Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

v petek prejšnji teden je bil objavljen 5. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom. Trenutno so tako objavljeni trije javni razpisi iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

V začetku tedna se je na Bledu odvijal Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP. Na voljo so predstavitve z dogodka.

Veseli bomo, če nam pošljete kak FOTO UTRIP s terena. Pišite nam na mreza-podezelje.mkgp@gov.si, na to e-pošto pa prosim ne odgovarjajte.

Hvala za zaupanje in prijeten konec tedna vam želimo,
Tina, Matej in Slavica iz ekipe Mreže za podeželje

DELIMO FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Prejeli smo čudovito fotografijo škotskega goveda s kmetje Magdič, kateri je g. Matej pripisal: "Za rejo škotskega višavskega goveda smo se odločili, ker je ta pasma izredno nezahtevna. Pasmo odlikujejo visoka odpornost na mraz, lahke telitve ter višja kakovost mesa. Prepoznamo jih po njihovi značilni dolgi dlaki ter ogromnih rogovih."
Škotsko govedo se pase ob jaslih.
Reja škotskega goveda na Kmetiji Magdič, avtor: Matej Magdič

AKTUALNE NOVICE

Za boljšo stabilnost in kakovost kmetijske proizvodnje razpisanih 3 milijone evrov za naložbe v namakalne sisteme
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 25. 11. 2022, v Uradnem listu objavilo 5. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom, s katerim je razpisalo 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Vlaganja v namakalne sisteme so ključna za povečanje samooskrbe v Sloveniji ter so eden od pomembnih načinov prilagajanja kmetijstva na podnebne spremembe.

37. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja
Na Bledu je bil 28. 11. 2022 izveden posvet Javne službe kmetijskega svetovanja. Osrednja tema tokratnega srečanja je bil razvoj kmetijstva in napredek na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje (OMD). Sodelujoči na dvodnevnem dogodku so se strinjali, da je delo kmetijskih svetovalcev za slovensko kmetijstvo izjemno pomembno, vlaganje v njihovo izobraževanje in razvoj pa je naložba v večjo in bolj kakovostno samooskrbo. Na voljo so tudi predstavitve.

Enajst novih projektov s področja inovacij v kmetijstvu (EIP)
Na letnem dogodku Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) so bili predstavljeni novi projekti, ki naslavljajo aktualne izzive v kmetijstvu, kot so na primer prilagoditev pridelave poljščin na podnebne spremembe, trajnostne kmetijske prakse na priobalnih pasovih površinskih voda in trajnostno varstvo rastlin. Hkrati so zaključeni prvi EIP projekti, katerih rezultati so že na voljo. Za spodbujanje tovrstnih projektov pa se uvajajo tudi inovativni posredniki. Na voljo so tudi predstavitve.

Poročilo s sadjarsko zelenjadarske konference 2022
22. novembra je na Gospodarski zbornici potekala prva sadjarsko-zelenjadarska konferenca, na kateri so razpravljali o izzivih v sektorju sadjarstva in zelenjadarstva. Na voljo so tudi predstavitve z dogodka.

Zaključili so se Lombergarjevi dnevi 2022
Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je udeležila vseh posvetov letošnjih Lombergarjevih dni. V svojih uvodnih nagovorih je poudarila, da se sodobno kmetijstvo sooča z vedno novimi izzivi, ki izhajajo iz globalizacije svetovnega gospodarstva, vpliva podnebnih sprememb, pandemij ter trenutno ruske invazije na Ukrajino, kar povzroča motnje na svetovnih trgih, tudi tistih, ki so povezani s kmetijsko pridelavo in predelavo kmetijskih proizvodov. Soočanje s temi izzivi so bile ključne tematike vseh letošnjih posvetov na Lombergarjevih dnevih.

V javni obravnavi predlog Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo predlog Odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike. Javna obravnava bo potekala do vključno 9. decembra 2022.

Objava Odloka o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022
Do finančne pomoči je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja z živinorejsko proizvodnjo in je utrpel izpad krme zaradi suše leta 2022 ter izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po odloku.

Finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju
Odlok o finančnem nadomestilu je bil sprejet zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju. Višina nadomestila je 1.960.000 evrov, črpa pa se iz državnega proračuna.

Nov način znižanja trošarine za gorivo po 1. 1. 2023
Za leto 2022 se uveljavlja vračilo trošarine za gorivo z elektronskim vlaganjem zahtevkov kot do sedaj. S 1. 1. 2023 pa se uvaja nov sistem takojšnjega uveljavljanja znižanja trošarine že pri nakupu goriva za kmetijstvo.

ANKETA: Mnenja in pričakovanja kmetov o opraševalskih storitvah
Nacionalni inštitut za biologijo vabi k izpolnjevanju ankete o opraševanju. SafeAgroBee je raziskovalni projekt evropskih in sredozemskih držav, katerega glavni cilj je prispevati k prilagajanju čebel in blaženjem posledic podnebnih sprememb ter drugih dejavnikov, ki negativno vplivajo na trajnost in odpornost agroekosistemov.

Brezplačna psihosocialna podpora za kmete
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije nudi članom kmetijskih gospodarstev brezplačno psihosocialno podporo, in sicer za osebne stiske, odvisnosti, težave v odnosih, stiske ob razvezi, konflikti, nezvestoba, osamljenost, odtujenost, ljubosumje, nasilje,... Ne odlašajte, če potrebujete podporo.

Najava terminov: Obvezna usposabljanja za ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 za leto 2022
Vsi, ki ste vključeni v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja. V letu 2022 je treba usposabljanje opraviti do 15. 12. 2022, zato hitro preverite razpisane termine.


PRENOS ZNANJA

Gradivo z usposabljanja za Strokovna srečanja - mentorske kmetije
V okviru izvedbe javnega naročila namenjenega podukrepu M1.2 Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru PRP 2014–2020 je Monotro d. o. o. izvedel strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah.
- VIDEO Strokovno srečanje mentorske kmetije
- PPT predstavitev Mentorske kmetije, Anton Kukenberger
- gradivo, Anton Kukenberger

Vabljeni na brezplačne demonstracijske aktivnosti - sklop veterinarstvo
VA PRESKA d.o.o. skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana, Veterinarsko fakulteto in Cvenkel veterino d.o.o., vabijo na pravilno ravnanje in tehnika striženja ovc ter nega parkljev pri drobnici ter prikaz obrezovanja parkljev pri govedu – pomen zdravja parkljev za proizvodne krave in izvajanje pravilne korekcije parkljev.

NAPOVEDNIK

12
DECEMBER

Vabljeni na 7. Agrobiznis Hi-tech konferenco
2. 12. 2022, Ljubljana

Spletno srečanje srečanje Slovenskega partnerstva za tla
5. 12. 2022, zoom, prijave na helena.matoz@gov.si
Strokovni posvet in delavnica Javne službe nalog genske banke
6. 12. 2022, Knežak

Brezplačna 10. konferenca ženske podjetnosti s predstavitvenim sejmom
6. 12. 2022, Maribor

Posvet Dopolnilne dejavnosti na kmetiji (DDK) – v živo in prek spleta
7. 12. 2022, Ljubljana in preko spleta


JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 4.3:
5. javni razpis: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva; OPERACIJA: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
3. 2. 2023
2.000.000 EUR
Podukrep 16.2:
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
do 15. 2. 2023
2.880.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roki za oddajo vlog so: 19. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1.5.2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje; do porabe sredstev oziroma do 30. 12. 2022

Mikroposojila za MSP (MSP mikro); rok za oddajo vloge: do porabe sredstev

Objavljen javni razpis za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje 2023 do 2025; rok za prijavo: 21. 11. 2022

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023; rok za prijavo: 28. 11. 2022

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug – BIZI ZADRUGE; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino; rok za prijavo: 6. 1. 2023

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet