facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

“Od nekdaj so ženske opravljale pomembne naloge na kmetiji, vendar se jim te pomembne vloge pogosto ni pripisovalo ali priznalo. Vsaj ne dokler so ženske roke milo in pridno opravljale najrazličnejša dela na kmetiji. Ko pa so opešale, omagale ali zbolele, se je ta primanjkljaj še kako poznal. V Slovenski Istri so na marsikateri kmetiji ostale ženske, kmetice, Šavrinke same z ducatom otrok in svoj težko prigaran kruh služile s pešačenjem na glavi noseč pridelek v večja mesta. Na račun svojega garanja in iz žuljev se je rodila tista prava ženska veličina."

Tako je mlada prevzemnica Martina Veršnik za 8. marec na pristen in svojstven način z nami podelila svoje razmišljanje o ženskah na slovenskem podeželju.

V rubriki PRENOS ZNANJA pa nadaljujemo s predstavitvijo zaključenih EIP projektov, ki v slovenski prostor prinašajo pomembne novosti in nova spoznanja - tokrat o prireji govedine vrhunske kakovosti in o izboljšani tehnologiji za pridelavo krme.

Na novo pa je objavljen tudi javni razpis za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme. Prijavite se!

Za konec naj vas te dni še povabimo v Celje na sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije AGRITECH!

Lepo vas pozdravljamo iz ekipe Mreže za podeželje,
Tina, Matej in Tanja

FOTO UTRIP PODEŽELJA

Srečanje dobrih żena
Srečanje kmečkih žena, avtor: Zdenka Šiligoj/foto natečaj Mreže za podeželje

AKTUALNO

1,47 milijonov evrov za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 4. 3. 2022, objavilo 6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Cilj razpisa je sanacija škode v gozdovih zaradi žledoloma, vetroloma in prenamnoženih populacij podlubnikov.
Svečana otvoritev Sejma kmetijske in gozdarske mehanizacije AGRITECH v Celju
V sredo, 9. marca, je bila svečana otvoritev sejma AGRITECH v Celju. Na sejmu so bili med drugim predstavljeni tudi aktualni javni razpisi in letošnja kampanja zbirnih vlog. Na ogled je preko 350 različnih blagovnih znamk kmetijske mehanizacije in večina blagovnih znamk gozdarskih strojev. Sejem bo odprt do nedelje - vabljeni!
2. nacionalni natečaj za najuspešnejšo podeželsko skupnost pod sloganom »Gradimo mostove«
Vasi, skupine vasi, občine, skupine občin! Pridružite se natečaju za izbor najuspešnejše podeželske skupnosti za leto 2022 pod geslom »Gradimo mostove«! Rok prijave je 15. 4. 2022.
Trije razpisi za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo jutri, 11. marca 2022, v Uradnem listu objavilo tri javne razpise, namenjene sofinanciranju delovanja nevladnih organizacij, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
Uveljavljanje finančnih nadomestil v čebelarstvu in kmetijstvu
Objava odlokov za uveljavljanje finančnih nadomestil zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu in za uveljavljanje finančnih nadomestil zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo.
Cenzus za pridobitev statusa kmeta v letu 2022 znaša 15.756,72 evra
Zakon o kmetijskih zemljiščih je trenutno v postopku spreminjanja v parlamentarni proceduri, tako glede pridobitve status kmeta še vedno veljajo obstoječe določbe.
Kaj je potrebno za njegovo pridobitev navaja vodja službe za ekonomiko kmetijstva na KGZS mag. Martin Nose.
26. marec - dan sajenja medovitih rastlin
Konec lanskega leta je Čebelarska zveza Slovenije dala pobudo, da se 26. marca v čim širšem obsegu pristopi k sajenju medovitih rastlin. Več o projektu in o tem, kako posaditi drevo, pa v prispevku!
Vabljeni v prenovljen ukrep za varstvo kosca (VTR), ki v letu 2022 prinaša pomembne novosti
Ukrep za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR), ki se izvaja v okviru KOPOP, ima za cilj ohranjati vlažne travnike, ki so življenjski prostor številnih vrst ptic, tudi kosca. V letu 2022 se pri ukrepu VTR spreminja datum prve možne rabe, ki bo odvisen od pojavljanja kosca. Uvaja se dodaten način košnje s puščanjem nepokošenega rešilnega otoka. Novost pa je tudi ta, da bodo kmetje v primeru doseganja rezultata upravičeni do dodatnega plačila. Kmetje lahko vse informacije o novostih ukrepa dobite na kmetijsko svetovalni službi.

LEADER

Zbor članov in volitve v organe DRSP 2022 - 2026
Prvi redni zbor članov DRSP in posvet LAS je potekal v sredo, 9. 3. 2022, v dvorani Kulturnega centra Kočevje. Za novega predsednika je bil izvoljen Roman Medved. Čestitamo! V popoldanskem delu srečanja je potekal posvet LAS, ki je bil namenjen razpravi o aktualni problematiki CLLD, predstavitev delovanja gostujočega LAS po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in ogledu projektov v Kočevju ter trgovine Zakladi Kočevske.

Novi tržni produkti - Kooperativno kmetijstvo LAS DBK
Situacija s COVID-om je opozorila na pomen lokalno pridelane hrane, pa tudi dostave, s čim manj posredniki. V projektu Kooperativno kmetijstvo LAS Dolenjska in Bela krajina so si projektni partnerji zastavili cilj vzpostaviti sodelovanje med lokalnimi pridelovalci in potrošniki. V prvi fazi projekta so na osnovi javnega povabila prepoznali 10 ponudnikov. Med njihovimi produkti so izluščili 30 tržnih izdelkov, ki so najbolj zanimivi za širšo javnost. Vse izdelke so preverili z vidika ustreznosti ter potrebnih registracij oz. dovoljenj, ki jih potrebujejo za prodajo na trgu.

Šiv za okolje (LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah)
Ko ženske delajo skupaj –
to je vez, kot nobena druga. (V.P.)

Vabimo vas, da si na YouTube kanalu LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah pogledate, kaj so o projektu ŠIV ZA OKOLJE - osnove šivanja in reciklaža oblačil povedale udeleženke. KLIK KLIK

PAMETNO PODEŽELJE

VIDEO: Molzni robot, robot za kidanje in ostala hlevska oprema
Dobra predstavitev molznega robota Fullwood, robota za kidanje Joz in ostale kmetijske tehnike PetRa. Snemanje je potekalo na kmetiji Čretnik s strani Klemena Bobnarja. Tovrstno tehnologijo lahko spoznate tudi na sejmu Agritech v Celju, ki je odprt do nedelje, 13. 3.!
VIDEO - Robidišče, prebujajoča se vas
Marjanca Grčman in ekipa Na lepše je pripravila zanimivo reportažo iz najzahodnejše slovenske vasi. Obiskali so Robidišče, kjer Staša Mesec že več kot dve desetletji na novo oživlja vas. Gre za primer dobre prakse, ko skorajda izpraznjeno naselje obujajo tudi s pomočjo turizma. Razmišljajo pa o konceptu pametne vasi, krožnega gospodarstva in kmetijstvu kot hrbtenice vsega.

PRENOS ZNANJA

Predstavitve zaključenih EIP projektov
Predstavljamo vam drugi sklop EIP projektov, predstavljenih na Posvetu Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodku EIP novembra 2021, ki so se zaključili in imajo končne rezultate:

