Pozdravljeni ,

odprte so prijave na natečaj "EU projekt, moj projekt"! Cilj natečaja je nacionalna kampanja projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, kjer prijavitelji pripravijo predstavitev svojega projekta v obliki celodnevnega dogodka za splošno javnost. Izkoristite priložnost za promocijo in prijavite svoj projekt do 1. marca!

Objavljeni pa so tudi že termini usposabljanj za različne intervencije iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Usposabljanja so namenjena vsem potencialnim upravičencem.

Prosimo, da na to e-pošto ne odgovarjate. Če imate za nas fotografijo s podeželja, ki prikazuje vaš projekt ali naložbo, sofinancirano s sredstvi skupne kmetijske politike, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in objavili jo bomo v eni prihodnjih e-novic.

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Matej, Slavica, Svit in Boštjan iz ekipe Mreže za podeželje
Slika vsebuje napis "EU PROJEKT, MOJ PROJEKT24 - PRIJAVE ODPRTE."

AKTUALNE NOVICE

EU projekt, moj projekt 2024
Želite predstaviti svojo zgodbo, ki ste jo s pomočjo evropskih sredstev uresničili tudi v praksi? Tukaj smo, da vam pomagamo razširiti glas o vašem uspehu! Prijave so odprte do 1. marca 2024!

Usposabljanja iz vsebin intervencij SKP – najava terminov
Na osmih Kmetijsko gozdarskih zavodih bodo v obdobju pred subvencijsko kampanjo izvedena številna informativna usposabljanja iz vsebin intervencij, ki izhajajo iz Strateškega načrta SKP 2023-2027 za Slovenijo. Usposabljanja so namenjena potencialnim upravičencem do sredstev. So vsebinsko različna, zato bodite na to pozorni pri izbiri termina.

Na voljo številne evidence o delovnih opravilih za novo programsko obdobje
Na voljo so enotne evidence o delovnih opravilih za posamezne intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 - intervencija kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP), intervencija lokalne pasme in sorte (LOPS), intervencija biotično varstvo rastlin (BVR), intervencija plačila Natura 2000 (N2000) ter za namen ekološkega kmetovanja (EK).
Enotne evidence vodijo tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v eno ali več intervencij - KOPOP, LOPS, Natura 2000, BVR, SOPO ali EK.

Ekipa za inovacijsko posredništvo na KGZS je vzpostavljena
Slovenski sistem prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS) je bogatejši za mrežo enajstih inovacijskih posrednikov, ki delujejo v okviru osmih kmetijsko-gozdarskih zavodov širom Slovenije. V prispevku najdete njihove kontakte.

Spletna predstavitev ugodnih posojil za projekte v kmetijstvu AGRO FI mikro in AGRO FI mladi
Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) bo v četrtek, 7. marca 2024 ob 14.uri, izvedel spletno delavnico za finančna produkta FI AGRO mikro in AGRO FI. Pohitite, saj je vlogo na razpisa možno oddati do 17. 5. 2024 oziroma do porabe sredstev.

Na voljo posnetek webinarja “AGRO FI mladi”
Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) obvešča, da je objavil posnetek webinarja, ki ga je izvedel v torek, 13. 2. 2024.

Natečaj "EU organic awards 2024" (stran je v angleščini)
Evropska komisija je razpisala natečaj za ekološke nagrade v letu 2024, ki obsegajo osem nagrad v sedmih različnih kategorijah. Priznavajo različne akterje v ekološki vrednostni verigi, ki so razvili odličen, inovativen, trajnosten in navdihujoč projekt, ki ustvarja resnično dodano vrednost za ekološko pridelavo in potrošnjo. Prijave bodo odprte 4. marca 2024.

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za financiranje raziskovalno-inovacijskih projektov na področju agroekologije

Evropsko partnerstvo o agroekologiji je objavilo prvi javni razpis za financiranje skupnih evropskih raziskovalnih in inovacijskih projektov na področju agroekologije v skupni višini 32 milijonov evrov.

Odprt razpis za sofinanciranje projektov manjše vrednosti v okviru programa Interreg Alpski prostor v letu 2024
Obveščamo vas, da je z dnem 21. 2. 2024 odprt razpis za projekte manjše vrednosti v okviru programa Interreg Alpski prostor (ang. Interreg Alpine Space). Skupna vrednost posameznega projekta znaša med 0,25 in 0,75 milijona evrov, stopnja sofinanciranja pa je 75%. Razpis bo odprt do 27. junija 2024.

ERASMUS+ BOOST projekt - Spodbujanje kmetovanja in vzpostavitev digitalnega vozlišča z naprednim programom usposabljanja o trajnostnem preciznem kmetijstvu
Triletni projekt BOOST, ki ga financira program Evropske komisije Erasmus+ in v katerem sodelujejo raziskovalci Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, se je začel izvajati septembra 2022, se odziva na naraščajoče potrebe po informacijah in izobraževanju o preciznem kmetijstvu. Eden najpomembnejših izzivov pri izvajanju preciznega kmetijstva je namreč ravno obveščanje in izobraževanje že zainteresiranih in potencialnih uporabnikov o možnostih in prednostih uporabe. Če bi želeli izvedeti več o projektu, kontaktirajte dr. Majdo Černič Istenič, vodjo projekta na Biotehniški fakulteti, na elektronski naslov majda.cernicistenic@bf.uni-lj.si.

MLADI KMETJE

Potekalo je 8. srečanje mladih prevzemnikov kmetij
Osrednja tematika srečanja, ki je potekalo v organizaciji Zveze slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, je bila uporaba sodobnih tehnologij in umetne inteligence v kmetijstvu.

ZAKONODAJA

V javni obravnavi sprememba Horizontalne uredbe za Strateški načrt 2023–2027
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na portalu E-demokracija 2. februarja 2024 objavilo predlog spremembe Uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Sprejeta sprememba uredbe za mlade kmete in medgeneracijski prenos znanja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
Uredba o izvajanju intervencij za mlade kmete in medgeneracijski prenos znanje se spreminja zaradi sprememb SN 2023–2027 in nekaterih redakcijskih popravkov, ki so bili potrebni zaradi lažjega izvajanja intervencije in dostopnosti podpor upravičencem ter boljšega razumevanja posameznih določb.

Predlog spremembe uredbe o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta SKP za leto 2024
Uredba o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za leto 2024 se spreminja in dopolnjuje zaradi uskladitve načina sporočanja staleža prašičev za podintervencijo dobrobit živali (DŽ) – prašiči z novim Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev.

Sprememba Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2024-2020).

V javni obravnavi osnutek uredbe, ki ureja odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Na portalu e-Demokracija je bil 20. februarja 2024 objavljen osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. Uredba se spreminja predvsem zaradi na novo objavljene evropske uredbe, ki ureja splošno pomoč de minimis.

LEADER

Seminar na Irskem: Mednarodne prakse dela z mladimi za organizacije
Priložnost za organizacije, ki delate z mladimi na podeželju in vas zanima program Erasmus+ in Evropski solidarnostni program. Seminar bo potekal od 26. do 29. maja 2024 v Waterfordu, na Irskem. Rok za prijave je 15. marec 2024!

Uspešna izvedba testnega čiščenja semena
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je v sklopu projekta Veriga eko semen uspešno izvedla testno čiščenje semena z novim luščilcem/čistilcem, ki ga je kupila v prvi fazi projekta.

DELAVNICE:
Vabljeni še na zadnje predavanje in delavnico "NEPREMIČNINE V STAROSTI: Upravljanje in prilagoditev domačega bivalnega okolja", organizirano v okviru projekta "Točka za starejše" LAS Srce Slovenije.

V okviru projekta sodelovanja LAS "Prehod na sonaravno oskrbo s hrano", lepo vabljeni na pilotno delavnico izdelave idrijskih žlikrofov iz ekoloških sestavin.

Vabilo na brezplačno delavnico: Prilagoditev turističnih informacij osebam s posebnimi potrebami


NAPOVEDNIK

2
FEBRUAR 2024

AGRO INVEST: Investirajte v zeleno kmetijstvo

27. 2. 2024, preko spleta

3. konferenca "Zdravje v naših rokah"

28. 2. 2024, Murska Sobota

webinar Ekološko kmetijstvo na Bavarskem: organiziranost bioregij, raziskave in prenos znanja na ekološke kmetije

28. 2. 2024, preko spleta
3
MAREC 2024

Vse o zbirnih vlogah - termini usposabljanj

februar in marec 2024, različne lokacije po Sloveniji

2. prenos znanja v prakso, projekt EIP Podporni organizmi

2. 3. 2024, Lukovica

Webinar AGRO FI mladi in AGRO FI mikro

7. 3. 2024, preko spleta

Delavnica: “Možnosti boljšega izkoriščanja stranskih proizvodov primarne kmetijske proizvodnje“

8. 3. 2024, Lenart v Slovenskih Goricah

Delavnica Krožno upravljanje vode, EU CAP Network

12. do 13. 3. 2024, Španija

Spletni seminar dobrih praks: "Podeželske skupnosti v boju proti podnebnim spremembam"

19. 3. 2024, spletni seminar

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja - ekološka živinoreja

19. 3. 2024, Celje

Vključevanje krepitve podnebne odpornosti infrastrukture in »načela, da se ne škoduje bistveno« - DNSH - v izvajanje Programa evropske kohezijske politike 2021-2027

21. 3. 2024, Ljubljana

Kmetovalci vabljeni na brezplačno usposabljanje v okviru projekta Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij (EIP Diagtech4climate)

datumi usposabljanj so: 16. 5. 2024

Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
PRP 2014-2020, Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024
22.4.2024
1.800.000 EUR
IRP11 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (SN 2023-2027):
1. javni razpis za intervencijo podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz SN 2023–2027
28. 2. 2024
838.000 EUR
PRP 2014-2020:
1. javni razpis za podukrep 4.4: Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev
29. 3. 2024
1.000.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


31. 7. 2024
25.676 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


31. 7. 2024
49.260 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
31. 7. 2024
275.856 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
31. 7. 2024
20.689 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
31. 7. 2024
226.595 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
31. 7. 2024
24.630 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet