facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

minister dr. Jože Podgoršek je bil danes gost 6. Agrobiznis konference Nove tehnologije v kmetijstvu. V ospredju konference so bile nove tehnologije, priložnosti za razvoj kmetijstva, inovacije in primeri dobrih praks uporabe umetne inteligence. Na dogodku so razglasili tudi zmagovalce natečaja Agro Hi-tech 2021. Najboljši uporabnik novih tehnologij je tako mlekarna Planika s podjetjem TF LAB, velenjski startup Evegreen je najboljši ponudnik novih tehnologij, zmagovalno idejo pa razvija podjetje RGA, ki poskuša več dušika pripeljati po naravni poti iz zraka.

Trenutno je sicer odprtih kar 19 javnih razpisov iz naslova PRP 2014-2020! Preverite, če je kakšen tudi za vas!

Vabimo vas tudi, da si v napovedniku ogledate številne dogodke, na katere se pravočasno prijavite in si jih shranite v svoj koledar.

Prijetno branje vam želimo,
Tina, Tanja, Matej in Karmen v imenu Mreže za podeželje

Debeli rtic_foto Tina Šušmelj
Vinograd na Debelem rtiču, obsijan z zimskim soncem (avtor: Tina Šušmelj)

AKTUALNO

Poziv vsem zainteresiranim za pravočasno oddajo vlog na javne razpise
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) vljudno pozivata vse, ki imajo namen prijavljanja na objavljene javne razpise iz Programa razvoja podeželja, da to storijo čimprej.
Podaljšanje razpisa za projekte primarne kmetijske proizvodnje A1
Dobra novica! Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil podaljšanje javnih razpisov za področje kmetijstva, in sicer za projekte primarne kmetijske pridelave (npr. gradnja hleva, nakup kmetijske mehanizacije, strojev in opreme, postavitev večletnih nasadov ali nakup osnovne črede) ter za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč. Odprti so še razpisni roki: 15. december 2021, 17. januar 2022 in 14. februar 2022.
Posojila Sklada so prilagojena potrebam kmetijskih gospodarstev in nudijo številne ugodnosti. Sklad omogoča elektronsko oddaja vloge in hitro obravnavo.
Pripravljene so obdelave FADN podatkov za vzorčne kmetije 2020
Kmetijam, ki ste v letu 2020 vodile FADN knjigovodstvo v okviru reprezentativnega vzorca in ste bili hkrati obvezniki, ker ste bili uspešni pri kandidiranju na sredstva iz Programa razvoja podeželja, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v preteklem tednu poslalo e-pošto, v katerem vas je obvestilo, da lahko dostopate do obdelav FADN podatkov. KGZS vsem kmetijam predlaga, da obdelave pregledate, kajti šele obdelani podatki so tisti, ki vam nudijo celosten pogled v poslovanje vaše kmetije.
Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada od 250 evrov do 750 evrov tudi za obdobje julij – december 2021
Ukrep velja od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. Zavezanec mora prek eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena). Obrazec bo pripravljen predvidoma konec tega tedna. Rok za oddajo vloge je 15. januar 2022. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.
Izdajanje odločb za OMD v teku
Izdajanje odločb in izvajanje izplačila za Območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost (OMD) za leto 2021
Nove odločbe nadomestila odmere za delovanje in vzdrževanje namakalnih sistemov - Vogršček
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je 3. 12. 2021 začela uporabnikom namakalnih sistemov na območju namakalnega razvoda (NR) Vogršček pošiljati nove odločbe o odmeri nadomestila za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov za leto 2021.
Obvestilo ekološkim pridelovalcem in predelovalcem o prijavi oziroma obnovitvi prijave v kontrolo
Vsi ekološki pridelovalci oziroma predelovalci boste zaključene petletne obveznosti za ukrep ekološko kmetovanje (ukrep EK) v letu 2022 predvidoma lahko podaljšali za eno leto. Če ste zaključene petletne obveznosti za eno leto podaljšali že v letu 2021, jih boste v letu 2022 predvidoma lahko podaljšali še za eno.
Partnerski sporazum za obdobje 2021–2027 in Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v novembru objavila programske dokumente za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Objavljena je tudi predstavitev črpanja evropskih sredstev 2021-2027 in predstavitev Strategije pametne specializacije.
Prezentacije in posnetki s 36. tradicionalnega posveta Javne službe kmetijskega svetovanje
Na voljo so predstavitve z letošnjega posveta, ki je bil 22. in 23. 11. 2021 v Laškem. Posamezna predavanja si lahko ogledate s klikom na naslov predavanja v rubriki Video posnetki desno zgoraj. Posamezne prezentacije pa najdete v dnevnem redu.

KMETOVANJE ZA BIODIVERZITETO

Natura 2000 in kmetijstvo
Skupna kmetijska politika (SKP) podpira tudi vrsto naravovarstvenih ukrepov. Ukrepi, vezani na Naturo 2000, so med manjšimi po obsegu. Kmetijstvo precejšnje napore usmerja tudi v varstvo pitne vode. Skupna kmetijska politika ima poleg skrbi za prehransko varnost in krepitev podeželja, namreč med tremi splošnimi cilji tudi krepitev skrbi za okolje in podnebje. Med specifičnimi cilji so tudi prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti ter trajnostno upravljanje voda, tal in zraka. Prihajajoča SKP (2023-2027) vsebuje tudi intervencijo Plačila Natura 2000, ki zagotavlja upravičencem nadomestilo za spremenjeno rabo zemljišč (npr. kmetijsko-okoljska plačila, sredstva za ukrepe iz Gozdnega sklada).
Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000
Raziskovalci, ki sodelujejo v projektu Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000, so se v prvem letu projekta osredotočili na pilotno območje Ljubljansko barje. Prve rezultate so predstavili na dogodku Usklajevanje naravovarstvenih in ekonomskih ciljev na Ljubljanskem barju.
Zasadili mejice v kmetijski krajini ob Dravi
V občinah Središče ob Dravi in Starše ter v Naravnem rezervatu Ormoške lagune so v sklopu projekta zaDravo pričeli saditi mejice. Poleg koristi za ljudi mejice prispevajo k biotski pestrosti kmetijske krajine in so ključen habitat za številne vrste organizmov.
Projekt VIVEK za kmetovanje z(a) biodiverziteto na nižinskih kmetijah
Projekt Evropskega inovacijskega partnerstva je triletni projekt za izboljšanje ohranjenosti narave v kmetijski krajini, s katerim bodo izboljšali gnezditvene in prehranjevalne razmere za izbrane vrste ptic kmetijske krajine, pogoje za opraševalce ter ohranitveno stanje travniških habitatnih tipov. Praktični preizkus in analiza izvedljivosti ukrepov bosta potekala na treh območjih: Goričko, Dravsko-Ptujsko-Središko polje in Ljubljansko barje.
Projekt je financiran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020 v okviru ukrepa Sodelovanje, podukrep M16.5 - Okolje in podnebne spremembe.

EIP - Evropsko inovativno partnerstvo

Trije javni pozivi za izraz interesa za sodelovanja v fokusnih skupinah EIP-AGRI – uporaba pesticidov, upravljanje hranil in upravljanje z vodami
Če imate praktične izkušnje s katero koli od teh tem in bi to radi delili z drugimi strokovnjaki, da bi prepoznali obetavne ideje za inovacije, se prijavite do torka, 11. januarja 2022!
Prezentacija s spletne predstavitve dveh javnih razpisov za projekte EIP iz ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020
Na voljo je predstavitev s spletne predstavitve dveh javnih razpisov za projekte EIP iz ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020, ki je bila 2. 12. 2021.

ŠIRIMO ZNANJA

Premostitev vrzeli v biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških rešitev
V okviru ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« je bil izveden projekt Premostitev vrzeli v biogospodarstvu (Bridge2Bio), ki je potekal od 1. novembra 2018 do 31. oktobra 2021. Sedaj so na voljo ključne ugotovitve in priporočila, ki so jih raziskovalci strnili v zaključnem poročilu.

DOBRE PRAKSE PRP 2014-2020

Za kmete, lastnike gozdov in podjetnike so v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 na voljo evropska sredstva, s katerimi si v Sloveniji prizadevamo izboljšati področja biotske raznovrstnosti, stanje gozdov, voda in tal, povečati konkurenčnost kmetijskega in gozdarskega sektorja in socialno vključenost ter lokalni razvoj podeželskih območij.

Novo objavljeni trije primeri dobrih praks
Vabljeni k branju naložb in projektov treh kmetij, ki so prejele sredstva iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

NAPOVEDNIK

Koledar

DECEMBER

Spletna delavnica 'Farm data for better farm performance' - 9. in 10. 12. 2021
EIP-AGRI podporna enota organizira spletni seminar. Digitalne tehnologije lahko pripomorejo kmetom, da lahko delajo bolj natančno, učinkovito, trajnostno ter hkrati prispevajo, da so kmetijski poklici bolj privlačni za mlade. Na delavnico bodo organizatorji povabili omejeno število oseb. V okviru poziva za izraz interesa pa imajo prednost naslednji tipi udeležencev: kmetje, svetovalci, partnerji operativnih skupin EIP in tehnološki razvojniki.
Strokovni posvet in delavnica Javne službe nalog genske banke - 13. in 14. 12. 2021
Javna služba nalog genske banke vas vljudno vabi na spletna dogodka:
  • Strokovni posvet z naslovom »Pomen genskih bank v živinoreji« bo potekal 13. 12. 2021.
  • Delavnico z naslovom »Izboljšanje prepoznavnosti in vrednosti avtohtonih pasem ter promocija izdelkov« bodo izvedli 14. 12. 2021.
Dogodka bosta potekala preko platforme Zoom. Prijavite se na e-naslov: tina.flisar@bf.uni-lj.si. Po prijavi boste prejeli povezavo, s katero boste dostopali do dogodkov.
6. srečanje mladih kmetov - v sredo, 15. decembra 2021, s pričetkom ob 20. uri, na spletni platformi Zoom
KGZS vam želi predstaviti poglede vodstev organizacij, njihove prioritete in poudarke, ter v strokovnem delu ozavestiti o verigi vrednosti preskrbe s hrano, s poudarkom na vlogi mladega kmeta.
Spletna predstavitev javnega razpisa za podukrep 16.4 - 16. 12. 2021
Predstavitev 4. javnega razpisa za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.
Spletna predstavitev javnega razpisa za podukrep 16.9 - 16. 12. 2021
Predstavitev 3. javnega razpisa za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

JAVNI RAZPISI

PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:


4. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022

4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

5. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022

3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji; rok za oddajo vlog: 26. 1. 2022

6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; rok za oddajo vlog: 14. 2. 2022

6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021; rok za oddajo vloge: 20. 12. 2021 do 14. ure

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 24. 1. 2022

21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - za naložbe ekoloških kmetij; rok za oddajo vloge: 30. 12. 2021

20. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - za naložbe gorskih kmetij; rok za oddajo vloge: 30. 12. 2021

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 17. 1. 2022

2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za prijavo: 10. 12. 2021

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 10. 1. 2022

4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za prijavo: 10. 12. 2021

4. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020; rok za prijavo: 21. 12. 2021

2. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; rok za prijavo: 17. 12. 2021

3. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij; rok za prijavo: 16. 12. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Evropska komisija je objavila razpis za sofinanciranje informacijskih aktivnosti glede pomena skupne kmetijske politike za leto 2022. Rok za oddajo vloge je 25. 1. 2022. Vabljeni k prijavi projekta!

Javni razpis za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin; rok za oddajo vlog: 22. 12. do 14. ure

5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)
Razpis za program LIFE za leto 2021
Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude v letu 2022

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.