NAPOVEDNIK

Koledar

MAREC

Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022
Javna služba v sadjarstvu vsako leto objavi seznam dogodkov, ki se bodo odvijali na področju sadjarstva. Seznam vključuje v prvi vrsti dogodke v okviru Javne službe v sadjarstvu, dodani pa so tudi pomembnejši dogodki drugih strokovnih združenj za to leto. Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!
Sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije AGRITECH v Celju - 9. do 13. marec 2022
Po zgledu kmetijskih sejmov iz tujine, ki potekajo v stalnih dvoranah v zimskem času, so na celjskem sejmišču prepoznali priložnost, da lahko izvedejo predstavitev v notranjih prostorih tudi podjetjem s področja kmetijske in gozdarske mehanizacije. Poleg bogatega razstavnega programa, se obiskovalci razveselijo tudi kvalitetnih obsejemskih dogodkov - demonstracija gozdarskih strojev, testne vožnje s traktorji, številna predavanja in izobraževanja. Obiščete lahko tudi razstavni prostor Programa razvoja podeželja 2014-2020 oz. prostor MKGP, kjer boste lahko dobili več informacij o javnih razpisih, subvencijski kampanji in rezultatih LEADER projektov.
Letošnji ambasador sejma Agritech je YouTube ustvarjalec Klemen Bobnar / Bobnar7. Oglejte si VIDEO!
Zaključni dogodek projekta EIP Zrnate stročnice - v petek, 11. 3. 2022, ob 9:00, preko aplikacije Zoom
Vabljeni na predstavitev rezultatov projekta EIP Zrnate stročnice. Partnerji projekta bodo predstavili ključne rezultate s področja pridelave, prehrane, krmljenja in toplotne obdelave stročnic.
Strokovna razprava »Kaj lahko občine in javna podjetja naredijo za saditev medovitih rastlin in ozelenitev streh?« - 15. 3. 2022, Škofja Loka
Strokovna razstava v okviru EIP projekta ”Travniški sadovnjaki” - 18. 3. 2022 ob 11. uri, Lukovica
V okviru EIP projekta ”Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja”
pripravljajo razstavo strokovne literature avstrijsko-slovenskega sadjarskega strokovnjaka Jožefa Lešnika.
Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi - 22. 3. 2022 do 6. 9. 2022, Škocjan
Občina Škocjan v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kalan ponovno organizira t. i. Akademijo zeliščarstva »Postani zeliščar«, sklop predavanj in delavnic za ljubitelje in ostale pridelovalce/predelovalce zelišč ter zdravilnih rastlin.
Gregorjev sejem - 25. do 27. 3. 2022, Novo mesto
Kmetijska zadruga Trebnje – Krka pripravlja tradicionalni Gregorjev sejem, ki bo potekal v Novem mestu (Supernova Qlandia Novo mesto).

APRIL, MAJ

Predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP v letu 2022 - 21. 4. ali 3. 5. 2022
Upravičenci, ki se bodo na novo vključili v odprte operacije ukrepa KOPOP v letu 2022, morajo pred tem opraviti predhodno usposabljanje za izvajanje tega ukrepa. Usposabljanja se lahko udeležite 21. 4. 2022 ali 3. 5. 2022.
JUNIJ
Konferenca LINC 2022 - od 21. do 24. 6. 2022
Vabljeni na evropsko konferenco LINC na Češkem v neposroedni bližini Jeseníky gora. Konferenca združuje izmenjavo izkušenj s področja razvoja podeželja s športnimi dogodki in evropsko kulinariko. LINC je pobuda lokalnih akcijskih skupin in nacionalnih mrežnih za podeželje. V okviru konference bodo orgaizirane tudi študijske ture. Registracije so že odprte.

JAVNI RAZPISI

AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:

NOVO! 6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020; rok za oddajo vlog: do objave zaprtja

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za oddajo vlog: 20. 5. 2022

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri; rok za oddajo vloge: 7. 5. 2022

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022; rok za oddajo vlog: 16. 5. 2022

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022; rok za oddajo vlog: 31. 3. 2022

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi; rok za oddajo vlog: 13. 4. 2022

3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo; rok za oddajo vlog: 15. 3. 2022

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

NOVO! Trije razpisi za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja; rok za prijavo: 8. 4. 2022

Objavljen javni poziv za podelitev druge nagrade Zlata čebela
Objavljen je javni poziv fizičnim, pravnim ali osebam javnega prava za predlaganje kandidata za podelitev nagrade Zlata čebela.
Gre za najvišjo državno nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju ohranjanja in zaščite čebel ter drugih opraševalcev, ozaveščanja o njihovem pomenu za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine ter zdravja ljudi.
Poziv bo odprt do 15. 3. 2022, nanj se pričakuje odziv tako iz Slovenije kot tujine.

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.