facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

danes se je končalo dvodnevno srečanje mladih kmetov, na kateri so sogovorniki naslovili zelo aktualno temo verige vrednosti in odkupnih cen v verigi.

Vabljeni k ogledu gradiv v segmentu širimo znanje, kjer objavljamo aktualna gradiva s področja ekološkega kmetovanja, KOPOP, dobrobit živali in drugih gradiv s področja znanja.

Iščete idejo za nakup lokalnih izdelkov v teh dneh? LEADER pisarna na MKGP je zbrala nekaj idej z območij slovenskih lokalnih akcijskih skupin!

Prijetno branje vam želimo,
Tanja, Matej, Marjeta in Tina v imenu Mreže za podeželje

kmetija pozimi
Kmetija pozimi (vir: Pixabay)

AKTUALNO

Srečanje mladih kmetov 2021 – dobavna veriga tako močna kot je močen najšibkejši člen, pri čemer pa je potrošnik ključen
Tokratno 6. Srečanje mladih kmetov – mladih prevzemnikov kmetij, ki se je odvilo 15. in 16. 12. 2021, je bil namenjen vpogledu v celotno verigo vrednosti pridelave, predelave, prodaje do končne potrošnika. Če se kmetje počutijo zapostavljene v verigi vrednosti, upanje vliva pozitiven pristop vseh sogovornikov k iskanju rešitev. Srečanje mladih kmetov tradicionalno soorganizirajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine.
Evropska nagrada za mlade kmete prvič v Slovenijo v roke inovativnega mladega kmeta Gregorja Slavca
Na 7. Evropskem kongresu mladih kmetov, ki je v hibridni obliki potekal iz Evropskega parlamenta v Bruslju, je Gregor Slavec prejel Evropsko nagrado za mlade kmete za najboljši projekt za izboljšanje podeželskih območij.
Zlati sončnici za Hišo vin Kokol in kmetijo Tonin
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v sodelovanju s tednikom Kmečki glas in spletnim portalom Agrobiznis razglasila rezultate akcije S kmetije za Vas, v kateri je letos sodelovalo enajst kmetij. Vse kmetije so primeri dobrih praks in zgled, kako ustvariti dodano vrednost iz svojih pridelkov in izdelkov za razvoj kmetij v smeri večje dodane vrednosti, strokovno komisijo pa sta najbolj prepričali Hiša vin Kokol iz Spodnjega Dupleka in kmetija Tonin iz Šmarij pri Kopru.
Gorenjska je regija mnogih priložnosti, povezovanje je ena od ključnih aktivnosti za napredek
Minister dr. Jože Podgoršek in državni sekretar Anton Harej sta 10. 12. 2021 obiskala Gorenjsko v okviru vladnega regijskega obiska. Minister se je sestal s predstavniki Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka, obiskal kmetiji Pr'Leskovc in Drinovec ter se srečal z županom Mestne občine Kranj, kjer so mu predstavili projekt Stonogin zabojček. Državni sekretar Harej si je ogledal skalni podor na Belci ter kmetiji Pr' Hlebar in Soklič.
Minister Jože Podgoršek na pogovoru z evropskimi poslanci poudaril pomen reševanja težavah z velikimi zvermi
Včeraj, 15. 12. 2021, se je na povabilo evropskih poslancev, članov neformalne delovne skupine za velike zveri, minister dr. Jože Podgoršek v vlogi predsedujočega Svetu EU za kmetijstvo in ribištvo preko avdio-vizualne povezave udeležil sestanka omenjene delovne skupine. Na sestanku je predstavil aktualne zadeve s področja upravljanja z velikimi zvermi v Evropski uniji, kot so rjavi medvedi in volkovi.
Zapira se javni razpis 2. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Opozarjamo vas, da se rok za oddajo vloge izteka jutri, 17. 12. 2021, ob 13:59.
Partnerski sporazum za obdobje 2021–2027 in Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v novembru objavila programske dokumente za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Objavljena je tudi predstavitev črpanja evropskih sredstev 2021-2027 in predstavitev Strategije pametne specializacije.
Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada od 250 evrov do 750 evrov tudi za obdobje julij – december 2021
Ukrep velja od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. Zavezanec mora prek eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena). Obrazec bo pripravljen predvidoma konec tega tedna. Rok za oddajo vloge je 15. januar 2022. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.
Svet za kmetijstvo poudaril pomen delovanja enotnega trga pri zagotavljanju prehranske varnosti
Ministri za kmetijstvo so drugi dan zasedanja pozornost namenili odpornosti prehranskega sistema in zagotavljanju trdnosti prehranske verige. Soglasno so bili sprejeti sklepi Sveta o novem načrtu izrednih ukrepov za zagotavljanje preskrbe s hrano in prehranske varnosti v kriznih časih.
Miklavževe priprave v MUZEJ-u 1925 v Šinkovem Turnu
Letos je Miklavž v gasilskem domu PGD Šinkov Turn pripravil majhna sladka presenečenja za veliko krajanov in sodelavcev iz lokalne skupnosti. Pomagali so mu različni skriti prijatelji, gospodinje in tudi peki iz Ljubljane.

ŠIRIMO ZNANJA

VIDEO: Farminar ABC o ekološkem kmetijstvu - pot sodelovanja med kmetijama Grilc (Jegiljenk) in Kobold (Kurnik) s Koroškega
Kakšne so prednosti ekološkega kmetijstva, kako se prijavimo v postopek certificiranja in kakšne podpore smo deležni s strani države in drugih institucij, je bilo predstavljeno na 2. farminarju Zveze slovenske podeželske mladine ob podpori Mreže za podeželje (MKGP) dne 13. 12. 2021. Slovensko kmetijstvo ima dobre zgodbe, ki se pišejo na našem podeželju. In tri ekološke mlade kmete so ujeli v objektiv. V prvem delu je bila predstavljena pot sodelovanja med kmetijama Grilc (Jegiljenk) in Kobold (Kurnik) s Koroškega, ki se ukvarjata z rejo ekoloških pitovnih piščancev in jih tržita pod skupno blagovno znamko.
Video: Farminar ABC o ekološkem kmetovanju
V drugem video je predstavljena kmetija Zdolšek z okolice Šentjurja. Na kmetiji Zdolšek iz Ponikve pri Šentjurju gospodari mladi kmet Rok. Kmetija je mešana, s poudarkom na pridelavi zelenjave in poljščin. V tokratnem farminarju boste spoznali, da se z voljo in vztrajnostjo tudi na OMD območju lahko pride do dostojnega prihodka.
Usposabljanje s področja ekološkega kmetovanja
Vabljeni na 5-dnevno usposabljanje s področja ekološkega kmetovanja, ki je zasnovano na osnovi Kataloga znanj NPK (Ekološki kmetovalec/-ka). Termini srečanj: 6.1., 11.1., 13.1., 17.1. in 19.1.2022.
Gradiva z rednih usposabljanj za leto 2021 za dobrobit živali in KOPOP
Na voljo so strokovna gradiva za namen izvedbe rednih usposabljanj za leto 2021. Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali (DŽ) ali KOPOP iz Programa razvoja podeželja, se mora vsako leto trajanja obveznosti iz naslova tega ukrepa udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. V letošnjem letu so gradiva pripravili in usposabljanja izvedli kmetijsko gozdarski zavodi. Namen usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s strokovnimi vsebinami ter na ta način s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ oz. KOPOP. Na voljo so tudi VIDEO posnetki s predavanj.
Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek EIP
Predstavljamo vam drugi sklop predavanj z letošnjega posveta, ki je bil 22. in 23. 11. 2021 v Laškem. Vsak teden vam bomo predstavili posamezne sklope, vključno z vsemi predstavljenimi EIP projekti. Ta teden vam predstavljamo tri predavanja s področja razvoja sistema znanja:
  • Trendi in temelji v sistemu znanja in inovacij v kmetijstvu, Eelke Wielinga, LINK Consult: PPT, VIDEO
  • Prilagoditev Javne službe kmetijskega svetovanja za nove izzive, Anton Jagodic, vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje, KGZS: PPT, VIDEO
  • Podpora prenosu znanja z intervencijami strateškega načrta SKP, Joži J. Cvelbar, MKGP: PPT, VIDEO
VIDEO: Vpeljava pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic za obnovo degradirane travne ruše na območju Športnega centra Pokljuka
Zaključen je pilotni projekt katerga namen je bil, s sodelovanjem vseh deležnikov, kmetov, upravljavcev ter uporabnikov zavarovanih območij ter strokovnjakov pri saniranju degradiranih travnih na območju Športnega parka Pokljuka, pridobiti nova strokovna znanja o postopkih saniranja travnih površin v visokogorju.
Zbirajo se interesi za sodelovanje v ENRD tematski skupini "Rural Proofing"
Evropska mreža za razvoj podeželja bo imenovala novo tematsko skupino o preverjanju vpliva razvojnih politik na različne vidike razvoja podeželja. Naloga sodelujočih bo izmenjava izkušenj in priprava priporočil za izvedbo mehanizma "rural proofing" v državah članicah na različnih administrativnih nivojih -nacionalnem, regionalnem in lokalnem). V kolikor bi želeli sodelovati, sporočite svoj interes do 17. 12. 2021 na registracijskem obrazcu.
Trije javni pozivi za izraz interesa za sodelovanja v fokusnih skupinah EIP-AGRI – uporaba pesticidov, upravljanje hranil in upravljanje z vodami
Če imate praktične izkušnje s katero koli od teh tem in bi to radi delili z drugimi strokovnjaki, da bi prepoznali obetavne ideje za inovacije, se prijavite do torka, 11. januarja 2022!

LEADER

Pregled LEADER projektov LAS od Pohorja do Bohorja, ki se izvajajo v okviru ukrepa LEADER/CLLD
Izšla je obsežna številka časopisa LAS Od Pohorja do Bohorja - časopis POB! Vabljeni k prebiranju uspešnih zgodb, sofinanciranih s sredstvi LEADER/CLLD.
VIDEO v okviru projekta sodelovanja LAS
V okviru projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin Centri interpretacije zavarovanih območij so bile izvedene delavnice. Ogledati si lahko pripravo kozjanskega štrudla.
S pristopom LEADER/CLLD podpiramo lokalno – praznična ponudba LEADER/CLLD izdelkov
December je najbolj čaroben mesec v letu, je čas obdarovanj. V tem mesecu marsikdo razmišlja, kaj podariti bližnjim. S pristopom LEADER/CLLD podpiramo tudi lokalne izdelke, zato vam ponujam nekaj idej z območij slovenskih lokalnih akcijskih skupin.

AKTUALNO NA ARSKTRP

Poziv vsem zainteresiranim za pravočasno oddajo vlog na javne razpise
Izkušnje ARSKTRP pri sprejemanju vlog narekujejo izreden pomen pravočasni oddaji vlog in prijavi na javne razpise. Iz preventivnih razlogov in v izogib morebitnim težavam pri elektronskem vnosu vlog, zato vljudno naprošamo vse zainteresirane, da oddajo opravijo čimprej. Pravočasna prijava omogoča vsem svetovalcem KGZS in strokovnim uslužbencem ARSKTRP učinkovito pomoč uporabnikom ob morebitnih težavah in dovolj časa, da se te težave razrešijo.
Izdaja odločb na razpisu za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (sklop A - nosilci majhnih kmetij)
Na 19. javni razpis za podukrep M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, je na sklop A prispelo 37 vlog s skupno zaprošeno vrednostjo 753.453,13 evrov. Izdano je bilo 36 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 705.528,15 evrov ter ena zavrnilna odločba.
Zaključena oddaja vlog za operacijo: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala do 10. 12. 2021. Na Agencijo so prispele tri vloge s skupno zaprošeno vrednostjo 2.542.496,25 evrov. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 3.000.000 evrov.
Zaključena oddaja vlog za operacijo: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala do 10. 12. 2021. Na Agencijo so prispele štiri vloge s skupno zaprošeno vrednostjo 3.417.298,81 evrov. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 4.000.000 evrov.

NAPOVEDNIK

Koledar

JANUAR

Usposabljanje s področja ekološkega kmetovanja
Vabljeni na 5-dnevno usposabljanje s področja ekološkega kmetovanja, ki je zasnovano na osnovi Kataloga znanj NPK (Ekološki kmetovalec/-ka).
Termini srečanj: 6.1., 11.1., 13.1., 17.1. in 19.1.2022.
Kulinarični festival – Okusi Škofjeloškega, 8. – 30. 1. 2022
V začetku novega leta bo na Škofjeloškem območju pri enajstih ponudnikih potekal prvi kulinarični festival Okusi Škofjeloškega. Festival bo temeljil na kulinarični tradiciji območja ter na nadgradnji obstoječe kulinarične ponudbe in vključevanju lokalnih surovin v jedilnike, ki so jih gostinci in turistične kmetije oblikovali za potrebe omenjenega festivala.

JAVNI RAZPISI

PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:


4. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022

4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

5. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022

3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji; rok za oddajo vlog: 26. 1. 2022

6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; rok za oddajo vlog: 14. 2. 2022

6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021; rok za oddajo vloge: 20. 12. 2021 do 14. ure

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 24. 1. 2022

21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - za naložbe ekoloških kmetij; rok za oddajo vloge: 30. 12. 2021

20. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - za naložbe gorskih kmetij; rok za oddajo vloge: 30. 12. 2021

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 17. 1. 2022

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 10. 1. 2022

4. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020; rok za prijavo: 21. 12. 2021

2. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; rok za prijavo: 17. 12. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Evropska komisija je objavila razpis za sofinanciranje informacijskih aktivnosti glede pomena skupne kmetijske politike za leto 2022. Rok za oddajo vloge je 25. 1. 2022. Vabljeni k prijavi projekta!

Javni razpis za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin; rok za oddajo vlog: 22. 12. do 14. ure

Razpis Erasmus+ za leto 2022: izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet; rok za prijavo: 1. 3. 2022

5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov, s tremi prijavnimi roki: 15. 2. 2022, 19. 5. 2022 in 29. 9. 2022.

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

Razpis za program LIFE za leto 2021
Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude v letu 2022

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.