Pozdravljeni ,

vodenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejšnji petek prevzela Mateja Čalušić. Ministrica je prevzela posle od ministra za obrambo Marjana Šarca, ki je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano začasno vodil od 13. oktobra 2023

Predvidoma jutri bo objavljen nov javni razpis za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024. Spremljajte našo spletno stran za več informacij.

V rubriki "DOBRE PRAKSE Z TUJINE" nadaljujemo s predstavitvijo drugega od skupno petih zmagovalcev natečaja dobrih praks podeželja - ARIA 2023. Tokrat naj vas navdihne projekt iz Belgije, sofinanciran iz ukrepa Sodelovanje, v okviru katerega je podeželska energetska skupnost pospešila uvajanje obnovljivih virov energije.

Če imate za nas fotografijo s podeželja, ki prikazuje vaš projekt ali naložbo, sofinancirano s sredstvi skupne kmetijske politike, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in objavili jo bomo v eni prihodnjih e-novic.

Lep pozdrav,
Tina, Matej, Slavica, Svit in Boštjan iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Že od daleč jih opazimo. Rdečkasta dlaka, dolgi ukrivljeni rogovi in radoveden pogled proti obiskovalcu. Škotsko višavsko govedo v naših krajih ni več novost. Spodnjo fotografijo nam je poslal Tomaž Žebrek iz Pohorja.
Sv. Anton na Pohorju, škotsko govedo v snegu, v ozadju zasnežene smreke
Škotsko govedo na Sv. Antonu na Pohorju, avtor: Tomaž Žebrek.

AKTUALNE NOVICE

Sprejeta Uredba o pravilih pogojenosti
Bistvene spremembe v tej uredbi so na področju sankcijskega sistema, sistema za določanje okoljsko občutljivega trajnega travinja, kar pomeni tudi nov sloj okoljsko občutljivega trajnega travinja, ki se ne bo več spreminjal na letni ravni; dodan je nov člen, ki uvaja izvajanje DKOP 2 – varovanje mokrišč in šotišč z letom 2024; določene so izjeme pri DKOP 6 – pokritost tal v najbolj občutljivem delu leta; v tabelah v Prilogi 1 so pri vseh zahtevah naštete vse možne sankcije. Dejansko določena sankcija pa je odvisna od stanja na kraju samem oziroma presoje rezultatov sistema za spremljanje površin glede na obseg, resnost in trajanje kršitve, in več redakcijskih popravkov.

Sprememba Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027
Predlog novele uvaja nekatere spremembe pri posameznih intervencijah neposrednih plačil, ki so potrebne zaradi sprememb strateškega načrta z dne 29. 9. 2023, oziroma so potrebne zaradi izvedbenih izkušenj v letu 2023, ki je bilo prvo leto izvajanja novih intervencij neposrednih plačil.

Uspešen sestanek s projektnimi partnerji na projektu Veriga EKO semen
V sredo, 10. 1. 2024, smo se skupaj z Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto udeležili sestanka na Inštitutu za ekološke raziskave in trajnostni razvoj, Ekosemena, ki ima sedež na Čebelarsko razvojnem izobraževalnem centru Gorenjske.

Dobro počutje živali pomeni dobro ekonomičnost reje
Zaščita in izboljšanje počutja rejnih živali je v številnih gospodarsko bolj razvitih državah po svetu, vse bolj pomemben del živinorejskih sistemov in živilskih verig preskrbe s hrano.

Zaključek projekta EIP VIVEK - NATURA2000
V projektu EIP VIVEK je šest organizacij in sedem kmetijskih gospodarstev od leta 2021 razvijalo nove ukrepe za izboljšanje gnezditvenih in prehranjevalnih razmer za izbrane vrste ptic kmetijske krajine ter izboljšanje pogojev za opraševalce. Prizadevali so si določiti tudi prakse za izboljšanje ohranitvenega stanja travniških habitatnih tipov s preskusom kmetijskih praks na travinju in njivah na kmetijskih gospodarstvih, ki se nahajajo predvsem na nižinskih območjih Slovenije.

Razpis za čebelarje v preusmeritvi v ekološko prakso
Gre za zaprti tip javnega razpisa, kjer je oddaja vlog možna od 3. januarja 2024 od 8. ure do vključno 28. februarja 2024, do 14. ure. Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva z vključitvijo v kontrolo ekološkega čebelarjenja.

Poziv za sodelovanje v EU fokusni skupini na temo duševnega zdravja kmetov
Za vse, ki vas zanima izboljšanje duševnega zdravja kmetov, Evropska SKP mreža vabi k sodelovanju v tematski skupini, ki bo oblikovala cilje in strategije ter delila najboljše prakse za podporo kmetijskim skupnostim. Svoj interes lahko izrazite do 22. 1. 2024.

LEADER

Srečanje vodilnih partnerjev in predsednikov LAS
Društvo za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) je dne 16. januarja 2024 v Gorici pri Slivnici organiziralo srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev vseh slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS). Predstavnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Marjeta Jerič) ter Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (Simona Laznik) sta predstavili novo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027.

Sodelovanje s CNVOS in nevladnimi organizacijami
Med pripravo nove uredbe smo skupaj dosegli, da bodo lahko nevladne organizacije prejele enkratna predplačila v višini 30 odstotkov vrednosti podpore. Prav tako bodo lahko davek na dodano vrednost uveljavljale kot upravičen strošek, podpora pa se bo dodelila v poenostavljenih oblikah stroškov.

Bogastvo rokodelcev podeželja
Vabljeni k ogledu videoposnetkov ustvarjenih v okviru projekta Bogastvo rokodelcev podeželja. Zaradi modernega načina življenja se je znanje rokodelskih veščin ponekod že pozabilo, prav tako se manjša število živečih oseb, ki to znanje še premorejo. LAS Bogastvo podeželja je nosilec projekta, s katerim želijo to znanje ohraniti, lokalno prebivalstvo pa spodbuditi k priučitvi novih veščin.

PREDSTAVLJAMO DOBRE PRAKSE IZ TUJINE

Lokalna energija za kmete in občane
V podeželski vasi Hal v Belgiji je 22 kmetov in 40 državljanov izkoristilo priložnosti, ki jih ponuja paket „Čista energija za vse Evropejce“, ki spodbuja proizvodnjo in prodajo električne energije med državljani in MSP. Vas je ustanovila zadrugo, z namenom (so)investiranja in ustvarjanja prihodkov iz lokalnih obnovljivih virov energije ter pridobitve statusa skupnosti obnovljivih virov energije. Rezultat projekta je bil 5 do 10-odstotni prihranek energije na vključenih kmetijah, sodelovalna narava projekta pa je izboljšala medsebojno razumevanje med kmeti in državljani ter opolnomočila skupnost.

Projekt je bil sofinanciran iz ukrepa M16 - Sodelovanje. Skupni proračun projekta je znašal 83.688 EUR.


NOVA GRADIVA

V zadnjem času smo na naši spletni strani www.skp.si objavili veliko novega gradiva. Nekaj ga delimo z vami!


  NAPOVEDNIK

  1
  JANUAR 2024

  Izobraževalni moduli - Združenje DEMETER Slovenija

  20. in 27. 1. 2024, Čebelarski center Slovenije, Lukovica

  Spletni seminar – Spodbujanje odpornosti v podeželskih skupnostih (REBOUND)

  23. 1. 2024, splet

  Zelenjadarski posvet na temo Biotično varstvo rastlin

  23. 1. 2024, Petrovče

  PREDAVANJE: Ohranjanje vrstno bogatih travnikov v Sloveniji

  25. 1. 2024, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče

  Prehod na trajnostno varstvo rastlin v kmetijstvu - dobre prakse

  26. 1. 2024, Ljubljana

  VABILO na strokovno ekskurzijo, po avstrijski Štajerski

  27. 1. 2024

  Izobraževalni moduli - Združenje DEMETER Slovenija

  27. 1. 2024, Čebelarski center Slovenije, Lukovica

  3. tradicionalni posvet o zdravstvenem varstvu oljke in drugih mediteranskih kultur

  30. 1. 2024, Marezige

  Pomen zdravih tal v ekološkem kmetijstvu

  31. 1. 2024 ob 9. uri v ČRICG Lesce: Delavnica

  Predavanje Sobivanje z velikimi zvermi v okviru EIP projekta KROTA
  31. 1. 2024, splet
  2
  OD FEBRUARJA 2024 DALJE

  2. Tumpejevi dnevi

  1. do 2. 2. 2024, Ptuj (dvorana Grand Hotela Primus)

  Kmetovalci vabljeni na brezplačno usposabljanje v okviru projekta Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij (EIP Diagtech4climate)

  datumi usposabljanj so: 25. 1. 2024, 13. 2. 2024 in 16. 5. 2024

  Predavanje Varstvo dvoživk in plazilcev v kmetijski krajini v okviru EIP projekta KROTA

  13. 2. 2024

  Delavnica Krožno upravljanje vode, EU CAP Network

  12. do 13. 3. 2024, Španija

  Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

  16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija

  JAVNI RAZPISI

  Naziv razpisa
  Rok za prijavo
  Sredstva
  IRP11 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (SN 2023-2027):
  1. javni razpis za intervencijo podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz SN 2023–2027
  28. 2. 2024
  838.000 EUR
  PRP 2014-2020:
  1. javni razpis za podukrep 4.4: Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev
  29. 3. 2024
  1.000.000 EUR
  SN SKP 2023-2027:
  Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


  31. 7. 2024
  25.676 EUR
  SN SKP 2023-2027:
  Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


  31. 7. 2024
  49.260 EUR
  SN SKP 2023-2027:
  Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
  31. 7. 2024
  275.856 EUR
  SN SKP 2023-2027:
  Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
  31. 7. 2024
  20.689 EUR
  SN SKP 2023-2027:
  Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
  31. 7. 2024
  226.595 EUR
  SN SKP 2023-2027:
  Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
  31. 7. 2024
  24.630 EUR
  Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
  3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
  do porabe sredstev
  370.000 EUR
  Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
  6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
  do objave zaprtja
  1.470.000 EUR

  NOVO! Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

  Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.
  Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

  Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

  Spletna stran Evropske komisije
  Arhiv e-novic Preplet