Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

začenjamo z odlično novico, da je Evropska komisija v petek prejšnji teden potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo. Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Janusz Wojciechowski je ob tem Sloveniji čestital za konstruktiven dialog z vsemi deležniki in povedal da sprejetje strateškega načrta kmetom zagotavlja več jasnosti pred začetkom izvajanja 1. januarja 2023.

Napovedujemo pa tudi že 37. Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP, ki bo potekal od 28. do 29. novembra na Bledu. Na njem bodo predstavljeni tudi EIP projekti, ki so v teku. Prijavite se lahko do 21. novembra.

Če bi nam radi karkoli sporočili, nam pišite na mreza-podezelje.mkgp@gov.si, na to e-pošto pa prosim ne odgovarjajte.

Lepo vas pozdravljamo,
ekipa Mreže za podeželje

DELIMO FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Od ge. Barbare smo prejeli tole čudovito fotografijo, ki prikazuje složnost in lepoto sobivanja v jeseni življenja. Mlade naj spodbudi, da se odločijo za kmetovanje, saj je življenje na kmetiji lahko zelo lepo in človeka izpolni ravno s svojo preprostostjo vsakdana.
zivljenje v dvoje na kmetih
Tudi v jeseni življenja je življenje lepo! avtor: Barbara Trunkelj

AKTUALNE NOVICE

Zelena luč slovenskemu strateškemu načrtu skupne kmetijske politike 2023-2027
Evropska komisija je prejšnji teden potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za Slovenijo in s tem dala "zeleno luč" za njegovo izvajanje. Izvajati se bo pričel 1. 1. 2023.

Sto odgovorov na vprašanja o Naturi 2000
Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je že nekaj časa uporabnikom na voljo spletni obrazec za vprašanja o Naturi 2000. V dobrih dveh letih so odgovorili že na 100 vprašanj.
Največ (27 %) vprašanj je s področja gradnje, sledijo vprašanja s področja ohranjanja narave (19 %), kmetijstva (9 %), prijave kršitev (8 %) in gozdarstva (7 %). Če imate tudi vi vprašanje, jih kontaktirajte!

Mehanizacija za dve kmetiji
Kmetje, ki se vključijo v projekt LIFE-IP NATURA.SI, lahko v zameno za prilagojeno kmetovanje prejmejo brezplačno uporabo mehanizacije in opreme ali finančno nadomestilo. Dvema kmetoma na pilotnem območju Štajerske so v začetku oktobra predali v upravljanje kmetijsko mehanizacijo.

Razpisani termini za obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje
Vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega usposabljanja (1 ura je 45 minut). Razpisani so termini, preverite!


EVROPSKO INOVATIVNO PARTNERSTVO - EIP

Vabljeni na 37. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA
Predstavljeni bodo tudi raziskovalni projekti Evropskega partnerstva za inovacije (EIP), ki so v teku, z namenom medsebojne izmenjave informacij in rezultatov projektov med raziskovalci, svetovalci in kmeti.

Vabilo na zaključni strokovni posvet EIP projekta Česen in šalotka
Vabilljeni na zaključni strokovni posvet EIP projekta na temo pridelave zdravega semena česna in šalotke, ki bo 9. 11. 2022 ob 9:30 v veliki dvorani Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma.

EIP projekti so financirani v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje, v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.


PAMETNO PODEŽELJE

Povzetek s konference o novih tehnologijah v kmetijstvu
Povzetek iz Konference o novih tehnologijah v kmetijstvu, ki se je odvijala dne 27. 10. 2022 v Ajdovščini je, da so inovacije v sodobnem kmetijstvu pomembnejše kot kdaj koli prej. Konferenco sta organizirali Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina in Kmetijski inštitut Slovenije.


LEADER

Strokovni posvet: Pomen civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja
Strokovni posvet o pomenu civilne družbe za razvoj podeželja in slovesnost ob jubileju sta potekala 21. 10. 2022 v Kulturnem in upravnem središču Sveti Jurij ob Ščavnici. Osrednja vsebina strokovnega dela je bila predstavitev monografije o izvajanju programa LEADER / CLLD v Sloveniji, ki jo je napisalo pet raziskovalcev in članov društva. V popoldanskem delu je sledila slovesnost ob 20. obletnici delovanja društva.

Rokodelski Digi Lab
Rokodelski center Ribnica v novembru pripravlja brezplačni rokodelski delavnici. Pri njih se boste lahko udeležili delavnice laserskega graviranja na keramiko ali raziskali lokalne materiale za 3D tisk. Preberite si več o tem zanimivem projektu!

NAPOVEDNIK

11
NOVEMBER

Demonstracijski projekt – primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah, Sklop A: ŽIVINOREJA

cel november, različne lokacije po Sloveniji

Sadjarski sejem

5. 11. 2022, Dolsko

Praktični prikaz rezultatov projekta EIP Travniški sadovnjaki za kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva

5. 11. 2022, Kmetija Zaplana, Vrhnika

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

7. 11. 2022, Brežice in Novo mesto

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

8. 11. 2022, Ptuj

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

9. 11. 2022, Celje

Predavanje Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000

9. 11. 2022, preko spleta

Konferenca: Trajnostni odzivi skupnosti na podnebno krizo in draginjo

11. 11. 2022, Ljubljana

PREDSTAVITEV PORTALA »Dobrote slovenskih kmetij«

14. 11. 2022, Maribor

ENRD workshop Advancing gender equality in rural areas in the EU

15. 11. 2022, Andolsheim, Francija

Povabilo čebelarjev na Dan shem kakovosti 2022

16. 11. 2022, Čebelarska zveza Slovenije, Lukovica

Predstavitev poročila “Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2022”

18. 11. 2022, preko spleta

4. znanstveni posvet o čebelah in čebelarstvu "Poklukarjevi dnevi" 2022

18. 11. 2022, Ljubljana

Posvet “Znamčenje ohranjanja narave: nove priložnosti za agroživilstvo na območjih Natura 2000 v Sloveniji?”

22. 11. 2022, Biotehniška fakulteta/Ljubljana

Zaključni dogodek projekta Hrana ni odpadek

23. 11. 2022, Biotehniška fakulteta/Ljubljana

Posvet “Regenerativno kmetijstvo – tla so temelj”

23. 11. 2022, Biotehniška fakulteta/Ljubljana

Delavnica Evropske komisije: Poklicno izobraževanje in usposabljanje za kmetijstvo v tranziciji

24. 11. 2022, Bruselj, Belgija

37. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA

28.-29. 11. 2022, Bled
12
DECEMBER

Vabljeni na 7. Agrobiznis Hi-tech konferenco
2. 12. 2022, Ljubljana

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

NOVO! Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
NOVO! Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino; rok za prijavo: 6. 1. 2023

NOVO! Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug – BIZI ZADRUGE; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet