facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

pa je tukaj. Novo leto 2022! Upamo, da ste ga pričakali tako, kot ste si sami najbolj želeli in da vam bo leto prineslo polno mizo domačih dobrot!

Opozorili bi vas radi na tri nove javne razpise za naložbe na kmetijskih gospodarstvih in za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov. 10. januarja pa se zapira javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Vabljeni k branju in da nam na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si pošiljate aktualne novice s področja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Priporočamo se tudi za fotografije, ki zaznamujejo naše podeželje. Preverite tokratni foto utrip!

Tanja, Matej in Tina

FOTO UTRIP PRP

Marjan Papež nam je poslal fotografijo čebeljih panjev z zimskim pokrivalom. Ste vedeli, da je Kranjska čebela oz. Kranjska sivka dobila ime po deželi Kranjski, v katero je spadalo tudi območje današnje Dolenjske. Leta 1857 je dr. Philipp Rothschütz v članku z naslovom Aus Unterkrain zapisal: »Obstaja pa ena pridna in utrjena čebela, taka je kranjska.« To je bil prvi korak čebelarjev družine Rotschütz v slovensko čebelarstvo, ki so ga razvijali vse do leta 1909. V zimski sezoni je čas za udeležbo na katerih od izobraževanj, ki jih organizira Čebelarska zveza Slovenija.
IMG_0938_s - zasneženi panji, avtor Marjan Papež
Foto: Zasneženi panji, avtor: Marjan Papež

AKTUALNO

Na treh javnih razpisih 57,6 mio evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 24. 12. 2021 objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, za naložbe namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali in za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov.
Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027
Vlada je sprejela Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva (ANEK) do leta 2027, ki določa ukrepe za hitrejši razvoj ekološkega kmetovanja do leta 2027. Slovenija si je do leta 2027 zastavila cilj, doseči minimalno 18 % delež ekoloških kmetijskih zemljišč. Izračun pokaže, da bi se Slovenija v primeru doseganja tega cilja približala tudi cilju EU – 25 % ekoloških KZU do leta 2030.
Nova zakonodaja o ekološki pridelavi
Nova zakonodaja o ekološki pridelavi je začela veljati 1. januarja 2022. Predpisi odražajo spreminjajočo se naravo tega hitro rastočega sektorja. Z novimi predpisi se želi zagotoviti pošteno konkurenco za kmete, preprečiti goljufije in ohraniti zaupanje potrošnikov.
Mlekarne v novembru 2021 povečale proizvodnjo
S kmetijskih gospodarstev je bilo v novembru 2021 odkupljenih približno 45.500 ton mleka ali za 4,4 % manj kot v oktobru 2021 in za 0,2 % manj kot v novembru 2020. Mlekarne pa so vseh glavnih skupin mlečnih izdelkov proizvedle več kot v prejšnjem mesecu.
Primeri praks mladih evropskih kmetov
Drugi dan Srečanja mladih prevzemnikov je bil namenjen predstavitvam mladih kmetov iz Luksemburga, Nemčije in Južne Tirolske.
VIDEO: Zgodba Slovenca o uresničitvi brunarice iz sanj
O gradnji svoje brunarice je Nik Rijavec sanjal že kot otrok, pogum za samo dejanje pa je zbral oktobra leta 2018 in se projekta tudi lotil. Pred tem je že sam zgradil svojo hiško na drevesu, vendar je bila želja po večjem projektu še vedno prisotna.
Vloga za pridobitev enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb
MKGP obvešča vse upravičence, da je bil 29. 12. 2021 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19 (PKP10). Zakon je podlaga za izvedbo izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljene nevarnostim epidemije.
Minister Podgoršek izpostavil vlogo Veterinarske fakultete tudi pri pripravi izvedbenih aktov skupne kmetijske politike
Minister dr. Jože Podgoršek je na povabilo dekanje obiskal Veterinarsko fakulteto, kjer se je seznanil z aktivnostmi, ki jih počnejo na različnih področjih. Osredotočili so se na predstavitev fakultete, dejavnosti Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) ter aktivnosti, ki jih vodijo glede Nacionalnega centra za dobrobit živali in na Centru za sonaravno rekultiviranje Vremščica.
Trošarine po novem
Vlaganje zahtevkov za vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo od 1. 1. 2022 le še elektronsko.

ŠIRIMO ZNANJA

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek EIP
Predstavljamo vam prvi sklop predstavitev EIP projektov z drugega dne posveta, ki je bil 23. 11. 2021 v Laškem. Ta teden vam predstavljamo prvi tri predstavljene EIP projekte, ki so v začetni fazi izvajanja:
VIDEO: Do uspeha manjše prašičjerejske kmetije s trženjem brez posrednikov
Kmetija Kamenik (Čunkodar) je primer, kako uspeti kot manjša prašičjerejska kmetija s trženjem brez posrednikov.
E-priročnik za učitelje o sadju in zelenjavi »Slastno, hrustljavo, zdravo«
MKGP je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravilo e-priročnik o zelenjavi in sadju, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju za izvajanje spremljevalnih izobraževalnih dejavnosti Šolske sheme EU »Slastno, hrustljavo, zdravo«.
Čebelarska predavanja v januarju samo po Zoom
Zaradi zaostrovanja epidemičnih razmer bo Čebelarska zveza Slovenije vsa čebelarska predavanja v januarju izvajala samo po Zoom. Vsa predavanja v živo predvidena na posameznih lokacijah so odpovedana.
Tečaji za čebelarje začetnike 2022
Čebelarska zveza Slovenije bo v letu 2022 pripravila pet tečajev za čebelarje začetnike. Tečaji bodo tako potekali v/na Mariboru, Lescah, Pivki, Višnji Gori (Hiša kranjske čebele) in na Brdu pri Lukovici. Interesenti so vabljeni, da se prijavijo na tečaj na njim najbližji lokaciji. Prijave se začno zbirati v četrtek, 6. januarja 2022 ob 17.00 uri.

LEADER

Brezplačne delavnice o zelenjadarstvu
Vabljeni na brezplačne delavnice, ki bodo potekale na daljavo. Izobraževanje bo potekalo v sklopu projekta Na tržnico z Ovtarjem.
Srečanje ponudnikov javnih zavodov in lokalnih ponudnikov Škofjeloškega območja
LAS Loškega pogorja vabi v okviru projekta "Jem lokalno, jem boljše" vse lokalne ponudnike prehranskih pridelkov in izdelkov Škofjeloškega območja k sodelovanju. V sredo, 19. januarja, ob 14.30 uri, vas vabijo na srečanje z javnimi zavodi. Srečanje je priložnost, da se z javnimi zavodi še bolje spoznate ter da jim predstavite svojo ponudbo kvalitetnih živil. Predstavitev bo potekala preko spletne aplikacije. Prijave sprejemajo do 12. januarja. Prijave in dodatne informacije: jerneja.lotric@ra-sora.si, tel. 040 769 524.
Svet regije Posavje pooblastil RRA Posavje, da pristopi k pripravi potrebnih podlag za upravljanje dejavnosti lokalne akcijske skupine v obdobju 2022-2027
Dne, 2. 12. 2021, je potekala redna seja Sveta regije Posavje, na kateri so se člani Sveta seznanili s povabilom za izkaz interesa za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD iz EKSRP, ESRR in ESS plus v programskem obdobju 2021-2027 in sprejeli sklep, da Svet regije Posavje pooblašča RRA Posavje, da kot vodilni partner LAS Posavje pristopi k pripravi potrebnih podlag za upravljanje dejavnosti lokalne akcijske skupine v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – izvajanje pristopa LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v obdobju 2023-2027 ter pristopa CLLD v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada plus v obdobju 2021–2027.

AKTUALNO NA ARSKTRP

Pričetek izdaj prvih začasnih odločb za neposredna plačila 2021
Kmetje v Evropski uniji prejmejo podpore v obliki neposrednih plačil pod pogojem, da upoštevajo pravila o zdravju in dobrobiti ljudi, živali, rastlin in okolja. Z njimi kmetom omogočamo stalen dohodek in tako pripomoremo k ohranjanju kmetijske pridelave v celotni EU. Zagotavljamo dolgoročno preživetje kmetovalcev in blažimo negativne posledice nihanja cen ali izpada pridelka. V januarju 2022 bo izdanih okrog 53.000 odločb v skupnem znesku 102,7 milijona evrov.
Poziv vsem zainteresiranim za pravočasno oddajo vlog na javne razpise
Izkušnje Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) pri sprejemanju vlog narekujejo izreden pomen pravočasni oddaji vlog in prijavi na javne razpise. Iz preventivnih razlogov in v izogib morebitnim težavam pri elektronskem vnosu vlog, zato vljudno naprošamo vse zainteresirane, da oddajo opravijo čimprej. Pravočasna prijava omogoča vsem svetovalcem KGZS in strokovnim uslužbencem ARSKTRP učinkovito pomoč uporabnikom ob morebitnih težavah in dovolj časa, da se te težave razrešijo.

NAPOVEDNIK

Koledar

JANUAR

Usposabljanje s področja ekološkega kmetovanja - od 6. do 19. 1. 2022
Vabljeni na 5-dnevno usposabljanje s področja ekološkega kmetovanja, ki je zasnovano na osnovi Kataloga znanj NPK (Ekološki kmetovalec/-ka).
Termini srečanj: 6.1., 11.1., 13.1., 17.1. in 19.1.2022.
Spletna predavanja s področja tehnologije čebelarjenja v januarju - od 7. do 12. 1. 2022
Javna svetovalna služba v čebelarstvu v začetku mesec januarja organizira tudi sledeče webinarje s področje tehnologije čebelarjenja:
7. januar, 10.00, Dobra čebelarska praksa, prijava
10. januar, 17.00, Apitehnični ukrepi, prijava
12. januar, 16.00, Tehnologija čebelarjenja z AŽ-panji, prijava
Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021 - 13. 1. 2022
Vabljeni na spletno predstavitev poročila “Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021”, ki bo v četrtek, 13. januarja 2022, ob 10. uri preko aplikacije Webex.
Predstavitev sistema za spremljanje površin - 18. 1. 2022
V duhu poenostavitve postopkov, digitalizacije, modernizacije in novega načina dela, ki temelji na rezultatih in uspešnosti, je Evropska komisija sistem za spremljanje površin opredelila kot obvezen element pri izvajanju ukrepov kmetijske politike v obdobju 2023-2027. Povabljeni na predstavitev, ki bo v torek, 18. januarja, ob 20. uri, preko spletne platforme Zoom. Predstavitev bo izvedla mag. Lea Remic iz Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Zelenjavne urice - 18. 1. 2022
Vabljeni na 12. zelenjadarske urice v organizaciji Javne službe v vrtnarstu, na katerih se boste posvetili solatnicam. Dogodek bo v torek 18. januarja 2022, ob 9. uri.
Kulinarični festival – Okusi Škofjeloškega, 8. – 30. 1. 2022
V začetku novega leta bo na Škofjeloškem območju pri enajstih ponudnikih potekal prvi kulinarični festival Okusi Škofjeloškega. Festival bo temeljil na kulinarični tradiciji območja ter na nadgradnji obstoječe kulinarične ponudbe in vključevanju lokalnih surovin v jedilnike, ki so jih gostinci in turistične kmetije oblikovali za potrebe omenjenega festivala.

JAVNI RAZPISI

PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:


7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021; rok za oddajo vlog: 1. 6. 2022

24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva; rok za oddajo vlog: 26. 4. 2022

22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi; rok za oddajo vlog: 13. 4. 2022

4. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022

4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

5. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022

3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji; rok za oddajo vlog: 26. 1. 2022

6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; rok za oddajo vlog: 14. 2. 2022

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 24. 1. 2022

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 17. 1. 2022

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 10. 1. 2022

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Javni razpis za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021
Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije.

Evropska komisija je objavila razpis za sofinanciranje informacijskih aktivnosti glede pomena skupne kmetijske politike za leto 2022. Rok za oddajo vloge je 25. 1. 2022. Vabljeni k prijavi projekta!

Razpis Erasmus+ za leto 2022: izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet; rok za prijavo: 1. 3. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

Razpis za program LIFE za leto 2021
Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude v letu 2022

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.