facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,
za nami je pestro leto, ki sta ga posebej zaznamovala polletno predsedovanje Svetu za kmetijstvo in ribištvo, ki ga ocenjujemo kot uspešno, in priprava predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, ki smo ga morale države članice Evropski komisijo oddati do konca leta 2021. Zaposlene na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano čaka v letošnjem letu pripravljanje izvedbene nacionalne zakonodaje v povezavi z izvajanjem Strateškega načrta SKP in hkrati dokončna uskladitev z Evropsko komisijo ter nadaljevanje postopka celovite presoje vplivov na okolje – javna razgrnitev okoljskega poročila. Vabimo vas, da nas spremljate in sodelujete v procesu.

Vabimo vas k branju nabora tokratnih tedenskih novic s področja podeželja in vas vabimo, da nam na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si pošiljate aktualne novice s področja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Priporočamo se tudi za fotografije, ki zaznamujejo aktualni utrip našega podeželje.

Tanja, Matej in Tina

FOTO UTRIP PRP

zasnežena kmetija
Foto: Zasnežena kmetija, vir: Pixabay

AKTUALNO

Minister Podgoršek predsedovanje Svetu EU na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane ocenil kot zelo uspešno
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je na spletni novinarski konferenci predstavil glavne aktivnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Kot ključne dosežke je izpostavil sprejetje zakonodajnih aktov skupne kmetijske politike, sprejetje sklepov sveta o novi Strategiji za gozdove in pogajanja o ribolovnih kvotah za leto 2022.
Obravnava izbruha noroviroze v Ilirski Bistrici
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Nacionalnim laboratorijem za zrak, okolje in hrano zaključil preiskavo izbruha nalezljive bolezni v Ilirski Bistrici. Glede na klinično sliko, potek obolenja in rezultate laboratorijskih analiz je preiskava pokazala, da je bil povzročitelj izbruha Norovirus GI/GII. Preiskava je pokazala, da vir okužb niso živila, temveč gre najverjetneje za kontaktni prenos preko embalaže.
Minister Podgoršek na terenskem obisku Ilirske Bistrice z okolico
Minister dr. Jože Podgoršek se je 12. 1. 2022 mudil v Ilirski Bistrici ter njeni okolici. Najprej je obiskal kmetijo Gregorja Slavca, lanskoletnega naj-inovativnega mladega kmeta iz Knežaka, sledil je obisk turistične kmetije Peternelj v Ilirski Bistrici, dr. Podgoršek pa je terenski obisk zaključil v Centru za sonaravno rekultiviranje Vremščica v Senožečah.
Pobude lokalnih posvetovalnih skupin na temo risa
Ekipa projekta LIFE LYNX se je konec leta 2022 srečevala z lokalnimi prebivalci, ki jih zanimajo teme, povezane z risi, oziroma se jih te tako ali drugače dotikajo. Tokrat so zbirali predloge za aktivnosti, ki bi jih lokalni prebivalci želeli uresničiti na njihovem območju ter so povezane z risi, gozdom ali sobivanjem z velikimi zvermi. Izmed njih bodo nato člani teh lokalnih posvetovalnih skupin izglasovali tiste, ki jih bodo izpeljali v okviru projekta LIFE Lynx.
Video: Volk ostal pred ograjo pašnika
Zavod za gozdove Slovenije je v projektu Carnivora Dinarica na Suhorju v pivškem delu Brkinov vzpostavil kmetijo dobrih praks, na kateri se za varovanje črede ovac uporabljajo visoke elektromreže. Ekipa projekta je objavila video posnetek obiska volka na kmetiji Volk.
Raziskava: Poznavanje in nakupovanje ponudbe slovenskih kolektivnih blagovnih znamk
Vabljeni k sodelovanju v raziskavi o kolektivnih blagovnih znamkah, vzpostavljenih po modelu »Izvorno slovensko«. V zadnjem desetletju so se številna, predvsem podeželska območja v Sloveniji odločila, da svoj razvoj utemeljijo na kakovostnih produktih iz lokalnega okolja. Gradnjo kakovosti in nabor produktov so zaupali modelu "Izvorno slovensko", ki postaja vse bolj uveljavljeno orodje razvoja podeželja - s certificiranjem produktov in gradnjo kolektivnih blagovnih znamk. Vabljeni, da s svojo izkušnjo pripomorete k nadaljnjemu razvoju znamk, certifikacijskega sistema in podeželja nasploh.
Metulji: za večino je stanje ohranjenosti neugodno
V poročilu Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2021, 2022 in 2023 so predstavili rezultate terenskih popisov v letu 2021. Stanje ohranjenosti hromega volnoritca je neznano. Neugodno pa je stanje ohranjenosti lorkovičevega rjavčka, travniškega postavneža, velikega mravljiščarja, strašničinega mravljiščarja in temnega mravljiščarja.
Ob Muri obnovili prve štiri mlake
Mlake predstavljajo izjemno pomemben habitat za številne živalske in rastlinske vrste. Zaradi zasipavanja in izsuševanja ter upada nivoja podtalne vode ti dragoceni življenjski prostori izginjajo iz območja ob reki Muri. V sklopu kohezijskega projekta Natura MURA so izkopali prve štiri mlake na območju Zgornjega Konjišča. Do spomladi 2022 nameravajo nadaljevati in obnoviti ali na novo izkopati dvajset mlak.
Prepoved polivanja kmetijskih zemljišč z gnojevko
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je prejel večje število prijav nepravilnega odlaganja hlevskega gnoja. Zato ponovno opozarja na pravilno odlaganje in ravnanje z odpadnim hlevskim gnojem.
Poziv vzorčnim FADN kmetijam 2021
Zadnjega januarja je zadnji rok za oddajo vseh mesečnih poročil, ki jih vodite FADN vzorčne kmetije za leto 2021.
Sprememba Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
Uredba se je spremila zaradi dodanih finančnih sredstev za izvedbo podukrepa, ki so bile odobrene z 10. spremembo PRP 2014–2020 v višini 6 milijonov evrov javnih sredstev.
Evropska komisija objavila predlog pravil o državni pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027
Evropska komisija je 11. 1. 2022 objavila predloge smernic in uredb, ki bodo urejale državno pomoč v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu za obdobje 2023–2027. Obenem je vse zainteresirane strani pozvala, da ji v okviru javnega posvetovanja do 13. 3. 2022 pošljejo svoje pripombe na te predloge.
VIDEO: Predstavitev Mreže za podeželje
V organizaciji informacijske pisarne EU - Europe Direct Pomurje je bila izvedena predstavitev Mreže za podeželje. Njena strateška usmerjenost je podpora izvajanju Programa razvoja podeželja 2014-2020 in Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Pomembna naloga Mreže za podeželje je informiranje in obojestranska komunikacija med vsemi partnerji in lokalnim okoljem v povezavi z razvojem podeželja. Mreža prispeva tudi k spodbujanju inovacij, zlasti v povezavi z operativnimi skupinami Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) na področju kmetijske produktivnosti.

ŠIRIMO ZNANJA

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek EIP
Predstavljamo vam drugi sklop predstavitev EIP projektov z drugega dne posveta, ki je bil 23. 11. 2021 v Laškem. Ta teden vam predstavljamo naslednje tri predstavljene EIP projekte, ki so v začetni fazi izvajanja:
Priročnik za senene kmetije
V okviru EIP projekta je bil izdan priročnik, katerega namen je, da kmetijam, ki se odločajo za seneno prirejo, na preprost in hiter način predstavi ta način reje, kako si pomagati, ko naletimo na izzive, kako se vključiti v postopke certificiranja in kako poskrbeti za trženje. V priročniku so predstavljeni tudi primeri dobre prakse senene prireje.
Posebna priloga: Kmetijstvo in biotska raznovrstnost
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je izdala glasilo Zelena dežela, tokrat s prilogo projekta Life Naturaviva Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki.
Knjižica o najpogostejših invazivkah na Goričkem
Izšla je knjižica Najpogostejše invazivne tujerodne vrste v Krajinskem parku Goričko. V njej je predstavljenih 15 najpogostejših vrst rastlin, živali in gliv, ki so se na Goričkem razširile do te mere, da neugodno vplivajo na domače vrste. Poleg osnovnega opisa vrst v knjižici najdete tudi priporočila, kako upočasniti razširjanje posameznih vrst.

LEADER

VIDEO: Projekt Delovne navade na kmetiji
V okviru projekta Na kmetiji do delovnih navad in znanja so učenci OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad v zadnjih dveh letih na treh kmetijah spoznavali pridelavo hrane, rejo domačih živali, pomen lokalne, zdrave hrane ter koliko truda je potrebno vložiti v pridelavo hrane. V okviru projekta se je izvedlo 10 pilotnih preizkusov ter izdelala didaktična mapa za kmetije. Izvedlo se je tudi usposabljanje za kmetije, dve kmetiji sta odprli dopolnilno dejavnost izobraževanja in prikaza del na kmetiji. Poleg kmetije Volk in kmetije Slavec Gregor, je v projektu sodelovala še kmetija Miše. Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Okusi loškega pogorja
Priprava palete okusov loškega podeželja je gostince s Škofjeloškega povezala z lokalnimi kmetovalci. Pestrost zelenjave s podeželskih vrtov, gobe in gozdni sadeži iz lokalnih gozdov, sadje iz travniških sadovnjakov, sveže in zdravo meso, zelišča in med, ki ga marljivo nabirajo čebele. Vse to je osnova kulinarične ponudbe, ki so jo gostinci uvrstili v svoje jedilnike, saj se zavedajo sodobnih trendov in pomena zdravega prehranjevanja, ki temelji na sezonskih jedeh in živilih lokalnega izvora.

AKTUALNO NA ARSKTRP

Zaključena oddaja vlog za naložbe v novo mehanizacijo in opremo za sečnjo in spravilo lesa
Z javnim razpisom je bilo razpisanih 10 milijonov evrov, oddanih je bilo 377 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za dobrih 11,9 milijona evrov.
Poziv vsem zainteresiranim za pravočasno oddajo vlog na javne razpise
Izkušnje Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) pri sprejemanju vlog narekujejo izreden pomen pravočasni oddaji vlog in prijavi na javne razpise. Iz preventivnih razlogov in v izogib morebitnim težavam pri elektronskem vnosu vlog, zato vljudno naprošamo vse zainteresirane, da oddajo opravijo čimprej. Pravočasna prijava omogoča vsem svetovalcem KGZS in strokovnim uslužbencem ARSKTRP učinkovito pomoč uporabnikom ob morebitnih težavah in dovolj časa, da se te težave razrešijo.

NAPOVEDNIK

Koledar

JANUAR

Usposabljanje s področja ekološkega kmetovanja - od 6. do 19. 1. 2022
Vabljeni na 5-dnevno usposabljanje s področja ekološkega kmetovanja, ki je zasnovano na osnovi Kataloga znanj NPK (Ekološki kmetovalec/-ka).
Termini srečanj: 6.1., 11.1., 13.1., 17.1. in 19.1.2022.
Nepoštene trgovinske prakse - 17. 1. 2022, ob 19. uri
Vljudno vabljeni na spletno predavanje v izvedbi Kmetijske svetovalne službe Maribor
Predstavitev sistema za spremljanje površin - 18. 1. 2022
V duhu poenostavitve postopkov, digitalizacije, modernizacije in novega načina dela, ki temelji na rezultatih in uspešnosti, je Evropska komisija sistem za spremljanje površin opredelila kot obvezen element pri izvajanju ukrepov kmetijske politike v obdobju 2023-2027. Povabljeni na predstavitev, ki bo v torek, 18. januarja, ob 20. uri, preko spletne platforme Zoom. Predstavitev bo izvedla mag. Lea Remic iz Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Zelenjavne urice - 18. 1. 2022
Vabljeni na 12. zelenjadarske urice v organizaciji Javne službe v vrtnarstu, na katerih se boste posvetili solatnicam. Dogodek bo v torek 18. januarja 2022, ob 9. uri.
Poljedelsko predavanje o tehnologiji pridelave in varstvu koruze in žit, novosti pri mehanizaciji, mejice - 21. 1. 2022 ob 9. uri
Vljudno vabljeni na spletno predavanje v izvedbi Kmetijske svetovalne službe Maribor.
Kulinarični festival – Okusi Škofjeloškega, 8. – 30. 1. 2022
V začetku novega leta bo na Škofjeloškem območju pri enajstih ponudnikih potekal prvi kulinarični festival Okusi Škofjeloškega. Festival bo temeljil na kulinarični tradiciji območja ter na nadgradnji obstoječe kulinarične ponudbe in vključevanju lokalnih surovin v jedilnike, ki so jih gostinci in turistične kmetije oblikovali za potrebe omenjenega festivala.

FEBRUAR

Mednarodna razprava o lokalnem razvoju - 2. 2. 2022
LDnet mreža organizira spletno razpravo na temo lokalnega razvoja in CLLD "Debate on the Future of Local Development". Potrebna je prijava.

JAVNI RAZPISI

PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:


7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi; rok za oddajo vlog: 13. 4. 2022

4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji; rok za oddajo vlog: 26. 1. 2022

6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; rok za oddajo vlog: 14. 2. 2022

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 24. 1. 2022

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 17. 1. 2022

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije. Vabilo na predstavitev v organizaciji KGZ Maribor.

Objavljen je Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je 24. decembra 2021 objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022. Razpis, ki bo izveden v eni fazi, bo odprt do 28. februarja 2022. Začetek sofinanciranja projektov je predviden septembra 2022.

Evropska komisija je objavila razpis za sofinanciranje informacijskih aktivnosti glede pomena skupne kmetijske politike za leto 2022. Rok za oddajo vloge je 25. 1. 2022. Vabljeni k prijavi projekta!

Razpis Erasmus+ za leto 2022: izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet; rok za prijavo: 1. 3. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.