Pozdravljeni ,

Krajevna skupnost Mala Nedelja v Občini Ljutomer je zmagovalka 3. nacionalnega izbora za Najuspešnejše podeželsko skupnost, pod sloganom »Pogumno v prihodnost«. Osem člansko nacionalno komisijo je Mala Nedelja prepričala s povezovanjem in sodelovanjem na vseh področjih – energija za razvoj se pretaka po vseh žilah skupnosti, vsakdo prevzema delo in odgovornost za tisto kar najbolj zna ter ob tem ne pozablja na ljudi in družbo okoli sebe!

Čestitke tudi v imenu ekipe Mreže za podeželje!
Tina, Matej, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje

KS Mala Nedelja. Foto: KS Mala Nedelja.
KS Mala Nedelja. Foto: KS Mala Nedelja

AKTUALNE NOVICE

Izdane odločbe na intervenciji IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2023

Javni razpis je bil zaprt 21. septembra 2023. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 12.162.120,00 evra. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) je odobrila sredstva za 80 vlog.

Izdaja odločb na podukrepu M8.3 - Podpora za preprečevanje škode v gozdovih

Dne, 6. decembra 2023, je AKTRP izdala odločbe iz 1. Javnega razpisa za podukrep M8.3 Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz PRP 2014–2020 za leto 2023. 25 upravičencem so izdali odločbe v skupni vrednosti 604.903 evrov.

AKTRP je izdala odločbe na 6. javnem razpisu za pilotne projekte

AKTRP je izdala odločbe o dodelitvi sredstev 30 upravičencem, v skupni vrednosti 2.195.805,68 evra v okviru 6. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, namenjen podpori za izvedbo pilotnih projektov.

Milijon evrov za vzpostavitev protivetrnih zaščit

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 8. decembra 2023, objavilo 1. javni razpis za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev. Razpisanih je milijon evrov nepovratnih sredstev. MKGP želi s tem razpisom zmanjšati posledice vetrne erozije z vzpostavitvijo protivetrnih zaščit, ki so pomembne za blaženje in učinkovitejše prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe.

Izdana je Uredba za novo sodelovanje v shemah kakovosti - kmalu bo javni razpis

Uredba opredeljuje pravila za izvajanje podpore, ki je namenjena kmetom in pravnim osebam, ki se vključujejo v sheme kakovosti in se soočajo z dodatnimi stroški. Cilj intervencije je spodbuditi večje sodelovanje kmetijskih gospodarstev v shemah kakovosti, kar naj bi prineslo večjo vrednost in količino takšnih proizvodov na trgu. Ključni pogoj za prijavo na javni razpis je veljaven certifikat za shemo kakovosti ali proizvod, za katerega se vloži vloga. Objava javnega razpisa je predvidena za ta petek.

Kmetovanje po občutku je preteklost. Nujni so podatki!

Na 3. Svetovalnici za kmete so v organizacije Agrobiznis v središče postavili uporabo digitalnih orodij za pametno kmetijstvo.

Informacije in ukrepi za kmetovalce za odpravo posledic poplav na enem mestu

Avgustovske poplave so močno prizadele tudi kmetijska gospodarstva. Spremembe in dopolnitve Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) ter Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov zato uvajajo številne ukrepe za pomoč kmetijstvu in določajo postopke in pristojnosti glede ocenjevanja in odprave škode. Poleg ukrepov pomoči so na enem mestu zbrani še nasveti za ravnanje z živino in krmo na območjih, ki so jih prizadele poplave.

Izdana sprememba Uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000

Pri intervencijah, kot so kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko čebelarjenje, lokalne pasme in sorte ter biotično varstvo rastlin so spremenjene določbe glede števila živali, višine plačila na hektar, rokov za usposabljanje in poročanja podatkov ter drugih operativnih pravil.
Določene so minimalne zahteve za uporabo gnojil, ki vključujejo izjeme glede vodenja evidenc uporabe gnojil za upravičence, ki sodelujejo le v naravovarstvenih operacijah ali intervenciji Lokalne pasme in sorte.


DELIMO DOBRE ZGODBE SLOVENSKEGA PODEŽELJA

Mala Nedelja najuspešnejša podeželska skupnost 2023

Krajevna skupnost Mala Nedelja v Občini Ljutomer je zmagovalka 3. nacionalnega izbora za Najuspešnejše podeželsko skupnost, pod sloganom »Pogumno v prihodnost«. Osem člansko nacionalno komisijo je Mala Nedelja prepričala s povezovanjem in sodelovanjem na vseh področjih – energija za razvoj se pretaka po vseh žilah skupnosti. Vsakdo prevzema delo in odgovornost za tisto kar najbolj zna in ob tem ne pozablja na ljudi in družbo okoli sebe.

Na Evropskem kongresu mladih kmetov predstavitev inovativnega mladega kmeta l. 2023 Antona Grobelnika iz Žalca

Dne, 6. decembra 2023, je potekal 9. Evropski kongres mladih kmetov, v okviru katerega so podelili Evropsko nagrado za mlade kmete, ki prepoznava in nagrajuje inovativnost in dolgoletna prizadevanja mladih kmetov iz vse Evrope. Iz Slovenije se je predstavil Anton Grobelnik (Kmetija Grobelnik) iz Galicije v občini Žalec, ki je letošnji zmagovalec tekmovanja Inovativni mladi kmet – kmetica.

VIDEO: SKP – TRAJNOSTNO PRIJAZNA: Kmetija KLJUN

Domen Kljun s Pustega Hriba pri Ortneku je znan obraz letošnje oddaje Slovenija ima talent, v kateri si je s svojim glasom »pripel« finalni nastop. Ekipa Kmečkega glasa ga je obiskala na domači kmetiji, na kateri vzrejajo slovensko avtohtono pasmo konj posavec, pred tremi leti pa so na pobudo Domna obudili še suhorobarstvo - izdelujejo namreč lesene žlice.

LEADER

Udeleženci delavnice plešejo tradicionalni slovenski ples
Praznična ponudba LEADER/CLLD izdelkov 2023
V želji, da vam olajšamo decembrsko iskanje daril, vam predstavljamo ideje z območij slovenskih lokalnih akcijskih skupin. Izjemni izdelki izpod rok domačin mojstrov, kmetic, rokodelcev … z ljubeznijo in tradicionalnimi znanji pripravljeni za vaše najdražje.

Monografija Zadružništvo na Slovenskem. Med preteklostjo in izzivi sedanjosti.

V okviru projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin »Živa dediščina« (LAS Goričko, LAS Pri dobrih ljudeh in LAG Schilcherland iz Avstrije, SKZ Ljutomer Križevci z.o.o.) so izdali tudi monografijo Zadružništvo na Slovenskem. Med preteklostjo in izzivi sedanjosti.

IZMENJAVA ZNANJA

VIDEO: Pogovor Mreže za podeželje s Kristino Zorko, Optimizacija biološke razgradnje gnojevke za zmanjšanje izgub dušika in njena raba v kmetijstvu

Z vami delimo kratek intervju s Kristino Zorko, z družinskega podjetja JPZ Janez Zorko, ki je vodilni partner v okviru istoimenskega projekta EIP. V okviru projekta naslavljajo izgubo dušika iz gnojevke v kmetijstvu in zmanjšanju negativnega vpliva kmetijstva na okolje zaradi le-tega. Intervju je bil posnet na dogodku EIP, ki je potekal 22. novembra 2023, na Bledu.

O izvajanju naravovarstvenih intervencij Strateškega načrta SKP 2023- 2027 v sodelovanju s kmeti

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je skupaj s kmetijsko gozdarskimi zavodi in Zavodom RS za varstvo narave, po naročilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvedla projekt »Ozaveščanje in izobraževanje kmetov za izvajanje naravovarstvenih intervencij Strateškega načrta SKP 2023-2027«. Na voljo so tudi gradiva in letaki s predstavitvami glavnih intervencij.

Strokovna sadjarska ekskurzija v Srbijo

Od 5. do 7. novembra 2023 je, v okviru Lombergarjevih dni 2023, potekala tridnevna ekskurzija ekoloških sadjarjev na Poljsko. Strokovna ekskurzija je združila ekološke sadjarske pridelovalce, strokovnjake in sadjarje, ki jih zanima ekološka pridelava sadja.

Nov projekt Obzorje Evropa, ki naslavlja zdravje in varnost na kmetijah

Dne, 7. 12. 2023, je potekalo prvo srečanje Slovenske skupnosti prakse pri projektu SafeHabitus, katerega partner je Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU. Skupnosti prakse povezujejo kmete in njihove organizacije, kmetijske in druge svetovalce, predstavnike ministrstev, raziskovalce in drugo zainteresirano javnost. Člani skupnosti se bodo v naslednjih treh letih redno dobivali in identificirali najbolj pereče probleme ter predlagali rešitve za izboljšanje obstoječih praks. Vabljeni k spremljanju projekta.

Izraz interesa | Tematska skupina za Podporo duševnemu zdravju kmetov in kmetijskih skupnosti

Vabimo vas, da izrazite interes za sodelovanje v novi tematski skupini Evropske mreže SKP za podporo duševnemu zdravju kmetov. Skupina bo identificirala ključne cilje, delila najboljše prakse in razpravljala o strategijah za izboljšanje dostopa do duševnozdravstvenih storitev. Rok za prijavo: 22. 1. 2023

Kmetijska zagonska delavnica

Kmetje in kmetijski svetovalci pod mentorstvom poslovnega trenerja Tomaža Stritarja so se imeli priložnost naučiti podjetniške osnove na kmetijski zagonski delavnici, ki je potekala 9. in 10. novembra v prostorih KGZS.

Intervju z dr. Jens-Otto Andersenom, danskim agronomom in pionirjem biokristalizacije

Dr. Jens-Otto Andersen, je bil po obisku Slovenije naravnost navdušen nad vrtički in dejstvom, da še vedno radi vrtičkamo. Vabljenji k branju intervjuja, ki je bil objavljen v reviji.

S posvetom zaključili naravovarstveni projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA

V Ekomuzeju v Slovenski vasi pri Pivki so konec novembra s strokovnim posvetom zaključili projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA, s katerim so začeli uvajati naravovarstvene ukrepe na območju krajinskega parka. V dvoletnem projektu so se dotaknili vsebin varstva narave, kmetijstva, turizma ter zastavljene cilje dosegli in v posameznih vsebinah tudi presegli.

Monografija o zgodovini zadružništva v Sloveniji od leta 1856 do 1992

Pod okriljem in na pobudo Zadružne zveze Slovenije je danes izšla obsežna monografija »Zgodovina zadružništva v Sloveniji (1856−1992)«. Monografija je plod dveletnega sistematičnega pregledovanja, zbiranja in analiziranja zgodovinskih virov o zadružništvu, ki so ga opravili strokovnjaki z Inštituta za novejšo zgodovino. Z monografijo Zadružna zveza Slovenije zaokrožuje obeleževanje 150-letnice zadružništva na Slovenskem.


NAPOVEDNIK

12
DECEMBER 2023

Zaključna predstavitev CRP: Pristopi in vrednotenje uspešnosti prenosa znanja na področju varstva okolja in narave v kmetijstvu

15. 12. 2023, Ljubljana
SLEDI v 2024
2024

Posvet Zelenjadarske urice

16. 1. 2024, v dvorani Kmetijskega inštituta Slovenije, Ljubljana

Strokovno srečanje v okviru projekta Tools4CAP: Inventarizacija metod in orodij za pripravo in spremljanje Strateških načrtov SKP

17. 1. 2024, preko spleta

Predavanje Ptice kmetijske krajine v okviru EIP projekta KROTA

17. 1. 2023, splet

Predavanje Sobivanje z velikimi zvermi v okviru EIP projekta KROTA

31. 1. 2023, splet

Predavanje Varstvo dvoživk in plazilcev v kmetijski krajini v okviru EIP projekta KROTA

13. 2. 2023

Delavnica Krožno upravljanje vode, EU CAP Network

12. do 13. 3. 2024, Španija

Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
PRP 2014-2020
1. javni razpis za podukrep 4.4: Podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev
29. 3. 2024
1.000.000 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


31. 7. 2024
25.676 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


31. 7. 2024
49.260 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
31. 7. 2024
275.856 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
31. 7. 2024
20.689 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
31. 7. 2024
226.595 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
31. 7. 2024
24.630 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

NOVO! Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet