facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

tokrat vabljeni k branju zadnjih novic v prvem meseca leta 2022.

Kot je že v navadi, smo za vas pripravili pregled aktualnih dogodkov, napovednik prihodnjih in dodali ostale vsebine iz sveta podeželja.

Zahvaljujemo se vam za dosedanje odzive na naš poziv k sodelovanju in se veselimo vaših novih prispevkov, saj s tem skupaj soustvarjamo naš novičnik PRePlet.

Vse prispevke s področja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja nam lahko še naprej pošiljate na elektronski naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Priporočamo se tudi za fotografije, ki zaznamujejo aktualni utrip našega podeželja.
Tokratna ledena sveča pa je bila ujeta v objektiv Marjana Papeža. Hvala za delitev.

Prijetno branje vam želi ekipa Mreže za podeželje,

Tanja, Matej in Tina

FOTO UTRIP PRP

IMG_20220123_221312
Foto: ledena sveča, vir: Marjan Papež

AKTUALNO

Nov javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022
Dne, 21. 1. 2022, je bil objavljen 8. javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Razpisanih je 8,9 milijona evrov javnih sredstev, od tega 7,1 milijona evrov iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 1,8 milijona evrov iz proračuna Republike Slovenije. Iz pogojev je črtana določba, ki je preprečevala kandidiranje mladim kmetom s kmetij, na katerih je bila podpora mladim prevzemnikom dodeljena v prejšnjem programskem obdobju (2007–2013). Oddaja vlog se začne 14. 2. 2022 in zaključi 31. 3. 2022.
Gospodarsko ministrstvo za letos napoveduje dobrih 640 milijonov evrov novih razvojnih spodbud
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo letos gospodarstvu, občinam in ostalim ciljnim skupinam zagotovilo skupno 640,7 milijona evrov novih razvojnih sredstev, za katere bo možno kandidirati z oddajo projektne vloge v letošnjem letu. Od tega je 479,2 milijona evrov nepovratnih in 161,5 milijona evrov povratnih sredstev, s katerimi upravlja ministrstvo.
Minister Podgoršek in državni sekretar Harej pričela obisk v Posavski regijizvojnih spodbud
Radeče, Zdole, Artače, Orešje na Bizeljskem, Krško, 25. 1. 2022 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek in državni sekretar Anton Harej sta danes začela z obiskom Posavske regije v okviru vladnega regijskega obiska. Minister se je srečal z županom občine Radeče in obiskal kmetiji Bostele in Černelič, državni sekretar Harej pa je obiskal kmetijo Pavlin ter se srečal s predstavniki lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje.
Razglasili inovativna živila 2022
V preteklih dneh so bila razglašena najbolj inovativna živila leta 2022. To so živila, proizvedena v Sloveniji in uvedena na tržišče v zadnjem letu.
Poostren nadzor vožnje v naravnem okolju
Inšpekcija RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – lovska inšpekcija je sredi januarja opravila poostren nadzor vožnje v naravnem okolju z motornimi sanmi. Pri nadzoru so sodelovali tudi predstavniki Policijske postaje (PP) Kamnik – gorske policije, PP Tržič, letalska enota policije Brnik, Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) - enote Kamnik ter Lovišča s posebnim namenom (LPN) Kozorog Kamnik.
Opravljen nadzor nad sledljivostjo in označevanjem govejega mesa "izbrana kakovost Slovenija"
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi prejetih obvestil 17. januarja letos o nepravilnostih pri prometu z govejim mesom "izbrana kakovost Slovenija" uvedla inšpekcijske postopke preverjanja sledljivosti in masnega toka za goveje meso z oznako IK.
Ukinitev območij in ukrepov zaradi izbruha HPAI H5N1 (aviarne influence) pri perutnini
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da se z današnjim dnem ukinjajo zaščitno in ogroženo območje ter ukrepi na teh območjih, ki so bili uvedeni zaradi pojava visoko patogene aviarne influence (HPAI) H5N1 pri perutnini. Zaradi izbruha HPAI pri domači perutnini v občini Slovenska Bistrica je Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) 27. 12. 2021 določilo zaščitno in ogroženo območje ter ukrepe, ki se izvajajo na teh območjih.
Še je čas za sodelovanje na 33. Državnem ocenjevanju dobrote slovenskih kmetij 2022
V teku so priprave na 33. državno prireditev in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov Festival dobrot slovenskih kmetij. Prijave do 25. februarja 2022.
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2022
Tudi v letu 2022 so v okviru Javne službe v poljedelstvu v sodelovanju s Strokovno skupino za poljedelstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pripravili Priporočeno sortno listo krompirja za leto 2022.
Priložnost za evropske spodbude
Evropski natečaj za socialne inovacije je odprt do 24. februarja letos.
Obvestilo za sektor sadja o ponovnem začetku plačevanja prispevka za promocijo od 1. 1. 2022 dalje
Predelovalce sadja obveščamo, da jim za namen Izbrane sheme kakovosti (IK) ni treba poročati glede v letu 2021 predelanih količin sadja. Prispevek za IK se bo obračunaval od 1.1.2022 dalje, kar pomeni, da pridelovalci sadja poročajo in plačujejo prispevek za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2023.
Tudi kmetje bodo do bolniške upravičeni že od 21. delovnega dne dalje
Na seji Odbora za zdravstvo Državnega zbora je bil 20. 1. 2022 obravnavan in sprejet Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-U). Zakon mora sicer za uveljavitev dobiti še večino glasov v Državnem zboru, glede na včerajšnji potek seje pa na KGZS pričakujemo njegovo potrditev.
Vam dobava živil v javne zavode povzroča težavo?
Z željo po sistemski rešitvi glede časa prevzema živil v javnih zavodih ter enake dobave vseh dobaviteljev, na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije zbirajo nabor težav, s katerimi se soočajo kmetje pri dostavi živil. S prošnjo za sodelovanje se obračajo na vse pridelovalce, ki se soočate s tovrstnimi težavami.
Odločitev za vstop v sistem DDV po novem za kmete prostovoljna
Na podlagi dolgoletnih prizadevanj Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je bil v sprejetem Zakonu o DDV vključen tudi člen, s katerim se ukinja prag za obvezen vstop v sistem DDV.
Številčna populacija divjih prašičev ogroža obstoj kmetij
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se že vrsto let soočajo s problemi njihovih članov, ki jih povzroča divjad. S pozivom tudi tokrat opozarjajo na izjemno velik porast števila divjadi, ki povzroča težave pridelovalcem hrane.
Na štiri tisoč kvadratnih metrih pokritih površin želijo ustvariti najsodobnejši apiterapevtski center na svetu
Čebelarska zveza Slovenije in Čebelarska zveza društev Maribor želita s partnerji na širšem območju Maribora vzpostaviti sodobni apiterapevtski center v spomin dr. Filipa Terča... Po besedah Boštjana Noča, predsednika Čebelarske zveze Slovenije, gre za izgradnjo najsodobnejšega apiterapevtskega centra na svetu.
Slovenci v Dubaj pripeljali največjo čebelo na svetu
Največ pozornosti je deležna največja slovenska avtohtona čebela na svetu – kranjska sivka, ki v 90 % morfološko ustreza pravi čebeli. Trenutno je v pritličju paviljona razstavljena Kranjska čebela v razmerju 1: 100, torej je velika več kot meter.
Zagotovili že preko 30.000 medovitih dreves
Dobra dva meseca je še do dneva sajenja medovitih rastlin, do sedaj pa so na ČZS zagotovili donatorje in sponzorje za več kot 30.000 medovitih dreves.
Panjske končnice z motivi čebelarjev na dnevih evropske kulturne dediščine
Poslikane panjske končnice so avtohtoni kulturni element repertoarja slovenske kulturne dediščine, ki ga pozna skoraj vsak Slovenec. So poglavje ljudske umetnosti, ustvarjene večinoma od in za pripadnike kmečkih družbenih plasti.
Ljubljanska urbana regija – zakladnica lokalno pridelane hrane
Izšel je katalog pridelovalcev lokalno pridelane hrane, tržnic, trgovin in kratkih prodajnih verig v osrednjem delu Slovenije.

ŠIRIMO ZNANJA

KVIZ: Kako dobro poznate SKP?
Ne glede na to, ali ste strokovnjak na tem področju ali ne, vam EURACTIV ponuja vrhunski kviz, s katerim preverite svoje znanje o evropskem kmetijstvu (opomba: kviz je v angleškem jeziku).
VIDEO: Ogljično kmetovanje
Da bi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost, moramo dodatno omejiti izpuste in odstraniti ogljik iz ozračja. Kako? Tudi s t.i. ogljičnim kmetovanjem.
Priročnik za senene kmetije
V okviru EIP projekta je bil izdan priročnik, katerega namen je, da kmetijam, ki se odločajo za seneno prirejo, na preprost in hiter način predstavi ta način reje, kako si pomagati, ko naletimo na izzive, kako se vključiti v postopke certificiranja in kako poskrbeti za trženje. V priročniku so predstavljeni tudi primeri dobre prakse senene prireje.
Posebna priloga: Kmetijstvo in biotska raznovrstnost
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je izdala glasilo Zelena dežela, tokrat s prilogo projekta Life Naturaviva Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki.
Knjižica o najpogostejših invazivkah na Goričkem
Izšla je knjižica Najpogostejše invazivne tujerodne vrste v Krajinskem parku Goričko. V njej je predstavljenih 15 najpogostejših vrst rastlin, živali in gliv, ki so se na Goričkem razširile do te mere, da neugodno vplivajo na domače vrste. Poleg osnovnega opisa vrst v knjižici najdete tudi priporočila, kako upočasniti razširjanje posameznih vrst.

NAPOVEDNIK

Koledar
JANUAR
Kulinarični festival – Okusi Škofjeloškega, 8. – 30. 1. 2022
V začetku novega leta bo na Škofjeloškem območju pri enajstih ponudnikih potekal prvi kulinarični festival Okusi Škofjeloškega. Festival bo temeljil na kulinarični tradiciji območja ter na nadgradnji obstoječe kulinarične ponudbe in vključevanju lokalnih surovin v jedilnike, ki so jih gostinci in turistične kmetije oblikovali za potrebe omenjenega festivala.
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine za leto 2021
V petek, 28. januarja 2022, ob 10. uri vas ​vabimo na spletno predstavitev poročila “Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine za leto 2021″

FEBRUAR

Izobraževanje o aktualnem varstvu vinske trte v letu 2022
Vabimo vas na spletno izobraževanje o aktualnem varstvu vinske trte v letu 2022, ki bo 1. 2. 2022, ob 10.00 uri.
Vabimo vas na predstavitev javnih razpisov iz naslova programa razvoja podeželja 2014-2020
Predstavitev bo v sredo 2. 2. 2022 ob 12. uri bo preko aplikacije ZOOM na povezavi: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0oc-ugpz0sEtSM1oy2aX2Jle6gyjThoxPP

Vsebina:
- 7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021,
- 23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
- 24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.
Mednarodna razprava o lokalnem razvoju - 2. 2. 2022
LDnet mreža organizira spletno razpravo na temo lokalnega razvoja in CLLD "Debate on the Future of Local Development". Potrebna je prijava.
Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000
Vabimo vas na spletno predavanje Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000, ki bo v četrtek, 3. 2. 2022, med 9:30 in 11:30 na spletni platformi Zoom.
Predavanje o semenarstvu
Vabljeni na spletno predavanje o semenarstvu, ki bo 3.2.2022 ob 9.00 uri preko aplikacije Zoom.

JAVNI RAZPISI

PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

8. javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022 iz Programa razvoja podeželja 2014–2020; rok za oddajo vlog: 31. 3. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi; rok za oddajo vlog: 13. 4. 2022

4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; rok za oddajo vlog: 14. 2. 2022

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Objavljen je Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je 24. decembra 2021 objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022. Razpis, ki bo izveden v eni fazi, bo odprt do 28. februarja 2022. Začetek sofinanciranja projektov je predviden septembra 2022.

Razpis Erasmus+ za leto 2022: izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet; rok za prijavo: 1. 3. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.