facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

v četrtek se je iztekel 8. dan strašne vojne v Ukrajini, ki je vojna tudi za naravne vire in za ene od najboljših kmetijskih površin v Evropi. Ukrajina je zaradi naravnih danosti zelo velika proizvajalka žit in največja svetovna izvoznica sončničnega olja zaradi česar je dobila Ukrajina vzdevek »žitnica Evrope«.

Želeli bi vas opozoriti na tri nove objavljene javne razpise - dva za naložbe v krožno gospodarstvo kot odziv na težave zaradi COVID-19 in javni razpis za boljšo izkoriščenost namakalnih sistemov ter prihranke vode v kmetijstvu.

V rubriki Prenos znanja pa začenjamo s predstavitvijo prvih zaključenih EIP projektov, ki v slovenski prostor prinašajo pomembne novosti in nova spoznanja.

Miren zaključek tedna vam želimo iz ekipe Mreže za podeželje,
Tina, Matej in Tanja

FOTO UTRIP PODEŽELJA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Sončnica, ki je tudi simbol Ukrajine. Avtor: Franci Medved, foto natečaj Mreže za podeželje

AKTUALNO

Ukrajina je zaradi naravnih danosti zelo velika proizvajalka žit in največja svetovna izvoznica sončničnega olja
Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil izrednega avdio video srečanja ministrov EU za kmetijstvo, ki ga je zaradi vojne v Ukrajini sklicalo francosko predsedstvo Sveta EU. Namen zasedanja je bila izmenjava mnenj glede stanja in posledic na kmetijskih trgih EU zaradi vojne v Ukrajini ter iskanje rešitev za ublažitev posledic. V prispevku so predstavljeni tudi podatki trgovinske izmenjave na področju kmetijskih pridelkov z Ukrajino in Rusijo.
Dva javna razpisa za naložbe v krožno gospodarstvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 25. 2. 2022 objavilo dva javna razpisa iz naslova Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v skupni višini 4,9 milijona evrov za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov. Vložitev vloge za oba javna razpisa poteka od 21. marca 2022 do vključno 25. maja 2022, do 14. ure.
  • 26. javni razpis iz podukrepa 4.1; Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih;
  • 9. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu.
Javni razpis za boljšo izkoriščenost namakalnih sistemov in prihranke vode v kmetijstvu
Objavljen je tudi 3. javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Za ta ukrep je namenjenih 6,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Cilj ukrepa je izboljšanje delovanja tehnološko zastarelih namakalnih sistemov ter znižanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč na obstoječih namakalnih sistemih.
Kako kmetje izgubljajo denar pridobljen na razpisih PRP 2014-2020
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je na spletni strani zbrala informacije o aktulanih javnih razpisih PRP 2014-2020 in nekaj nasvetov kako pristopiti k javnim razpisom.
Izdane odločbe na javnem razpisu namenjenem skupinam proizvajalcev
Sedmim vlagateljem je AKTRP izdala odločbe (s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano priznanim kot Organizacija proizvajalcev - Sklop A oziroma Skupina proizvajalcev - Sklop B) na 4. javnem razpisu podukrepa M09.1 in jim skupaj odobrili do 600 tisoč evrov.
11. sprememba Programa razvoja podeželja 2014–2020 prinaša novosti na področju izvajanja ukrepa KOPOP
MKGP je 16. 2. 2022 s strani Evropske komisije prejelo potrditev 11. spremembe PRP 2014–2020. Izpostavili bi zlasti spremenjeno operacijo Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR) in spremembo statusa pasme Oplemenjena jezersko-solčavska ovca v okviru KOPOP.
Leta 2020 prvič v zgodovini Slovenije negativna bilanca fosforja v zemlji
Leta 2020 je bilo na kmetijska zemljišča v uporabi vnesenih povprečno 18,9 kilograma fosforja na hektar, odvzetih pa ga je bilo povprečno 19,8 kilograma na hektar. Prvič v zgodovini samostojne Slovenije je bila bilanca fosforja tako negativna. Negativna je bila tudi bilanca dušika.
Vabljeni v prenovljen ukrep za varstvo kosca (VTR), ki v letu 2022 prinaša pomembne novosti
Kmetijsko okoljsko podnebni ukrep (KOPOP) podpira izvajanje prilagojenih kmetijskih praks, ki imajo pozitivne učinke na naravo in okolje. Med njimi je tudi ukrep za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR), ki so življenjski prostor številnim vrstam ptic, tudi koscu (Crex crex). V letu 2022 se pri ukrepu VTR spreminja datum prve možne rabe, ki bo odvisen od pojavljanja kosca. Uvaja se dodaten način košnje s puščanjem nepokošenega rešilnega otoka. Novost pa je tudi ta, da bodo kmetje v primeru doseganja rezultata upravičeni do dodatnega plačila. Kmetje lahko vse informacije o novostih ukrepa dobijo na kmetijsko svetovalni službi.
Datuma za predhodni usposabljanji za ukrep KOPOP v letu 2022
Upravičenci, ki se bodo na novo vključili v odprte operacije ukrepa KOPOP v letu 2022, morajo pred tem opraviti predhodno usposabljanje za izvajanje tega ukrepa. Usposabljanje se lahko udeležite 21. 4. 2022 ali 3. 5. 2022.
Sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije AGRITECH v Celju- 9. do 13. marec 2022
Po zgledu kmetijskih sejmov iz tujine, ki potekajo v stalnih dvoranah v zimskem času, so na celjskem sejmišču prepoznali priložnost, da lahko izvedejo predstavitev v notranjih prostorih tudi podjetjem s področja kmetijske in gozdarske mehanizacije. Poleg bogatega razstavnega programa, se obiskovalci razveselijo tudi kvalitetnih obsejemskih dogodkov - demonstracija gozdarskih strojev, testne vožnje s traktorji, številna predavanja in izobraževanja. Obiščete lahko tudi razstavni prostor Programa razvoja podeželja 2014-2020 oz. prostor MKGP, kjer boste lahko dobili več informacij o javnih razpisih, subvencijski kampanji in rezultatih LEADER projektov.
Letošnji ambasador sejma Agritech je YouTube ustvarjalec Klemen Bobnar / Bobnar7. Oglejte si VIDEO!

LEADER

Projekt ŽIVI ŽIVO - življenjske veščine odraščanja (LAS loškega pogorja)
Zavod KRES bo v mesecu marcu z okroglo mizo zaključil projekt ŽIVI ŽIVO - življenjske veščine odraščanja. V februarju so izvedli seminar za mentorja medijskega svetovalca. Mentorski seminar za opolnomočenje pedagogov in ostalih odraslih spremljevalcev otrok je temeljil na osvetlitvi fenomena (digitalnih) medijev, njihovega vpliva na razvoj in življenje mladega človeka ter človeka nasploh.

Februarska številka novičnika LAS Srce Slovenije
Izšla je nova številka SRCE SLOVENIJE INFO v kateri lahko preberete o treh mednarodnih dogodkih, ki napovedujejo aktivno dogajanje v Srcu Slovenije. O Kolektivni blagovni znamki Srce Slovenije, ki je po novem članica slovenske Mreže kolektivnih blagovnih znamk. Ali pa poiščete idejo za izlet.

Usposabljanje za uporabo 3d tiskalnika (LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe)
Rokodelski center Ribnica bo v mesecu marcu v sodelovanju s Centrom Rog izvedlo usposabljanja za laserski rezalnik in 3d tiskalnik. Usposabljanja so brezplačna saj so del projekta Rokodelski Digi Lab, ki je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

kRASne novice (LAS loškega pogorja)
Razvojna agencija Sora v marcu vabi lokalne ponudnike prehranskih pridelkov in izdelkov na srečanje z zunanjim strokovnjakom dr. Alešem Kuharjem in direktorjem Loške zadruge Mitjem Vodnjovom. Na turistično delavnico »Večje turistične zgodbe presegajo meje in nas povezujejo – Hidden Hills Trail« in na tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov.

10. srečanje pododbora LEADER/CLLD
22. februarja 2022 je potekalo 10. srečanje stalnega pododbora LEADER/CLLD. Na spletnem dogodku je bilo s strani DG AGRI predstavljeno trenutno stanje izvajanja LEADER po državah članicah, novice v zvezi s prehodnim obdobjem in nedavnih ter načrtovanih dejavnostih kontaktne točke ENRD, povezanih z LEADER. Dogodek je bil tudi priložnost za predstavitev rezultatov ankete med člani podskupine in nedavne evalvacijske študije o vplivu LEADER na uravnotežen teritorialni razvoj.
Izvajanje slovenskega LEADER do konca leta 2021 je bilo v povprečju z drugimi državami članicami. Boljše izvajanje (v odstotkih) ima le 13 držav članic. Slovenski LAS se lahko pohvalijo tudi z mednarodnimi projektih sodelovanja LAS. Slovenija je z 11 projekti sodelovanja LAS v povprečju držav članic glede na št. mednarodnih projektov sodelovanja. Vseh potrjenih transnacionalnih projektov sodelovanja LAS je 164.

PRENOS ZNANJA

Potekajo sadjarski dnevi Posavja
27. Sadjarske dneve Posavja, ki bodo potekali v avdiovizualni obliki še 8. in 9. marca organizirata Sadjarsko društvo Artiče in KGZS Zavod Novo mesto. Gre za eno največjih strokovnih srečanj slovenskih sadjarjev.
Informativni list na temo analize tal
Analiza tal je osnova za strokovno utemeljeno in ekonomsko učinkovito gnojenje. Vsak pridelovalec mora vedeti, s koliko hranili v tleh razpolaga, da bo vedel, kako gnojiti. Še posebej pomembno je to v današnjem času, ko so cene mineralnih gnojil poskočile v nebo. Za samo ekonomično pridelavo je strošek analize in gnojilnega načrta minimalen. Cena se na hektar giblje nekje med 8 do 10 evrov.
Predstavitve zaključenih EIP projektov
Predstavljamo vam prvi sklop EIP projektov, ki so se zaključili in imajo končne rezultate:
Gozdarske prezentacije s 15. posvetovanja iz varstva rastlin
Na voljo so predstavitve s posvetovanja, ki ga je 2. 3. 2022 v Portorožu organiziralo Društvo za varstvo rastlin v Portorožu. Na spletni strani Varstvo gozdov Slovenije so objavljene predstavitve Gozdarskega inštituta Slovenije - Oddelka za varstvo gozdov.
Monografija o agrarnih skupnostih
Slovenske srenje kot izročilo in priložnost je naslov prve poglobljene monografije o agrarnih skupnostih. Knjigo je v začetku novembra izdalo MKGP v sodelovanju z Združenjem predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, agrarnimi skupnostmi, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in strokovnjaki, ki se ukvarjajo z agrarnimi skupnostmi. Zbornik na enem mestu predstavlja pomen tradicije agrarnih skupnosti in njihovega ohranjanja, ker si kot institucija uspešnega skupnega upravljanja s premoženjem zaslužijo spoštovanje in varovanje tudi v prihodnje. Uvodoma so pojasnjeni temeljni pojmi o agrarnih skupnostih, predvsem njihov zgodovinski nastanek ter sedanja organizacija in geografska porazdelitev po Sloveniji. Osrednji del je namenjen predstavitvi ter kritičnemu pogledu v preteklost in prihodnost več kot 80 agrarnih skupnosti iz vseh slovenskih regij in zamejstva.
eNEET Rural projekt na temo zaposlitev na mlade na podeželju - novičnik
Projekt se je osredotočal na inovacije in tehnologijo v kmetijskem sektorju. V zadnjih 3 letih projekta je bilo podprtih veliko število mladih iz Slovenije, Bolgarije, Romunije, Španije, Italije in Madžarske na način, da so jim ponudili nabor orodij za izboljšanje mehkih veščin, da najdejo službo in zgradijo veščine za začetek lastnega kmetijsko poslovanja. Projekt je financiran s sredstvi iz Islandije, Lihtenštajna in Norveške, preko The EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.
Gradiva s konference na temo izrabe potenciala sirotke
V okviru projekta LIFE for Adid Whey je 15. februarja 2022 potekala zaključna konferenca z naslovom: Napredni načini izrabe potenciala sirotke: prehod iz okoljskega problema v dragocen naravni vir, ki jo je organiziralo podjetje Arhel projektiranje in inženiring d. o. o. v sodelovanju z Inštitutom za mlekarstvo in probiotike, Biotehniška fakulteta, Univerze v Ljubljani. Preko spletne strani je dostopen zbornik, kjer so zbrani vsi povzetki prispevkov. Poleg tega pa se lahko dostopa tudi do vseh predavanj in posterjev.

