facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

Bližajo se praznični dnevi. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v teh predprazničnih dneh spodbujamo potrošnike, da posegajo po pridelkih in živilih domačih proizvajalcev ter tudi na ta način ohranjajo slovensko podeželje in z njim povezana delovna mesta.

Te dni se je zaprl javni razpis za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom. Trenutno je tako iz naslova PRP 2014-2020 odprtih 10 javni razpisov. Naj vas še spomnimo, da se jutri, 15. aprila, lahko udeležite predstavitve javnih razpisov za naložbe v krožno gospodarstvo, in sicer prek ZOOM aplikacije.

Do danes smo prejeli 147 rešenih ANKET o zadovoljstvu z informiranjem Mreže za podeželje. V anketi ste izrazili veliko pohval, pa tudi konstruktivnih kritik, za kar se vam najlepše zahvaljujemo. Skušali bomo upoštevati vaše želje! Izrazili ste tudi željo, naj delimo čim več primerov dobre prakse iz slovenskega podeželja. Že ta vikend se lahko odpravite na kmetijo Kozlek v Ilirski Bistrici, če vas zanima primer dobre prakse obnove ribnika. Prihodnji teden pa si boste lahko na kmetiji Vertovšek v okolici Krškega v živo ogledali prikaz ureditve plodonosnega gozdnega roba.

Prijetno branje novic vam želimo,
Tina, Matej in Tanja

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Od naše bralke ge. Nine smo prejeli še eno prav posebno fotografijo, tokrat čebele samotarke, ki sicer živijo prosto v naravi. No, tale je nastanjena v hotelu za žuželke :) Fotografija je bila posneta letos spomladi na sadjarski kmetiji v Spodnjih Dobrenjah, v bližini Maribora.
cebela samotarka_Nina Tojnko
Čebela samotarka (rogata dišavka - Osmia cornuta) nabira cvetni prah v bližnjem nasadu hruške in jo aktivno oprašuje, avtor: Nina Tojnko.

AKTUALNE NOVICE

Pri višanju samooskrbe je vsak košček kmetijske zemlje pomemben
Minister dr. Jože Podgoršek si je danes ogledal parcele, na katerih želi lastnik kmetije Gerželj zaraščeno zemljišče z gozdom vzpostaviti za kmetijske namene. Pri zasebnih lastnikih gozdov je to že mogoče z dodatkom št. 3 k Pogodbi o upravljanju gozdov, pri gozdovih v lasti Republike Slovenije pa se omogoča, da se tudi na državnih zemljiščih lahko vzpostavlja kmetijska zemljišča na tistih delih, ki so se začela zaraščati in so v prostorskih načrtih še vedno kmetijska zemljišča.
Odločbe o finančni pomoči za odpravo posledic škode zaradi pozebe v letu 2021
Dne 5. 4. 2022 so na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) pričeli z izdajo odločb za Finančno pomoč za odpravo posledic škode zaradi pozebe v letu 2021. Skupaj bodo v prvem paketu izdali 1757 odločb in izplačali približno 5,6 milijona evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli 8. 4. 2022. Drugi sveženj odločb bodo predvidoma izdali ta teden.
Zaključek oddaje vlog na 22. javni razpis na podukrepu 4.1
Z dnem 13. 4. 2022 je bila zaključena oddaja vlog na 22. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjena naložbam za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev (zaščita živali na paši pred velikimi zvermi).
2,1 milijonov evrov odobrenih sredstev za Gradnjo namakalnih sistemov
Izdane so odločbe za operacijo "Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom"
Na kratko o vključitvi v socialna zavarovanja za kmete
Preberite, kdo se lahko zavaruje kot kmet in kakšen je obseg pravic!
Nagrada socialnemu podjetju Eko Prlekija
Socialno podjetje Eko Prlekija povezuje majhne ekološke kmete za skupen nastop na trgu. Na Agrobiznisovem izboru za najboljšega podjetnika v letu 2022 je bilo nagrajeno za povezovanje in sodelovanje.
Anketa Mreže za podeželje o zadovoljstvu z informiranjem
Pripravili smo kratko anketo o zadovoljstvu z našimi tedenskimi e-novicami Preplet in nasploh obveščanjem o tematikah razvoja podeželja in pridobivanju evropskih sredstev. Vsak glas nam je pomemben, saj bi se radi še bolj približali vašim potrebam glede obveščanja! Anketa bo aktivna do petka, 22. aprila.
Anketa za gospodinjstva: Odpadna hrana v Sloveniji
Raziskovalci v okviru ciljnega raziskovalnega projekta Hrana ni odpadek (ARRS št: V4-2011), v katerem sodelujeta Biotehniška fakulteta (UL) in Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS), so pripravili anketo, s katero raziskujejo, kateri ukrepi bi pripomogli k zmanjšanju količin zavržene hrane v gospodinjstvih. Zanimajo jih ocene končnih potrošnikov o tem, kateri dejavniki ključno vplivajo na njihove vsakodnevne odločitve pri ravnanju s hrano, v čim večji meri pa bi radi dosegli tudi tiste, ki se morda s to tematiko še niso ukvarjali.
Anketa je anonimna, izpolnjevanje pa traja približno 10 minut.
VIDEO: Ljudje in zemlja
Po dveh letih premora je na Celjskem sejmišču znova potekal sejem Agritech. 115 razstavljavcev sodobne kmetijske opreme in strojev je predstavilo več kot 350 blagovnih znamk. V prispevku o varnem delu v gozdu se osredotočimo na pripravo in zavarovanje prostora pred sečnjo. Dodajamo napotke o tem, kako ustrezno načrtovati gnojenje poljščin in travinja. Z gostom se pogovarjamo o suši in alternativah za vzdrževanje prehranske varnosti. Oddajo zaokrožamo s čebelarji inovatorji, ki so se predstavili na sejmu v Celju.
Dopolnilna dejavnost v čebelarstvu
Preberite si o številnih možnostih za dopolnilne dejavnosti v čebelarstvu!
V vrtcu Otona Župančiča v Črnomlju zasadili gredo z medovitimi rastlinami
Zgledujmo se po njih!

GOZDARSTVO

Gozdni program - javna razprava
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je javno razgrnilo predlog Operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026. Pripombe in predloge sprejemamo do 28. aprila 2022.

MLADI KMETJE

Minister Podgoršek z državnim sekretarjem Irgoličem z mladimi kmeti Gorenjske
Na povabilo Zveze slovenske podeželske mladine (ZPMS) sta se minister dr. Jože Podgoršek in državni sekretar mag. Aleš Irgolič udeležila srečanja mladih kmetov z območja Gorenjske. Obisk je namenjen predstavitvi dela mladih v okviru delovne skupine določene regije, na kateri obravnavajo aktualne in najbolj pomembne vsebine s področja kmetijstva in podeželja.
Evropske potovalne karte za mlade
V okviru evropskega leta mladih 2022, DiscoverEU programa in programa Erasmus+, je odprt razpis oziroma možnost prijave na razpis za pridobitev evropske potovalne karte (večinoma karte za železniški prevoz po Evropi), katerega namen je, da mladi (18 let) potujejo in odkrivajo lepote in zanimivosti Evrope tudi s pomočjo dodatne kartice popustov za namestitev, lokalne prevoze, vstopnine, hrano itd. Možnost prijave je še do 21. aprila!

ŠIRIMO ZNANJA

Vpeljava biorazgradljive vrvice v hmeljišča in uporaba hmeljevine v novih industrijskih produktih

Hmeljarji, preberite, kakšna je okolju prijazna alternativa polipropilenskim (PP) vrvicam za oporo hmelja tekom rasti v slovenskih hmeljiščih!

LEADER

Posvet v Državnem svetu: »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost LEADER/CLLD danes in jutri«
Na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja in v dogovoru z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pri Državnem svetu RS, bo naslednji teden izveden posvet na temo izvajanja programa LEADER/CLLD.
Posvet bo potekal v sredo, 20. 4. 2022 od 10. uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana, vstop v dvorano pa je zaradi COVID pogojev omejen na vabljene posameznike. Posvet lahko vsi spremljate tudi na daljavo preko povezave http://drzavnisvet.si, vaša vprašanja, ki bi jih želeli izpostaviti pa pošljete v naprej, najkasneje do petka 15. 4. 2022 na e-naslov greta.cernilogar@prc.si.

Primer dobre prakse Vinarske zadruge Haloze na konferenci socialne ekonomije
V aprilu se zaključuje štiriletni projekt SocioLab Podravje, ki je bil zasnovan kot podporno okolje za obstoječa socialna podjetja in pomoč iniciativam za lažji zagon idej. Na mednarodni konferenci socialne ekonomije je delovanje zadruge predstavil predsednik Vinarske zadruge Haloze, z.o.o., s.p. Jožef Šmigoc. V Sloveniji je registriranih 265 socialnih podjetij. Vinarska zadruga Haloze z.o.o., s.p. je bila izbrana v družbo 10 socialnih podjetji v Sloveniji za predstavitev kot primer dobre prakse. Eden izmed partnerjev v projektu je bilo tudi PRJ HALO, podeželsko razvojno jedro. Direktor Jernej Golc je predstavil vsebine, s katerimi smo se srečevali v projektu: "Kako podpreti sektor socialne ekonomije pri zagonu in rasti na podeželju?"

