Pozdravljeni ,

te dni je bil objavljen javni razpis za protipožarno infrastrukturo iz PRP 2014-2020 za leto 2024.

V rubriki "DOBRE PRAKSE Z TUJINE" pa nadaljujemo s predstavitvijo tretjega od skupno petih zmagovalcev natečaja dobrih praks podeželja - ARIA 2023. Tokrat naj vas navdihne projekt
"KoroKausi" iz Finske, ki je med pandemijo Covid-19 zaščitil sezonsko delovno silo in s tem rešil marsikatero kmetijsko podjetje.

V rubriki "FOTO UTRIP S PODEŽELJA" pa danes delimo fotografijo in inspirativno zgodbo ge. Tamare Urbančič. Ga Tamara, diplomirana inženirka zootehnike, ki je pred štirimi leti postala še pedagoginja, živi z naravo in od narave ter svoje bogate izkušnje prenaša na mlade generacije. Nas je navdušila!

Če imate za nas fotografijo s podeželja, ki prikazuje vaš projekt ali naložbo, sofinancirano s sredstvi skupne kmetijske politike, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in z veseljem jo bomo objavili v eni prihodnjih e-novic.

Prosimo, da na to e-pošto ne odgovarjate. Če bi nam radi kaj sporočili, nam pišite na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Lep pozdrav,
Tina, Matej, Slavica, Svit in Boštjan iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Fotografija je nastala v okviru projekta Terapevtske kmetije, na obisku uporabnikov VDC Ilirska Bistrica na kmetiji Frank.
"V okviru projekta "Terapevtske kmetije" štiri kmetije sprejemamo ranljive skupine in jim nudimo različne aktivnosti. Ti dogodki polepšajo dneve tako obiskovalcem kot tudi nam, članom kmetij", je lepo zapisala Tamara Urbančič.
V okviru projekta "Terapevtske kmetije" so uporabniki VDC Ilirska Bistrica obiskali kmetijo Frank in spoznavali domače živali. Foto: Elena Šabec

AKTUALNE NOVICE

1,8 mio evrov za naložbe v ureditev protipožarne infrastrukture
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 19. 1. 2024, objavilo Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024. Za ta namen je razpisanih 1,8 mio evrov nepovratnih sredstev. Cilj javnega razpisa je gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture z namenom zagotavljanja varstva gozdov pred požari. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 12. 2. 2024 do vključno 22. 4. 2023, do 13.59. ure.

Izdane odločbe na intervenciji IRP30 Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za vse sprejete vloge.
Javni razpis za intervencijo IRP30 Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023 je bil objavljen 8. septembra 2023, vloge so lahko vlagatelji oddali do 15. novembra 2023. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 1,9 milijona evrov.

Evropska komisija objavila javni poziv za sofinanciranje promocije evropskih kmetijskih proizvodov
Evropska komisija je objavila poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov promocije evropskih kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU in v tretjih državah v višini 166,4 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 14. maj 2024. Za potencialne upravičence bo konec januarja v Bruslju in prek spleta organiziran informativni seminar o možnostih sofinanciranja.

Tematska skupina o zeleni arhitekturi: Oblikovanje zelenih strategij
Vabimo vas, da izrazite svoje zanimanje za članstvo v novi tematski skupini EU CAP Network (TG) za zeleno arhitekturo – oblikovanje zelenih strategij , ki jo podpira kontaktna točka za izvajanje SKP. To je priložnost, da postanete del predane skupine strokovnjakov in ustreznih deležnikov, ki sodelujejo v resničnem mreženju po vsej EU, si izmenjujejo izkušnje in prispevajo k širšemu političnemu razmisleku.

VIDEO: Kaj so dopolnilne dejavnosti na kmetiji?
Spletni portal Sobotainfo.com na simpatičen in poljuden način predstavi dopolnilne dejavnosti. Poglejte video!

Razpis za čebelarje v preusmeritvi v ekološko prakso
Gre za zaprti tip javnega razpisa, kjer je oddaja vlog možna od 3. januarja 2024 od 8. ure do vključno 28. februarja 2024, do 14. ure. Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva z vključitvijo v kontrolo ekološkega čebelarjenja.

LEADER

Poročilo o delavnici EU CAP Network o pristopu LEADER/CLLD
Obveščamo vas, da je končno poročilo s poudarki delavnice EU CAP Network o pristopu LEADER/CLLD, financiranem iz več skladov EU, zdaj na voljo na spletni strani Evropske mreže za Skupno kmetijsko politiko. Na strani dogodka najdete predstavitve in fotografije.

PREDSTAVLJAMO DOBRE PRAKSE IZ TUJINE

Sezonski delavec ob tekočem traku s krompirjem.
KoroKausi - Zaščita sezonske delovne sile med pandemijo Covid-19 in za prihodnost
Projekt KoroKausi je pomagal kmetijskim podjetjem pri zaposlovanju sezonskih delavcev, ko zaradi omejitev, povezanih s Covid-19, niso mogli zaposliti delavcev, ki jih običajno zaposlijo na svojih kmetijah. Resnično grožnjo je predstavljal val stečajev kmetij brez dovolj sezonske delovne sile, ki bi ogrozil pridelavo semena v prihodnje. Projekt je uporabil čarterske lete za organizacijo varnega dostopa do Finske za potrebne sezonske delavce. Viri informacij so bili objavljeni na spletni strani www.toitasuomesta.fi, ki je kmetijskim podjetjem pomagal pri zaposlovanju delavcev in iskalcem zaposlitve pri iskanju zaposlitve na podeželju, tudi po obdobju projekta. Zaradi projekta v času pandemije nobena kmetija ni propadla zaradi pomanjkanja delovne sile.

Projekt je bil sofinanciran iz ukrepa M16 - Sodelovanje. Skupni proračun projekta je znašal 299. 618,40 EUR.


MLADI KMETJE

Mladi kmetje, 2. februarja vabljeni na dogodek na celjski sejem!
Brezplačen posvet, ki bo potekal 𝐯 𝐩𝐞𝐭𝐞𝐤, 𝟐. 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐣𝐚, 𝐨𝐛 𝟏𝟎𝐡 𝐯 𝐌𝐨𝐝𝐫𝐢 𝐝𝐯𝐨𝐫𝐚𝐧𝐢 𝐂𝐞𝐥𝐣𝐬𝐤𝐞𝐠𝐚 𝐬𝐞𝐣𝐦𝐚, je razdeljen na dva vsebinska sklopa:
✅ Mladi prevzemniki
✅ Pametno kmetovanje.
Mladi prevzemniki se namreč soočajo z nekaj izzivi na poti prevzemanja kmetij, zato jim želijo s posvetom osvetlili to pot, izzive na njej in možne rešitve, hkrati pa želimo novim generacijam kmetovalcev predstaviti, kakšne vse tehnologije so že na voljo in katere inovacije bodo v četrti industrijski revoluciji z namenom povečanja količine in kakovosti proizvodnje krojile prihodnost kmetijstva.
𝑈𝑑𝑒𝑙𝑒𝑧̌𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑠𝑣𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑢𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑣𝑠𝑡𝑜𝑝𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑧𝑎 𝑠𝑒𝑗𝑒𝑚 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑡𝑒𝑐ℎ, 𝑘𝑖 𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑧𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑐̌𝑎𝑛𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑔𝑜𝑑𝑘𝑢.


NAPOVEDNIK

1
JANUAR 2024

Prehod na trajnostno varstvo rastlin v kmetijstvu - dobre prakse

26. 1. 2024, Ljubljana

VABILO na strokovno ekskurzijo, po avstrijski Štajerski

27. 1. 2024

Izobraževalni moduli - Združenje DEMETER Slovenija

27. 1. 2024, Čebelarski center Slovenije, Lukovica

3. tradicionalni posvet o zdravstvenem varstvu oljke in drugih mediteranskih kultur

30. 1. 2024, Marezige

Pomen zdravih tal v ekološkem kmetijstvu

31. 1. 2024 ob 9. uri v ČRICG Lesce: Delavnica

Predavanje Sobivanje z velikimi zvermi v okviru EIP projekta KROTA
31. 1. 2024, splet
2
OD FEBRUARJA 2024 DALJE

2. Tumpejevi dnevi

1. do 2. 2. 2024, Ptuj (dvorana Grand Hotela Primus)

Posvet Mlade generacije kmetujejo pametno

2. 2. 2024, Celjski sejem, Celje

61. seminar o hmeljarstvu

6. in 7. 2. 2024, Portorož

Kmetovalci vabljeni na brezplačno usposabljanje v okviru projekta Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij (EIP Diagtech4climate)

datumi usposabljanj so: 25. 1. 2024, 13. 2. 2024 in 16. 5. 2024

Predavanje Varstvo dvoživk in plazilcev v kmetijski krajini v okviru EIP projekta KROTA

13. 2. 2024

Delavnica Krožno upravljanje vode, EU CAP Network

12. do 13. 3. 2024, Španija

Spletni seminar dobrih praks: "Podeželske skupnosti v boju proti podnebnim spremembam"

19. 3. 2024, spletni seminar

Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
PRP 2014-2020, Podukrep 8.3:
Javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024
22.4.2024
1.800.000 EUR
IRP11 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (SN 2023-2027):
1. javni razpis za intervencijo podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz SN 2023–2027
28. 2. 2024
838.000 EUR
PRP 2014-2020:
1. javni razpis za podukrep 4.4: Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev
29. 3. 2024
1.000.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


31. 7. 2024
25.676 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


31. 7. 2024
49.260 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
31. 7. 2024
275.856 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
31. 7. 2024
20.689 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
31. 7. 2024
226.595 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
31. 7. 2024
24.630 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

NOVO! Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet