facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

s 1. februarjem se je zaprl javni razpis za sanacijo gozdov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Trenutno je tako odprtih 10 javnih razpisov. Preverite jih in se prijavite za finančna sredstva!

V tem tednu je bil objavljen tudi javni poziv za podelitev druge nagrade Zlata čebela. Namenjen je tistim, ki so posebej pomembno prispevali k zaščiti in krepitvi zavedanja o pomenu čebel in drugih opraševalcev na svetovni ravni. Nagrajenec bo 20. maja, na svetovni dan čebel, iz rok predsednika Republike Slovenije prejel skulpturo in listino Zlata čebela. Rok za oddajo predlogov je 15. marec.

Za konec vas še spodbujamo, da nam na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si pošljete fotografije, ki zaznamujejo utrip z našega podeželja, s pripisom FOTO UTRIP. Hvala!

Prijetno branje vam želimo iz ekipe Mreže za podeželje,

Tina, Tanja in Matej

FOTO UTRIP PRP

čebeljnjak pozimi
Slika: Čebelnjak pozimi, avtor: Boštjan Tovornik, Foto natečaj Moje podeželje.

AKTUALNO

Zaprtje javnega razpisa za sanacijo gozda iz PRP 2014-2020
V torek, 1. februarja 2022 ob 14.00 uri, se je zaprl 5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020. S tem dnem se je prenehalo zbiranje vlog.
Finančno nadomestilo zaradi dviga cen energentov tudi za nosilce kmetijskih gospodarstev
Vlada je sprejela predlog Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki je bil 31.1.2022 poslan v zakonodajno proceduro Državnega zbora. Predlog vključuje tudi enkratno finančno nadomestilo nosilcem kmetijskih gospodarstev.
Minister dr. Podgoršek na obisku v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini
Minister dr. Jože Podgoršek se je včeraj, 2. 2. 2022, mudil na obisku Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Tekom dneva je obiskal kmetije, ki se ukvarjajo z živinorejo in kmetujejo na območjih s težjimi pridelovalnimi razmerami ter se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi in gozdarstvom. Srečal se je tudi s predstavniki solčavske lokalne skupnosti in lovcev ter vodstvom Mozirske in Slovenjgraške izpostave Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).
Informativna usposabljanja za ukrepe kmetijske politike za leto 2022
Na kmetijsko gozdarskih zavodih po Sloveniji bodo tudi v letošnjem letu informirali kmete glede ukrepov kmetijske politike za leto 2022
Odprt mednarodni natečaj za nagrado Zlata čebela
Objavljen je javni poziv fizičnim, pravnim ali osebam javnega prava za predlaganje kandidata za podelitev nagrade Zlata čebela. Gre za najvišjo državno nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju ohranjanja in zaščite čebel ter drugih opraševalcev, ozaveščanja o njihovem pomenu za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine ter zdravja ljudi. Poziv bo odprt do 15. 3. 2022, nanj se pričakuje odziv tako iz Slovenije kot tujine.
Optimizacija rabe živinskih gnojil
Pilotni projekt Optimizacija rabe živinski gnojil se izvaja v okviru podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Podukrep je delno financiran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.
VIDEO: Zavod Sopotniki
Predstavitev dobre prakse, ki se je izvedla v okviru posveta Pametne vasi.
Najbolj inovativna živila so lečin bolognese, namaz iz laškega fižola, proseni desert ...
Inštitut za nutricionistiko je razglasil najbolj inovativna živila leta 2022. Gre za živila, proizvedena v Sloveniji in uvedena na tržišče v zadnjem letu.
2. del razpisa za sodelovanje na 33. državnem ocenjevanju DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2022
KGZS Zavod Ptuj, Mestna občina Ptuj, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z ostalimi kmetijsko gozdarskimi zavodi in ob podpori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS prirejajo v okviru FESTIVALA DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 33. državno prireditev in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov. Zaključna prireditev bo potekala od 20. do 22. maja 2022 v minoritskem samostanu na Ptuju. Izdelke bodo ocenjevale strokovne komisije, podeljena bodo zlata, srebrna in bronasta priznanja za kakovost. Zadnji rok za prijavo je petek, 25. februar 2022.
Anketa 'Odpadna hrana v Sloveniji, vzroki za nastajanje in možne priložnosti'
Vabljeni, da izpolnite spletno anketo 'Odpadna hrana v Sloveniji, vzroki za nastajanje in možne priložnosti', ki so jo oblikovali v okviru projekta Hrana ni odpadek. Z anketo želimo pridobiti osnovne informacije o vzrokih za nastajanje, kakor tudi o izvajanju in načrtovanju dejavnosti s področja presežkov hrane in odpadne hrane v vaši organizaciji, ter preveriti vašo pripravljenost za sodelovanje pri nadaljnjih aktivnostih projekta.
Izpolnjevanje ankete traja približno 3 minute za posamezno označeno aktivnost v verigi preskrbe s hrano.
Digitalizacija zadrug
Na izobraževanje, ki so ga na Zadružni zvezi razvili skupaj s partnerji iz Inštituta za digitalizacijo (IPM Digital), se je odzvalo 17 zadrug, kar kaže na veliko željo zadrug, da optimizirajo svoje poslovanje in delovne procese ter zgradijo konkurenčnejše okolje. Pomemben element izobraževalnega programa je tudi individualen pristop do udeležencev izobraževanja in njihovih zadrug, kjer je treba nuditi dodatno podporo za celostni pristop k digitalizaciji.

EVROPSKO INOVATIVNO PARTNERSTVO - EIP

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek EIP
Predstavljamo vam tretji sklop predstavitev EIP projektov z drugega dne posveta, ki je bil 23. 11. 2021 v Laškem. Ta teden vam predstavljamo naslednje tri predstavljene EIP projekte, ki so v začetni fazi izvajanja:

MLADI KMETJE

Digitalizacija kmetijstva s sistemom za spremljanje površin
V torek, 18. januarja, so na Zvezi slovenske podeželske mladine izvedli predstavitev Sistema za spremljanje površin, ki se nanaša na postopek rednega in sistematičnega opazovanja, sledenja in ocenjevanja kmetijskih dejavnosti in praks na kmetijskih površinah, in se izvaja predvsem na podlagi podatkov satelitov Sentinel programa Copernicus. Dogodka se je udeležilo 244 mladih kmetov.
Za mlade kmete objavljen javni razpis za zagon dejavnosti 2022
Objavljen je 8. javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete 2022, stare od 18 do vključno 40 let. Oddaja vlog se začne 14. februarja 2022 in zaključi 31. marca 2022.

ŠIRIMO ZNANJA

Odstranjevanje invazivnih vrst
Zavod RS za varstvo narave in Direkcija RS za vode sta s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI organizirala spletno predavanje o izzivih odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst rastlin. Jana Kus Veenvliet iz Zavoda Symbiosis je predstavila načrtovanje in izvajanje odstranjevanja različnih tujerodnih invazivnih vrst rastlin in odgovore na najpogostejša vprašanja, kot so: kdaj in kako odstranjujemo katere vrste, na kaj moramo biti pozorni pri delu in kako načrtovati odstranjevanje invazivk.
VIDEO: Primer izvedbe odstranjevanja invazivk ob Dravinji
Oglejte si primer izvedbe odstranjevanja invazivk ob Dravinji, ki ga je pripravil Peter Prosenc iz Direkcije RS za vode.

NAPOVEDNIK

Koledar

FEBRUAR

Vabilo na predstavitev 8. javnega razpisa 6.1 za mlade kmete - 4. 2. 2022 ob 10.00 preko Zooma
Spletna predavanja s področja ekonomike čebelarjenja - 10. do 24. 2. 2022
Izkoristite zimske mesece za izobraževanje in načrtovanje nove čebelarske sezone!
Organizator dogodkov je Čebelarska zveza Slovenije.
Spletna predavanja Apitehnični ukrepi in Tehnologija čebelarjenja z listovnimi panji - 4. do 21. feb., preko Zooma
Organizator dogodkov je Čebelarska zveza Slovenije.
DELOVNA AKCIJA: Priprava na novo gnezditveno sezono ptic, pregled in čiščenje gnezdilnic ter izdelava in namestitve novih gnezdilnic - 19. 2. 2022, od 9. do 14. ure
Delovno akcijo organizira društvo DOPPS.
Razvoj turizma na kmetijah - VABILO NA DELAVNICE - različni termini v februarju in marcu
Kmetijski zavod Maribor vas vabi, da se udeležite brezplačnih delavnic s področja razvoja turizma na kmetijah. Če ste razmišljali, da bi obogatili svojo dejavnost na kmetiji, so te delavnice kot nalašč za vas. Delavnice nudijo praktična znanja, ki jih boste lahko prenesli v delovanje vaše dejavnosti na kmetiji.
Program in urnik je na voljo TUKAJ.
Več o projektu si lahko preberete TUKAJ.
Prijavite se na TEJ SPLETNI STRANI.
Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022
Kmetijski inštitut Slovenije v okviru Javne službe v sadjarstvu vsako leto objavi seznam dogodkov, ki se bodo odvijali na področju sadjarstva. Seznam vključuje v prvi vrsti dogodke v okviru Javne službe v sadjarstvu, dodani pa so tudi pomembnejši dogodki drugih strokovnih združenj za to leto.
Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!

JAVNI RAZPISI

PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022; rok za oddajo vlog: 31. 3. 2022

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi; rok za oddajo vlog: 13. 4. 2022

3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo; rok za oddajo vlog: 15. 3. 2022

4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; rok za oddajo vlog: 14. 2. 2022

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Objavljen javni poziv za podelitev druge nagrade Zlata čebela
Objavljen je javni poziv fizičnim, pravnim ali osebam javnega prava za predlaganje kandidata za podelitev nagrade Zlata čebela.
Gre za najvišjo državno nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju ohranjanja in zaščite čebel ter drugih opraševalcev, ozaveščanja o njihovem pomenu za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine ter zdravja ljudi.
Poziv bo odprt do 15. 3. 2022, nanj se pričakuje odziv tako iz Slovenije kot tujine.

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Objavljen je Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je 24. decembra 2021 objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022. Razpis, ki bo izveden v eni fazi, bo odprt do 28. februarja 2022. Začetek sofinanciranja projektov je predviden septembra 2022.

Razpis Erasmus+ za leto 2022: izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet; rok za prijavo: 1. 3. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.