NAPOVEDNIK

Koledar

MAREC

Predavanje o pridelavi semen paradižnika in drugih plodovk - 7. 3. 2022
Vabljeni na zoom predavanje o pridelavi semen paradižnika in drugih plodovk, ki bo 7.3.2022 ob 9h. Predavala bo Miša Pušenjak, svetovalka specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline
Usposabljanje za pridobitev dodatnih znanj NPK - do 7. marca 2022
Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022
Javna služba v sadjarstvu vsako leto objavi seznam dogodkov, ki se bodo odvijali na področju sadjarstva. Seznam vključuje v prvi vrsti dogodke v okviru Javne službe v sadjarstvu, dodani pa so tudi pomembnejši dogodki drugih strokovnih združenj za to leto. Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!
LEADER Award for gender equality in rural areas - 8. 3. 2022
Ob mednarodnem dnevu pravic žensk bo Francija v sodelovanju z ELARD organizirala slovesno podelitev evropske nagrade LEADER za enakost spolov. Na natečaju, odprtem za vse evropske lokalne akcijske skupine, bodo izpostavljeni konkretni dosežki, financirani v okviru programa LEADER 2014–2020, ki prispevajo k enakosti spolov na podeželskih območjih. Šest zmagovalcev bo predstavilo svoje dosežke, razvrstitev prvih treh pa bo opravljena z elektronskim glasovanjem prisotnih udeležencev.
27. sadjarski dnevi Posavja - Artiče 2022 - 1., 8. in 9. marec
Sadjarsko društvo Artiče in KGZS - Zavod Novo mesto organizirata Sadjarske dneve Posavja - Artiče 2022. Strokovna predavanja lahko spremljate preko zoom povezave!
Sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije AGRITECH v Celju- 9. do 13. marec 2022
Po zgledu kmetijskih sejmov iz tujine, ki potekajo v stalnih dvoranah v zimskem času, so na celjskem sejmišču prepoznali priložnost, da lahko izvedejo predstavitev v notranjih prostorih tudi podjetjem s področja kmetijske in gozdarske mehanizacije. Poleg bogatega razstavnega programa, se obiskovalci razveselijo tudi kvalitetnih obsejemskih dogodkov - demonstracija gozdarskih strojev, testne vožnje s traktorji, številna predavanja in izobraževanja. Obiščete lahko tudi razstavni prostor Programa razvoja podeželja 2014-2020 oz. prostor MKGP, kjer boste lahko dobili več informacij o javnih razpisih, subvencijski kampanji in rezultatih LEADER projektov.
Letošnji ambasador sejma Agritech je YouTube ustvarjalec Klemen Bobnar / Bobnar7. Oglejte si VIDEO!
Strokovna razprava »Kaj lahko občine in javna podjetja naredijo za saditev medovitih rastlin in ozelenitev streh?« - 15. 3. 2022, Škofja Loka
Gregorjev sejem - 25. do 27. 3. 2022, Novo mesto
Kmetijska zadruga Trebnje – Krka pripravlja tradicionalni Gregorjev sejem, ki bo potekal v Novem mestu (Supernova Qlandia Novo mesto).

APRIL, MAJ

Predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP v letu 2022 - 21. 4. ali 3. 5. 2022
Upravičenci, ki se bodo na novo vključili v odprte operacije ukrepa KOPOP v letu 2022, morajo pred tem opraviti predhodno usposabljanje za izvajanje tega ukrepa. Usposabljanja se lahko udeležite 21. 4. 2022 ali 3. 5. 2022.
JUNIJ
Konferenca LINC 2022 - od 21. do 24. 6. 2022
Vabljeni na evropsko konferenco LINC na Češkem v neposroedni bližini Jeseníky gora. Konferenca združuje izmenjavo izkušenj s področja razvoja podeželja s športnimi dogodki in evropsko kulinariko. LINC je pobuda lokalnih akcijskih skupin in nacionalnih mrežnih za podeželje. V okviru konference bodo orgaizirane tudi študijske ture. Registracije so že odprte.

JAVNI RAZPISI

AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:

26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu; rok za oddajo vlog: 25. 5. 2022

3. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za oddajo vlog: 20. 5. 2022

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri; rok za oddajo vloge: 7. 5. 2022

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022; rok za oddajo vlog: 16. 5. 2022

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022; rok za oddajo vlog: 31. 3. 2022

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi; rok za oddajo vlog: 13. 4. 2022

3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo; rok za oddajo vlog: 15. 3. 2022

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

(Razpis!) Iščejo se dobre prakse povezovanja turizma in podeželja ter nagrajujemo najboljše razvojne ideje
Portal Agrobiznis išče podjetja, organizacije, združenja, kmetije in posameznike, da predstavijo svoje edinstvene zgodbe! Razpis Najboljše prakse povezovanja turizma in podeželja 2022 poteka do 4. marca 2022. Pisne prijave sprejemajo na elektronski naslov maja.tanko@finance.si.

Objavljen javni poziv za podelitev druge nagrade Zlata čebela
Objavljen je javni poziv fizičnim, pravnim ali osebam javnega prava za predlaganje kandidata za podelitev nagrade Zlata čebela.
Gre za najvišjo državno nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju ohranjanja in zaščite čebel ter drugih opraševalcev, ozaveščanja o njihovem pomenu za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine ter zdravja ljudi.
Poziv bo odprt do 15. 3. 2022, nanj se pričakuje odziv tako iz Slovenije kot tujine.

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Razpis Erasmus+ za leto 2022: izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet; rok za prijavo: 1. 3. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.