facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

smo v zelo pestrem obdobju priprave strateških načrtov skupne kmetijske politike 2023-2027. Včeraj so bila s predsednikom Vlade RS dogovorjena dodatna nacionalna sredstva za strateški načrt SKP. Po sprejetju zakonodajnih predlogov s strani Evropskega parlamenta je danes predloge potrdil tudi Svet EU. Pravočasen sprejem uredb je pomemben, ker morajo države članice do 1. januarja 2022 predložiti osnutke strateških načrtov v odobritev Evropski komisiji.

Prejšnji četrtek pa se je zaključila javna razprava o predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027. MKGP je prejelo številne predloge in pobude, ki jih strokovno preučuje ter bo v naslednjih dneh dokončno uskladilo besedilo predloga strateškega načrta SKP 2023–2027 in ga posredovalo v obravnavo Vladi RS.

Ravnokar pa smo vstopili tudi v zadnji mesec letošnjega leta. Verjamemo, da bo že zaradi praznikov precej pester, vas pa vseeno vabimo k ogledu napovednika številnih dogodkov, na katere se le pravočasno prijavite in dogodek shranite v svoj koledar.Prijetno branje vam želimo,
Tanja, Matej, Tina in Karmen v imenu Mreže za podeželje

1 (20)_s
Avtor: Marija Močnik (foto natečaj moje podeželje) / zimski utrinek

AKTUALNO

Dodatna nacionalna sredstva za strateški načrt SKP
Pogovor s predsednikom Vlade Republike Slkovenije in skupen nastop nevladnih organizacij sta bila uspešna. Vlada bo namenila dodatnih 310 mio evrov denarja za strateški načrt SKP.
Svet EU je danes sprejel sveženj zakonodajnih uredb za reformo skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027
Nov zakonodajni sveženj je sestavljen iz treh uredb, ki jih bosta podpisala tako Svet kot Parlament in bodo objavljene v Uradnem listu EU še letos. Pravočasen sprejem uredb je pomemben, ker morajo države članice do 1. januarja 2022 predložiti osnutke strateških načrtov v odobritev Evropski komisiji, ki bo nato sprožila postopek ocenjevanja načrtov in zagotavljanja povratnih informacij. Nova SKP, ki se bo začela izvajati z letom 2023, se bo uporabljala do leta 2027.
Lombergarjevi dnevi
V teku so Lombergarjevi dnevi, ki so se pričeli včeraj, 1. 12. 2021 in bodo trajali do jutri, 3. 12. 2021. Zadnji dan bo posvečen sadjarstvu. Izkoristite priložnost, saj so letošnji strokovni posveti spletni in brezplačni. Potrebna je prijava.
Dva javna razpisa za sodelovanje za vzpostavitev lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzifikacijo dejavnosti na kmetijah
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 19. 11. 2021 objavilo dva javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Skupna vrednost obeh javnih razpisov je 1,5 milijona evrov. Vložitev vloge na oba javna razpisa bo potekala od 13. decembra 2021 do vključno 10. februarja 2022, do 14. ure.
Za več sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami namenjenih 4,2 milijona evrov
MKGP je 26. novembra objavilo javni razpis za podporo projektom sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) v okviru pobude LEADER. Skupna vrednost javnega razpisa je okvirno 4,2 milijona evrov. Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 2022, do 15. ure. Predstavitev javnega razpisa bo potekala v torek, 7. 12. 2021, od 9. do 10.30 ure preko sistema Webex.
Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji
MKGP je objavilo 3. javni razpis iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki je namenjen operaterjem elektronskih komunikacij za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije. Za investicijo je predvidenih 5,3 milijona evrov sredstev.
Svetovni dan oljke
V petek, 26. 11. 2021, ko obeležujemo svetovni dan oljke, se je minister dr. Jože Podgoršek udeležil posebnega promocijskega dogodka v Parizu, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano soorganiziralo z Veleposlaništvom RS v Parizu in go. Emanuelle Dechelette, predsednico in soustanoviteljico tekmovanja Olio Nuovo Days Paris (danes Olivonomy). Slovenija je letos namreč Evropska gastronomska regija. Minister se je v Parizu sestal tudi z ministrom za kmetijstvo in prehrano Republike Francije Julienom Denormandiejem.
Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami
Na kmetijah so ženske pogosto pobudnice za razširitev ponudbe, kot so na primer predelava kmetijskih pridelkov, neposredna prodaja na kmetiji ali sprejem turistov. Podjetniški duh in čut za inovacije jih spodbujata k razvoju številnih projektov v turizmu, obrtništvu ter na področju lokalne kulture ali dediščine, kar prispeva k dinamičnosti teh območij in ohranjanju delovnih mest na podeželju ter razvoja podeželja kot takega.
Diverzifikacija lahko pripomore k razvoju slovenskega podeželja
V okviru stičišča SVARUN, ki deluje pod okriljem evropskega projekta Obzorja 2020 SHERPA, je bilo sprejeto stališče na temo diverzifikacije. Le-to mora temeljiti na znanju, podjetništvu, sodelovanju in odprtih institucijah. Trženje okoljskih storitev pa je v slovenskem kmetijstvu še v povojih, vendar ima dober potencial za diverzifikacijo kmetij.

LEADER

Katalog regijskih izdelkov Zeleni kras 2022
V letošnji izdaji kataloga regijskih izdelkov Zelenega krasa je zbranih 20 uporabnikov znamke Zeleni kras. V katalogu boste našli pester izbor dobrot in unikatnih izdelkov umetnostne obrti. Navdih za izdelavo unikatnih izdelkov ustvarjalci najdejo v kulturni tradiciji regije in izjemni naravni dediščini destinacije Zeleni kras.
Bogastvo Krasa in Brkinov – LAS Katalog daril
Z digitalno predstavitvijo kraško-brkinskih daril želijo podpreti lokalne izdelovalce in pridelovalce, da se predstavijo in dosežejo širši krog potencialnih kupcev, ki si ob različnih priložnostih želijo podariti lokalno obarvana darila oziroma darila s kraško – brkinskim pečatom.

ŠIRIMO ZNANJE

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek EIP
Predstavljamo vam prvi sklop predavanj z letošnjega posveta, ki je bil 22. in 23. 11. 2021 v Laškem. Vsak teden vam bomo predstavili posamezne sklope, vključno z vsemi predstavljenimi EIP projekti. Ta taden vam predstavljamo tri predavanja s področja strateškega načrta SKP.
  • Priprave strateškega načrta nove skupne kmetijke politike (SKP), stanje in priporočila, Michael Pielke, vodja enote, DG AGRI: PPT, VIDEO
  • Predstavitev ključnih poudarkov slovenskega strateškega načrta SKP, Branko Ravnik, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo, MKGP; PPT, VIDEO
  • Strateški načrt SKP z vidika KGZS, Janez Pirc, direktor KGZS: PPT, VIDEO
Predstavitev prvih rezultatov Ciljnega raziskovalnega projekta - Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000
V sredo, 24. 11. 2021, je na Biotehniški fakulteti potekala predstavitev prvih rezultatov Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) V4-2019 Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000, ki poteka pod vodstvom Biološkega inštituta Jovana Hadžija, ZRC SAZU. V prvem letu projekta so se osredotočili na pilotno območje Ljubljansko barje, na katerem soo opredelili tipične kmetije in varstvene cilje ter modelirali učinke potrebnih prilagoditev kmetijske pridelave na ekonomiko kmetij.
Odstranjevanje invazivnih vrst
Zavod RS za varstvo narave in Direkcija RS za vode sta s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI organizirala spletno predavanje o izzivih odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst rastlin, ki ga je izvedla Jana Kus Veenvliet.
Ponovna uporaba trsja na Finskem
Med razvojnimi usmeritvami sodobnih družb ima pomembno mesto proizvodnja obnovljivih virov oz. izdelkov z dodano vrednostjo, ki nastajajo iz odpadkov. Tovrstni projekti imajo številne koristi za lokalno gospodarstvo in skupnost, kar dokazuje finski projekt predelave navadnega trsa v nove izdelke. Z evropskimi sredstvi za razvoj podeželja je finski kmet Matti Järvinen realiziral svojo poslovno idejo.

NAPOVEDNIK

Koledar

DECEMBER

Lombergarjevi dnevi 2021 - do 3. 12. 2021
Lombergarjevi dnevi so eden izmed osrednjih dogodkov Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki bodo letos v treh dneh združil znanstvenike, strokovne delavce in kmetovalce iz vinogradniške, poljedelske in sadjarske pridelave in proizvodnje. Gre za strokovne posvete, na katerih bodo skupaj s tujimi in domačimi strokovnjaki predstavili aktualne izzive, rešitve le teh in nekatere tehnološke novosti. Izkoristite priložnost letošnjih spletnih posvetov, ki so zaradi situacije brezplačni! Potrebna je prijava.
• 16. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo, 3. 12. 2021.
Podelitev priznanj Naša Slovenija s področja ohranjanja kulturne dediščine - 4. 12. 2021
Kulturno Društvo kultura-natura Slovenije vabi na svečano podečitev priznanj v soboto, 4. decembra 2021, ki bo v Svetem Juriju ob Ščavnici.
Posvet Dopolnilne dejavnosti na kmetiji - 6. in 7. 12. 2021
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vljudno vabi na posvet Dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki bo v ponedeljek, 6., in torek, 7. decembra 2021,s pričetkom ob 8.30 prek portala ZOOM.
7. Evropski kongres mladih kmetov – Mladi kmetje kot vzor odpornosti - 7. 12. 2021
Vabljeni k spremljanju 7. Evropskega kongresa mladih kmetov, ki bo pod naslovom “Mladi kmetje kot vzor odpornosti” potekal v četrtek, 9. decembra 2021, v Bruslju. Slovenijo bodo na kongresu zastopali Gregor Slavec, prejemnik naziva Inovativni mladi kmet 2021, predstavniki Zveze slovenske podeželske mladine in evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP). Gregor Slavec se bo potegoval tudi za Evropsko nagrado za mlade kmete. Potrebna je registracija.
SPLETNA 6. konferenca Nove tehnologije v kmetijstvu - 9. 12. 2021
Na okrogli mizi 6. konferenci Nove tehnologije v kmetijstvu bo govora, kje v kmetijstvu so priložnosti za tehnološki in digitalni razvoj in kako do virov financiranja ter ustrezne svetovalne podpore.
Spletna delavnica 'Farm data for better farm performance' - 9. in 10. 12. 2021
EIP-AGRI podporna enota organizira spletni seminar. Digitalne tehnologije lahko pripomorejo kmetom, da lahko delajo bolj natančno, učinkovito, trajnostno ter hkrati prispevajo, da so kmetijski poklici bolj privlačni za mlade. Na delavnico bodo organizatorji povabili omejeno število oseb. V okviru poziva za izraz interesa pa imajo prednost naslednji tipi udeležencev: kmetje, svetovalci, partnerji operativnih skupin EIP in tehnološki razvojniki.
Strokovni posvet in delavnica Javne službe nalog genske banke - 13. in 14. 12. 2021
Javna služba nalog genske banke vas vljudno vabi na spletna dogodka:
  • Strokovni posvet z naslovom »Pomen genskih bank v živinoreji« bo potekal 13. 12. 2021.
  • Delavnico z naslovom »Izboljšanje prepoznavnosti in vrednosti avtohtonih pasem ter promocija izdelkov« bodo izvedli 14. 12. 2021.
Dogodka bosta potekala preko platforme Zoom. Prijavite se na e-naslov: tina.flisar@bf.uni-lj.si. Po prijavi boste prejeli povezavo, s katero boste dostopali do dogodkov.
Spletna predstavitev javnega razpisa za podukrep 16.4 - 16. 12. 2021
Predstavitev 4. javnega razpisa za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.
Spletna predstavitev javnega razpisa za podukrep 16.9 - 16. 12. 2021
Predstavitev 3. javnega razpisa za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

JAVNI RAZPISI

PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:


4. javni razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022

4. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

5. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP; rok za oddajo vlog: 12. 1. 2022

3. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani; rok za oddajo vloge: 10. 2. 2021

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v koroški, podravski in pomurski regiji; rok za oddajo vlog: 26. 1. 2022

6. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; rok za oddajo vlog: 14. 2. 2022

6. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021; rok za oddajo vloge: 20. 12. 2021 do 14. ure

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 24. 1. 2022

21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - za naložbe ekoloških kmetij; rok za oddajo vloge: 30. 12. 2021

20. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - za naložbe gorskih kmetij; rok za oddajo vloge: 30. 12. 2021

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 17. 1. 2022

2. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za prijavo: 10. 12. 2021

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2021; rok za prijavo: 10. 1. 2022

4. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom; rok za prijavo: 10. 12. 2021

4. javni razpis za podukrep 9.1 Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020; rok za prijavo: 21. 12. 2021

2. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; rok za prijavo: 17. 12. 2021

3. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij; rok za prijavo: 16. 12. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: do porabe razpisanih sredstev
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Evropska komisija je objavila razpis za sofinanciranje informacijskih aktivnosti glede pomena skupne kmetijske politike za leto 2022. Rok za oddajo vloge je 25. 1. 2022. Vabljeni k prijavi projekta!

Javni razpis za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin; rok za oddajo vlog: 22. 12. do 14. ure

5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)
Razpis za program LIFE za leto 2021
Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude v letu 2022

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.