Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

teden je naokrog in spet delimo z vami novice iz področja razvoja podeželja in kmetijstva, gozdarstva ter prehrane.

Trenutno so objavljeni trije javni razpisi iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Predvidoma jutri pa bo objavljen še en javni razpis, in sicer 5. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom.

Naj še enkrat spomnimo, da se bo v ponedeljek, 28., in torek, 29. novembra 2022 na Bledu odvijal Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP. Tisti, ki bi si dogodek raje ogledali preko spleta, se obvezno prijavite najkasneje do 25. novembra.

Naj za konec še omenimo, da se e-Bilten Natura 2000, ki mesečno izhaja na Ministrstvu za okolje in prostor, bliža svoji 20. obletnici. Večino časa je novice pripravljala ga. Breda Ogorelec, ki kmalu odhaja v pokoj, zato bomo današnje novice še bolj kot sicer obarvali z okoljskimi vsebinami. Seveda v povezavi z razvojem podeželja.

Če imate svoj vrt, pokukajte še v VRTNARSKI KOTIČEK, kjer boste izvedeli, kaj lahko zaradi tople jeseni še postorite na vrtu.

Veseli bomo, če nam pošljete kak FOTO UTRIP s terena. Pišite nam na mreza-podezelje.mkgp@gov.si, na to e-pošto pa prosim ne odgovarjajte.

Lep jesenski pozdrav,
Tina, Matej in Slavica iz ekipe Mreže za podeželje

DELIMO FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Ga. Barbara Jerovšek Volek iz Zavoda Dobrote Slovenije v Trebnjem nam je ta teden poslala fotografijo, ki je bila posneta ob letošnjem Dnevu slovenske hrane, ko so priredili dan odprtih vrat. Dobrote Dolenjske so regijska kolektivna blagovna znamka, ki ima tudi lastno proizvodnjo produktov iz lokalnih surovin tamkajšnjih kmetov.

Ga. Barbara je še pripisala: "Izjemno veseli in ponosni smo na izreden odziv naše 1. izvedbe Dneva odprtih vrat, 18.11.2022! Obiskali so nas predstavniki Protokola RS, Razvojnega centra Novo mesto, Obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto, TIC-a Novo mesto, predstavniki turističnih agencij, številni novinarji, udeleženci Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje, učenci OŠ Trebnje, varovanci Varstveno delovnega centra Trebnje in veliko domačinov ter posameznikov od blizu in daleč. Obiskovalci so si ogledali našo proizvodnjo, izkusili naša kulinarična doživetja in slišali zgodbe kulinarične dediščine Dolenjske ter izredne pomembnosti lokalne hrane. Ob Dnevu slovenske hrane je ključno sporočilo Dobrot Dolenjske ob promociji kratke dobavne verige in ozaveščanju potrošnikov le eno: “Spoštujmo domače - kupujmo lokalno, naravno in zdravo.”
Otroci za veliko mizo okušajo domače dobrote Zavoda Dobrote Dolenjske.
Zavod Dobrote Dolenjske so obiskali tudi otroci iz osnovne šole Trebnje
avtor: Barbara Jerovšek Volek

AKTUALNE NOVICE

Brezplačna psihosocialna podpora za kmete
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije nudi članom kmetijskih gospodarstev brezplačno psihosocialno podporo, in sicer za osebne stiske, odvisnosti, težave v odnosih, stiske ob razvezi, konflikti, nezvestoba, osamljenost, odtujenost, ljubosumje, nasilje,... Ne odlašajte, če potrebujete podporo.

Aplikacija SOPOTNIK in letošnje novosti
Aplikacija SOPOTNIK vlagateljem zbirnih vlog omogoča vpogled v stanje prijavljenih kmetijskih površin, sprotno spremljanje sprememb na površinah skozi celotno rastno obdobje in neposredno komunikacijo z ARSKTRP. V letošnjem letu je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja nadgradila samo aplikacijo, uporabnikom pa zagotovila tudi dostop do mobilne aplikacije fotoSOPOTNIK.

Najava terminov: Obvezna usposabljanja za ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 za leto 2022
Vsi, ki ste vključeni v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, se morate udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja. V letu 2022 je treba usposabljanje opraviti do 15. 12. 2022, zato hitro preverite razpisane termine.

Predlog sanacije gozdov na Krasu po požaru
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno razpravo posredovalo Predlog načrta sanacije poškodovanih gozdov v požaru na Goriškem Krasu, od 15. julija do 29. julija 2022. Rok za pripombe je 30. november 2022.

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije vzgojili novo sorto navadnega fižola KIS Marcelijan
Nova sorta navadnega fižola KIS Marcelijan je rezultat dolgoletnega znanstveno-raziskovalnega dela na KIS ter aktivnosti v sklopu Programa žlahtnjenja fižola, ki ga vodi dr. Barbara Pipan, znotraj Javne službe v vrtnarstvu, financirane s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gre za sorto fižola, ki je bila pridobljena s ciljnimi ročnimi križanji in izvira izključno iz slovenske dednine.

Nominiranke za »Čebelam najprijaznejšo občino 2022«
Na letošnji natečaj »Čebelam najprijaznejša občina 2022«, ki je potekal v mesecu oktobru, se je prijavilo 13 slovenskih občin. Čebelam prijazne občine so tiste, ki konstruktivno sodelujejo s tamkajšnjimi čebelarskimi društvi, spodbujajo ohranjanje čebelarske kulturne dediščine, razvoj čebelarske dejavnosti, apiturizmov, čebelarskih učnih poti in ostale čebelarske infrastrukture. Razglasitev bo to soboto v Ivančni Gorici. Spremljajte, kdo bo zmagovalec!


OKOLJE IN PODNEBJE

Na Goričkem tokrat sejali
V okviru projekta LIFE FOR SEEDS so poleti pobirali semenske mešanice na suhih travnikih na Goričkem, nato pa s pomočjo sodelavcev krajinskega parka mešanice ročno posejali na 16 vrstno revnejših travnikih in dveh opuščenih njivah.

Na voljo predstavitev poročila “Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2022”
Na voljo je powerpoint predstavitev poročila “Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2022”, ki se je preko spleta odvila v petek, 18. 11. 2022. Predstavitve se je udeležilo 27 oseb.

O konfliktih na podeželju, rešitvah in razvoju
Meseca oktobra je Oddelek za Geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pripravil dogodek Kako konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj? Besedo so dobili tudi povabljeni gostje z različnih inštitucij. Na voljo so njihovi prispevki; med drugim tudi prispevek o odnosu med kmetijstvom in naravo ter prispevek o vključevanju kmetovalcev v naravovarstvene ukrepe.

Sprejet program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023
Vlada je sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023. Na območjih Nature 2000 odlok ne prinaša sprememb glede namena ali obsega sredstev. Sredstva ostajajo namenjena izvedbi novih in nadomestnih sonaravnih in naravovarstvenih ukrepov v območju Natura 2000 v okviru izgradnje dela ureditve hidroelektrarne Mokrice in spodbujanju električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti na zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.


EVROPSKO INOVATIVNO PARTNERSTVO - EIP

EIP projekt: Digitalizacija namakanja zelenjave
V okviru projekta »Digitalizacija namakanja zelenjave« so razvili informacijski sistem IRRIGEN za podporo pri namakanju, ki kmetu poda namakalni nasvet — koliko časa in kdaj mora namakati za kakovosten in količinsko bogat pridelek ob optimalni porabi vode. Na voljo je tudi brezplačna možnost testiranja sistema.

(VIDEO) EIP Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih
V okviru EIP Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja v vinogradih so se pripravile poučne video vsebine. Vabljeni k ogledu.


EIP projekti so financirani v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje, v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.


VRTNARSKI KOTIČEK

(VIDEO) Nasveti Fanči Perdih: Kako do zelenega vrta tudi pozimi
Kaj še lahko sadimo tudi konec jeseni? Kaj lahko prestavljamo in kako do zelenjave pozimi s čim manj dela in zapletov? Prisluhnite nasvetom Fanči Perdih.


LEADER

Veriga EKO semen
Projekt sodelovanja LAS Veriga EKO semen ima svoj profil na Facebooku na katerem lahko spremljajte aktivnosti v projektu. Skrbeli bodo za ohranitev ekoloških starih sort semen ter spodbujali ekološko pridelavo in predelavo. Imeli pa bodo tudi kar nekaj zanimivih delavnic. Partnerji projekta so LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Gorenjska košarica in ostali različni partnerji (zadruge, ekološke kmetije, občine, osnovne šole, podjetja …) ter Zveza ekoloških proizvajalcev Makedonija.

Eko gajbico prosim
V Lučah so izvedli prvo srečanje vseh partnerjev operacije Eko Gajbico prosim. Operacija sodelovanja med petimi slovenskimi in tremi bolgarskimi LAS-i jasno zasleduje cilje Strategije ˝Od vil do vilic˝, ki stremi k razvoju pravičnega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema. Preko operacije sodelovanja bodo opolnomočene lokalne tržnice, ki bodo ponudile večjo dostopnost lokalne hrane lokalnemu prebivalstvu, obenem pa bodo omogočile širjenje ponudbe hrane.

NAPOVEDNIK

11
NOVEMBER

Demonstracijski projekt – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah, Sklop A: ŽIVINOREJA

cel november, različne lokacije po Sloveniji

Prostovoljska akcija sajenja sadik na Krasu

26. 11. 2022, pri Pomniku miru na Cerju

Predavanje DOPPS: Preprečimo trke ptic v steklene površine

28. 11. 2022, Ljubljana

37. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA

28. - 29. 11. 2022, Bled

Umanotera vabi na spletni seminar z delavnico “Kako organiziramo nizkoogljični dogodek in izračunamo njegov ogljični odtis?”

29. 11. 2022, preko spleta (Zoom)

EDUFarm projekt: Ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini: vloga pridelovalcev in finančnih mehanizmov

30. 11. 2022, Velika predavalnici 3 (Glagoljaška 8, Koper), ter hibridno preko ZOOM povezave
12
DECEMBER

Vabljeni na 7. Agrobiznis Hi-tech konferenco
2. 12. 2022, Ljubljana

STROKOVNI POSVET in DELAVNICA Javne službe nalog genske banke
6. 12. 2022, Knežak

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 16.2:
5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
do 15.02.2023
2.880.000 EUR
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:

NOVO! Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete); roki za oddajo vlog so: 19. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

NOVO! Krediti za raziskave, razvoj in inovacije za MSP kriti z jamstvom SID banke; rok za črpanje kredita: do 31. 12. 2023

NOVO! Usposabljam.se 2020–2023; za oddajo ponudb je povabilo odprto od 1.5.2022 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 5. 2023

NOVO! Delovni preizkus 2020–2023; Za oddajo ponudb je povabilo odprto od 30.1.2020 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2023

NOVO! Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje; do porabe sredstev oziroma do 30. 12. 2022

NOVO! Mikroposojila za MSP (MSP mikro); rok za oddajo vloge: do porabe sredstev

Objavljen javni razpis za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje 2023 do 2025; rok za prijavo: 21. 11. 2022

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023; rok za prijavo: 28. 11. 2022

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug – BIZI ZADRUGE; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino; rok za prijavo: 6. 1. 2023

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Najava 2. javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027; javni razpis bo odprt od 15. marca 2023 do 9. junija 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet