Pozdravljeni ,

danes je zimski solsticij, to je dan v letu, ko se sonce pojavi najnižje na nebu. Ta prelomen dan je za naše prednike veljal za ponovno rojstvo Sonca, zato so ga praznovali z veliko veselja, saj je to napovedovalo, da se spet vračata svetloba in toplota, ki prinašata novo življenje.

Današnje novice so še zadnje v tem letu. Zahvaljujemo se vam za vašo predanost in prispevke v letu 2023, vaše sodelovanje nam je zelo dragoceno. Želimo vam, da si med prazniki naberete novih moči ter se polni optimizma in novih ciljev podate novemu letu naproti.

Tina, Matej, Slavica, Boštjan in Svit iz ekipe Mreže za podeželje

sončni zahod. V ospredju je pašnik.
Sončni zahod, v ospredju pašnik.

AKTUALNE NOVICE

838.000 evrov za spodbujanje novega sodelovanja v shemah kakovosti
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za intervencijo IRP11 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, s katerim je razpisanih 838.000 evrov nepovratnih javnih sredstev. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 3. januarja do 28. februarja 2024.

Za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pol milijona evrov nepovratnih sredstev
Razpisanih je do 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vložitev vlog bo možna od 5. januarja 2024 do zaprtja, ki ga bo na svoji spletni strani objavil MKGP.

Zakon o obnovi prinaša tudi ukrepe s področja kmetijstva in gozdarstva
Državni zbor je prejšnji teden sprejel Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Glavni cilj zakona je zagotoviti mehanizme za kakovostno in hitro obnovo po avgustovskih poplavah in plazovih. Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so utrpeli škodo v poplavah in plazovih, bodo lahko izkoristili možnost uveljavljanja predplačil v višini 50 odstotkov od odobrenih sredstev, za katere jim ne bo treba predložiti bančne garancije, saj bo jamstvo za predplačila zagotovila Republika Slovenija. Ta ukrep se bo v okviru PRP 2014–2020 izvajal pri ukrepu M5.2 – Obnova kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer ali katastrofičnih dogodkov in podukrepu M4.1 – naložbe v zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Zbiranje raziskovalnih tem za nov javni razpis sektorskega ciljnega raziskovalnega programa
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravljamo izhodišča za oblikovanje novega javnega razpisa sektorskega ciljnega raziskovalnega programa (s kratico CRP), ki ga bomo izvedli v letu 2024. Vabimo vas, da nam pošljete predloge raziskovalnih tem in ciljev.

Monografija o zgodovini zadružništva v Sloveniji od leta 1856 do 1992
Pod okriljem in na pobudo Zadružne zveze Slovenije je izšla obsežna monografija »Zgodovina zadružništva v Sloveniji (1856−1992)«. Monografija je plod dveletnega zbiranja in analiziranja zgodovinskih virov o zadružništvu, ki so ga opravili strokovnjaki z Inštituta za novejšo zgodovino.

EIP-AGRI nagrade za inovacije za operativne skupine
Ali vaš EIP projekt izkazuje odlične in inovativne prakse, rešitve, izdelke ali procese? Ali so trajnostni in jih je mogoče ponoviti v drugih delih Evrope ali drugih sektorjih? Ali želite svoj projekt bolje promovirati v javnosti? Prijavite se na EIP-AGRI Innovation Awards. Slovesna podelitev nagrad bo potekala 7. maja.

LEADER

Udeleženci delavnice plešejo tradicionalni slovenski ples
Praznična ponudba LEADER/CLLD izdelkov 2023
V želji, da vam olajšamo decembrsko iskanje daril, vam predstavljamo ideje z območij slovenskih lokalnih akcijskih skupin. Izjemni izdelki izpod rok domačin mojstrov, kmetic, rokodelcev … z ljubeznijo in tradicionalnimi znanji pripravljeni za vaše najdražje.


NAPOVEDNIK

12
DECEMBER 2023

Zimski cikel spletnih predavanj o ohranjanju biodiverzitete v kmetijski krajini

14. 11. 2023 do 13. 2. 2024

SLEDI v 2024
2024

Zimski cikel spletnih predavanj o ohranjanju biodiverzitete v kmetijski krajini

14. 11. 2023 do 13. 2. 2024

Posvet Zelenjadarske urice

16. 1. 2024, v dvorani Kmetijskega inštituta Slovenije, Ljubljana

Strokovno srečanje v okviru projekta Tools4CAP: Inventarizacija metod in orodij za pripravo in spremljanje Strateških načrtov SKP

17. 1. 2024, preko spleta

Predavanje Ptice kmetijske krajine v okviru EIP projekta KROTA

17. 1. 2023, splet

Predavanje Sobivanje z velikimi zvermi v okviru EIP projekta KROTA

31. 1. 2023, splet

Predavanje Varstvo dvoživk in plazilcev v kmetijski krajini v okviru EIP projekta KROTA

13. 2. 2023

Delavnica Krožno upravljanje vode, EU CAP Network

12. do 13. 3. 2024, Španija

Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
NOVO! IRP11 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti (SN 2023-2027):
1. javni razpis za intervencijo podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz SN 2023–2027
28. 2. 2024
838.000 EUR
PRP 2014-2020:
1. javni razpis za podukrep 4.4: Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev
29. 3. 2024
1.000.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


31. 7. 2024
25.676 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


31. 7. 2024
49.260 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
31. 7. 2024
275.856 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
31. 7. 2024
20.689 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
31. 7. 2024
226.595 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
31. 7. 2024
24.630 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

NOVO! Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet