Pozdravljeni ,

nekaj časa se vam nismo oglasili, ker bomo od aprila dalje novice pošiljali enkrat mesečno. Za vse ostale novičke pa vas vabimo, da redno spremljate našo spletno stran.

V današnjih novicah vas vabimo k sodelovanju v kar dveh evropskih natečajih dobrih praks - "ARIA 2024" in "EU projekt, moj projekt"! Več spodaj.

Sicer pa so v javni razpravi kar tri uredbe, ki se nanašajo na prenos znanja, vabljeni k oddaji komentarjev še do jutri, 5. aprila oziroma za intervencijo IRP32 do 8. aprila.

Nadaljujemo pa tudi s predstavitvijo dobrih zgodb slovenskega kmetijstva in podeželja - danes
o obnovi in gradnji novih objektov za predelavo in prodajo na kmetiji Vogrinčič-Hanžel.

Prosimo, da na to e-pošto ne odgovarjate. Če imate za nas kakšno novico, pobudo, predlog ali fotografijo s podeželja, ki prikazuje vaš projekt ali naložbo, sofinancirano s sredstvi skupne kmetijske politike, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in objavili jo bomo v eni prihodnjih e-novic.

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Matej, Martina, Svit in Slavica iz ekipe Mreže za podeželje

AKTUALNE NOVICE

Zbiramo primere dobrih praks za evropski natečaj ARIA 2024!
Mreža za podeželje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo vas tudi letos vabita k sodelovanju na evropskem natečaju za navdihujoče zgodbe v kmetijstvu in podeželju (ARIA). Glavni temi letošnje izdaje natečaja ARIA sta opolnomočenje mladih in enakost spolov.

Glasovanje je odprto: Naj EU projekt 2024
Ob 20. obletnici vstopa Slovenije v EU predstavljamo top 20 EU projektov za leto 2024. Kateri je vaš favorit?

Kampanja vnosa zbirnih vlog za kmetijske subvencije se začenja 8. 4. 2024
Z dnem 8. aprila 2024 se začenja kampanja vnosa zbirnih vlog za kmetijske subvencije v letu 2024, ki jih morajo kmetovalci oddati do 10. julija 2024. Nosilci KMG bodo morali vloge oddati elektronsko, pri tem pa jim lahko pomagajo v Javni službi kmetijskega svetovanja.

Predlog Uredbe o izvajanju intervencije izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev v javni razpravi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo do 8. aprila 2024 posredovalo predlog Uredbe o izvajanju intervencije izmenjava znanja in prenos informacij ter usposabljanje svetovalcev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

V javni obravnavi predlog uredbe o izvajanju intervencije za projekte EIP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o izvajanju intervencije podpora za projekte EIP iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

V javni obravnavi uredba, ki ureja intervencijo konzorciji institucij znanja (IRP 38)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 8. marca 2024 na spletnem portalu E-Demokracija objavilo predlog Uredbe o izvajanju intervencije konzorciji institucij znanja v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno, ki ureja intervencijo IRP 38 iz Strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027.

Objavljen nov terminski načrt
V letu 2024 se nadaljuje hkratno izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 in intervencij SN 2023–2027. Med tem, ko se PRP 2014–2020 zaključuje in se načrtuje objava še zadnjih javnih razpisov iz tega naslova, bomo v letu 2024 pospešeno začeli z izvajanjem intervencij SN 2023–2027. Tako MKGP v letu 2024 načrtuje objavo 35 javnih razpisov iz naslova SN 2023–2027.

Odobreni prvi razvojni posojili mladima kmetoma v okviru finančnega produkta AGRO FI mladi
Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je kot upravljavec finančnih instrumentov (FI) v kmetijstvu za obdobje 2023–2027 14. marca 2024 odobril prvi dve vlogi po finančnem produktu AGRO FI MLADI, ki sta bili oddani konec februarja 2024. V okviru odobritev je bila za trajnostni projekt dodeljena tudi prva pravica do kapitalskega znižanja.

Objavljena anketa o zmanjšanju administrativnih bremen
Evropska komisija je v četrtek, 7. marca 2024, odprla spletno anketo, s katero želi zbrati mnenja kmetov o administrativnih obveznostih, s katerimi se soočajo. Spletna anketa bo odprta do 8. aprila 2024, telefonski razgovori pa bodo predvidoma potekali od aprila do junija 2024.


Objavljene poenostavljene evidence SOPO
Na Portalu znanja smo objavili »poenostavljene« evidence SOPO, ki so pripravljene za vsako shemo posebej in na letni ravni ter vključujejo zapis le za nemonitoriabilna delovna opravila.
Evidence o opravljenih delovnih opravilih dostopne na naslednjih povezavah:

PREDSTAVLJAMO DOBRE ZGODBE SLOVENSKEGA PODEŽELJA

kolaž fotografij z blagovno znamko kmetije Vogrinčič-Hanžel
Obnovitev in gradnja novih objektov za predelavo in prodajo na kmetiji Vogrinčič-Hanžel
Kmetija Vogrinčič-Hanžel se ponaša z bogato tradicijo poljedelstva, prašičereje in govedoreje ter sprejema pozitivne spremembe in inovacije. Poleg tega je kmetija vključena v ukrep DOBROBIT ŽIVALI – govedo in shemo »IZBRANA KAKOVOST« SVEŽE MESO SLOVENIJA, ki zagotavlja preverjeno kakovost in sledljivost mesa. Ponujajo več kot 30 visokokakovostnih domačih izdelkov, med katerimi so prekmurske specialitete, kot so zaseka, tünka, šunka, klobase, sušene mesnine in salame. Zavzemajo se za ohranjanje naravne pristnosti pokrajine, kar se odraža v njihovi znamki “Okus Goričkega” in celotni zgodbi kmetije Vogrinčič-Hanžel.

Naložbe na kmetiji so bile sofinancirane iz podukrepa M4.2 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

PRENOS ZNANJA

Glasilo Evropske zveze znanosti o živalih - slovenska izdaja
Objavljamo povezavo do nove slovenske izdaje glasila Evropske zveze znanosti o živalih (EAAP).

LEADER

Izvedena delavnica za LAS-e na temo priprave javnih pozivov za izbor projektov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 8. marca 2024, izvedlo delavnico za lokalne akcijske skupine (LAS) na temo priprave javnih pozivov za izbor projektov. Delavnice so se udeležili predstavniki vseh 37 LAS-ov, potrjenih za programsko obdobje do leta 2027, predstavniki MKGP, ARSKTRP in MKRR.

3. sestanek nacionalnih mrež za podeželje, na Danskem
Evropska mreža za skupno kmetijsko politiko in Danska mreža za podeželje, sta organizirali srečanje nacionalnih mrež za podeželje, ki je potekalo 20. in 21. marca 2024.
Pomembna tema na dogodku je bil tudi pristop LEADER in vlogi nacionalnih mrež za podeželje v podpori izvajanju pristopa.
Predstavitve in povzetek dogajanja si lahko preberete na spletni strani dogodka.

Video (8 minut 59 sekund): Sora: Tiha voda bregove dere
Oglejte si kratki izobraževalni film Sora: Tiha voda bregove dere, ki je nastal v okviru projekta Vodni viri Škofjeloškega.

Navodila za izvajanje projektov v okviru pristopa LEADER/CLLD za sklad EKSRP
Navodila za izvajanje projektov v okviru pristopa LEADER/CLLD za sklad EKSRP opredeljujejo oblike podpor, upravičene stroške z dokazili za njihovo upravičenost, vsebino vloge in zahtevka za izplačilo, uveljavljanje predplačil, državno pomoč ter javno naročanje za izvajanje projektov v okviru intervencije LEADER. Navodila s prilogama najdete na spletni strani skp.si oziroma na povezavi v naslovu.

Projekti Lokalne akcijske skupine Posavje
LAS Posavje razkriva izjemne dosežke skozi novo brošuro izvedenih projektov v programskem obdobju 2014-2020. S podporo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo so izvedli projekte, ki so se osredotočali na področja, kot so razvoj podeželja, turizem, kmetijstvo, kulturna dediščina in trajnostno upravljanje.


NAPOVEDNIK

Teden turističnih kmetij

12. 4. 2024 - 21. 4. 2024, po celi Sloveniji

Biotehniški center Naklo ob dnevu odprtih vrat vabi na predstavitev izobraževalne platforme DIGIAGRI

25. 4. 2024, Biotehniški center Naklo

Kmetovalci vabljeni na brezplačno usposabljanje v okviru projekta Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij (EIP Diagtech4climate)

datumi usposabljanj so: 16. 5. 2024

Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija

2. posvet “Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave, kako jih nasloviti v praksi?«

24. 5. 2024 - 9. 6. 2024, Bohinj

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
SN 2023-2027, IRP30:
Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024
7. 6. 2024
3.294.000 EUR
SN 2023-2027, IRP24:
Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024
7. 6. 2024
16.236.156 EUR
PRP 2014-2020, Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024
22.4.2024
1.800.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis iz podukrepa 5.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov
22. 5. 2024
9.000.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
30. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2024 OPERACIJA: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
22. 5. 2024
5.000.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024
7. 6. 2024
3.294.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024
7. 6. 2024
16.236.156 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


31. 7. 2024
25.676 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


31. 7. 2024
49.260 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
31. 7. 2024
275.856 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
31. 7. 2024
20.689 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
31. 7. 2024
226.595 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
31. 7. 2024
24.630 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet