Pozdravljeni ,

Na letnem dogodku Evropskega partnerstva za inovacije – EIP so bili predstavljeni novi projekti EIP v začetni fazi izvajanja, ki naslavljajo aktualne izzive v kmetijstvu, kot so na primer napredne digitalne tehnologije za pridelavo kakovostne hrane, precizno kmetijstvo in digitalizacija za bolj trajnostno pridelavo poljščin in zelenjave, tehnološke rešitve za zaščito pridelka pred pozebo v sadovnjakih, ekološka pridelava hmelja in še mnogo več. Za spodbujanje tovrstnih projektov so bili z letošnjim letom uvedeni tudi inovativni posredniki, ki delujejo v okviru javne službe kmetijskega svetovanja in so regijsko razporejeni po vseh osmih kmetijsko gozdarskih zavodih. Več o njihovem delovanju izveste na spletni strani EIP Vem točke.
Govorci sedijo na odru. Za njimi je platno, na katerem so vprašanja gledalcev dogodka.
Utrinek z dogodka EIP. Gledalci dogodka so lahko nosilcem projektov postavili vprašanja.
Avtor: MKGP

Na Bledu se je v sredo, 22. 11. 2023, zbralo okrog 300 kmetijskih svetovalcev, vodilnih partnerjev projektov in kmetov, ki so prisluhnili izhodiščem, ki si jih je zastavilo 12 novih EIP projektov. Namen projektov EIP je, da kmetovalci, svetovalci, raziskovalci in drugi ustrezni akterji skupaj obravnavajo praktične probleme in zanje poiščejo praktične rešitve, ki jih nato preizkusijo v praksi na kmetijskih gospodarstvih (na primer v hlevu, na polju, v trajnem nasadu ali v proizvodnji). Preizkušene praktične rešitve in znanje o doseženih rezultatih pa se razširjajo med druge kmete in med širšo javnost. Na voljo so tudi predstavitve vseh dvanajstih projektov EIP v začetni fazi izvajanja.

POVZETEK IZVAJANJA PROJEKTOV EIP V PRP 2014–2020

V Sloveniji smo do danes podprli delovanje 67 operativnih skupin EIP v skupni višini 18.179.450,99 EUR odobrenih sredstev, kar kaže na veliko potrebo po tovrstnih praktičnih projektih. Trenutno je 35 projektov EIP še v izvajanju, 32 projektov EIP pa je že zaključenih, njihovi rezultati so tako že na voljo. Sestava partnerstev je raznolika, v izvajanje je bilo do sedaj vključenih preko 800 partnerjev; v povprečju tako v projektu sodeluje 12 članov partnerstva. Kmetovalci so kot obvezni član partnerstva postavljeni v samo središče operativne skupine. To je pomembno, saj je cilj projektov EIP iskanje in razvoj rešitev za povsem praktične težave, s katerimi se kmetje srečujejo v praksi.

Dogodek EIP Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je ob podpori Mreže za podeželje izvedel skupaj s tradicionalnim letnim Posvetom Javne službe kmetijskega svetovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, saj je v sodelovanju moč uspeha in razvoja.
Na spletni strani skupne kmetijske politike je na voljo več informacij o projektih Evropskega partnerstva za inovacije.

PREDSTAVITVE PROJEKTOV IN FOTO GALERIJA

Elektronske novice Mreže za podeželje zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja, ki se navezujejo na skupno kmetijsko politiko. Izhajajo enkrat tedensko.
Svoje prispevke nam pošljite po e-pošti na mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Za vsebino e-novic Mreže za podeželje je odgovorna pisarna Mreže za podeželje, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 in za izvajanje Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije
Arhiv e-novic Preplet