Pozdravljeni ,

danes smo za vas zopet zbrali aktualne novice iz vseh vetrov.

V rubriki "PREDSTAVLJAMO DOBRE PRAKSE Z TUJINE" pričenjamo s predstavitvijo prvega od skupno petih zmagovalcev natečaja dobrih praks podeželja - ARIA 2023. Vas zanima kako združiti prodajo živil v trgovini na urbani kmetiji, organizacijo zelenjavnih gajbic za družine, mestno gostinstvo in prehrano? Potem preberite zelo zanimiv prispevek iz Nizozemske, ki je zmagal v kategoriji "glas ljudstva". Zanj je na natečaju ARIA 2023 glasovalo največ državljanov Evropske unije!

Naj vas še spomnimo, da če imate za nas fotografijo s podeželja, ki prikazuje vaš projekt ali naložbo, sofinancirano s sredstvi skupne kmetijske politike, nam jo pošljite na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si in z veseljem jo bomo objavili v eni prihodnjih e-novic.

Lep zimski pozdrav,
Tina, Matej, Slavica, Svit in Boštjan iz ekipe Mreže za podeželje

FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Inovativno poslikani panji, avtor: Marjan Papež.

AKTUALNE NOVICE

Izdaja prvih odločb za intervencijo IRP01 – Plačilo za naravne ali druge omejitve (OMD) za leto 2023
V marcu 2023 je bila objavljena novica glede sprememb na področju izvajanja intervencije IRP01 – Plačilo za naravne ali druge omejitve (OMD) in navedeni razlogi za kasnejše izdajanje odločb OMD za leto 2023. Agencija je v sredini decembra 2023 izdala odločbe za okoli 18.000 kmetijskih gospodarstev v skupni vrednosti 15 milijonov evrov. Z izdajo ostalih odločb za zahtevke OMD 2023 pa bo Agencija nadaljevala v mesecu januarju in februarju 2024.

Posodobitev aplikacije za vodenje registra kmetijskih gospodarstev bo letos potekala februarja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse uporabnike, da aplikacija za vodenje registra kmetijskih gospodarstev (RKG) letos izjemoma ne bo delovala meseca februarja (predvidoma od 1. do 29. februarja 2024), in ne januarja, kot je bila dosedanja praksa.

Oddaja vlog na prvi javni razpis - Sheme kakovosti
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja obvešča, da odpravljajo tehnične težave nedostopnosti storitve.

Uredba o izvajanju intervencij v vinskem sektorju
22. decembra 2023 je bila v Uradnem listu številka 132/23 objavljena nova Uredba o izvajanju intervencij v vinskem sektorju iz strateškega načrta SKP 2023-2027.

Razpis za čebelarje v preusmeritvi v ekološko prakso
Gre za zaprti tip javnega razpisa, kjer je oddaja vlog možna od 3. januarja 2024 od 8. ure do vključno 28. februarja 2024, do 14. ure. Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva z vključitvijo v kontrolo ekološkega čebelarjenja.

Zbiranje raziskovalnih tem za nov javni razpis sektorskega ciljnega raziskovalnega programa
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravljamo izhodišča za oblikovanje novega javnega razpisa sektorskega ciljnega raziskovalnega programa (s kratico CRP), ki ga bomo izvedli v letu 2024. Vabimo vas, da nam pošljete predloge raziskovalnih tem in ciljev. Predloge raziskovalnih tem in ciljev pošljite na obrazcu na spodnji povezavi na e-poštni naslov crp2024.mkgp@gov.si do 16. januarja 2024.

Pivka IŠČE NOVE REJCE PIŠČANCEV
Pivka perutninarstvo d.d., specialist za piščančje meso in izdelke, intenzivno širi svoje poslovanje ter išče nove rejce piščancev. K sodelovanju vabijo kmete iz vse Slovenije. Zagotovite si dodatno dejavnost in redne prihodke. Pivka perutninarstvo d.d. (Pivka) vsem zainteresiranim nudi pomoč pri pripravi dokumentacije za gradnjo hleva in izbiri dobaviteljev opreme, v času reje pa tudi vso strokovno pomoč.

Poplave - Informacije in ukrepi za kmetovalce
Na spodnji povezavi najdete na enem mestu zbrane vsa obvestila za kmetovalce, v zvezi z avgustovskimi poplavami.

Poziv za sodelovanje v EU fokusni skupini na temo duševnega zdravja kmetov
Za vse, ki vas zanima izboljšanje duševnega zdravja kmetov, Evropska SKP mreža vabi k sodelovanju v tematski skupini, ki bo oblikovala cilje in strategije ter delila najboljše prakse za podporo kmetijskim skupnostim. Svoj interes lahko izrazite do 22. 1. 2024.

EVROPSKO INOVACIJSKO PARTNERSTVO (EIP)

EIP-AGRI nagrade za inovacije za operativne skupine
Ali vaš EIP projekt izkazuje odlične in inovativne prakse, rešitve, izdelke ali procese? Ali so trajnostni in jih je mogoče ponoviti v drugih delih Evrope ali drugih sektorjih? Ali želite svoj projekt bolje promovirati v javnosti? Prijavite se na EIP-AGRI Innovation Awards. Slovesna podelitev nagrad bo potekala 7. maja.


VIDEO (6:05:35): Dogodek EIP 2023, 22. november 2023
Na letnem dogodku Evropskega partnerstva za inovacije – EIP 2023, ki je novembra 2023 potekal na Bledu, so bili predstavljeni novi projekti EIP v začetni fazi izvajanja, ki naslavljajo aktualne izzive v kmetijstvu, kot so na primer napredne digitalne tehnologije za pridelavo kakovostne hrane, precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave, tehnološke rešitve za zaščito pridelka pred pozebo v sadovnjakih, ekološka pridelava hmelja in še mnogo več. Za spodbujanje tovrstnih projektov so bili z letošnjim letom uvedeni tudi inovativni posredniki, ki delujejo v okviru javne službe kmetijskega svetovanja in so regijsko razporejeni po vseh osmih kmetijsko gozdarskih zavodih. Video si lahko pogledate po posameznih odsekih, ki vas zanimajo, in so označeni.

VIDEO - Spletni seminar Optimizacija rabe živinskih gnojil (EIP)
Delimo spletno predstavitev rezultatov projekta KGZ Ptuj, kjer je bil glavni cilj boljši izkoristek hranil iz tekočih živinskih gnojil in preprečevanje spiranja hranil v globje plasti tal, predvsem dušika v nitratni obliki.

PREDSTAVLJAMO DOBRE PRAKSE IZ TUJINE

Urbana kmetija Doetinchem - zmagovalka v kategoriji "glas ljudstva"
Namen projekta iz Nizozemske je povezati ljudi iz različnih okolij s hrano in naravo v njihovem mestu. Prazno zemljišče v velikosti treh hektarjev z vkrcanim hlevom je bilo spremenjeno v živahno zbirališče in ustvarjeno je bilo urbano kmetijstvo, kjer se lahko ljudje vsak dan udeležujejo neformalnih dogodkov, kupujejo hrano in jedo v gostinskem prostoru. To ustvarja duh skupnosti in socialno vključenost.

Projekt je bil sofinanciran iz ukrepa M19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Skupni proračun projekta je znašal 180.000 EUR.


NOVA GRADIVA

V zadnjem času smo na naši spletni strani www.skp.si objavili veliko novega gradiva. Nekaj ga delimo z vami!


NAPOVEDNIK

1
JANUAR 2024

Zimski cikel spletnih predavanj o ohranjanju biodiverzitete v kmetijski krajini

14. 11. 2023 do 13. 2. 2024

Vabilo na sadjarski krožek v sadovnjaku KZ Hoče v Pekrah pri Mariboru

16. 1. 2024, v sadovnjaku KZ Hoče v Pekrah pri Mariboru

Posvet Zelenjadarske urice

16. 1. 2024, v dvorani Kmetijskega inštituta Slovenije, Ljubljana

Vabilo na predstavitev izkušenj iz programa usposabljanja in krepitve zmogljivosti za zaposlene in prostovoljce na področju razvoja podeželja (REBOUND)

16. 1. 2024, Gorica pri Slivnici, prijave na Društvu za razvoj slovenskega podeželja
V projektu REBOUND, ki ga je podprla EU v okviru programa ERASMUS+, so partnerji projekta (iz Slovenije tudi Oddelek za geografijo, UL) preučili teoretične temelje prožnosti podeželja in analizirali 18 študij primerov. Skupaj so razvili in pilotno izvedli akreditiran program usposabljanja in krepitev zmogljivosti na področju prožnosti podeželskih skupnosti. Predstavitev v živo bo 16. 1. 2024 v Gorici pri Slivnici.

Strokovno srečanje v okviru projekta Tools4CAP: Inventarizacija metod in orodij za pripravo in spremljanje Strateških načrtov SKP

17. 1. 2024, preko spleta

Predavanje Ptice kmetijske krajine v okviru EIP projekta KROTA

17. 1. 2023, splet

Predavanje o uporabi zrnatih stročnic v ekološkem kmetijstvu

17. 1. 2023, Vnanje Gorice

Vabilo na predavanje Novosti pri označevanje vina in Predstavitev novosti pri prestrukturiranju vinogradov

17. 1. 2023, ob 15. uri, preko spleta

Spletni seminar – Spodbujanje odpornosti v podeželskih skupnostih (REBOUND)

23. 1. 2024, splet

PREDAVANJE: Ohranjanje vrstno bogatih travnikov v Sloveniji

25. 1. 2024, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče

VABILO na strokovno ekskurzijo, po avstrijski Štajerski

27. 1. 2023

Predavanje Sobivanje z velikimi zvermi v okviru EIP projekta KROTA
31. 1. 2023, splet
2
OD FEBRUARJA 2024 DALJE

2. Tumpejevi dnevi

1. do 2. 2. 2024, Ptuj (dvorana Grand Hotela Primus)

Kmetovalci vabljeni na brezplačno usposabljanje v okviru projekta Soočanje s podnebnimi spremembami v kmetijstvu ob podpori digitalnih tehnologij (EIP Diagtech4climate)

datumi usposabljanj so: 25. 1. 2024, 13. 2. 2024 in 16. 5. 2024

Predavanje Varstvo dvoživk in plazilcev v kmetijski krajini v okviru EIP projekta KROTA

13. 2. 2024

Delavnica Krožno upravljanje vode, EU CAP Network

12. do 13. 3. 2024, Španija

Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
IRP11 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (SN 2023-2027):
1. javni razpis za intervencijo podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz SN 2023–2027
28. 2. 2024
838.000 EUR
PRP 2014-2020:
1. javni razpis za podukrep 4.4: Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev
29. 3. 2024
1.000.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


31. 7. 2024
25.676 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


31. 7. 2024
49.260 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
31. 7. 2024
275.856 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
31. 7. 2024
20.689 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
31. 7. 2024
226.595 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
31. 7. 2024
24.630 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

NOVO! Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet