facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

v preteklih dneh nas je narava razvajala z obilo sonca, tako da smo lahko užili pravo zimsko idilo.
Upamo, da vam je ugodno vreme napolnilo baterije in dvignilo razpoloženje za nadaljnje delo.

V spodnjih vrsticah ste vabljeni, da se nam pridružite pri pregledu najnovejših novic s področja podeželja, obenem pa vas tudi pozivamo k soustvarjanju našega novičnika PRePlet, in sicer tako, da nam na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si pošiljate aktualne novice s področja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

Priporočamo se tudi za fotografije, ki zaznamujejo aktualni utrip našega podeželja.

Tanja, Matej in Tina

FOTO UTRIP PRP

konji pozimi
Foto: Konji pozimi, vir: Pixabay

AKTUALNO

Gradiva z usposabljanja za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov
Na voljo so gradiva, ki so bila predstavljena v okviru Usposabljanja za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, za leto 2019. Usposabljanja, ki jih je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija, so bila izvedena v letu 2021. Usposabljanje se je izvedlo v okviru ukrepa M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja.
Minister dr. Podgoršek na obisku v Savinjski regiji o prihodnosti kmetijstva v tej regiji
Minister dr. Jože Podgoršek je obiskal Savinjsko regijo. V okviru obiska se je sestal z vodstvom občine Polzela, obiskal kmetiji Flis in Čretnik, ter se srečal s predstavniki Razvojne agencije Savinja ter Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
VABILO: zaključna prireditev ISTRALEKT (21. januarja, Sv. Anton)
Člane LAS Istre vabijo jutri, 21. januarja, ob 18. uri na zaključno prireditev projekta Istralekt, ki ga preko razpisa LAS Istre sofinancira Evropski sklad za razvoj podeželja. Na dogodku, ki bo potekal v Zadružnem domu Sv. Anton, bodo predstavili rezultate projekta, prisotne pa bo pozdravil tudi predsednik LAS Istre Andrej Medved.
Skupaj premagujemo izzive in soustvarjamo nepozabne zgodbe
V preteklem letu so z ekipo lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) Istre veliko doprinesli k razvoju in povezovanju na območju občin Ankaran, Izola, Koper in Piran. Uspešno izpeljani projekti, zadovoljni prijavitelji in izpeljani številni dogodki so le nekateri pokazatelji trdega dela, predanosti in srčnosti.
Cene inputov v kmetijstvu višje tudi v novembru 2021
Cene inputov v kmetijstvu so bile v novembru 2021 povprečno za 2,8 % višje kot v oktobru 2021, v primerjavi z novembrom 2020 pa za 21,2 %, največji porast je zabeležen pri gnojilih in sredstvih za izboljšavo tal, kjer so cene višje za 143,6 %.
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v novembru 2021 povprečno za 20,1 % višje kot pred enim letom. Vrednost kmetijskih pridelkov, odkupljenih v novembru 2021, je bila za 25,4 % višja od vrednosti odkupa pred enim letom.
Sadjarska strokovna srečanja v okviru JS za sadjarstvo in drugih strokovnih združenj za leto 2022
Znan je plan izobraževanj za leto 2022 sadjarskih strokovnih srečanj. Delavnice so usklajene v sodelovanju z JSKS in službo varstva rastlin.
Ljubiteljska znanost pridelave različnih sort navadnega fižola - poziv za sodelovanje v 2. krogu poskusa
Po velikem zanimanju za prvi krog poskusa v letu 2021, kjer je sodelovalo 3.450 državljanov iz vse Evrope, obeta sezona 2022 ponoven uspeh za agrobiodiverziteto. Poskus vključuje številne sorte fižola, ki jih bomo razmnoževali, gojili, fotografirali, snemali itd.
Vsi zainteresirani so vabljeni, da prispevajo in preizkusijo inovativen decentraliziran pristop k ohranjanju, razmnoževanju in souporabi semen za ohranitev agrobiodiverzitete.

Sodelovali in prispevali boste lahko s tem, da začnete gojiti izbrane ekotipe fižola na svojih poljih, terasah, balkonih, vrtovih...
Preprosto se registrirajte preko spletne aplikacije INCREASE CSE.
VIDEO: Ekološka kmetija Paldauf
»Slovenija je majhna dežela in brez povezovanja si težko uspešen.« Ostra konkurenca v sektorju pridelave in predelave hrane majhne kmetije pogosto potiska na rob obstoja. Ekološka kmetija Paldauf je eden izmed mnogih uspešnih primerov, ki dokazujejo, da je mogoče s pridelavo ekološke, zdrave in kakovostne hrane ter povezovanjem manjših in naprednih lokalnih ponudnikov izzive obrniti sebi v prid.
Uspešne zgodbe slovenskega podeželja se pišejo tudi s pomočjo evropskih sredstev – v dobro vseh nas.
Anketni vprašalnik za lastnike travniških sadovnjakov
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije raziskujejo trende na področju stanja travniških sadovnjakov in raziskujejo dejavnike ohranjanja oziroma opuščanja travniških sadovnjakov, zato so pripravili anketni vprašalnik.
Zdaj je čas – oddajte vlogo za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost
Zavezanci, ki davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljate na podlagi katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč ter pavšalne ocene dohodka na panj, lahko pri davčnem organu uveljavljate olajšavo za investiranja v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost.
Vlogo je treba oddati do 5. februarja 2022.

ŠIRIMO ZNANJA

VIDEO: Ogljično kmetovanje
Da bi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost, moramo dodatno omejiti izpuste in odstraniti ogljik iz ozračja. Kako? Tudi s t.i. ogljičnim kmetovanjem.
Priročnik za senene kmetije
V okviru EIP projekta je bil izdan priročnik, katerega namen je, da kmetijam, ki se odločajo za seneno prirejo, na preprost in hiter način predstavi ta način reje, kako si pomagati, ko naletimo na izzive, kako se vključiti v postopke certificiranja in kako poskrbeti za trženje. V priročniku so predstavljeni tudi primeri dobre prakse senene prireje.
Posebna priloga: Kmetijstvo in biotska raznovrstnost
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je izdala glasilo Zelena dežela, tokrat s prilogo projekta Life Naturaviva Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki.
Knjižica o najpogostejših invazivkah na Goričkem
Izšla je knjižica Najpogostejše invazivne tujerodne vrste v Krajinskem parku Goričko. V njej je predstavljenih 15 najpogostejših vrst rastlin, živali in gliv, ki so se na Goričkem razširile do te mere, da neugodno vplivajo na domače vrste. Poleg osnovnega opisa vrst v knjižici najdete tudi priporočila, kako upočasniti razširjanje posameznih vrst.

LEADER

NAPOVEDNIK

Koledar

JANUAR

Poljedelsko predavanje o tehnologiji pridelave in varstvu koruze in žit, novosti pri mehanizaciji, mejice - 21. 1. 2022 ob 9. uri
Vljudno vabljeni na spletno predavanje v izvedbi Kmetijske svetovalne službe Maribor.
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine za leto 2021
Vabljeni na spletno predstavitev poročila "Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev
slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine delno poročilo za leto 2021" v petek, 28. januarja 2022, ob 10. uri preko aplikacije Webex
Kulinarični festival – Okusi Škofjeloškega, 8. – 30. 1. 2022
V začetku novega leta bo na Škofjeloškem območju pri enajstih ponudnikih potekal prvi kulinarični festival Okusi Škofjeloškega. Festival bo temeljil na kulinarični tradiciji območja ter na nadgradnji obstoječe kulinarične ponudbe in vključevanju lokalnih surovin v jedilnike, ki so jih gostinci in turistične kmetije oblikovali za potrebe omenjenega festivala.

FEBRUAR

Mednarodna razprava o lokalnem razvoju - 2. 2. 2022
LDnet mreža organizira spletno razpravo na temo lokalnega razvoja in CLLD "Debate on the Future of Local Development". Potrebna je prijava.

JAVNI RAZPISI

PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:


7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi; rok za oddajo vlog: 13. 4. 2022

4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji; rok za oddajo vlog: 26. 1. 2022

6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; rok za oddajo vlog: 14. 2. 2022

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 24. 1. 2022

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 17. 1. 2022

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Objavljen je Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je 24. decembra 2021 objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022. Razpis, ki bo izveden v eni fazi, bo odprt do 28. februarja 2022. Začetek sofinanciranja projektov je predviden septembra 2022.

Evropska komisija je objavila razpis za sofinanciranje informacijskih aktivnosti glede pomena skupne kmetijske politike za leto 2022. Rok za oddajo vloge je 25. 1. 2022. Vabljeni k prijavi projekta!

Razpis Erasmus+ za leto 2022: izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet; rok za prijavo: 1. 3. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.