Prisrčno pozdravljeni v novi številki e-novic, !

Vreme nas je končno razveselilo s soncem in toploto, ki kar vabi k preživljanju časa na prostem!

V današnjih novicah z vami delimo uspešno zgodbo mladega prevzemnika kmetije Malnerič iz Bele krajine, ki je sredstva iz PRP 2014-2020 vložil v nakup traktorja in ostalo osnovno kmetijsko mehanizacijo je obudil opuščeno kmetijo.

Obetajo se tudi številni zanimivi dogodki, zato preverite rubriko NAPOVEDNIK.

Poleg tega bi vas radi spomnili na javne razpise, objavljene v preteklih mesecih. Razpisi ponujajo različne priložnosti za uresničitev vaših idej, zato vas vabimo, da si jih ogledate in izkoristite možnosti, ki vam jih nudijo.

Prosimo, da na to e-pošto ne odgovarjate. Če imate za nas kakšno novico, pobudo, predlog ali fotografijo s podeželja, ki prikazuje vaš projekt ali naložbo, sofinancirano s sredstvi skupne kmetijske politike, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in objavili jo bomo v eni prihodnjih e-novic.

Želimo vam prijetno branje in se vidimo na dogodkih!
Ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Kmetija Malerič iz Bele krajine je manjša družinska kmetija, ki ji je mar kaj dajo na mizo. Vse kar pridelajo tudi predelajo. Certifikat "Belokranjsko" so prejeli za govejo salamo, pirino belo moko
in slivovo marmelado.
Radovedne krave na pašniku kmetije Malerič.

AKTUALNE NOVICE

Poziv za predložitev pripomb na predlog Akcijskega načrt za delo z mladimi kmeti 2024-2030
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Akcijskega načrta za delo z mladimi kmeti 2024 – 2030. Morebitne pripombe, predloge, mnenja ali dopolnitve na predlog zbiramo do vključno danes, 6. junija 2024.

Do 20. junija še zbiramo primere dobrih praks za evropski natečaj ARIA 2024!
Mreža za podeželje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vas tudi letos vabimo k sodelovanju na evropskem natečaju za navdihujoče zgodbe v kmetijstvu in podeželju (ARIA). Izpostavljeni temi letošnjega natečaja ARIA sta opolnomočenje mladih in enakost spolov.

Na dveh javnih razpisih 6 milijonov eurov iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za naložbe v ureditev trajnih nasadov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 31. maja 2024, v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa v skupni višini 6.000.000 evrov za naložbe v ureditev trajnih nasadov. Od tega 3.000.000 evrov za naložbe kmetij in 3.000.000 evrov za naložbe pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v okviru intervencije IRP02 naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev za leto 2024.

Javni razpis za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju (IRP10.1)
24. maja 2024 je bil v Uradnem listu objavljen 1. Javni razpis za podintervencijo Podpora za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, v skupni vrednosti 5.000.000 EUR.

V javni obravnavi sprememba uredbe o skupnih odločbah za izvajanje določenih intervencij Strateškega načrta 2023–2027
Danes se je začela javna obravnava predloga spremembe Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

V mesecu maju so bile sprejete štiri uredbe ali spremembe le-teh:

PREDSTAVLJAMO DOBRE ZGODBE SLOVENSKEGA PODEŽELJA

Nakup kmetijske mehanizacije in opreme za obdelavo tal, spravilo krme in gnojenje z organskimi gnojili – Kmetija Malerič iz Bele krajine
Uroš Malerič, mlad prevzemnik kmetije v Beli Krajini, je prejemnik sredstev iz podukrepa M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in podukrepa M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. S pomočjo sredstev je vložil v nakup traktorja in ostalo osnovno kmetijsko mehanizacijo je obudil opuščeno kmetijo, ter posodobil strojni park.
Postal je mladi prevzemnik na kmetiji starih staršev, kjer se je začel ukvarjati z rejo govedi, predelavo govejega mesa, pridelavo in predelavo žita v razne mlevske izdelke in testenine, od leta 2023 dalje tudi ekološko.

Naložbe na kmetiji so bile sofinancirane iz podukrepa M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in podukrepa M6.1 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.


LEADER

Z gajbico v Bolgarijo
Med 23. in 27. majem so partnerji pri projektu ˝Eko gajbico, prosim!˝ obiskali Bolgarijo, in sicer tri partnerske LAS-e, LAS Tundzha-Sliven-Tundzha Valley, LAS Elhovo-Bolyarovo in LAS Balchik-General Toshevo. Tekom obiska so si ogledali številne pridelovalce in predelovalce hrane, ter spoznali zanimive prakse s področja trženja izdelkov in pridelkov.

Prenos dobrih praks iz Slovenije na Irsko
V mesecu maju je območje LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline obiskala skupina iz LEADER Partnerstva Kilkenny, iz Irske. Namen njihovega obiska je bil ogled dobrih praks LAS projektov, ter prenos znanja v njihovo državo. Ogledi dobrih praks in pogovor med slovenskimi in irskimi predstavniki je spodbudil mnoga vprašanja in dvome, obenem pa ponudil tudi možne rešitve in priložnosti za nadaljnja sodelovanja.

PRENOS ZNANJA

Portal prognostičnih obvestil
Prognostična obvestila vsebujejo informacije o vremenskih podatkih v zadnjem obdobju, razvojnih stadijih rastlin, pojavu in širjenju škodljivih organizmov ter nasvete in priporočila o varstvu pred škodljivimi organizmi (izbira fitofarmacevtskega sredstva, nanos fitofarmacevtskih sredstev, dodatna opozorila o varstvu okolja, neciljnih organizmih, javnih objektih...).

DOGODEK 8. posvet o ohranjanju in trajnostni rabi rastlinskih genskih virov
Posvet bo potekal v petek, 14. junija 2024, na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Pivola 10, Hoče.


NAPOVEDNIK

Dan zelenjadarjev in tržnih vrtnarjev 2024 na Posestvu Podgrad

7. 6. 2024, Vransko

Demonstracijski projekti praktičnih prikazov – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah

11. 5. 2024 - 30. 9. 2024, v živo

Ogled in predstavitev poskusov z zelenjadnicami

11. 6. 2024, Ptuj

8. posvet o ohranjanju in trajnostni rabi rastlinskih genskih virov

14. 6. 2024, Maribor

Okrogla miza EU sredstva – priložnosti za lokalni razvoj

18. 6. 2024, Celje

USPOSABLJANJE ZA KOORDINATORJE TRAJNOSTNIH SKUPNOSTNIH PROJEKTOV

19. 6. 2024, Zoom

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
NOVO SN 2023-2027, IRP10.1:
Javni razpis za ustanovitev in začetno delovanje kolektivnih oblik sodelovanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju
29. 8. 2024
5.000.000 EUR
NOVO SN 2023-2027, IRP02:
1. javni razpis za za podintervencijo naložbe KMETIJ
19. 8. 2024
3.000.000 EUR
NOVO SN 2023-2027, IRP02:
1. javni razpis za za podintervencijo naložbe PRAVNIH OSEB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV

19. 8. 2024
3.000.000 EUR
SN 2023-2027, IRP30:
Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024
20. 6. 2024
3.294.000 EUR
SN 2023-2027, IRP24:
Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024
20. 6. 2024
16.236.156 EUR
SN SKP 2023-2027, SI01.03:
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


31. 7. 2024
25.676 EUR
SN SKP 2023-2027, SI02.04:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


31. 7. 2024
49.260 EUR
SN SKP 2023-2027, SI06.01:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
31. 7. 2024
275.856 EUR
SN SKP 2023-2027, SI02.03:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
31. 7. 2024
20.689 EUR
SN SKP 2023-2027, SI02.01:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
31. 7. 2024
226.595 EUR
SN SKP 2023-2027, SI02.02:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
31. 7. 2024
24.630 EUR

PRP2014-2020, M4.3:
1. javni razpis 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na kmetijskih zemljiščih

26. 7. 2024
5.000.000 EUR

SN SKP 2023-2027, IRP13:
1. Javni razpis za intervencijo izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

2. 8. 2024
5.000.000 EUR

SN SKP 2023-2027, IRP06:
Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024


23. 9. 2024
1.000.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet