Pozdravljeni v novi številki e-novic, !

V današnjih novicah nadaljujemo z deljenjem dobrih praks, tokrat z zgodbo majhne kmetije Lapornik, na kateri so s pomočjo evropskih sredstev kupili dodatno mehanizacijo, uredili pašnike in zasadili nov nasad orehov, po katerih je kmetija tudi znana.

Poleg tega z vami delimo javne razpise - v mesecu juniju smo jih objavili kar osem!

AKTUALNE NOVICE


Dinamika izplačevanje intervencij zbirne vloge 2023
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja se je uspešno spopadla z velikimi izzivi pri uvajanju nove Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027. Kljub pozni potrditvi ter kasnejšemu začetku vnosa zbirnih vlog v letu 2023 je Agencija obdelala kar 54.725 vlog. Do 30. junija 2024 je tudi izvedla vsa izplačila.

Objavljen nov Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg žit, oljnic in uradno potrjenega semena
Pravilnik določa zavezance za poročanje, roke, oblike ter način poročanja. Prinaša pa tudi določene novosti glede na do sedaj veljavni Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg pšenice in koruze, ki je z objavo novega pravilnika prenehal veljati.

Objavljena sprememba horizontalne uredbe
Sprememba uredbe je bila pripravljena z namenom uvedbe določenih poenostavitev, manjših dopolnitev ter odprave nejasnosti, ki so bile ugotovljene ob pripravi področnih predpisov, ki urejajo izvajanje intervencij ali podintervencij, za katere velja horizontalna uredba.

Objavljeno je bilo več javnih razpisov:
Prav tako pa vas obveščamo, da sta ponovno na voljo finančna produkta AGRO FI mladi in AGRO FI mikro.

PREDSTAVLJAMO DOBRE ZGODBE SLOVENSKEGA PODEŽELJA

Pletena posoda napolnjena z orehi.
Majhna kmetija Lapornik, znana po orehih, uspešno razvija svoje potenciale

Majhna družinska kmetija Lapornik je znana po svojih kakovostnih orehih ter da se kot majhna kmetija dobro razvijajo. S pomočjo evropskih sredstev so kupili dodatno mehanizacijo, uredili pašnike in zasadili nov nasad orehov.
Kmetija leži v zaselku Velike Grahovše, v občini Laško, na nadmorski višini 557 m. Vsa kmetijska zemljišča so znotraj območja z omejenimi dejavniki kmetovanja (OMD). Branko, ki je nosilec kmetije je upokojen. Pri delu na kmetiji mu pomagata tudi žena Darinka in sin Mitja.

Naložbe na kmetiji so bile sofinancirane iz podukrepa M6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij in podukrepa M10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP) iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.


LEADER

skupinska slika udeležencev. V ozadju je rekonstrukcija kolib koliščarjev.
Udeleženci potovanja v Sloveniji so se ustavili tudi v Interpretacijskem centru Ig, kjer so lani odprli rekonstrukcijo kolib.
Hrvaški LAS Virovitički prsten (LAG VIP) na obisku v Sloveniji
Skupina 20 predstavnikov Lokalne akcijske skupine Virovitički prsten in Občine Pitomača se je odpravila na tridnevno študijsko potovanje v Slovenijo, s ciljem pridobivanja in izmenjave izkušenj ter novih znanj skozi primere dobre prakse in sodelovanja. Njihov obisk je trajal od 3. do 5. junija 2024.

LEADER skupnost mladih
Skupnost mladih LEADER je živahna in dinamična skupina znotraj širše pobude LEADER, ki se osredotoča na opolnomočenje mladih, da prevzamejo aktivno vlogo pri oblikovanju prihodnosti svojega podeželja. Cilj je ustvariti podporno in vključujoče okolje, kjer lahko mladi posamezniki izmenjujejo ideje, sodelujejo pri projektih in pridobijo spretnosti, potrebne za spodbujanje pozitivnih sprememb.

Če ste stari 30 let ali manj, ste dobrodošli, da se včlanite v skupnost mladih LEADER. Če ste starejši od 30 let, se lahko prijavite in postanete mentor. Več informacij v povezavi v naslovu.

Predstavitev lokalnih akcijskih skupin
Na Facebook profilu Mreže za podeželje nadaljujemo s predstavitvami LAS. Zadnji je bil predstavljen LAS Srce štajerske, ki združuje občine Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Rače - Fram in Starše.

PAKT ZA PODEŽELJE

Anketa o potrebah deležnikov Pakta za podeželje

Pomagajte opredeliti ključna področja in aktivnosti Pakta za podeželje, katerega glavni cilj je podpora podeželskim skupnostim Evrope na področju razvoja in povezovanja. Vaša stališča so dragocene informacije in bodo pomagale oblikovati prihodnost politik in pobud EU za razvoj podeželja. Vabimo vas, da izpolnite anketo in jo tudi delite po svojih omrežjih!

PRENOS ZNANJA

Razvita nova aplikacija Moja eKmetija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je razvilo novo aplikacijo Moja eKmetija. Aplikacija nosilcem kmetijskih gospodarstev omogoča vpogled v lastne podatke kmetijskih gospodarstev in preglednejši dostop do aplikacij ter registrov in evidenc v digitalni obliki, ki so povezane s kmetijstvom.

Odločitev za ekološko kmetijstvo – preberite si o ekološkem kmetovanju!
Ekološko kmetovanje je način pridelave in reje, ki zagotavlja sveža, okusna in pristna lokalno pridelana živila. Pri ekološkem kmetovanju gre za spoštovanje naravnih življenjskih ciklov in pridelovanje kmetijskih pridelkov v sozvočju z naravo oziroma za pridelovanje živil z najmanjšim možnim negativnim vplivom na okolje.


NAPOVEDNIK

Demonstracijski projekti praktičnih prikazov – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah

11. 5. 2024 - 30. 9. 2024, v živo

Predstavitev javnih razpisov za naložbe v trajne nasade

3. 7. 2024, Zoom

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
NOVO! SN 2023-2027, IRP14
1. javni razpis za intervencijo tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
20. 9. 2024
5.000.000 EUR
NOVO! SN 2023-2027, IRP39
1. javni razpis za intervencijo podpora za dejavnosti informiranja in promocije proizvodov iz shem kakovosti iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 – 2027
19. 9. 2024
866.000 EUR
NOVO! SN 2023-2027, SI03
Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic v programskem letu 2024
31. 7. 2024
70.000 EUR
NOVO! SN 2023-2027, SI02
Javni razpis za podintervencijo podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2024
Do zaprtja javnega razpisa oziroma najkasneje do 31. 7. 2024
49.260 EUR
NOVO! SN 2023-2027, IRP16
1. javni razpis za podintervencijo naložbe PRAVNIH OSEB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024
26. 8. 2024
7.000.000 EUR
NOVO! SN 2023-2027, IRP16
1. javni razpis za podintervencijo naložbe KMETIJ v okviru intervencije IRP16 naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih za leto 2024
26. 8. 2024
8.000.000 EUR
NOVO! SN 2023-2027, IRP05
1. Javni razpis za intervencijo izvedba agromelioracij in komasacij kmetijskih zemljišč, podintervencija izvedba komasacij kmetijskih zemljišč
30. 8. 2024
4.000.000 EUR
NOVO! PRP 2014-2020, M8.4:
7. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do datuma zaprtja javnega razpisa
370.000 EUR
SN 2023-2027, IRP10.1:
Javni razpis za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju
29. 8. 2024
5.000.000 EUR
SN 2023-2027, IRP02:
1. javni razpis za za podintervencijo naložbe KMETIJ
19. 8. 2024
3.000.000 EUR
SN 2023-2027, IRP02:
1. javni razpis za za podintervencijo naložbe PRAVNIH OSEB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV

19. 8. 2024
3.000.000 EUR
SN SKP 2023-2027, SI01.03:
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


31. 7. 2024
25.676 EUR
SN SKP 2023-2027, SI02.04:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


31. 7. 2024
49.260 EUR
SN SKP 2023-2027, SI06.01:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
31. 7. 2024
275.856 EUR
SN SKP 2023-2027, SI02.03:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
31. 7. 2024
20.689 EUR
SN SKP 2023-2027, SI02.01:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
31. 7. 2024
226.595 EUR
SN SKP 2023-2027, SI02.02:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
31. 7. 2024
24.630 EUR

PRP2014-2020, M4.3:
1. javni razpis 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih

26. 7. 2024
5.000.000 EUR

SN SKP 2023-2027, IRP13:
1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

2. 8. 2024
5.000.000 EUR

SN SKP 2023-2027, IRP06:
Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024


23. 9. 2024
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet