Pozdravljeni ,

Evropska komisija je 20. januarja odobrila 15. spremembo Programa razvoja podeželja 20142020, ki je bila pripravljena kot odziv na katastrofalne naravne nesreče, ki so Slovenijo prizadele avgusta lani.
Glavna novost spremembe je uvedba novega podukrepa, M5.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila namenska navodila za elektronsko oddajo vlog na javnem razpisu za intervencijo IRP11 Sheme kakovosti. Oddaja vlog na javnem razpisu bo mogoča do 28. februarja 2024.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je odobrilo 37 strategij lokalnega razvoja in lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD za programsko obdobje do leta 2027. Slovenija se lahko pohvali, da so v lokalne akcijske skupine vključene vse slovenske občine.

Prosimo, da na to e-pošto ne odgovarjate. Če imate za nas fotografijo s podeželja, ki prikazuje vaš projekt ali naložbo, sofinancirano s sredstvi skupne kmetijske politike, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in objavili jo bomo v eni prihodnjih e-novic.

Lep pozdrav,
Tina, Matej, Slavica, Svit in Boštjan iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Člani Zavoda seneno meso in mleko so se konec januarja odpravili na ogled dobrih praks na Avstrijsko Štajersko, kjer so obiskali dvoje senenih kmetij. V spodnji sliki z vami delimo skupinsko sliko udeležencev ekskurzije.
Skupinska slika udeležencev ekskurzije.
Udeleženci ogleda dobrih praks v Avstriji. Foto: Klara Otoničar

AKTUALNE NOVICE

Sprejeta 15. sprememba Programa razvoja podeželja 2014–2020
Evropska komisija je 20. januarja 2024 odobrila 15. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020, pripravljeno kot odziv na naravne nesreče, ki so prizadele Slovenijo avgusta lani. Glavna novost te spremembe je uvedba novega podukrepa, M5.2 Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov.

Navodila za oddajo vlog na intervenciji Sheme kakovosti – IRP11
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vse potencialne vlagatelje na intervenciji IRP11 Sheme kakovosti naproša, da ob elektronski vložitvi vloge najprej pozorno preberejo namenska navodila.

Krepitev sodelovanja in zaupanja je nujno v sistemu znanja in inovacij (AKIS)
29. 30. januarja 2024, sta bila na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedena prva sestanka t.i. skupnosti praks za okrepitev znanja in inovacij v živinoreji in rastlinski pridelavi. Strokovnjaki verige znanja v kmetijstvu, od šolstva in raziskovalne dejavnosti do javnih služb strokovnih nalog in kmetijskega svetovanja, so izmenjali pogled na stanje v slovenskem sistemu znanja in inovacij. Izpostavili so potrebo po krepitvi sodelovanja v luči uspešnejšega prenosa ustvarjenega znanja do kmetovalcev.

Letos že desetič razglasili najbolj inovativna živila
Državna sekretarka Eva Knez se je udeležila podelitve nagrad najbolj inovativnim živilom leta in razglasitve jubilejnih nagrad ob 10. obletnici projekta. Projekt podpira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sofinancira pa ga Ministrstvo za zdravje v okviru nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje - Dober tek Slovenija.

Povzetek uspešnega zelenjadarskega posveta: Biotično varstvo zelenjadnic
Z vami delimo povzetek Zelenjadarskega posveta, ki je potekal v torek, 23. januarja, v Restavraciji Camino v Hotelu A v Petrovčah. Posvet z naslovom "Biotično varstvo zelenjadnic" je združil več kot sto strokovnjakov in pridelovalcev, ki so skupaj razpravljali o prihodnosti biotičnega varstva v slovenskem kmetijstvu.

LEADER

Odobrenih 37 strategij lokalnega razvoja in 37 lokalnih akcijskih skupin za programsko obdobje do leta 2027
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo 37 odločb o potrditvi strategij lokalnega razvoja in lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD. Odobrene strategije lokalnega razvoja so podlaga za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD dveh skladov – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj na območju posamezne lokalne akcijske skupine.

VIDEO (48 sekund): Predstavitev projektov LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
Kratki video je nastal v Loškem Potoku, kjer so s pomočjo projektov LAS zagotovili samooskrbo javnih stavb z elektriko in toploto iz obnovljivih virov, skrbijo za brezplačne prevoze starejših z električnim avtomobilom ter povezujejo lokalno skupnost prek prostovoljskega dela. Izboljšujejo se tudi na področju turizma s ponudbo opazovanja živali v naravnem okolju, izvedbo naravoslovnih dni za šole ter izposojo električnih koles

PREDSTAVLJAMO DOBRE PRAKSE IZ TUJINE

Senena ekskurzija po Avstrijski Štajerski
Zavod seneno meso in mleko je konec januarja izvedel ogled dobrih praks na Avstrijski Štajerski, kjer so si člani Zavoda in drugi simpatizerji senenega ogledali dve seneni kmetiji. V spodnjem besedilu si lahko ogledate povzetek ekskurzije, ki ga je pripravila Klara Otoničar, z Zavoda seneno meso in mleko.


MLADI KMETJE

Mladi kmetje, 2. februarja vabljeni na dogodek na celjski sejem!
Brezplačen posvet, ki bo potekal 𝐯 𝐩𝐞𝐭𝐞𝐤, 𝟐. 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐣𝐚, 𝐨𝐛 𝟏𝟎𝐡 𝐯 𝐌𝐨𝐝𝐫𝐢 𝐝𝐯𝐨𝐫𝐚𝐧𝐢 𝐂𝐞𝐥𝐣𝐬𝐤𝐞𝐠𝐚 𝐬𝐞𝐣𝐦𝐚, je razdeljen na dva vsebinska sklopa:
✅ Mladi prevzemniki
✅ Pametno kmetovanje.
Mladi prevzemniki se namreč soočajo z nekaj izzivi na poti prevzemanja kmetij, zato jim želijo s posvetom osvetlili to pot, izzive na njej in možne rešitve, hkrati pa želimo novim generacijam kmetovalcev predstaviti, kakšne vse tehnologije so že na voljo in katere inovacije bodo v četrti industrijski revoluciji z namenom povečanja količine in kakovosti proizvodnje krojile prihodnost kmetijstva.
𝑈𝑑𝑒𝑙𝑒𝑧̌𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑠𝑣𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑢𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑧𝑎 𝑠𝑒𝑗𝑒𝑚 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑡𝑒𝑐ℎ, 𝑘𝑖 𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑧𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑐̌𝑎𝑛𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑔𝑜𝑑𝑘𝑢.


PRENOS ZNANJA

Z vami delimo posnetka spletnega seminarja z naslovom "DIGITALIZACIJA ZNANJA, DIGITALNA ORODJA IN PRECIZNOST V KMETIJSTVU" ki ga je organizirala Zveza slovenske podeželske mladine.


NAPOVEDNIK

2
OD FEBRUARJA 2024 DALJE

2. Tumpejevi dnevi

1. do 2. 2. 2024, Ptuj (dvorana Grand Hotela Primus)

Posvet Mlade generacije kmetujejo pametno

2. 2. 2024, Celjski sejem, Celje

Zelenjadarski posvet Primorske

7. 2. 2024, Izola

61. seminar o hmeljarstvu

6. in 7. 2. 2024, Portorož

Kmetovalci vabljeni na brezplačno usposabljanje v okviru projekta Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij (EIP Diagtech4climate)

datumi usposabljanj so: 25. 1. 2024, 13. 2. 2024 in 16. 5. 2024

Predavanje Varstvo dvoživk in plazilcev v kmetijski krajini v okviru EIP projekta KROTA

13. 2. 2024

Delavnica Krožno upravljanje vode, EU CAP Network

12. do 13. 3. 2024, Španija

Predavanja Biodinamično čebelarjenje - prvi koraki od ideje do lastnega biodinamičnega medu

13. 2. 2024, 15. 2. 2024 in 20. 2. 2024, preko spleta

Spletni seminar dobrih praks: "Podeželske skupnosti v boju proti podnebnim spremembam"

19. 3. 2024, spletni seminar

Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
PRP 2014-2020, Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024
22.4.2024
1.800.000 EUR
IRP11 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (SN 2023-2027):
1. javni razpis za intervencijo podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz SN 2023–2027
28. 2. 2024
838.000 EUR
PRP 2014-2020:
1. javni razpis za podukrep 4.4: Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev
29. 3. 2024
1.000.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


31. 7. 2024
25.676 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


31. 7. 2024
49.260 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
31. 7. 2024
275.856 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
31. 7. 2024
20.689 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
31. 7. 2024
226.595 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
31. 7. 2024
24.630 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

NOVO! Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet