Delavnice spletanja mrež iz konopljine vrvi se lahko udeležite v petek 18. 3. 2022 ob 17.00 v prostorih Belokranjskega izročila. Delavnico bo vodila Bernarda Kump. Potrebna je predhodna prijava na info@butikbibi.si ali 040 175 771.

Turistična delavnica: Večje turistične zgodbe presegajo meje in nas povezujejo – Hidden Hills Trail
(LAS loškega pogorja)
Aktivni kolesarski turizem je v vzponu in turistični produkti se razvijajo tudi na Škofjeloškem. V ponedeljek 28. 3. 2022 bo med 8:30 in 12:00 v domu čebelarjev Brode potekala delavnica, na kateri bodo predstavili nov kolesarski produkt Hidden Hills Trail. V drugem pa delu boste spoznali metodo LEGO® SERIOUS PLAY®. Delavnica je brezplačna po delavnici pa bo tudi nekaj časa za druženje in izmenjavo izkušenj. Prijave zbirajo na naslovu: eva.ulcnik@ra-sora.si .

2. nacionalni natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost pod sloganom »Gradimo mostove«
Društvo za razvoj slovenskega podeželja, ki mu je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano zaupalo koordinacijo postopka izbora, še naprej poziva podeželske skupnosti (vas, skupina vasi, občina, skupina občin …), da se pridružijo natečaju za izbor podeželske skupnosti za leto 2022 pod geslom »Gradimo mostove«. Rok prijave je 15. 4. 2022.

PAMETNO PODEŽELJE

Agrovoltaika prvič: 12 let pozneje
Prva malo sončno elektrarno na kmetijskem zemljišču na Kozjanskem. Pod paneli se še vedno pasejo ovce, na isti parceli pa hkrati pridobivajo elektriko za 150 gospodinjstev.

PRIPOROČAMO V BRANJE

DVOSTOPENJSKI UKREP HABITATI PTIC VLAŽNIH EKSTENZIVNIH TRAVNIKOV: Izboljšana operacija za kosca prinaša dodatna plačila ali zgodnejšo 1. košnjo - novosti v letu 2022
V letu 2022 izboljšana operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR_KOS), ki se izvaja v okviru ukrepa KOPOP, povečuje ciljnost izvajanja ukrepa ter prinaša dodatna plačila za površine, kjer bo ugotovljena prisotnost kosca v letu 2022. V primeru, da je kosec prisoten, kmet izvede košnjo po 1. avgustu na enega od treh možnih načinov in dobi plačilo glede na rezultat popisa, ki ga sporoči ARSKTRP.
Podrobneje o novostih in ukrepu VTR (kako se vključiti v izvajanje VTR, čas košnje, način košnje, kakšna so plačila za rezultat....) pa v publikaciji Zavoda RS za varstvo narave!

NAPOVEDNIK

Koledar

MAREC

Akcije obnove gozdov s sajenjem sadik gozdnega drevja v marcu in aprilu 2022
V času spomladanske obnove gozdov s sajenjem sadik gozdnega drevja bo potekalo več organiziranih prostovoljskih akcij obnove gozdov. Predvideni datumi akcij: 19. 3. - 2. vseslovenska akcija pogozdovanja pogorišča na Cerju; 26. 3. - dan sajenja medovitih rastlin; 2. 4. 2022 - vseslovenska akcija pomladimo gozdove. Lepo vabljeni!
Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022
Javna služba v sadjarstvu vsako leto objavi seznam dogodkov, ki se bodo odvijali na področju sadjarstva. Seznam vključuje v prvi vrsti dogodke v okviru Javne službe v sadjarstvu, dodani pa so tudi pomembnejši dogodki drugih strokovnih združenj za to leto. Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!
Strokovna razstava v okviru EIP projekta ”Travniški sadovnjaki” - 18. 3. 2022 ob 11. uri, Lukovica
V okviru EIP projekta ”Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja”
pripravljajo razstavo strokovne literature avstrijsko-slovenskega sadjarskega strokovnjaka Jožefa Lešnika.
Predavanje: EKOLOŠKA PRIDELAVA SOLATNIC - 21.03. 2022, ob 9.00 uri
Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000 - 22. 3. 2022, med 9:30 in 11:30, na spletni platformi Zoom
Predavanja organizira Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s partnerji v okviru projekta
LIFE-IP NATURA.SI. Predavali bodo strokovnjaki varstva narave in kmetijstva.
Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi - 22. 3. 2022 do 6. 9. 2022, Škocjan
Občina Škocjan v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan ponovno organizira t. i. Akademijo zeliščarstva »Postani zeliščar«, sklop predavanj in delavnic za ljubitelje in ostale pridelovalce/predelovalce zelišč ter zdravilnih rastlin.
Spletna predstavitev Dvostopenjska operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR)
- 24. 3. in 29 3. 2022, preko spleta (Zoom)
Predstavitev organizira Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Dodatne informacije glede ukrepa VTR lahko že pred predavanjem dobite preko telefonske št. 01 2309 512 ali elektronske pošte nastja.kosor@zrsvn.si.
Dan sajenja medovitih rastlin - 26. 3. 2022
Gregorjev sejem - 25. do 27. 3. 2022, Novo mesto
Kmetijska zadruga Trebnje – Krka pripravlja tradicionalni Gregorjev sejem, ki bo potekal v Novem mestu (Supernova Qlandia Novo mesto).
Zaključna konferenca EUREKA projekta - 29. 3. 2022
EUREKA je EU projekt, katerega cilj je zagotoviti širšo uporabo praktičnega znanja in inovativnih rešitev za kmete, gozdarje in druga podeželska podjetja. Na zaključni konferenci bo predstavljen prototip spletnega rezervoarja znanja poimenovan "EU FarmBook", katerega cilj je zajeti rezultate vseh vrst projektov z več akterji.

APRIL, MAJ

Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na kmetijah
KGZS vas vljudno vabi, da se udeležite brezplačnih demonstracijskih delavnic s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja. Pet sklopov delavnic bo izvedenih od marca do maja 2022 na šestih lokacijah.
Predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP v letu 2022 - 21. 4. ali 3. 5. 2022
Upravičenci, ki se bodo na novo vključili v odprte operacije ukrepa KOPOP v letu 2022, morajo pred tem opraviti predhodno usposabljanje za izvajanje tega ukrepa. Usposabljanja se lahko udeležite 21. 4. 2022 ali 3. 5. 2022.
JUNIJ
Konferenca LINC 2022 - od 21. do 24. 6. 2022
Vabljeni na evropsko konferenco LINC na Češkem v neposroedni bližini Jeseníky gora. Konferenca združuje izmenjavo izkušenj s področja razvoja podeželja s športnimi dogodki in evropsko kulinariko. LINC je pobuda lokalnih akcijskih skupin in nacionalnih mrežnih za podeželje. V okviru konference bodo orgaizirane tudi študijske ture. Registracije so že odprte.

JAVNI RAZPISI

AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020; rok za oddajo vlog: do objave zaprtja

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za oddajo vlog: 20. 5. 2022

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri; rok za oddajo vloge: 7. 5. 2022

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022; rok za oddajo vlog: 16. 5. 2022

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022; rok za oddajo vlog: 31. 3. 2022

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi; rok za oddajo vlog: 13. 4. 2022

3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo; rok za oddajo vlog: 15. 3. 2022

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

NOVO! Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

Trije razpisi za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja; rok za prijavo: 8. 4. 2022

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.