facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

prejšnji petek je bil za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij objavljen že tretji javni razpis, v okviru katerega bodo podprte tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, ki jim ni treba izpolnjevati pogoja reje živali. Vloge na javni razpis boste lahko oddali do 16. decembra 2021. Sicer pa je trenutno skupno odprtih pet javnih razpisov. Preverite, če najdete primernega za vas!

V napovedniku pa vabljeni, da preverite pestro dogajanje v septembru in oktobru.

Sončen in prijeten teden do naslednje številke Prepleta vam želimo
Tina, Nina in Matej v imenu Mreže za podeželje

cebula_NinaTomec
Poznopoletno opravilo je tudi sušenje čebule. | Avtor: Nina T.

AKTUALNO

Nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 3. 9. 2021 objavilo tretji javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 15,4 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD). S tem javnim razpisom bodo podprte tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, katerim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi. Na javni razpis vabimo tudi vse živinorejske kmetije, ki niso kandidirale na prvih dveh javnih razpisih.
Srečanje Evropske mreže visokošolskih učiteljev ekološkega kmetijstva
Evropska mreža visokošolskih učiteljev ekološkega kmetijstva je imela redno letno srečanje na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV). Udeleženci so bili nad videnim na ekoloških kmetijah v Sloveniji navdušeni.
Ministrstvo prejelo vlogo za priznanje označbe »izbrana kakovost« za sektor pridelave in predelave žit
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejelo vlogo za priznanje označbe »izbrana kakovost« za pridelavo in predelavo žit – pšenica, rž, ječmen, oves, pira, koruza, proso in ajda. Skupno vlogo za priznanje označbe »izbrana kakovost« za sektor žit so vložile Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zadružna zveza Slovenije ter Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije.
Izdaja odločb na podlagi treh javnih razpisov s področja čebelarstva
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala več odločb s področja čebelarstva. Namen podpore je spodbuditi čebelarje k zdravljenju čebel z zdravili primernimi v ekološkem čebelarstvu. Predvideno izplačila za vse tri ukrepe lahko upravičenci pričakujejo v naslednjem tednu.
Znani rezultati poostrenega nadzora nad vsebnostjo etilen oksida oziroma njegovega metabolita v živilih
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je prejela rezultate vseh analiz vzorcev, ki so bili odvzeti v okviru poostrenega nadzora nad vsebnostjo etilen oksida oziroma njegovega metabolita. Vzorčenje je potekalo v obdobju od 2. - 5. avgusta 2021, in sicer na različnih mestih v živilski verigi. Večina vzorcev je bila odvzeta v prometu, ostali pri distributerjih surovin oziroma polizdelkov.
Zaradi slabe sezone v čebelarstvu bo ministrstvo dodelilo čebelarjem finančno pomoč
Minister dr. Jože Podgoršek se je danes sestal s predstavniki Čebelarske zveze Slovenije in strokovnega odbora za čebelarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Predstavniki čebelarjev so izpostavili, da je letošnja sezona v čebelarstvu izjemno slaba, kar potrjujejo tudi podatki merilnih postaj za spremljanje medenja v okviru Javne službe za napovedovanje medenja.
Veliki skoviki na Goričkem
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) s pomočjo prostovoljcev vsako drugo leto izvede popis velikega skovika na Goričkem. V letu 2021 so popisovalci popisali 6 parov in 72 posamičnih skovikov. Pred dvemi leti so popisali 13 parov in 62 posamičnih samcev. Najverjetnejši vzrok za slab gnezditveni uspeh neugodno majsko in junijsko deževno in hladno vreme, saj skoviki zaradi pomanjkanja hrane, to so predvsem velike kobilice, preprosto ne gnezdijo.
Evropska mreža išče nove sodelavce
Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) je razpisala javni natečaj za dve delovni mesti za delo v mednarodnem okolju na temo povezovanja in mreženja nacionalnih mrež s poudarkom na okolju oz. konkurenčnosti. Rok za prijavo je 21. 9. 2021.

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA

Kmetijski ministri EU za krepitev dialoga med urbanim in ruralnim okoljem
Kmetijski ministri EU so obravnavali vlogo podeželja v družbi in razpravljali o njegovih izzivih. Podeželje so označili za prostor, kjer sobivajo in se dopolnjujejo različne dejavnosti. Zavzeli so se za novo opredelitev družbene vloge podeželja, ki ga je treba podpreti v vsej njegovi raznolikosti.

PAMETNO PODEŽELJE

Tudi v sadovnjake in vinograde prihajajo roboti
V poskusnih sadovnjakih Kmetijskega inštituta Slovenije so pripravili prikaz dela robotov in strojev za avtonomno obdelavo vinogradov in sadovnjakov.
Na javnem forumu EIT food hub Slovenija o iskanju rešitev za trajnostno ravnovesje med proizvodnjo hrane in okoljem
Na 59. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA je na javnem forumu potekala dinamična razprava v iskanju rešitev za trajnostno ravnovesje med proizvodnjo hrane in okoljem.

EVROPSKO INOVATIVNO PARTNERSTVO (EIP)

Predstavitve rezultatov nekaterih EIP projektov na sejmu AGRA
V okviru Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA so bili predstavljeni rezultati nekaterih projektov Evropskega partnerstva za inovativnost (EIP). Na voljo so predstavitve.

LEADER

Izvajanje pristopa CLLD na primeru območja LAS Dolina Soče
CLLD je mednarodni izraz za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga uporablja Evropska komisija in temelji na pristopu »od spodaj navzgor«.
Kako to deluje v praksi, vam predstavljamo na primeru območja ob reki Soči, ki ga vodi lokalna akcijska skupina (LAS) Dolina Soče. Gre za primer uspešnega in učinkovitega črpanja evropskih sredstev iz kar treh ESI skladov skozi instrument CLLD.

ŠIRIMO ZNANJA

Publikacija "Ko narava pokaže pot" (v angleškem jeziku)
Na voljo je poročilo, ki ga je skupaj s fundacijo EuroNatur pripravila mreža CEE Bankwatch Network. Poročilo prikazuje študije primerov uspešnih projektov obnove in ohranjanja biotske raznovrstnosti ter ukrepov za prilagajanje podnebju in blažitvi podnebnih sprememb v Evropi. Ti primeri služijo ozaveščanju o številnih načinih, kako je narava lahko ključni del obnove našega gospodarstva, ki nam prinese številne gospodarske, socialne in zdravstvene koristi.

NAPOVEDNIK

September

Delavnica "Diverzifikacija gospodarstva na podeželju" - 10. 9. 2021, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo
V uvodnem delu delavnic bodo predstavniki raziskovalcev in deležnikov v kratkih referatih predstavili svoja dognanja in poglede na izbrano temo, čemur bo sledila razprava in sinteza zaključkov po metodi WorldCafé.
Zainteresirani se lahko prijavite preko ankete: https://www.1ka.si/a/349438. Na dogodku bo treba upoštevati pogoje PCT. Omogočena bo tudi udeležba na daljavo.
Dan odprtih vrat ekološke kmetije Žnideršič s predstavitvijo rezultatov projekta EIP - 14. 9. 2021, Brežice
Vabljeni na dogodek organiziran v okviru projekta »Izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme«.
Strokovni posvet o ekološkem čebelarjenju - 15. 9. 2021
V sredo, 15. septembra 2021, ob 17. uri, bo v Čebelarskem domu v Polhovem Gradcu organiziran strokovni posvet o ekološkem čebelarjenju. Potrebne so prijave.
Sodobne tehnologije v vinogradništvu - 16. 9. 2021, Kmečki turizem Velbana Gorca, Podčetrtek
Mednarodni posvet lokalnih akcijskih skupin in konferenca Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo - 30. 9. in 2. 10. 2021, Krško
V četrtek, 30. 9., in v soboto, 2. 10. 2021 bo v Krškem potekal mednarodni posvet lokalnih akcijskih skupin (LAS) na temo pametnih vasi.

Oktober

Vabilo na Dan medu v kulinariki 2021 - 18. 9. 2021 v Čebelarskem centru Gorenjske v Lescah od 10.00 ure dalje.
Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021 - do 6. oktobra
Agrobiznis hi-tech webinarju »Priložnosti in izzivi sodobnega kmetijstva« - 7. oktober, preko spleta (Zoom)
Si predstavljate plavajoči hlev na Ljubljanici? Ne še? Kaj omogočajo sodobne tehnologije v kmetijstvu, kakšni so trendi in kje smo v Sloveniji, boste spoznali na spletnem webinarju. Prijava je brezplačna.

JAVNI RAZPISI

OKVIRNI TERMINSKI NAČRT 2021
Dne 2. 8. 2021 smo posodobili okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021!
AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:


NOVO! 3. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

18. in 19. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev; rok za prijavo: 20. 10. 2021

2. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo; rok za prijavo: 23. 9. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (JR VE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 24. 9. 2021.

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021); datum zaključka: do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022.

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Objava razpisa za izbor najstarejših, izvirnih in posebnih čebelnjakov; prijave do 31. 10. 2021

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

Javni razpis Norveškega finančnega mehanizma za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje; rok za prijavo: 30. september 2021
Občine pozor! Išče se čebelam najprijaznejša občina v letu 2021
Rok za prijavo: najkasneje do 31. 10. 2021.
Objavljen javni poziv za podelitev prve nagrade Zlata čebela
Rok za prijavo: 30. 9. 2021.
Razpis za program LIFE za leto 2021
Objavljen razpis za brezobrestna likvidnostna posojila
Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5, na katerega lahko vlagatelji oddajo vlogo do 30. avgusta, če se prijavljajo na prvi rok, ali do 27. septembra 2021, če se prijavljajo na drugi rok razpisa.
Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa izmenjav srednjeevropske pobude v letu 2022

Leto 2021 je Mednarodno leto sadja in zelenjave
Združeni narodi želijo z Mednarodnim letom sadja in zelenjave poudariti pomen sadja in zelenjave za zdravje in razvoj ljudi ter opozoriti na škodo, ki jo naredimo z odpadno hrano.
Logo_IYFV2021_SI

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.