Pozdravljeni ,

obveščamo vas o zadnjih aktualnih informacijah s področja skupne kmetijske politike - v petek so bili objavljeni 4 javni razpisi, dva iz naslova Program razvoja podeželja 2014–2020, ter dva iz naslova Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027.
Objavili pa smo tudi posodobljen terminski načrt objav javnih razpisov.

Objavljena Javna razpisa v skupni vrednosti 14 milijonov evrov za obnovo kmetijskih gospodarstev po lanski naravni nesreči

Javna razpisa iz podukrepa M04.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (namen: zmanjševanje toplogrednih plinov) in podukrepa M05.2 – Naložbe za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, sta bila pripravljena v okviru 15. spremembe PRP 2014–2020, za pomoč kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpela škodo v poplavah 2023.
Skupna višina razpisanih sredstev znaša 14 milijonov evrov za naložbe v obnovo kmetijskih gospodarstev po naravni nesreči poplave v avgustu 2023.
Vložitev vloge poteka od 25. marca 2024 do vključno 22. maja 2024, do 14. ure.

Objavljen Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024

infografika za javni razpis za mlade kmete s fotografijo mlade družine na polju
Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti s ciljem izboljšanja starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanja konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.
Skupna vrednost razpisanih sredstev je več kot 16 milijonov evrov.
Vložitev vloge na javni razpis bo potekal od 25. 3. 2024 od 8. ure, do vključno 7. 6. 2024, do 14. ure.

Objavljen Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2024

infografika za javni razpis s ključnimi informacijami o javnem razpisu: razpisanimi sredstvi in fotografijo mlade družine pri delu na polju.
Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.
Skupna vrednost razpisanih sredstev je 3.294.000 evrov.
Vložitev vloge na javni razpis potekata vzporedno z javnim razpisom za intervencijo IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024, od 25. 3. 2024 od 8. ure, do vključno 7. 6. 2024, do 14. ure.

Objavljen nov Terminski načrt javnih razpisov

V letu 2024 se nadaljuje hkratno izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 in intervencij SN 2023–2027. Med tem, ko se PRP 2014–2020 zaključuje in se načrtuje objava še zadnjih treh javnih razpisov iz tega naslova, bomo v letu 2024 pospešeno začeli z izvajanjem intervencij SN 2023–2027. Tako MKGP v letu 2024 načrtuje objavo 35 javnih razpisov iz naslova SN 2023–2027.
Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko. Izhajajo enkrat tedensko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet