facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

kljub sredinem nočnem neurju, nas septembrsko vremo še razvaja in omogoča prijetne jesenske dni, ki so namenjene trgatvi, obiranju jabolk in izvajanju jesenskih kmetijskih del.

Na drugi strani nam korona čas ne prizanaša in prinaša številne omejitve in skrb za bližnje. Kljub temu je nekaterim partnerjem mreže za podeželje uspelo realizirati nekaj načrtovanih aktivnosti - tako sta bili izvedeni strokovna ekskurzija ekoloških kmetov v Vojvodino in strokovna ekskurzija lokalnih akcijskih skupin v Estonijo. Več si lahko preberete v objavljenih poročilih.

Opozorili bi vas radi še na petkovo možnost spremljanja v živo mednarodne konference na temo pametnih vasi z visokimi evropskimi gosti, ki je organizirana v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Obveščamo vas, da je MKGP objavilo javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Razpisanih je 1,1 milijona evrov nepovratnih sredstev.

S 1. oktobrom odpira svoja vrata pester in zanimiv Jesenski kmetijsko obrtni sejem v Komendi! Od 20. do 23. oktobra 2021 odpira svoja vrata že 51. sejem Narava in zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vabljeni!

Obveščamo vas tudi, da ekipo podporne enote Mreže za podeželje zapušča Nina Tomec, ki je poiskala nove izzive na področju urejanja kmetijskega prostora. Želimo ji uspešno delo še naprej. V ekipi pa se nam je pridružila Tanja Bukovec.
Prijetno branje vam želimo,
Tina, Tanja in Matej v imenu Mreže za podeželje

FOTO UTRIP PRP

IMG_9349
Avtor fotografije: M. Papež, KGZS

AKTUALNO

Nov javni razpis: 1,1 mio evrov za začetno delovanje proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju
MKGP je 24. 9. 2021 objavilo četrti javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. S tem je razpisalo 1,1 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. MKGP želi s finančnimi sredstvi pospešiti povezovanje primarnih proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter tako izboljšati položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano in z gozdno-lesnimi proizvodi. Vnos vlog na javni razpis bo potekal izključno preko elektronskega sistema od 18. oktobra do vključno 21. decembra 2021, do 14. ure.
2 milijona evrov za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih
MKGP je 17. 9. 2021 objavilo javni razpis za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih. Razpisanih je 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge bo potekal od 8. oktobra 2021 do vključno 12. novembra 2021.
Pol milijona evrov za odpravo zaraščanja kmetijskih površin
MKGP je 24. 9. 2021 objavilo peti javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s katerim je za ta ukrep razpisalo 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji.
Vladni obisk v Zasavski regiji
Minister dr. Jože Podgoršek se je skupaj z državnim sekretarjem Antonom Harejem udeležil vladnega obiska Zasavske regije. Program ministra je vključeval ogled dveh kmetij, kjer je kmetovanje zaradi naravnih omejitev oteženo, ogled prenovljene tržnice v Hrastniku ter ogled Kmetijskega posestva Grmače. Državni sekretar je obiskal oglarsko domačijo, kmetiji na območjih z oteženim kmetovanjem ter se seznanil s projekti Lokalne akcijske skupine (LAS) Zasavje.
Nova kampanja z geslom »Najboljše imamo doma« spodbuja uživanje lokalnega mleka in mlečnih izdelkov višje kakovosti
MKGP z oktobrom začenja z nacionalno kampanjo za promocijo lokalnega mleka in mlečnih izdelkov. Kampanja s sloganom »Najboljše imamo doma« je zasnovana v sodelovanju s slovenskimi pridelovalci in predelovalci mleka Namenjena je splošni promociji mleka in mlečnih izdelkov ter promociji ponudbe z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«. Znak potrošniku zagotavlja nakup mleka in mlečnih izdelkov višje kakovosti, ki so pridelani in predelani v Sloveniji pod nadzorom neodvisnih certifikacijskih organov.
Na 2. seji Sveta za oljkarstvo o odpravi posledic letošnje pozebe in poklicu oljkarja
Osrednji točki seje sta bili seznanitev članov z ukrepi za odpravo posledic pozebe v oljkarstvu in podpora Sveta pobudi za razvoj poklicnega standarda »oljkar«.
Festival za tretje življenjsko obdobje
V ljubljanskem Cankarjevem domu se v petek, 1. 10. 2021, zaključuje tridnevni Festival za tretje življenjsko obdobje. Festival predstavlja prepričanje, da ima Slovenija ustvarjalni in delovni potencial tudi v starejši populaciji prebivalstva in kakšne so poti do njenega enakopravnega vključevanja v družbene tokove. Na festivalu MKGP kot eden pomembnejših vsebinskih partnerjev
predstavlja kampanjo »Ohranimo domače. Izberimo lokalno.«, s katero želimo opozoriti na svežo, sezonsko, lokalno pridelano in predelano hrano. K sodelovanju je bila povabljena tudi Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije – tako se na razstavnem prostoru predstavlja pet ekoloških kmetij.
Izdaja odločb in izplačila sredstev za čebelarske ukrepe
Agencija RS za kmetijske trge je izdala 91 odločb na podlagi Javnega razpisa za Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021 / Sklop B. Namen ukrepa je spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja. Čebelarji bodo prijeli nakazilo sredstev v prihodnjem tednu.
Vabilo k sodelovanju v raziskavi o tveganju v kmetijstvu
Zveza slovenske podeželske mladine in raziskovalci iz Biotehniške fakulteta Univerze v Ljubljani vabijo k sodelovanju v nagradni raziskavi o vrednotenju tveganja v kmetijstvu. V anketi, ki vključuje loterijsko igro, lahko sodelujejo vsi kmetje in družinski člani, ki aktivno sodelujejo pri odločanju in upravljanju kmetije.

PAMETNO PODEŽELJE

Mednarodni posvet lokalnih akcijskih skupin in konferenca Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo - od 30. 9. do 2. 10. 2021, Krško
V Krškem poteka mednarodni posvet lokalnih akcijskih skupin (LAS) v okviru katerega med drugim obeležujejo 30 let izvajanja pristopa LEADER v EU. V petek, 1. 10. 2021, pa poteka v Brestanici Mednarodna konferenca “Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo“, ki jo je možno spremljati tudi v živo.
Imamo prvo slovensko samooskrbno energetsko skupnost #video
Vas Luče v Zgornji Savinjski dolini je postala prva v Sloveniji, ki je v določenih časovnih obdobjih popolnoma energetsko samooskrbna. V skrbno vzpostavljeni in vodeni energetski skupnosti jim je med drugim uspelo doseči nekajkrat višjo proizvodnjo iz sončnih elektrarn, kot je omrežje sprva omogočalo.

PRENOS ZNANJA IN EVROPSKO PARTNERSTVO ZA INOVACIJE (EIP)

REPORTAŽA - Dvodnevna strokovna ekskurzija ekoloških kmetov v Vojvodino
Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije je v nedeljo, 19. 9. 2021, in v ponedeljek, 20. 9. 2021, organizirala strokovno ekskurzijo v Vojvodino z namenom ogleda dveh primerov dobrih praks s področja ekološkega kmetovanja in kmetijskega sejma v Novem Sadu.
Predstavitev EIP projektov v okviru Posveta rejcev drobnice
Na posvetu, ki bo trajal od 18. do 19. 11. 2021, bodo predstavljeni rezultati več EIP projektov s področja reje drobnice.
Prihodnost je v trajnostnem biogospodarstvu
Evropska unija je biogospodarski razvoj v državah članicah v zadnjih letih postavila visoko na politični dnevni red. Leta 2018 je bila tako posodobljena strategija EU o razvoju biogospodarstva, ki je pomemben element zelenega prehoda ter pri doseganju ciljev podnebne nevtralnosti in razogljičenja v okviru evropskega zelenega dogovora. Temu se prilagaja tudi skupna kmetijska politika. Izhodišči za razprave sta bili poročili, predstavljeni na konferenci, in sicer:
  • poročilo o scenarijih prihodnjega razvoja biogospodarstva in
  • zaključno poročilo, ki so ga pripravili v okviru delavnic medsebojnega učenja med predstavniki držav članic EU o razvoju biogospodarstva.

LEADER

Strokovna ekskurzija slovenskih lokalnih akcijskih skupin po Estoniji
V času med 5. in 10. septembrom 2021 so predstavniki lokalnih akcijskih skupin obiskali Estonijo ter spoznali zanimive in uspešne prakse lokalnega razvoja, ki so bile podprte z evropskimi sredstvi v okviru pristopa LEADER (CLLD). Strokovna ekskurzija je bila organizirana v okviru Društva za razvoj slovenskega podeželja in Mreže za podeželje (MKGP).
V Kozjanskem parku obnovljeni prostori Centra interpretacije narave
Z novim Centrom interpretacije zavarovanih območij na gradu Podsreda želijo obiskovalcem olajšati raziskovanje naravne in kulturne dediščine v okolici

NAPOVEDNIK

September

Mednarodni posvet lokalnih akcijskih skupin in konferenca Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo - od 30. 9. do 2. 10. 2021, Krško
V Krškem poteka mednarodni posvet lokalnih akcijskih skupin (LAS) v okviru katerega med drugim obeležujejo 30 let izvajanja pristopa LEADER v EU. V petek, 1. 10. 2021, pa poteka v Brestanici Mednarodna konferenca “Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo“, ki jo je možno spremljati tudi v živo.

Oktober

Jesenski kmetijsko obrtni sejem v Komendi - od 1. do 3. 10. 2021
Teden podeželja na Loškem 2021 - od. 2. do 9. 10. 2021
Brezplačno usposabljanje PROMOTOR DEGUSTATOR ČEBELJIH PRIDELKOV - 5. 10. – 16. 11. 2021
50-urno usposabljanje organizira Biotehniški center Naklo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. Pogoj za udeležbo je, da ste zaposleni oz. samozaposleni.
Predstavitev 2. javnega razpisa za podukrep 6.4: Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti - 6. in 7. 10. 2021

Predstavitev javnega razpisa za pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij - KGZS - zavod Kranj, 7. 10. 2021
Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021 - do 6. 10. 2021
Vabilo na okroglo mizo o TOPPS, varovanje voda - 6. 10. 2021, ob 11.00, spletno
Agrobiznis hi-tech webinarju »Priložnosti in izzivi sodobnega kmetijstva« - 7. oktober, preko spleta (Zoom)
Si predstavljate plavajoči hlev na Ljubljanici? Ne še? Kaj omogočajo sodobne tehnologije v kmetijstvu, kakšni so trendi in kje smo v Sloveniji, boste spoznali na spletnem webinarju. Prijava je brezplačna.
Predstavitev 2 javnih razpisov: M6.3 in M6.4 (KGZ Maribor) - 11. 10. 2021

Sejem Narava zdravje - od 20. do 23. 10. 2021, Gospodarsko razstavišče
Na sejmu bomo lahko okušali lokalno pridelano hrano v mednarodnem letu sadja in zelenjave, krepili zdravje z zdravilnimi rastlinami in se pomerili v raznolikih vadbah za vse generacije. Spoznavali bomo naravna bogastva Slovenije ter se podučili o tem, kako ravnati z gozdom, domačimi živalmi, katere avtohtone živalske pasme poznamo pri nas ter se tudi sicer posvetili pomenu kmetijstva.

November

Posvet rejcev drobnice - od 18. do 19. 11. 2021
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete in revija Drobnica organizirajo tradicionalni strokovni posvet. Predstavljeni bodo ukrepi SKP, ki se tičejo rejcev drobnice, potem pa bo potekal posvet v delovnih skupinah

JAVNI RAZPISI

OKVIRNI TERMINSKI NAČRT 2021
Dne 2. 8. 2021 smo posodobili okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021!
AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:


NOVO! 4. javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; Operacija Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih; rok za prijavo: 12. 11. 2021

2. javni razpis za podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti; rok za prijavo: 17. 12. 2021

3. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij; rok za prijavo: 16. 12. 2021

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

5. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih; rok za prijavo: do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi MKGP

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Objava razpisa za izbor najstarejših, izvirnih in posebnih čebelnjakov; prijave do 31. 10. 2021

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)
Občine pozor! Išče se čebelam najprijaznejša občina v letu 2021
Rok za prijavo: najkasneje do 31. 10. 2021.
Razpis za program LIFE za leto 2021
Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude v letu 2022

Leto 2021 je Mednarodno leto sadja in zelenjave
Združeni narodi želijo z Mednarodnim letom sadja in zelenjave poudariti pomen sadja in zelenjave za zdravje in razvoj ljudi ter opozoriti na škodo, ki jo naredimo z odpadno hrano.
Logo_IYFV2021_SI

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.