facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

na žalost se nam situacija v zvezi s covid-19 slabša, saj so na drugi strani številne možnosti za sofinanciranje naložb in projektov. Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bilo v petek objavljenih kar pet javnih razpisov. Do konca leta pa se jih pričakuje tudi še kar nekaj. Upamo, da imate dokumentacijo pripravljeno!

Na voljo pa so tudi nekatere zanimive okrogle mize in predavanja, ki jih lahko spremljate na daljavo. Vabljeni k pregledu današnjih novic s področja skupne kmetijske politike in razvoja podeželja.

Prijetno branje in zdravja vam želimo,
Matej, Tina, Karmen in Tanja v imenu Mreže za podeželje

FOTO UTRIP PODEŽELJA

Heidi Bartolič 9
Fotografija: Buče, avtor: Fotkar
Ta teden naši šolarji uživajo težko pričakovane krompirjeve počitnice. Po mnogih vrtcih in šolah so otroci v preteklem tednu že pridno nabrali jesenske plodove in izrezovali buče. In ker je teh trenutno v izobilju, je zdaj pravi čas, da se večkrat znajdejo na našem jedilniku.

V prihodnjih deževnih dneh in ohladitvah priporočamo enostavno juho iz hokaido buče z dodatkom domačega bučnega olja in žlico kisle smetano.

Naj vam tekne. :)

AKTUALNO

Skoraj 16 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva – za naložbe gorskih in ekoloških kmetij
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 22. oktobra objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva Programa razvoja podeželja 2014–2020 v skupni višini 15.910.910,14 evrov. Od tega je namenjenih za naložbe gorskih kmetij 11.910.910,14 evrov in za naložbe ekoloških kmetij 4.000.000 evrov. Vložitev vlog poteka od 15. novembra 2021 do vključno 30. decembra 2021, do 14:00 ure.
Objavljena dva javna razpisa za projekte evropskega partnerstva za inovacije (EIP) v skupni vrednosti 4,5 milijona evrov
MKGP je 22. oktobra objavilo tudi dva javna razpisa za ukrep 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki sta namenjena izvedbi projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP).
Za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin iz sredstev podnebnega sklada 3,1 milijona evrov
Dne 22. 10. 2021, je MKGP v soglasju z Ministrstvom za okolje in prostor objavilo javni razpis za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin iz sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023.
VIDEO: OMD v novi kmetijski perspektivi
Več kot 70 % obdelovalnih površin spada pod t.i. OMD - območja s težjimi obdelovalnimi pogoji. Na kmetijah znotraj OMD opozarjajo pred sprejetjem strategije kmetijstva, da je sistem ocenjevanja po zastavljenih kriterijih zastarel, želijo si učinkovito pomoč glede na območje in panoge, s katerimi se ukvarjajo in jih želijo razvijati na takšnih kmetijah tudi v prihodnje. Prispevek je pripravila ekipa Ljudje in zemlja.
Generalni direktorji za kmetijstvo držav članic EU razpravljali o ukrepih za okolje in podnebje v okviru reforme skupne kmetijske politike
V okviru predsedovanja Svetu EU je Branko Ravnik, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo na MKGP, prek videopovezave vodil neformalno srečanje generalnih direktorjev, odgovornih za nacionalne strateške načrte za ukrepe skupne kmetijske politike (SKP). V luči uvedbe reforme SKP z letom 2023 na podlagi nacionalnih strateških načrtov SKP, je bilo srečanje posvečeno izzivom in priložnostim t.i. zelene arhitekture, zlasti nove sheme za okolje in podnebje, s katerimi se srečujejo države članice.
Ministrstvo pripravilo predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja v letu 2022
Predlog Uredbe je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit živali (DŽ) v letu 2022, ki se izvaja že od leta 2014. Ukrep DŽ se tudi v letu 2022 izvaja v treh operacijah in sicer za prašiče, govedo in drobnico. Zainteresirani lahko pripombe, predloge ali dopolnitve k spremembi uredbe pošljete na naslov gp.mkgp@gov.si najpozneje do petka, 5. 11. 2021.
Družinske kmetije in zadruge za konkurenčnejše poslovno okolje
Deset kmetijskih in gozdarskih zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije, je v prostorih Hiše vin Emino na ustanovni skupščini Združenja kmetijskih zadrug K10+ postavilo pravne temelje za skupni nastop na nabavnih trgih, s čimer želijo za slovenske družinske kmetije in njihove zadruge ustvariti konkurenčnejše poslovno okolje. Pri svojem osnovnem namenu, t.j. pospeševanju koristi svojih članov – kmetic in kmetov, želijo zadruge postati učinkovitejše. Za prvega direktorja so članice imenovale Stanka Tomšiča, direktorja KZ Trebnje-Krka. Članstvo v GIZ K10+ je odprto tudi za ostale kmetijsko gozdarske zadruge.
V Komendi se je odvila jesenska zelemenjava
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje je v sodelovanju z Zavodom Medgeneracijsko središče Komenda 14. oktobra 2021 na vrtu ob Krekovem središču v Komendi organiziral že tretjo zelemenjavo letos. Po uspešni spomladanski in poletni zelemenjavi so se namreč odločili, da priredijo tudi jesensko. Obiskovalci dogodka so s sabo prinesli najrazličnejše pridelke s svojih vrtov - paradižnik, papriko, solate, jabolka, domačo vegeto, ajvar, marmelade, kompote, sirupe, domače čaje... Med sabo so si izmenjevali dobrote, recepte in znaje.
VIDEO: Med iz ekološke pridelave
Čebelarska zveza Slovenije je objavila kratek video o medu iz ekološke pridelave.
Podpora občinam pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti
Okoljski organizaciji Focus in Umanotera vabita občine, ki želijo biti prepoznane kot trajnostno naravnane in vključujoče, da se vključijo v program, ki bo lahko vključeval od pregleda razvojnega potenciala, analize možnosti financiranja skupnostnih projektov do izvedbe delavnic in podpore pri komunikaciji z deležniki v lokalni skupnosti. Rok za prijavo interesa je 20. november 2021.

MLADI KMETJE

Gregor Slavec je nosilec naziva inovativni mladi kmet 2021
Dne 22. 10. 2021 je prireditev v predsedniški palači gostil predsednik države RS, g. Borut Pahor. Za prihodnji dve leti je naziv prejel Gregor Slavec, ki je komisijo prepričal iz več zornih kotov. Na enem od bolj nehvaležnem območju slovenskega podeželja se trudi ohranjati slovenske avtohtone pasme živali. Z izdelavo različnih domačih dobrot, med drugim tudi sladoleda iz ekološkega kozjega mleka, dodaja kmetiji ogromno vrednost. Preko vodenih ogledov in izkustvenega učenja omogoča mladim in starejšim, da spoznajo realno kmetijstvo. Inovacij in idej za prihodnost mu ne zmanjkuje. Verjamemo, da je Gregor odličen predstavnik slovenskega kmetijstva v prihodnjih dveh letih. K podanim točkam s strani strokovne komisije pa je dodatno potrditev dobil tudi z visokim rezultatom spletnega glasovanja.
Tilen Soklič iz kmetije Pr’Andreco dobitnik nagrade za inovativnega novega pristopnika v letu 2020
Komisija je o Tilnu Sokliču in kmetiji Pr´Andreco iz Zgornjih Gorij zapisala: »Svež, korajžen, z inovacijo nadgrajen pristop. V domačih Gorjah mu je uspelo najeti nekaj zemlje, ki jo je zasadil s šparglji in drugo sezonsko zelenjavo, ter z že skoraj pozabljenim ribezom, nekoč značilno kulturo sončnih pobočij vznožja Pokljuke. Soku črnega ribeza so v šali včasih rekli kar »gorjanski merlot«. Na pred kratkim vzpostavljeni blejski tržnici je Tilen s svojimi proizvodi, celo z doma pečenim kmečkim kruhom, med glavnimi, s svojo dobro voljo in humorjem - pa tudi najbolj priljubljenimi ponudniki. S svetlim zgledom bo za sabo potegnil še koga.«. Tilnu Sokliču je nagrado podelila prof. dr. Irma Potočnik Slavič, Filozofska fakulteta, predal pa mu jo je državni sekretar na MKGP Anton Harej.
Usposabljanje - REaktiviraj in poveži skupnost
Mladinski svet Slovenije organizira 3-dnevno usposabljanje za organizatorje in vodje dogodkov. Na usposabljanju se boste udeleženci usposobili v vodje dogodkov na tematiko aktivacije lokalnih skupnosti. Udeleženci boste nato v praksi organizirali svoj dogodek na določen dan spomladi 2022 v svoji lokalni skupnosti. Rok za prijavo: 2. 11. 2021

LEADER

Sprememba Uredbe CLLD prinaša dodatna sredstva za izvajanje ukrepa LEADER/CLLD

V Uradnem listu št. 163/2021 je bila dne, 15. 10. 2021, objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. S podaljšanjem izvajanja PRP 2014-2020 (prehodno obdobje) se za izvajanje ukrepa LEADER nameni dodatnih 11,3 milijonov evrov sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju : EKSRP). Del sredstev se nameni za izvajanje operacij sodelovanja LAS, ki bodo razpisana na 6. javnem razpisu za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Za izvajanje obstoječih strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost je namenjenih okoli 4,4 mio evrov sredstev, tako za podporo izvajanju operacije, kot tudi za podporo vodenju in animaciji lokalnih akcijskih skupin. Ob tem se s spremembo uredbe omogoči financiranje tekočih stroškov in animacije iz sklada EKSRP tudi tistim lokalnim akcijskim skupinam, ki imajo v tem programskem obdobju te stroške povrnjene iz drugih, v CLLD vključenih skladov, katerih izvajanje pa ni podaljšano. S tem se bo omogočilo nemoteno delovanje vseh lokalnih akcijskih skupin tudi v prehodnem obdobju. LAS-i bodo prejeli obvestilo o višini dodeljenih sredstev.
Vabilo k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin v obdobju 2021-2027
MKGP vabi vse zainteresirane k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v obdobju 2023-2027 ter pristopa CLLD v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada plus v obdobju 2021–2027.
Slovenski in avstrijski ponudniki v skupno promocijo turizma in kulinarike ob Muri
V avstrijskem Cmureku so predstavili slovensko-avstrijski projekt GlaMUR - užitek ob reki, v katerem je povezanih preko 200 lokalnih ponudnikov iz 19 občin iz obeh držav. Njihov skupen cilj je promocija raznolike turistične, kulinarične in druge ponudbe tega pestrega območja ob reki Muri.

ŠIRIMO ZNANJE

VIDEO: Tla, na katerih poteka kmetijska proizvodnja, ob pravilni oskrbi vežejo ogljik
Tovrstno tematiko v projektu Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) raziskujejo tudi slovenski strokovnjaki. Prispevek je bil predstavljen v oddaji Ljudje in zemlja 17. 10. 2021.
VIDEO: Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti
To nedeljo je bil v okviru oddaje Ljudje in zemlja predstavljen nov projekt EIP na temo pitanja govedi.
Haloški rejci s kratko prodajno verigo v promocijo mesa drobnice
Meso drobnice je v Sloveniji zapostavljeno, pojemo le 0,88 kilograma na prebivalca. Biotehniška fakulteta izvaja triletni projekt o reji različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti.
Učbenik akvaponika
Zaradi hitrega naraščanja prebivalstva, čedalje večjih potreb po hrani in urbanizacije so kmetijska zemljišča danes čedalje manjša, oceani pa so čedalje bolj izlovljeni. Glede na pričakovane potrebe po hrani v prihodnosti potrebujemo inovativne in ekološke tehnologije za pridelavo hrane, ki ne zavzemajo veliko prostora. Akvaponika je integrirana multitrofična tehnologija pridelave hrane.
Podjetniške veščine – učbenik
V publikaciji je predstavljen pregled komercialne akvaponike, z namenom da se izpostavijo nekatera ključna vprašanja, ki jih mora podjetnik upoštevati, preden se loti novega podviga.

NAPOVEDNIK

OKTOBER

Brezplačno usposabljanje Promotor degustator čebeljih pridelkov - do 16. 11. 2021
50-urno usposabljanje organizira Biotehniški center Naklo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. Pogoj za udeležbo je, da ste zaposleni oz. samozaposleni.

NOVEMBER

Naslavljanje globalnih izzivov podeželskih območij s pametnimi vasmi na svetovni razstavi EXPO 2020, Dubaj - 1. 11. 2021
Vabljeni k spremljanju zanimivega pogovora, ki bo v imenu Medskupine RUMRA in Pametne vasi v Evropskem parlamentu potekal v Dubaju - Terra paviljon, Trajnostno okrožje, na svetovni razstavi EXPO 2020 1. novembra 2021 med 15. in 17. uro.
Farminar ABC o ekološkem kmetijstvu - 2. 11. 2021
Kakšne so prednosti ekološkega kmetijstva, kako se lahko kmetje prijavijo v postopek certificiranja in kakšne podpore so deležni s strani države in drugih institucij, izveste v farminarju Zveze slovenske podeželske mladine ABC o ekološkem kmetijstvu, ki bo v torek, 2. novembra 2021, ob 20.00 uri preko spletne aplikacije ZOOM. Rok za prijavo: 1. 11. 2021
Spletna delavnica Kmetijska tla kot medij za vezavo toplogrednega CO2 - 3. 11. 2021
V okviru projekta LIFE IP Care4Climate, bo 3. novembra 2021 izvedena prva spletna delavnica s tematskega področja Učinkovita in okolju prijazna raba kmetijskih zemljišč z naslovom Kmetijska tla kot medij za vezavo toplogrednega CO2. Namen delavnice je predstaviti bistvene lastnosti tal, ki so pomembne za vezavo oz. skladiščenje ogljika, ogljikov ciklus s poudarkom na vlogi organske snovi v tleh ter širši pregled organske snovi v kmetijskih tleh Slovenije, vključno s pomenom za blaženje podnebnih sprememb. Rok za prijavo na dogodek: 31. 10. 2021.
Šola zelenjadarstva: pridelava jagodičevja na vrtu
Vabljeni na spletno predavanje. Danes veliko govorimo o super hrani, pri tem pa se najpogosteje omenjajo tuje sadne vrste. A veste, da nam naše jagodičje, kot so jagode, maline, robide, ribez… lahko ponudi isto in še več. Tako bomo na predavanju izvedeli osnovne snovi, kako pridelati jagode, maline, robide, borovnice, ali veste, kaj je haskap? Šola zelenjadarstva bo potekala preko spleta, pridružite se v ponedeljek, 8. 11. 2021, ob 18. uri. Predstavitev bo izvedla Miša Pušenjak iz KGZS - Zavod Maribor. Dogodek je organiziran v okviru projekta TOTI LAS: Šola zelenjadarstva.
Posvet rejcev drobnice - od 18. do 19. 11. 2021
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete in revija Drobnica organizirajo tradicionalni strokovni posvet. Predstavljeni bodo ukrepi SKP, ki se tičejo rejcev drobnice, potem pa bo potekal posvet v delovnih skupinah

DECEMBER

Spletna delavnica 'Farm data for better farm performance' - od 9. do 10. 12. 2021
EIP-AGRI podporna enota organizira spletni seminar. Digitalne tehnologije lahko pripomorejo kmetom, da lahko delajo bolj natančno, učinkovito, trajnostno ter hkrati prispevajo, da so kmetijski poklici bolj privlačni za mlade. Na delavnico bodo organizatorji povabili omejeno število oseb. V okviru poziva za izraz interesa pa imajo prednost naslednji tipi udeležencev: kmetje, svetovalci, partnerji operativnih skupin EIP in tehnološki razvojniki. Rok za sporočanje interesa: 29. 10. 2021.

JAVNI RAZPISI

AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:


21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - za naložbe ekoloških kmetij; rok za oddajo vloge: 30. 12. 2021 do 14.00

20. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - za naložbe gorskih kmetij; rok za oddajo vloge: 30. 12. 2021 do 14.00

5. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022 do 14.00

4. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022 do 14.00

4. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; Operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih; rok za prijavo: 12. 11. 2021 do 14:00

2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za prijavo: 10. 12. 2021 do 14:00

4. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020; rok za prijavo: 21. 12. 2021 do 14:00

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 10. 1. 2022 do 13:59

2. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; rok za prijavo: 17. 12. 2021 do 13:59

3. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij; rok za prijavo: 16. 12. 2021 do 13:59

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Javni razpis za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin; rok za oddajo vlog: 22. 12. do 14. ure

Več kot 50.000 evrov za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022; rok za oddajo vloge: 30. 11. 2021

5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Objava razpisa za izbor najstarejših, izvirnih in posebnih čebelnjakov; prijave do 31. 10. 2021

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)
Občine pozor! Išče se čebelam najprijaznejša občina v letu 2021
Rok za prijavo: najkasneje do 31. 10. 2021.
Razpis za program LIFE za leto 2021
Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude v letu 2022

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.