Pozdravljeni ,

Evropska komisija je v četrtek, 7. marca 2024, odprla spletno anketo, s katero želi zbrati mnenja kmetov o administrativnih obveznostih, s katerimi se soočajo.
Rezultati spletne ankete bodo Evropski komisiji pomagali opredeliti njihove glavne vzroke zaskrbljenosti ter razumeti vire upravnega bremena in zapletenosti, ki izhajajo iz pravil skupne kmetijske politike in drugih pravil EU za hrano in kmetijstvo v EU, ter njihove uporabe na nacionalni ravni.

Predvideno je, da bodo rezultati raziskave znani do poletja 2024. Rezultati ankete bodo nato vključeni še v podrobnejšo analizo, ki bo objavljena jeseni 2024.
Evropska komisija namerava nekatere anketirance tudi kontaktirali za poglobljen nadaljnji telefonski razgovor, za podrobnejši vpogled v njihove odgovore. Sodelovanju v telefonskem razgovoru je neobvezno, za sodelovanje pa se lahko prijavite v okviru vprašalnika.

Spletna anketa bo odprta do 8. aprila 2024, telefonski razgovori pa bodo predvidoma potekali od aprila do junija 2024.

Jezik spletne strani lahko spremenite z uporabo spustnega seznama na desni strani spletne strani.

Vprašalnik Poenostavitev – stališče kmetic in kmetov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko. Izhajajo enkrat tedensko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet