Pozdravljeni ,

le še dva dni imate čas, da na natečaju ARIA 2023 (angleško Agriculture & Rural Inspiration Awards 2023) podprete dva odlična slovenska projekta, ki se z 22 projekti iz drugih držav članic potegujeta za zmago. Namen natečaja je spodbuditi izmenjavo navdihujočih primerov dobrih praks, sofinanciranih iz skupne kmetijske politike. Glasovati je možno do jutri, petek, do 18. ure. Glasujete tako, da najprej kliknete to povezavo, nato na seznamu poiščite svoj najljubši projekt, kliknite v krogec ob imenu projekta in kliknite ‘Vote Now’.

Pomembna novica je tudi, da je prejšnji teden Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo nov okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in za intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027), in sicer za leto 2023 in prvo polovico leta 2024. Razpisanih je preko 20 javnih razpisov!

Vabimo vas, da nam na naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si pošljete novice in dogodke, ki se nanašajo na kmetijstvo in podeželje, in delili jih bomo v eni prihodnjih novic.

Lep že skoraj zimski pozdrav,
Tina, Matej, Slavica in Svit iz ekipe Mreže za podeželje


logotip evropskega natečaja ARIA 2023
Logotip Evropske komisije za natečaj dobrih praks "ARIA 2023" v kategoriji "glas ljudstva".

AKTUALNE NOVICE

Zadnji dnevi za glasovanje na natečaju ARIA
Le še dva dni poteka glasovanje za najboljši projekt v EU v okviru natečaja ARIA 2023 (angleško Agriculture & Rural Inspiration Awards 2023). Namen natečaja ARIA je spodbuditi izmenjavo navdihujočih primerov dobrih praks, sofinanciranih iz skupne kmetijske politike. Med 24 finalisti sta tudi dva odlična slovenska projekta.

V javni obravnavi predlog uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz Strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023-2027
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027. Pripombe lahko podate do vključno 27. decembra 2023.

V pripravi uredba o izvajanju intervencije regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih
Intervencija IRP12 Regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih je namenjena boljšemu povezovanju lokalnih proizvajalcev s predelovalci, s sektorjem HORECA, obrati javne prehrane ali trgovine, v kratko dobavno verigo, kar bo prispevalo k večji usklajenosti ponudbe in povpraševanja na geografsko zaokroženem območju in povečanju števila tržno usmerjenih kmetijskih gospodarstev.

Objavljen nov okvirni terminski načrt javnih razpisov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo nov Okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za leto 2023 in prvo polovico leta 2024.

Razglašeni zmagovalci Agro Hi-tech natečaja za leto 2023
Na osmi Agro Hi-tech konferenci, ki jo strokovno in finančno podpira tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), so razglasili zmagovalce Agro Hi-tech natečaja 2023. Osrednja tema letošnje konference o novih tehnologijah v agroživilstvu je bila trajnostna preobrazba živinoreje.

VIDEO (9 min.): Zaključuje se govedorejski EIP projekt z vidika načina reje in rabe travinja ter vpliva na okolje
V okviru oddaje Ljudje in zemlja je bil predstavljen 3-letni EIP projekt Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za zagotavljanje pridelave krme in optimalnih pogojev reje govedi. Tekom projekta so primerjali različne načine reje (prosta reja s polnimi tlemi / rešetkami, globok nastilj, umetna podlaga - prepostna tla, kompostni hlev) iz vidika toplogrednih plinov in dobrobiti živali. Preverjali so tudi inovativne rešitve glede učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč z vidika učinkov na tla, krmo, biotsko raznovrstnost in, blaženje klimatskih sprememb z uporabo bolj odpornih trav in detelj. Rezultati bodo na voljo do konca novembra.

Preizkusi ukrepov za varstvo ptic kmetijske krajine v letu 2023
Med marcem in majem so v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) na površinah šestih kmetijskih gospodarstev na območjih Ljubljanskega barja, Dravsko-Ptujsko-Središkega polja in Goričkega, v okviru projekta EIP VIVEK preizkušali ukrepe za varstvo treh izbranih vrst ptic kmetijske krajine: poljskega škrjanca, pribe in hribskega škrjanca.

DELIMO DOBRE ZGODBE SLOVENSKEGA PODEŽELJA

PODCAST - Mladost na kmetiji - Pija Šepec
V zadnjem podcastu lahko poslušate pogovor s 23-letno Pijo Šepec iz Loške doline. S svojo družino deli življenje na manjši kmetiji, kjer skrbi za krave dojilje, pitanje bikov ter za kokoši, ki nudijo domača jajca. Družino sestavljajo štirje člani - Pija, njena mama, oče in dedek. Zgovorna, ljubeča do živali in strastna do dela s traktorjem Pija sanja o prihodnosti, kjer bo imela svojo manjšo rejo krav dojilj ter v čredi enega predstavnika škotsko višavskega goveda.

NOVA GRADIVA

Digitalizacija na kmetijah – Krožno gospodarstvo
Krožno gospodarstvo je način organizacije proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov. Koncept krožnega gospodarstva je v nasprotju s principi linearne ekonomije usmerjen v spodbujanje trajnosti in učinkovito rabo virov.

LEADER

Udeleženci delavnice plešejo tradicionalni slovenski ples
Kmetijski ministri EU podprli dolgoročno vizijo za evropsko podeželje
Kmetijski ministri držav članic EU so te dni na zasedanju v Bruslju podprli dolgoročno vizijo za podeželska območja EU. Poudarili so ključen prispevek teh območij h gospodarski moči EU, zelenemu in digitalnemu prehodu ter podnebnemu ukrepanju.

Evropska nagrada Leader – podprite LAS Ovtar Slovenskih goric
Razvojna agencija Slovenske gorice – LAS Ovtar Slovenskih goric se poteguje za Evropsko nagrado LEADER v konkurenci 118 uspešnih primerov. Nagrade za najbolj vplivne in inovativne evropske projekte programa LEADER v obdobju 2014-2020 bodo podelili na Evropskem kongresu LEADER, ki bo potekal 18. 12. 2023 v Evropskem parlamentu. Glasujete lahko do 4. 12. 2023 – TUKAJ.

Evropska komisija potrdila - program LEADER vzpostavlja učinkovit sistem upravljanja na več ravneh
Generalni direktorat Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja je objavil posebno poročilo o evropskem programu za razvoj podeželja LEADER poudarja pomen in učinkovitost izvajanja tega programa v Evropi. V poročilu ocenjevalci poudarjajo, da je izvajanje LEADER vodilo k vzpostavitvi učinkovitega sistema upravljanja na več ravneh, kar omogoča zmanjšanje časa, ki ga upravičenci porabijo za administrativne naloge, zahvaljujoč podpori lokalnih akcijskih skupin, in povečanje udeležbe potencialnih upravičencev, ki sicer ne bi zaprosili za sredstva LEADER.


NAPOVEDNIK

11
NOVEMBER 2023

Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali – govedo, drobnico, prašiče in konje 2023

različni termini od 30. 11. do 15. 12. 2023, v živo in preko spleta

Strokovni seminar Digitalizacija tal kmetijskih zemljišč

30. 11. 2023, Ljubljana
12
DECEMBER 2023

Zimski cikel predavanj Ohranjanje biodiverzitete v kmetijski krajini: Divji opraševalci in pridelava hrane

5. 12. 2023, preko spleta

Usposabljanje za DŽ 2023, konji

4. 12. 2023, Ljubljana

Strokovni posvet Novosti na področju naravovarstvenih ukrepov na kmetijah v Sloveniji

6. 12. 2023, Ljubljana

Strokovni posvet: Vloga gozdnih ekosistemov v luči podnebnih sprememb

6. 12. 2023, Ljubljana

Spletno predavanje strokovnjakov iz tujine: Predstavitev dobre ekološke prakse iz Slovaške

6. 12. 2023, preko spleta

Varstvo metuljev v kmetijski krajini

13. 12. 2023, preko spleta

Usposabljanje za DŽ 2023, konji

14. 12. 2023, preko spleta
SLEDI v 2024
2024

Delavnica Krožno upravljanje vode, EU CAP Network

12. do 13. 3. 2024, Španija

Drugi svetovni kongres na temo turizma na kmetiji

16. do 18. 5. 2024, Bolzano, Italija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Rok za prijavo
Sredstva
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo vzdrževanje čebelnjakov in čebeljih družin za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2024


31. 7. 2024
25.676 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin, v programskem letu 2024


31. 7. 2024
49.260 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2024
31. 7. 2024
275.856 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu v programskem letu 2024
31. 7. 2024
20.689 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje nakupa čebelarske opreme v programskem letu 2024
31. 7. 2024
226.595 EUR
SN SKP 2023-2027:
Javni razpis za podintervencijo sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov v programskem letu 2024
31. 7. 2024
24.630 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
do porabe sredstev
370.000 EUR
Podukrep 8.4 (PRP 2014-2020):
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
do objave zaprtja
1.470.000 EUR

NOVO! Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet