facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

spremlja nas aprilsko vreme, travniki in gozdovi so popolnoma ozeleneli, misli pa nam počasi že uhajajo na prvomajske praznike. Želimo vam prijetno branje tedenskih e-novic s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Pošljite nam kakšen foto utrinek z njive ali s potepa! Lepo se imejte!

Tanja, Matej, Tina in Slavica

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

spomladanski pašnik
Spomladanski pašnik, Foto natečaj, avtor: Miha Justin

AKTUALNE NOVICE

Gradiva za predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) za leto 2022
Objavljene so prezentacije iz predhodnega usposabljanja za ukrep KOPOP za 2022. Vsak, ki se želi vključiti v ukrep se mora udeležiti predhodnega usposabljanja. Predhodno usposabljanje za leto 2022 so zaradi epidemije koronavirusa izvedena v obliki spletnih izobraževanj. Naslednje in zadnje usposabljanje bo 3. 5. 2022. Potrebna je prijava.
Podaljšan rok prijave na 8. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v distribucijske centre do 30. junija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 8. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo do vključno 30. junija.
Posebna tematska izdaja priloge Agrobiznisa - Doživimo & okusimo Slovenijo 2022
Na voljo je posebna e-revija na temo turizma in pomena lokalne hrane in vin. Odkrijte Pomono, odprte vasi, vinski vlak, zeliščne vrtove Istre, vrhunske vinske destinacije in druge zanimive prispevke. Na voljo je tudi prispevek o pomenu LEADER k lokalnemu razvoju.
Dan odprtih vrat Zavoda Pod Strehco
Državni sekretar mag. Aleš Irgolič se je 22. 4. 2022 na svetovni dan Zemlje udeležil dneva odprtih vrat Zavoda Pod strehco, ki je potekalo na temo »Hrane ne mečemo stran«. Zavod Pod strehco je ob tej priložnosti predstavil novo podobo (prenovljene prostore) ter vlogo, ki jo bodo v prihodnosti opravljali med drugim na področju zagotavljanja toplih obrokov za socialno šibke, zmanjševanja presežkov hrane in preobrazbe le-teh v novo vrednost, medgeneracijskega sodelovanja ter projektnega sodelovanja s sorodnimi organizacijami trajnostnega in krožnega razmišljanja.
ČLANEK: Vzpon in padec monokulturnega kmetijstva
Vedno več ljudi hoče vedeti, od kod prihaja njihova hrana in kako je bila pridelana. Raziskave, omenjene v članku, so sofinancirane iz naslova Obzorje 2020.
3D kranjica – čebela velikanka lahko prileti k vam
3D kranjica je fizični model čebele v razmerju 100:1, ki ga je razvila Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s slovenskimi strokovnjaki. Na svetovni razstavi EXPO 2020 v Dubaju, je v slovenskem paviljonu, 3D kranjico videlo več sto tisoč obiskovalcev. S tem pa se njeno poslanstvo in pot ne konča. 3D kranjica nadaljuje svojo pot po različnih lokacijah v Sloveniji in tujini. Možna je izposoja.
Knjiga medenih receptov
Na OŠ Polhov Gradec so v letu 2021 pripravili e-knjigo medenih receptov v okviru projekta Erasmus+ z naslovom "To Bee or Not to Bee", ki poteka od leta 2019 s še 4 partnerskimi šolami iz Romunije, Portugalske, Poljske in Hrvaške. Pri tem so se ogromno naučili drug od drugega. Knjiga je nastajala tako, da je vsaka država prispevala 5 receptov, ki vključujejo med. Jedi so pripravili sami, jih fotografirali in vključili v skupen izdelek. E-knjiga je na voljo v prilogi.
Anketa: Analiza trga z ekološkimi živili v Republiki Sloveniji
Inštitut za razvojne in strateške analize je na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravil anketo s ciljem pridobiti podroben vpogled v promet z ekološkimi živili, na tej osnovi pa izboljšati prihodnje načrtovanje ekološkega kmetijstva v Sloveniji.
V analizi je potrebno zajeti tudi stanje in značilnosti prodaje na ekoloških kmetijah, ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo.
Sodelovanje poteka v obliki kratke ankete, ki traja 10 minut. Anketa je anonimna in ne zahteva nobenih vaših osebnih podatkov.
Sodelovanje ekoloških kmetij je zelo pomembno, zato tudi vas prosimo da si vzamete čas in izpolnite anketo.
Anketni vprašalnik, ki je namenjen pridelovalcem/kmetom, predvsem tistim, ki imajo svoja kmetijska zemljišča v zavarovanih območjih
V sklopu javnega razpisa 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam, so raziskovalci projekta EDUFarm v okviru projekta Ohranjanje biotske pestrosti kmetijske krajine z razvojem in vključevanjem izobraževalnega modela v kmetijsko dejavnost (EDUFarm) razvili anketni vprašalnik, ki je namenjen pridelovalcem/kmetom, predvsem tistim, ki imajo svoja kmetijska zemljišča v zavarovanih območjih.
S pomočjo anketnega vprašalnika želijo pridobiti vpogled o pogledu in stališču pridelovalcev, ki upravljajo kmetije znotraj varstvenih območij, o pomembnosti ohranjanja biotske pestrosti v kmetijski krajini.
Z dobljenimi rezultati bi želeli prepoznati pomembne socio-biološke problematike (npr. vpeljava KOPOP ukrepov in smernic v kmetijsko delovanje) ter vzroke zanje.
Zagotovili sredstva, da se ukradeni panji invalidom nadomestijo
Na Čebelarski zvezi Slovenije so s pomočjo poslovnih partnerjev in čebelarjev zagotovili sredstva za nove panje in čebele – za Zavod Razvoj Maribor, ki zaposluje invalide iz skupine najtežje zaposljivih oseb. Loterija Slovenije, ki je bila donator tega čebelnjaka z 10 panji leta 2020, bo zagotovila 1200 evrov. Nekaj sredstev in predvsem čebele pa bodo zagotovili tudi posamezni čebelarji.

MLADI KMETJE

Predstavitev projektov za mlade iz pristopa LEADER
Spletni dogodek, ki se bo odvil 10. 5. 2022 ob 10. uri je namenjen mladim na podeželju – društvom mladih, mladinskim organizacijam – ki željo prispevati k razvoju lokalnega območja, se povezovati z drugimi deležniki ter za svoje ideje iščejo vire financiranja.

ŠIRIMO ZNANJA

Končni rezultati EIP projektov – Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje
Začenjamo z objavami končnih gradiv in rezultatov zaključenih EIP projektov. Brez pestrosti opraševalcev ni prehranske varnosti. Opraševalci so najboljši pokazatelj, da je varovanje okolja in biodiverzitete v interesu kmetijstva in družbe nasploh. Projekt EIP Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje je na področju varovanja opraševalcev v kmetijstvu v Sloveniji oral ledino in prispeval k ciljem, da Slovenija postane model za trajnostno upravljanje populacij opraševalcev. V sadovnjakih, ki so bili vključeni v projekt, so izboljšali prehranske in gnezdilne razmere za opraševalce. Izveden je bil program usposabljanja za kmete, predavanja in delavnice, organiziran posvet, izdan priročnik in objavljene izobraževalne video vsebine.
VIDEO: Vzreja telet, vezana na mater
(Mother-bound calf rearing at the Rengoldshausen farm explained by Mechthild Knösel, NEFERTITI Farm Demo video)
V video prispevku Mechthild Knösel razlaga način vzreje telet in postopek odstavljanja od mater.
VIDEO: Uporaba mobilnega robota za molžo
(Mobile milking robot and pasture management on the Trévarez organic experimental farm, NEFERTITI Farm Demi video)
Poskusna kmetija Trévarez v Bretanji (Francija) ima dvojni sistem. Del kmetije je običajen s 120 hektarji in čredo 125 krav molznic Prim'Holstein. Drugi del je certificiran v ekološkem kmetovanju s 85 ha in čredo 55 krav v trismernem molznem rotacijskem križanju. Na ekološki kmetiji uporabljajo robota za molžo, ki ima posebnost, da je gibljiv in premičen z enega mesta na drugega, kar omogoča čimveč paše v omejenih razmerah glede na razdrobljenost parcel.

LEADER

Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri
Državni svet Republike Slovenije je 20. aprila 2022 v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Društvom za razvoj slovenskega podeželja organiziral posvet z naslovom »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri«.
Moj E-kolo, moje zdravje (LAS Prlekija)
Občina Apače je s projektom »MojE-kolo«, odobrenim na 5. javnem pozivu LAS Prlekija, zasledovala cilje kot so izboljšanje pogojev za boljše zdravje in samopodobo prebivalcev, spodbujanje in promocija lokalne ponudbe ter povečanje števila športno rekreacijskih dogodkov.
Z izvedbo organiziranega kolesarjenja in drugih dogodkov je svoje občane seznanila s pomembnostjo skrbi za svoje zdravje in zdrav način življenja, jih motivirala za telesno aktivnost in uvedbo bolj zdravega načina prehranjevanja. V okviru projekta so med drugim nabavili 9 električnih koles, namenjenih brezplačni uporabi ter kupili lesene mize in klopi, ki so jih namestili v centru Apač, pri črnskem mostu ter v Zg. Konjišču.
Izobraževanje za turno kolesarske vodnike v Kočevju
Rad-a kolesariš in poznaš zanimive poti, poleg tega pa si še komunikativen-a? Bi želel-a s seboj popeljati tudi druge radovedneže? Prijavi se na izobraževanje za turno kolesarske vodnike, ki bo letos v celoti potekalo v Kočevju, od 13. do 15. 5. in od 20. do 22. 5. 2022 in bo za udeležence brezplačno.

NAPOVEDNIK

Koledar

APRIL

Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na kmetijah
KGZS vas vljudno vabi, da se udeležite brezplačnih demonstracijskih delavnic s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja. Pet sklopov delavnic bo izvedenih od marca do maja 2022 na šestih lokacijah.
Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi - do septembra 2022, Škocjan
Občina Škocjan v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan ponovno organizira t. i. Akademijo zeliščarstva »Postani zeliščar«, sklop predavanj in delavnic za ljubitelje in ostale pridelovalce/predelovalce zelišč ter zdravilnih rastlin.
Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022
Javna služba v sadjarstvu vsako leto objavi seznam dogodkov, ki se bodo odvijali na področju sadjarstva. Seznam vključuje v prvi vrsti dogodke v okviru Javne službe v sadjarstvu, dodani pa so tudi pomembnejši dogodki drugih strokovnih združenj za to leto. Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!
MAJ
Predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP v letu 2022 - 3. 5. 2022
Upravičenci, ki se bodo na novo vključili v odprte operacije ukrepa KOPOP v letu 2022, morajo pred tem opraviti predhodno usposabljanje za izvajanje tega ukrepa. Usposabljanja se lahko udeležite 3. 5. 2022.
Brezplačno predavanje Dobrote slovenskih kmetij - bližnjica do prodaje in nakupa lokalnih izdelkov- 4. 5. 2022
KGZS vljudno vabi na brezplačno spletno predavanje z naslovom Dobrote slovenskih kmetij - bližnjica do prodaje in nakupa lokalnih izdelkov, ki bo potekalo 4. maja, s pričetkom ob 10. uri, prek ZOOM aplikacije na tej povezavi.
Podeželska mladina na Škisovi tržnici - 5. 5. 2022
Škisova tržnica je edinstven projekt, preko katerega Zveza ŠKIS v sodelovanju s študentskimi klubi spodbuja pozitiven odnos do slovenske kulture, narave in sočloveka, povezovanje in medsebojno spoznavanje mladih iz različnih okolij ter poudarja pomen mladinskega delovanja. S prireditvijo na enem mestu združi znanje, prakse, veščine in zabavo.
Letos so na Škisovi tržnici prisotni tudi mi ZSPM (Zveza slovenske podeželske mladine), kjer bodo na svoji stojnici pripravili prav posebne kmečke igre.
LEADER za mlade - 10. maj, spletni dogodek
Predstavitev projektov za mlade iz pristopa LEADER in povabilo mladinskim organizacijam k vključitvi v pripravo novih strategij lokalnega razvoja.
Dan odprtih vrat v SOVEN - 27. in 28. maja, Selnica ob Dravi
Brezplačni vodeni ogledi, delavnice polstenja volne in informativna predavanja!
JUNIJ
Švicarski dan ekološkega kmetovanja (Bio-Ackerbautag) - 8. in 9. 6. 2022
Lokacija: Organic Farm Hardhof Lüscher v kraju Holziken, Švica
Evropski kongres ekološkega kmetovanja - 16. in 17. 6. 2022
European Organic Congress 2022 se bo odvil v Bordeaux v Franciji
Konferenca LINC 2022 - od 21. do 24. 6. 2022
Vabljeni na evropsko konferenco LINC na Češkem v neposroedni bližini Jeseníky gora. Konferenca združuje izmenjavo izkušenj s področja razvoja podeželja s športnimi dogodki in evropsko kulinariko. LINC je pobuda lokalnih akcijskih skupin in nacionalnih mrežnih za podeželje. V okviru konference bodo orgaizirane tudi študijske ture. Registracije so že odprte.
EIP delavnica Preusmeritev v ekološko kmetovanje - 22. do 23. junij 2022, Italija

JAVNI RAZPISI

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020; rok za oddajo vlog: do objave zaprtja

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za oddajo vlog: 20. 5. 2022

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 - distribucijski centri; rok za oddajo vloge: 30. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN!)

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022; rok za oddajo vlog: 16. 5. 2022

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN!)

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN!)

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Načrt za okrevanje in odpornost - Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture; rok za prijavo: 29. 4. 2022

NOVO! Evropski teden mobilnosti - objavljen je »Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022 v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE - LIFE17 IPC/SI/000007«; rok za prijavo: 13. 5. 2022

NOVO! Razpis Evropske komisije za dodelitev sredstev za projekte s področja preventive in pripravljenosti na naravne in druge nesreče ter onesnaženje morja; rok za prijavo: 24. 5. 2022Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo.

Razpisanih 57.000 evrov nepovratnih sredstev za sektor čebelarstva
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje in organizacije čebelarjev, da sta bila v petek, 25. marca, v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in na ukrepu Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 57.000 evrov. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa traja do vključno 15. junija 2022.

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. 

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

Od prejemanja e-novic se odjavite s klikom na povezavo tukaj.