facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

še zadnjič v tem letu smo za vas pripravili nabor novic iz podeželskega sveta.

V pripravi strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 smo danes s potrditvijo predloga s strani Vlade RS in z uradnim pošiljanjem predloga strateškega načrta SKP na Evropsko komisijo naredili pomemben korak na poti do začetka izvajanja nove finančne perspektive.

Opozorili bi vas radi, da se s koncem leta zaključujeta dva javna razpisa iz naslova ukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva - za naložbe gorskih kmetij in ekoloških kmetij.

Ob tej priložnosti bi se vam radi zahvalili za ves vaš doprinos in vam voščili vesele božične praznike ter srečno 2022.

Ekipa Mreže za podeželje vam želi mirne praznike in vse dobro v letu 2022!
Povabljeni k ogledu spodnjega voščila!

Tina, Matej in Tanja
VIDEO: Voščilo Mreže za podeželje ob novem letu 2022!
Voščilo ob novem letu 2022

AKTUALNO

Strateški načrt skupne kmetijske politike poslan na Evropsko komisijo
Slovenija je med prvimi državami EU, ki je poslala strateški načrt skupne kmetijske politike (SN 2023–2027) v obsegu 755 strani Evropski komisiji. Minister dr. Jože Podgoršek je danes na novinarski konferenci predstavil SN 2023–2027: »Izjemno sem zadovoljen s procesom priprave strateškega načrta. Vsebina bi sicer lahko bila drugačna, a kmetijstvo je sektor, ki se ga ne da na hitro prestrukturirati. Smo se pa v procesu nastajanja načrta naučili pogovarjati. Verjamem, da smo presegli okvir posamezne kmetije in začeli gledati na celotno kmetijstvo. Strateški načrt vliva optimizem za razvoj kmetijstva.«
Na javnem razpisu 1 milijon evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 17. 12. 2021 objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 1 milijonov evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 10. januarja 2021 do vključno 13. aprila 2022 do 14. ure.
O pomenu in vlogi KGZS za kmetijstvo in podeželje
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je med ključnimi dosežki leta 2021 izpostavila uspešno delo pri prenosu znanja, sodelovanje pri pripravi predloga strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027, tvorno sodelovanje nevladnih kmetijskih organizacij in uspešno izvedena svetovanja ter projekti. V letu 2022 bo poudarek na oblikovanju primerne zakonodaje, zagotavljanju stabilnega delovanja javnih služb, promociji kmetijstva in nadaljevanju zastavljenega dela.
Evropska komisija je začela pobudo Pakt o podeželju
Cilj pakta o podeželju je mobilizirati vse zainteresirane, da se aktivno vključijo v aktivnosti in ukrepajo v skladu s potrebami in željami podeželskih območij in skupnosti. Pakt naj bi zagotavljal skupni okvir za sodelovanje na ravni EU, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Evropska komisija vabi vse zainteresirane, da izrazijo svojo zavezanost ciljem Dolgoročne vizije za podeželska območja EU in sodelujejo pri razvoju in izvajanju Pakta podeželja.
Nagrado Zlata čebela 2021 prejel prof. dr. Lucas Alejandro Garibaldi iz Argentine
V Hiši kranjske čebele v Višnji Gori je bila prvič podeljena mednarodna nagrada Zlata čebela. Nagrado je prejel prof. dr. Lucas Alejandro Garibaldi iz Argentine. Prejemnika nagrade je razglasil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predsednik Odbora za podelitev nagrade Zlata čebela dr. Jože Podgoršek. Nagrado je podelil predsednik republike Borut Pahor, v imenu nagrajenca pa jo je prevzel predstavnik Veleposlaništva Argentine.
V javni obravnavi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu
MKGP je v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Javna obravnava bo potekala do vključno 30. decembra letos. Novela zakona je v glavnem potrebna zaradi reforme skupne kmetijske politike, ki se bo začela izvajati z letom 2023 in so za namen uskladitve s pravnim redom EU potrebne nekatere spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijstvu.
Center za avtohtone sorte semen d. o. o. prevzel premoženje Selekcijsko poskusnega centra Ptuj
Dne, 20. 12. 2021, je bila podpisana tripartitna pogodba med začasno družbo Center za avtohtone sorte semen d.o.o., Semenarno Ljubljana in Slovenskim državnim holdingom (SDH). S tem je Center za avtohtone sorte semen prevzel v last premoženjsko celoto Selekcijsko poskusnega centra (SPC) Ptuj, kar prispeva k ohranitvi rastlinskih genskih virov v slovenski lasti.
VIDEO: Spoznajte Bernarda Štiglica - skrbni lastnik gozda
Izboru najskrbnejših lastnikov gozdov, ki ga že vrsto let izvaja Zavod za gozdove Slovenije, sta se letos pridružila še Zveza lastnikov gozdov Slovenije ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Prejemnik tega priznanja je tudi Bernard Štiglic - vsestransko aktivni lastnik gozda iz območne enote Nazarje. Z družino živijo na gorski kmetiji v zaselku Ter v Zgornji Savinjski dolini.
Naj za praznike krasijo domove slovenska božična drevesca
Ob božično novoletnih praznikih bomo domove in poslovne prostore okrasili z božičnimi drevesci. Drevesca iz slovenskih gozdov morajo biti legalno posekana in letos označena z nalepko rumene barve z napisom »Darilo gozda vašemu domu« in letnico 2021.
Arhitekti in projektanti na strokovnem ogledu referenčnih objektov lesene gradnje
V avstrijskem Gradcu si je 28 arhitektov in projektantov ogledalo vrsto zelo zanimivih lesenih objektov različnih tipologij gradnje, kot so 6-nadstropni lesen stanovanjski objekt, šolski objekt iz lesa, primer sodobne lesene stavbe v središču mesta, primer socialnih stanovanj v leseni gradnji ter predel z več različnimi vrstami lesenih stanovanjskih objektov.
Decembrska številka glasila KGZS Zelena dežela
Ob koncu leta se v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije iskreno zahvaljujejo za sodelovanje pri skupnih prizadevanjih za razvoj slovenskega kmetijstva. Želijo vam blagoslovljene božične praznike in doživeto praznovanje novega leta, obilo modrih odločitev, ustvarjalnih zamisli ter uspeha.
Decembrska številka mesečnega e-informatorja Vizija kohezija
V tokratni številki Vizije kohezije ne spreglejte novih in aktualnih javnih razpisov ter najnovejših informacij o odobrenih evropskih sredstvih v mesecu decembru. Ne spreglejte pa niti dobrih zgodb in uvodnika ministra g. Zvoneta Černača.

ŠIRIMO ZNANJA

Prezentaciji s predstavitve javnih razpisov za sodelovanje za vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacijo dejavnosti na kmetijah
Dne, 16. 12. 2021, sta bila predstavljena dva javna razpisa iz naslova podukrepa 16.4 in 16.9. Na voljo sta predstavitvi.
Na voljo so predstavitve z Lombergarjevih dnevov
Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki so letos v treh dneh združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje. Gre za strokovne posvete, na katerih so skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili aktualne izzive, rešitve le teh in nekatere tehnološke novosti.
Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek EIP
Predstavljamo vam tretji sklop predavanj z letošnjega posveta, ki je bil 22. in 23. 11. 2021 v Laškem. Vsak teden vam bomo predstavili posamezne sklope, vključno z vsemi predstavljenimi EIP projekti. Ta teden vam predstavljamo zadnji dve predavanji s področja razvoja sistema znanja.
  • Kako uporabiti raznolike izkušnje za doseganje najboljših rezultatov, Sašo Kronegger, PPT, VIDEO
  • Stanje v slovenskem kmetijstvu v letu 2020 in prve napovedi za leto 2021, dr. Tanja Travnikar, Kmetijski inštitut Slovenije, PPT, VIDEO
E-priročnik za učitelje o sadju in zelenjavi »Slastno, hrustljavo, zdravo«
MKGP je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravilo e-priročnik o zelenjavi in sadju, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju za izvajanje spremljevalnih izobraževalnih dejavnosti Šolske sheme EU »Slastno, hrustljavo, zdravo«.

LEADER

Novoletno voščilo ekipe LEADER/CLLD
Ekipa LEADER/CLLLD vsem želi lep in miren božič ter zdravo in uspešno novo leto 2022. Preživite praznični čas v krogu najdražjih in si odpočijte od vsakdanjih skrbi!
PRP-LEADER-EU-SLO-barvni_kapa
S pristopom LEADER/CLLD podpiramo lokalno – praznična ponudba LEADER/CLLD izdelkov
Tudi v letošnjem letu smo zbrali ponudbo prazničnih izdelkov z območij lokalnih akcijskih skupin. Ponudbo si lahko ogledate na zgornji povezavi.
Predstavitev 6. javnega razpisa za podukrep 19.3 ter odgovori na vprašanja
Dne, 7. 12. 2021, je potekala spletna predstavitev 6. javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Na voljo je predstavitev razpisa in odgovori na zastavljena vprašanja.

AKTUALNO NA ARSKTRP

Poziv vsem zainteresiranim za pravočasno oddajo vlog na javne razpise
Izkušnje Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) pri sprejemanju vlog narekujejo izreden pomen pravočasni oddaji vlog in prijavi na javne razpise. Iz preventivnih razlogov in v izogib morebitnim težavam pri elektronskem vnosu vlog, zato vljudno naprošamo vse zainteresirane, da oddajo opravijo čimprej. Pravočasna prijava omogoča vsem svetovalcem KGZS in strokovnim uslužbencem ARSKTRP učinkovito pomoč uporabnikom ob morebitnih težavah in dovolj časa, da se te težave razrešijo.
Zaključena oddaja vlog na podukrepu M09.1: Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju
Dne, 21. 12. 2021, je bila zaključena oddaja vlog za 4. javni razpis za podukrep M09.1. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 1,1 mio evrov. Na ARSKTRP je prispelo 7 vlog, zaprošena sredstva pa ne presegajo razpisanih.
Zaključena oddaja vlog na podukrepu M03.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021
Z javnim razpisom je bilo razpisanih 0,5 milijona evrov, od tega 0,2 milijona evrov za kmetijska gospodarstva (sklop A) in 0,3 milijona evrov za pravne osebe (sklop B). Na ARSKTRP je bilo skupno oddanih 18 vlog, in sicer 14 za sklop A in 4 za sklop B. V vlogah zaprošena sredstva ne presegajo razpisanih sredstev.

NAPOVEDNIK

Koledar

JANUAR

Usposabljanje s področja ekološkega kmetovanja
Vabljeni na 5-dnevno usposabljanje s področja ekološkega kmetovanja, ki je zasnovano na osnovi Kataloga znanj NPK (Ekološki kmetovalec/-ka).
Termini srečanj: 6.1., 11.1., 13.1., 17.1. in 19.1.2022.
Kulinarični festival – Okusi Škofjeloškega, 8. – 30. 1. 2022
V začetku novega leta bo na Škofjeloškem območju pri enajstih ponudnikih potekal prvi kulinarični festival Okusi Škofjeloškega. Festival bo temeljil na kulinarični tradiciji območja ter na nadgradnji obstoječe kulinarične ponudbe in vključevanju lokalnih surovin v jedilnike, ki so jih gostinci in turistične kmetije oblikovali za potrebe omenjenega festivala.

JAVNI RAZPISI

PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:


22. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi; rok za oddajo vlog: 13. 4. 2022

4. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022

4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

5. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022

3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji; rok za oddajo vlog: 26. 1. 2022

6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; rok za oddajo vlog: 14. 2. 2022

6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021; rok za oddajo vloge: 20. 12. 2021 do 14. ure

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 24. 1. 2022

21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - za naložbe ekoloških kmetij; rok za oddajo vloge: 30. 12. 2021

20. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - za naložbe gorskih kmetij; rok za oddajo vloge: 30. 12. 2021

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 17. 1. 2022

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 10. 1. 2022

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Evropska komisija je objavila razpis za sofinanciranje informacijskih aktivnosti glede pomena skupne kmetijske politike za leto 2022. Rok za oddajo vloge je 25. 1. 2022. Vabljeni k prijavi projekta!

Javni razpis za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin; rok za oddajo vlog: 22. 12. do 14. ure

Razpis Erasmus+ za leto 2022: izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet; rok za prijavo: 1. 3. 2022

5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

Razpis za program LIFE za leto 2021
Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude v letu 2022

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.