Predstavljamo vam odlično priložnost za finančno podporo vaših kmetijskih projektov - AGRO FI mikro in AGRO FI mladi. Ne zamudite spletnega dogodka, ki bo potekal 7. marca 2024 in vam bo podrobneje predstavil te ugodne možnosti financiranja v kmetijstvu.

Pozdravljeni ,

vabimo vas, da se v četrtek, 7. marca 2024, ob 14. uri udeležite spletne predstavitve dveh finančnih produktov: AGRO FI mikro (mikroposojila) in AGRO FI mladi (razvojna posojila). Predstavljene bodo ugodnosti obeh finančnih produktov, upravičeni stroški, potrebna dokumentacija, postopek oddaje vloge, možnosti kombinacije z nepovratnimi sredstvi ipd.

Oba finančna produkta majhnim kmetijam in mladim kmetom omogočata ugoden finančni vir tako za naložbe (vključno z nakupom kmetijskih zemljišč, rejnih živali) kot tudi za financiranje obratnih sredstev (semena, gnojila, gorivo, ipd.).

Finančna produkta izvaja Slovenski regionalno razvojni sklad kot upravljavec finančnih instrumentov (FI) v kmetijstvu za obdobje 2023-2027.

S finančnimi instrumenti želi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izboljšati dostop do posojil majhnim kmetijam in mladim kmetom ter jim omogočiti lažje uresničevanje razvojnih načrtov na kmetijskih gospodarstvih.

Če se dogodka nameravate udeležiti, vas prosimo, da se prijavite preko spodnje povezave (Registracija).

Registracija
Vabilo in prijavnicaLep pozdrav,
Mreža za podeželje
Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko. Izhajajo enkrat tedensko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet