facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

danes se je pričela letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog za leto 2022. Trajala bo do 6. maja (oz. do 31. maja, ko se izteče še zamudni rok). Večjih vsebinskih novosti pri ukrepih letos ni. Je pa vlagateljem zbirnih vlog na voljo spletna aplikacija SOPOTNIK, ki na satelitskih posnetkih omogoča natančen vpogled v stanje površin.

Pred kratkim sta bila potrjena tudi dva zakona, ki bosta izboljšala finančni položaj kmetov. Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki ste oddali zbirno vlogo za leto 2021, boste prejeli enkratno finančno nadomestilo zaradi posledic vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo Pomoč bo dobilo tudi približno 11.000 čebelarjev.

V kratkem bodo objavljeni kar trije novi razpisi, in sicer dva za krožno gospodarstvo v okviru podukrepov 4.1 in 4.2., in javni razpis za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Spremljajte objave javnih razpisov na naši spletni strani.

Prijetno branje vam želimo iz ekipe Mreže za podeželje,
Tina, Matej in Tanja

FOTO UTRIP PODEŽELJA

Ta teden smo od naše bralke Vanese prejeli barvito fotografijo radiča. Mi pa se sprašujemo, če to ni motovilec, ki se je našemil za pusta? Pred nami sta namreč pustna sobota in nedelja. Veselo rajanje želimo iz Ekipe Mreže za podeželje!
Vanesa Žderić_radič
Avtor: Vanesa Žderić

AKTUALNO

Začenja se elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog za ukrepe kmetijske politike 2022
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pozivajo kmete, da z oddajo zbirnih vlog za ukrepe kmetijske politike 2022 ne odlašajo. Danes, 24. februarja, se namreč začenja letošnja oddaja zbirnih vlog, ki jo bodo izvedli kmetijski svetovalci Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS, in bo trajala do 6. maja.
Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju novega ciljnega raziskovalnega programa
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k sodelovanju vabi vse zainteresirane pri oblikovanju izhodišč novega sektorskega ciljnega raziskovalnega programa (CRP) za obdobje 2022–2027 ter prednostnih raziskovalnih tem za prvi javni razpis v letu 2022.
Potrjena dva zakona, ki bosta izboljšala finančni položaj kmetov
Potrjena sta dva zakona, ki sta pomembna tudi za nosilce kmetijske dejavnosti: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Pomoč bo dobilo tudi približno 11.000 čebelarjev.
Vabljeni v prenovljen ukrep za varstvo kosca (VTR), ki v letu 2022 prinaša pomembne novosti
Kmetijsko okoljsko podnebni ukrep (KOPOP) podpira izvajanje prilagojenih kmetijskih praks, ki imajo pozitivne učinke na naravo in okolje. Med njimi je tudi ukrep za varstvo vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR), ki so življenjski prostor številnim vrstam ptic, tudi koscu (Crex crex). V letu 2022 se pri ukrepu VTR spreminja datum prve možne rabe, ki bo odvisen od pojavljanja kosca. Uvaja se dodaten način košnje s puščanjem nepokošenega rešilnega otoka. Novost pa je tudi ta, da bodo kmetje v primeru doseganja rezultata upravičeni do dodatnega plačila. Kmetje lahko vse informacije o novostih ukrepa dobijo na kmetijsko svetovalni službi.
Datuma za predhodni usposabljanji za ukrep KOPOP v letu 2022
Upravičenci, ki se bodo na novo vključili v odprte operacije ukrepa KOPOP v letu 2022, morajo pred tem opraviti predhodno usposabljanje za izvajanje tega ukrepa. Usposabljanje se lahko udeležite 21. 4. 2022 ali 3. 5. 2022.
Pomembno obvestilo glede vročanja dokumentov strankam Agencije
Konec januarja je v veljavo stopil Zakon o debirokratizaciji (ZDeb), ki spreminja in dopolnjuje tudi določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), katere pomembno vplivajo tudi na vročanje dokumentov strankam Agencije. Spremenjena pravna podlaga, ki ureja vročanje dokumentov, se začne uporabljati dne 22. 7. 2022.
Poziv za predloge aktivnosti v okviru Mreže za podeželje za leto 2022
V okviru nacionalne mreže za podeželje, ki deluje na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), zbiramo predloge aktivnosti, ki se navezujejo na boljše izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) oz. na boljšo pripravo na izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. Rok: do 28. 2. 2022.
Promocija vina na tretjih trgih
1. 3. 2022 se zaključuje rok za oddajo Vloge za odobritev programa za promocijo vina na tretjih trgih.
Natečaj za ekološko kmetovanje
Evropska komisija je skupaj s partnerji razpisala natečaj za Ekološke nagrade EU, ki jih sestavlja sedem kategorij in osem nagrad. Pomenijo priznanje različnim akterjem vzdolž ekološke vrednostne verige, ki so razvili odličen, inovativen, trajnosten in navdihujoč projekt, ki prinaša resnično dodano vrednost za ekološko pridelavo in porabo. Povezave do spletnih prijav bodo na voljo od 25. marca 2022 dalje.

LEADER

LEADER Award for gender equality in rural areas - 8. 3. 2022
Ob mednarodnem dnevu pravic žensk bo Francija v sodelovanju z ELARD organizirala slovesno podelitev evropske nagrade LEADER za enakost spolov. Na natečaju, odprtem za vse evropske lokalne akcijske skupine, bodo izpostavljeni konkretni dosežki, financirani v okviru programa LEADER 2014–2020, ki prispevajo k enakosti spolov na podeželskih območjih. Šest zmagovalcev bo predstavilo svoje dosežke, razvrstitev prvih treh pa bo opravljena z elektronskim glasovanjem prisotnih udeležencev.

NAPOVEDNIK

Koledar

FEBRUAR

Predavanje o kmetijski mehanizaciji - električni pogoni v kmetijstvu in gozdarstvu - v petek, 25.02.2022, ob 20. uri, preko aplikacije ZOOM
Razvoj turizma na kmetijah - DELAVNICE - različni termini v februarju in marcu
Vabljeni, da se udeležite brezplačnih delavnic s področja razvoja turizma na kmetijah. Če ste razmišljali, da bi obogatili svojo dejavnost na kmetiji, so te delavnice kot nalašč za vas. Delavnice nudijo praktična znanja, ki jih boste lahko prenesli v delovanje vaše dejavnosti na kmetiji.
Program in urnik je na voljo TUKAJ.
Več o projektu si lahko preberete TUKAJ.
Prijavite se na TEJ SPLETNI STRANI. Prijave so obvezne. Prva delavnica je že 14.2.!
Delavnice izvaja Kmetijsko gozdarska zadruga Postojna v sodelovanju z BIC Ljubljana in BC Naklo.
Sadjarska strokovna srečanja za leto 2022
Javna služba v sadjarstvu vsako leto objavi seznam dogodkov, ki se bodo odvijali na področju sadjarstva. Seznam vključuje v prvi vrsti dogodke v okviru Javne službe v sadjarstvu, dodani pa so tudi pomembnejši dogodki drugih strokovnih združenj za to leto. Preverite celovit seznam dogodkov (pečkarji, koščičarji, lupinarji, jagodičje) za sadjarje v 2022!
Usposabljanje za pridobitev dodatnih znanj NPK - do 7. marca 2022
Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000 - 28. 2. 2022 preko spleta

MAREC

Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000 - 2. 3. 2022 preko spleta
LEADER Award for gender equality in rural areas - 8. 3. 2022
Ob mednarodnem dnevu pravic žensk bo Francija v sodelovanju z ELARD organizirala slovesno podelitev evropske nagrade LEADER za enakost spolov. Na natečaju, odprtem za vse evropske lokalne akcijske skupine, bodo izpostavljeni konkretni dosežki, financirani v okviru programa LEADER 2014–2020, ki prispevajo k enakosti spolov na podeželskih območjih. Šest zmagovalcev bo predstavilo svoje dosežke, razvrstitev prvih treh pa bo opravljena z elektronskim glasovanjem prisotnih udeležencev.
27. sadjarski dnevi Posavja - Artiče 2022 - 1., 8. in 9. marec
Sadjarsko društvo Artiče in KGZS - Zavod Novo mesto organizirata Sadjarske dneve Posavja - Artiče 2022.
Sejem AGRITECH - 9. do 13. marec 2022
Strokovna razprava »Kaj lahko občine in javna podjetja naredijo za saditev medovitih rastlin in ozelenitev streh?« - 15. 3. 2022, Škofja Loka
Gregorjev sejem - 25. do 27. 3. 2022, Novo mesto
Kmetijska zadruga Trebnje – Krka pripravlja tradicionalni Gregorjev sejem, ki bo potekal v Novem mestu (Supernova Qlandia Novo mesto).

APRIL, MAJ

Predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP v letu 2022 - 21. 4. ali 3. 5. 2022
Upravičenci, ki se bodo na novo vključili v odprte operacije ukrepa KOPOP v letu 2022, morajo pred tem opraviti predhodno usposabljanje za izvajanje tega ukrepa. Usposabljanja se lahko udeležite 21. 4. 2022 ali 3. 5. 2022.

JAVNI RAZPISI

AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:

8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri; rok za oddajo vloge: 7. 5. 2022

25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022; rok za oddajo vloge: 16. 5. 2022

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022; rok za oddajo vlog: 31. 3. 2022

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi; rok za oddajo vlog: 13. 4. 2022

3. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo; rok za oddajo vlog: 15. 3. 2022

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

(Razpis!) Iščejo se dobre prakse povezovanja turizma in podeželja ter nagrajujemo najboljše razvojne ideje
Portal Agrobiznis išče podjetja, organizacije, združenja, kmetije in posameznike, da predstavijo svoje edinstvene zgodbe! Razpis Najboljše prakse povezovanja turizma in podeželja 2022 poteka do 4. marca 2022. Pisne prijave sprejemajo na elektronski naslov maja.tanko@finance.si.

Objavljen javni poziv za podelitev druge nagrade Zlata čebela
Objavljen je javni poziv fizičnim, pravnim ali osebam javnega prava za predlaganje kandidata za podelitev nagrade Zlata čebela.
Gre za najvišjo državno nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju ohranjanja in zaščite čebel ter drugih opraševalcev, ozaveščanja o njihovem pomenu za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje okolja in biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine ter zdravja ljudi.
Poziv bo odprt do 15. 3. 2022, nanj se pričakuje odziv tako iz Slovenije kot tujine.

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Razpis Erasmus+ za leto 2022: izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet; rok za prijavo: 1. 3. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.