NAPOVEDNIK

Koledar

APRIL

4. konferenco Povezovanje turizma in podeželja - 15. aprila 2022 v Kristalni palači v BTC v Ljubljani
Udeležba je brezplačna, prijava pa obvezna.
Prireditev ob zaključku projekta: "Ureditev ribnikov na območju med Snežnikom in Nanosom - 16.aprila 2022, Ilirska Bistrica
Na dogodku bo Milenko Oblak- lastnik Kmetije Kozlek predstavil svoje izkušnje in primere dobre prakse pri izvedbi in realizaciji projekta ureditve ribnikov med Snežnikom in Nanosom. Na kmetiji vas pričakujejo že od 14. ure dalje, ko si lahko ogledate kmetijo, prenovljen ribnik in izvir potoka Kozlek.
Razstava Obrazi dediščine JV Slovenije - do 12. maja 2022, Ljubljana
Na razstavi predstavljajo objekte iz 18 občin JV Slovenije in vse zvrsti dediščine.
Podnebni ukrepi in pot do podnebne nevtralnosti slovenskih občin – mehanizmi podpore občinam - 19. 4. 2022, preko spleta
Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) organizira spletni dogodek na temo podnebnih ukrepov in podnebne nevtralnosti slovenskih občin. Namen dogodka je občinam približati mehanizme, ki podpirajo podnebno ukrepanje in pot do podnebne nevtralnosti. Udeležba je brezplačna. Prijave so obvezne.
Izvedba demonstracijskih projektov razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja na kmetijah
KGZS vas vljudno vabi, da se udeležite brezplačnih demonstracijskih delavnic s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva in trženja. Pet sklopov delavnic bo izvedenih od marca do maja 2022 na šestih lokacijah.
Usposabljanja za kmetijska gospodarstva v okviru projekta EIP Plodonosni gozdni rob - 21. 4. 2022, okolica Krškega
Vabljeni na zaključni del usposabljanja za kmetijska gospodarstva v okviru projekta EIP Plodonosni gozdni rob, katerega vodilni partner je Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna.
Seznanitev s predlogom Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 - 21. aprila 2022 ob 10.00 uri v veliki sejni sobi v avli Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vabljeni na seznanitev s predlogom Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, ki bo potekala 21. aprila 2022 ob 10.00 uri v veliki sejni sobi v avli Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana. Registracija bo potekala od 9.30 ure naprej. Obvezne prijave!
Predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP v letu 2022 - 21. 4. ali 3. 5. 2022
Upravičenci, ki se bodo na novo vključili v odprte operacije ukrepa KOPOP v letu 2022, morajo pred tem opraviti predhodno usposabljanje za izvajanje tega ukrepa. Usposabljanja se lahko udeležite 21. 4. 2022 ali 3. 5. 2022.
Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi - od marca do septembra 2022, Škocjan
Občina Škocjan v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan ponovno organizira t. i. Akademijo zeliščarstva »Postani zeliščar«, sklop predavanj in delavnic za ljubitelje in ostale pridelovalce/predelovalce zelišč ter zdravilnih rastlin.
Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022
Javna služba v sadjarstvu vsako leto objavi seznam dogodkov, ki se bodo odvijali na področju sadjarstva. Seznam vključuje v prvi vrsti dogodke v okviru Javne službe v sadjarstvu, dodani pa so tudi pomembnejši dogodki drugih strokovnih združenj za to leto. Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!
MAJ
Predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP v letu 2022 - 21. 4. ali 3. 5. 2022
Upravičenci, ki se bodo na novo vključili v odprte operacije ukrepa KOPOP v letu 2022, morajo pred tem opraviti predhodno usposabljanje za izvajanje tega ukrepa. Usposabljanja se lahko udeležite 21. 4. 2022 ali 3. 5. 2022.
JUNIJ
Konferenca LINC 2022 - od 21. do 24. 6. 2022
Vabljeni na evropsko konferenco LINC na Češkem v neposroedni bližini Jeseníky gora. Konferenca združuje izmenjavo izkušenj s področja razvoja podeželja s športnimi dogodki in evropsko kulinariko. LINC je pobuda lokalnih akcijskih skupin in nacionalnih mrežnih za podeželje. V okviru konference bodo orgaizirane tudi študijske ture. Registracije so že odprte.
EIP delavnica Preusmeritev v ekološko kmetovanje - 22. do 23. junij 2022, Italija

JAVNI RAZPISI

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020; rok za oddajo vlog: do objave zaprtja

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za oddajo vlog: 20. 5. 2022

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri; rok za oddajo vloge: 7. 5. 2022

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022; rok za oddajo vlog: 16. 5. 2022

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN!)

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 15. 6. 2022 (ROK NAKNADNO PODALJŠAN!)

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

NOVO! Načrt za okrevanje in odpornost - Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah; rok za prijavo: 20. 4. 2022

NOVO! Načrt za okrevanje in odpornost - Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture; rok za prijavo: 29. 4. 2022

NOVO! Evropski teden mobilnosti - objavljen je »Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2022 v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE - LIFE17 IPC/SI/000007«; rok za prijavo: 13. 5. 2022

NOVO! Razpis Evropske komisije za dodelitev sredstev za projekte s področja preventive in pripravljenosti na naravne in druge nesreče ter onesnaženje morja; rok za prijavo: 24. 5. 2022Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo.

Razpisanih 57.000 evrov nepovratnih sredstev za sektor čebelarstva
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje in organizacije čebelarjev, da sta bila v petek, 25. marca, v Uradnem listu objavljena dva javna razpisa, in sicer za oddajo vlog na ukrepu Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in na ukrepu Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 57.000 evrov. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa traja do vključno 15. junija 2022.

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. 

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

Od prejemanja e-novic se odjavite s klikom na povezavo tukaj.