Pozdravljeni ,

Slika vsebuje napis "EU PROJEKT, MOJ PROJEKT24 - PRIJAVE ODPRTE."
prijave na natečaj EU projekt, moj projekt 2024 smo podaljšali do 8. marca. Cilj natečaja je nacionalna kampanja projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, kjer prijavitelji pripravijo predstavitev svojega projekta v obliki celodnevnega dogodka za splošno javnost. Izkoristite priložnost za promocijo in prijavite svoj projekt!

Vse, ki oddajate zbirne vloge, bi vas radi opozorili na usposabljanja, ki jih že izvaja Javna služba kmetijskega svetovanja po terenu in na objavljena Kratka navodila za subvencijsko kampanijo 2024!

Prosimo, da na to e-pošto ne odgovarjate. Če imate za nas kakšno novico, pobudo, predlog ali fotografijo s podeželja, ki prikazuje vaš projekt ali naložbo, sofinancirano s sredstvi skupne kmetijske politike, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in objavili jo bomo v eni prihodnjih e-novic.

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Matej in Slavica iz ekipe Mreže za podeželje

AKTUALNE NOVICE


Vse o oddaji zbirne vloge za leto 2024
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je pripravila spletno storitev oz. podstran Oddaja zbirnih vlog za leto 2024, kjer upravičenci najdete tudi kratka navodila o vnosu zbirne vloge. Gradiva v povezavi s kampanjo ureja in zbira tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija tukaj.

Vabilo na usposabljanja o intervencijah SKP 2024
Pred oddajo zbirne vloge za leto 2024 vas vabimo na usposabljanja o intervencijah Skupne kmetijske politike v izvedbi kmetijskih svetovalcev Javne službe kmetijskega svetovanja.

Odprtje šestih javnih razpisov v čebelarskem sektorju - možnost oddaje vlog s 1. marcem
V petek, 1. marca 2024, se ob 9. uri, odprejo možnosti za vnos vlog na 6 javnih razpisov za intervencije v čebelarskem sektorju. Razpisi bodo odprti do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. julija 2024 do 15. ure.

Na Svetu za kmetijstvo in ribištvo o ukrepih za blažitev kriznih razmer v kmetijskem sektorju
Udeleženci zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo so razpravljali o ukrepih za spoprijemanje s kriznimi razmerami v kmetijskem sektorju. Slovenijo je na zasedanju predstavljala državna sekretarka Eva Knez, ki je ob prihodu poudarila, da Slovenija pozdravlja predloge Evropske komisije za poenostavitev sedanjih pravil skupne kmetijske politike. Ob zasedanju kmetijskih ministrov pa so poleg protestnih zahtev svoje zahteve predstavile tudi različne evropske kmetijske organizacije.

Evropska komisija napovedala umik predloga uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev
Evropska komisija je napovedala, da bo do 31. marca 2024 umaknila predlog uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev. Slovenija je predlog načelno podpirala, a je med obravnavo redno opozarjala na določene problematične vsebine, zlasti neustrezno upoštevanje posebnosti posameznih držav članic.

EU projekt, moj projekt 2024 – podaljšan rok za prijavo do 8. 3. 2024
Cilj natečaja je nacionalna promocijska kampanja projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, kjer prijavitelji pripravijo predstavitev svojega projekta v obliki celodnevnega dogodka za splošno javnost. Rok za prijavo je do 8. marca!

VIDEO: Matej Korenika, ekološka in biodinamična vina Korenika in Moškon
Matej Korenika je predstavnik četrte generacije na kmetiji v Kortah nad Izolo, na kateri se ukvarjajo z vinogradništvom, vinarstvom in oljkarstvom. Posestvo družine Korenika obsega 31 hektarjev, pri čemer so vinogradi na 25 hektarjih, oljčniki na treh hektarjih in na enaki površini detelja za kompost. Na celotnem posestvu so leta 2006 prešli v ekološko in leta 2010 v biodinamično pridelavo.

Ste že slišali za seneno mleko?
Seneno mleko je posebna vrsta mleka, ki izvira iz kmetijske prakse, pri kateri krave niso krmljene s silažo. V poletnih mesecih se živali pasejo, pozimi pa se prehranjujejo predvsem s senom. Preberite, v čem so prednosti tovrstne pridelave in po čem seneno mleko izstopa.

Sončna šola Hrastnik orje ledino za zadružno skupnostno samooskrbo z obnovljivimi viri energije
Skupnostna samooskrbna sončna elektrarna Sončna šola Hrastnik se razprostira na strehi Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Elektarna bo napajala energetsko skupnost, ki jo je na vključujoč način vzpostavila Energetska zadruga Zeleni Hrastnik. Gre za prvi primer zadružne skupnostne samooskrbe iz obnovljivih virov energije v Sloveniji.

Objavljen razpis za sofinanciranje stroškov praktičnega izobraževanja v letu 2024
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavilo Javni razpis za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja v letu 2024. Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 168.010 evrov.

Natečaj "EU organic awards 2024"
Evropska komisija je razpisala natečaj za ekološke nagrade v letu 2024, ki obsegajo osem nagrad v sedmih različnih kategorijah. Priznavajo različne akterje v ekološki vrednostni verigi, ki so razvili odličen, inovativen, trajnosten in navdihujoč projekt, ki ustvarja resnično dodano vrednost za ekološko pridelavo in potrošnjo. Rok za prijavo: 12. 5. 2024; letak.

Nova številka novičnika The Organic Farm Knowledge platform
Na voljo so nekatera nova orodja in zaključki projektov s področja ekološkega kmetijstva.

LEADER

Iz drobnice
Aktivnosti projekta Iz drobnice so namenjene razvoju drobnice na vseh nivojih: osnovne kmetijske dejavnosti, dopolnilne dejavnosti in na področju trženja, vse na temeljih trajnostnega razvoja, v tesni povezavi z ekološko pridelavo in predelavo ter s spodbujanjem kratkih dobavnih verig. V sklopu projekta so pripravili video prikaz konfekcijskega razseka jagnjetine.

V Halozah stavijo na razvoj vinogradništva in turizma
Turizem v Halozah se postopno, a vztrajno razvija tudi s pomočjo aktivnosti Lokalne akcijske skupine Haloze, v katero je vključenih več kot 90 članov iz šestih haloških občin. Njeno vodenje je prevzel Gorazd Šeruga, ki si želi čim bolj dinamičen razvoj vinogradništva, samooskrbe in turističnih ponudnikov.

Skupaj za varni jutri
S projektom sodelovanja, ki se je zaključil v lanskem letu, so na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe izvajali aktivnosti, ki spodbujajo čim hitrejše ukrepanje ob ❤️ srčnem zastoju:
  • pridobili so 22 avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED aparatov),
  • ekipe so izvedle kar 131 izobraževanj za uporabo AED aparatov in temeljnih postopkov oživljanja (TPO),
  • pohvalijo se lahko z udeležbo na izobraževanjih - 1.798 udeležencev usposabljanj,
  • nastal je tudi VIDEO, ki prikazuje, kako ravnati v primeru srčnega zastoja ter mini priročnik z opisanim postopkom oživljanja (oboje lahko dobite na sedežu LAS).
Veriga Ekosemen – o semenarstvo iz prakse
Vabljeni na delavnico v sklopu projekta VERIGA EKOSEMEN, ki ga izvajajo Semenjalnica, Inštitut Ekosemena in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Delavnica je namenjena kmetom, vrtičkarjem ter splošni javnosti in bo predstavila semenarstvo iz prakse s poudarkom na ekološkem kmetovanju.

Vidne že prve sledi projekta sodelovanja Manj je več
Na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline so v sklopu projekta sodelovanja Manj je več že vidni prvi rezultati projekta. V mesecu februarju so gostili delovno srečanje partnerskih LAS, kjer so jim predstavili izdelan kompostnik Bokashi Organko - Limited edition, ki bo pripomogel k nadaljnji izvedbi analize količin odpadne hrane na območju sodelujočih LAS-ov.

Delavnica za lokalne akcijske skupine - priprava javnih pozivov LAS
Vse lokalne akcijske skupine, s potrjenimi strategijami za programsko obdobje do leta 2027, vabimo na delavnico na temo priprave javnih pozivov LAS, ki bo potekala v petek, 8. marca 2024, v Ljubljani. Podrobnejše vabilo sledi.


NAPOVEDNIK

3
MAREC 2024

Vse o zbirnih vlogah - termini usposabljanj

februar in marec 2024, različne lokacije po Sloveniji

2. prenos znanja v prakso, projekt EIP Podporni organizmi

2. 3. 2024, Lukovica

Webinar na temo finančnih instrumentov AGRO FI mladi in AGRO FI mikro

7. 3. 2024, preko spleta

Delavnica: “Možnosti boljšega izkoriščanja stranskih proizvodov primarne kmetijske proizvodnje“
8. 3. 2024, Lenart v Slovenskih Goricah

Gregorjev sejem
8. - 10. 3. 2024, Hipodrom Šentjernej

Ogled primera dobre prakse na kmetiji Kmetijsko izobraževalni center Gorski Kotar v sklopu projekta Podporno okolje za trajnostni razvoj podeželja v okviru dopolnilnih dejavnosti kmetij

9. 3. 2024, Gorski Kotor, Hrvaška

Delavnica Krožno upravljanje vode, EU CAP Network

12. do 13. 3. 2024, Španija

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 3. 2024, Murska Sobota

Spletni seminar dobrih praks: "Podeželske skupnosti v boju proti podnebnim spremembam"

19. 3. 2024, spletni seminar

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja - ekološka živinoreja

19. 3. 2024, Celje

Podeželje v mestu - velika noč na podeželju

23. 3. 2024, Ljubljana

Kmetijsko-obrtni sejem Komenda

22. - 24. 3. 2024, Komenda

Kmetovalci vabljeni na brezplačno usposabljanje v okviru projekta Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij (EIP Diagtech4climate)

datumi usposabljanj so: 16. 5. 2024

Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
PRP 2014-2020:
1. javni razpis za podukrep 4.4: Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev
29. 3. 2024
1.000.000 EUR
PRP 2014-2020, Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024
22.4.2024
1.800.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


31. 7. 2024
25.676 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


31. 7. 2024
49.260 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
31. 7. 2024
275.856 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
31. 7. 2024
20.689 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
31. 7. 2024
226.595 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
31. 7. 2024
24.630 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet