facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

ta teden po vsej Sloveniji potekajo intenzivne javne razprave o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, ki bo trajala do 15. avgusta. Tretji javni posvet, ki je ta teden potekal v Moravskih Toplicah, smo prenašali tudi v živo preko Youtube kanala Mreže za podeželje. Posnetek si lahko ogledate na tej povezavi.

Ministrstvo v naslednjem tednu načrtuje še javni posvet v Pivoli, Hoče. Vabljeni ste tudi vi, da podate svoje komentarje!

V rubriki Foto utrip PRP, ki se nahaja na koncu novic, ta teden objavljamo barvito fotografijo kranjske čebele, ki nam jo je poslala bralka Nina. Prijazno vabljeni k sodelovanju vsi, ki bi želeli z bralci Prepleta podeliti foto-utrip z vaše kmetije ali naložbe.


Prijetno branje vam želimo,
Tina, Nina in Matej v imenu Mreže za podeželje

Traveler Digital Camera
Avtor fotografije: Uroš Podlesek, Foto natečaj Moje podeželje

AKTUALNO

Še eno evropsko priznanje kmetiji Černelič
Prejem priznanja najvišjega ranga na ravni Evrope ni mačji kašelj, sploh če je to že drugo priznanje v dveh letih. Biodinamična kmetija Černelič iz Dečnega sela pri Brežicah je letos marca prejela priznanje Evropskega združenja lastnikov zemljišč, lani pa je prejela največ glasov na evropskem natečaju Rural Inspiration Award (RIA) v kategoriji »glas ljudstva«.
Strategija EU za gozdove do leta 2030
Evropska komisija je 16. julija 2021 sprejela novo strategijo EU za gozdove do leta 2030, V strategiji za gozdove so združeni socialni, gospodarski in okoljski vidiki, njen namen pa je zagotoviti večnamenskost gozdov v EU ter poudariti ključno vlogo gozdarjev.
V pripravi že tretji program upravljanja območij Nature 2000 v Sloveniji
V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 pripravljajo Program upravljanja območij Nature 2000 (PUN) za obdobje 2022 – 2028. V procesu sodelujejo vsi partnerji projekta ter mnoge druge organizacije in posamezniki. Ukrepi bodo rezultat obsežnih usklajevanj med sektorji in ob sodelovanju deležnikov, ob zaključku bo program potrjen na Vladi Republike Slovenije.
Podnebna strategija 2050 tudi o Naturi 2000
Državni zbor Republike Slovenije je julija 2021 sprejel Resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, cilj je do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost. Glede omrežja Natura 2000 v poglavjih o blaženju in prilagajanju navaja, da je to v EU ključno ogrodje zelene infrastrukture. V zvezi z obnovljivimi viri pa napoveduje, da bodo okoljski vplivi načrtovanih objektov OVE nad 10 MW inštalirane moči (voda, veter in drugo) na ta varovana območja v okviru postopkov priprave državnih prostorskih načrtov ocenjeni kot bistveni oziroma da bodo vplivi hidroelektrarn na vode ocenjeni kot bistveni in bo Slovenija v okviru postopkov odločala, katera javna korist bo v konkretni zadevi prevladala.
Izbrani raziskovalni projekti na področju ekološkega kmetijstva
Na tretjem javnem pozivu evropskega konzorcija s področja ekološkega kmetijstva, v katerem sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je bilo za financiranje izbranih pet raziskovalnih projektov.
Kaj čaka kmete na banki, če skupaj kupujejo stroje?
Medtem ko v zadrugah spodbujajo skupinski nakup obdelovalnih strojev in tehnologij za učinkovitejše kmetovanje, banke za take primere še iščejo najprimernejše oblike financiranja.
Na KGZS objavljen razpis za delovno mesto pripravnika
Iščejo vedoželjno, natančno, odgovorno in samoiniciativno osebo, ki jo zanima kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Prijava do: 28. 7. 2021.
Čebelarji pozor - varoja na pohodu
Na Čebelarski zvezi Slovenije opozarjajo, da je v juliju glavno opravilo zatiranje varoj.
Plakat o pomenu velikih zveri
V okviru projekta Interreg Carivora Dinarica je nastal plakat Kakšen je pomen velikih zveri (pdf, 2 str.).
Štorklje gnezdijo tam, kjer so doma dobri ljudje
Delimo vzpodbudno novico Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije! Na Krški ravni so v sredo, 14. julija, v sodelovanju z Elektrom Ljubljana d.d. in dolenjsko sekcijo DOPPS, dve mladi beli štorklji opremili z GPS sledilnimi napravami. Mladiča boste lahko kmalu spremljali na interaktivnem zemljevidu! Zaenkrat se bosta še zadrževala na gnezdu, pod okriljem staršev, poletela pa bosta v roku 14–20 dni. Predvidoma konec avgusta se bosta odpravila na pot v Afriko.
Zaživela je nova spletna stran Moj gozdar
Stran ponuja pregleden in objektiven spletni informacijski sistem za presojo ustreznosti izvajalcev del, ki v Sloveniji opravljajo eno ali več gozdarskih storitev.

SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA

Javne razprave o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru javne razprave o predlogu Strateškega načrta organizira javna posvetovanja po vsej Sloveniji - prihodnji teden še v Pivoli, Hoče. Vabljeni k udeležbi!

MLADI KMETJE

(TOP živilska in kmetijska podjetja) Mladi kmet, ki verjame v prihodnost živinoreje
»Vsi v družini poznamo živali po imenu in stalno gledamo, kako lahko živalim še izboljšamo počutje in življenjske razmere. To je prava pot, saj je mleko boljše, živali pa zdrave,« pravi Gašper Kuhar z družinske kmetije v vasi Ložnica v Šaleški dolini. Več v prispevku Agrobiznisa!
Vabilo k sodelovanju in raziskavi: Koliko si pripravljen/a tvegati?
Vse kmete in družinske člane, ki aktivno sodelujete pri odločanju in upravljanju vaše kmetije, vabi Zveza slovenske podeželske mladine k sodelovanju v raziskavi o vrednotenju tveganja v kmetijstvu, v kateri sodeluje več evropskih univerz in raziskovalnih inštitutov.
#Zelena generacija/Young Village Folk: Tanel iz Saaremee
Serija 25 oddaj kratkega formata #Zelena generacija - Young Village folk, predstavlja zgodbe in dobre prakse mladih, ki nam v EU pridelujejo hrano. Tanel je na estonskem otoku Saarema v nekdanjem solhozu zagnal projekt reje ekoloških jajc. Investicijo je začel prav v času, ko je epidemija COVID-19 zajela tudi estonski otok. Tanel je ponosen, da je projekt izpeljal kljub veliko težavam. Ekološka jajca iz otoka Saarema so že po letu dni postala prepoznavna blagovna znamka.
Razpis za izbor Inovativnega mladega kmeta/kmetice
Vabljeni, da sodelujete na letošnjem izboru Inovativni mladi kmet/kmetica (IMK)! Prijave na razpis so možne do 6. avgusta 2021. Organizatorja dogodka sta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM).

LEADER

Posvet LAS in srečanje članov DRSP na območju LAS Dolina Soče
Začetek meseca je v Posočju potekal Posvet LAS, skupaj s srečanjem članov Društva za razvoj slovenskega podeželja, katerega osrednja tema je bilo povezovanje lokalnih, urbanih, kulturnih in naravnih potencialov Posočja. Udeležilo se ga je nekaj manj kot petdeset strokovnjakov na področju razvoja podeželja iz cele Slovenije. Posvet je gostil LAS Dolina Soče.
Osrednja tema strokovnega posveta lokalnih akcijskih skupin je bila usklajevanje stališč in priprava skupnih predlogov za izvajanje LEADER / CLLD v prihodnjem programskem obdobju.

PREDSTAVLJAMO PROJEKTE, SOFINANCIRANE IZ PRP 2014-2020

Šmarski turistični preplet – narava, kultura, šport (LEADER projekt)
Projekt "Šmarsko turistični preplet – narava, kultura in šport" se osredotoča na razvoj turizma in na razvoj novih turističnih produktov, ki jih v teh krajih primanjkuje. Poudarek je dan predvsem na zelenem turizmu. V okviru operacije so nastali 4 novi turistični produkti: športni rekviziti v naravi, lesena drevesna hišica, zasaditev dreves po principu »keltskega horoskopa« in Kneipp park.

ŠIRIMO ZNANJA

Agroekologija
Vas zanima kako pri pridelavi in predelavi hrane upoštevati trajnostne, okolju in naravi prijazne tehnologije? Že uveljavljeni primeri takega kmetovanje so ekološka pridelava, biodinamika, permakultura ter izvajanje operacij in zahtev ukrepa KOPOP. Več v predstavitvi!

FOTO UTRIP PRP

Bralka Nina nam je poslala fotografijo avtohtone Kranjske sivke (Apis mellifera carnica) med nabiranjem cvetnega praha in medene rose na rožnatem cvetu kozmeje.
Iz ekipe Mreže za podeželje se zahvaljujemo za krasno fotografijo!
Kranjska sivka (Apis mellifera carnica) med nabiranjem cvetnega praha -avtor Nina_Tojnko
Avtor: Nina Tojnko

NAPOVEDNIK

Julij
Javni posveti o predlogu Strateškega načrta skupne kmetijske politike - 14. 7. - 27. 7. 2021, po Sloveniji, v 7 različnih krajih
Vse javne razprave se pričnejo ob 9.30 in trajajo do 12.00. Za udeležbo na javnih posvetovanjih je potrebna prijava.
Izobraževanje: APITURIZEM - termin: 30. 7. – 1. 8. 2021
Izobrazite se za kakovostnega apiturističnega ponudnika.
Razstava Živi z naravo - Krajinski park Goričko, do konca julija
V grajski galeriji je v juliju na ogled razstava Goričko živi z naravo, ki je bila pripravljena leta 2006 v projektu PHARE: Živeti z Naturo 2000 na Goričkem. Vabljeni k spoznavanju naravnih zakladov narave!

Avgust

ZAKLJUČNA MEDNARODNA KONFERENCA PROJEKTA CARNIVORA DINARICA Z OTVORITVIJO DINE, CENTRA O VELIKIH ZVEREH V PIVKI - Pivka, 2. 8. 2021
Predstavniki projektnih partnerjev bodo predstavili rezultate projekta »Carnivora Dinarica – čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih.
Čebelarski poletni tabor za otroke bo! - 23. do 27. 8. 2021
Počitniško varstvo organizira Gostišče pri Čebelici, v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. Pohitite z rezervacijami; število prijav je omejeno.
Izobraževanje: SMERNICE DOBRIH HIGIENSKIH NAVAD V ČEBELARSTVU - 28. in 29. 8. 2021
Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP so namenjene vsem čebelarjem kot pomoč in usmeritev pri zagotavljanju varnih in kakovostnih čebeljih pridelkov. Naučite se kako vzpostaviti, dokumentirati, uvajati in vzdrževati učinkovit sistem zagotavljanja varnih živil.
Fotografski natečaj Alpske konvencije za leto 2021 - do 31. 8. 2021
Stalni sekretariat Alpske konvencije in predsedujoča Švica razpisujeta fotografski natečaj za leto 2021 in ga posvečata Alpskim jezerom in rekam vseh velikosti in oblik. Fotografije pričakujejo do 31. avgusta 2021.

JAVNI RAZPISI

OKVIRNI TERMINSKI NAČRT 2021
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021.
AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:
2. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo; rok za prijavo: 23. 9. 2021

5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev

3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.
DRUGI RAZPISI (ne-PRP):

Objava 2. javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2021
Rok za oddajo vlog: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2021

Objava 2. Javnega razpisa za Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021
Rok za oddajo vlog: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2021

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Objava razpisa za izbor najstarejših, izvirnih in posebnih čebelnjakov; prijave do 31. 10. 2021

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje; rok za prijavo: 30. september 2021.

Leto 2021 je Mednarodno leto sadja in zelenjave
Združeni narodi želijo z Mednarodnim letom sadja in zelenjave poudariti pomen sadja in zelenjave za zdravje in razvoj ljudi ter opozoriti na škodo, ki jo naredimo z odpadno hrano.
Logo_IYFV2021_SI

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.