Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

danes z vami delimo novice in dogodke različnih deležnikov iz področja razvoja podeželja. Veseli nas, da nam jih pošiljate, saj smo tu, da povezujemo.

Izmed pestrih dogodkov bi radi izpostavili dva.
V petek, 18. novembra 2022, bo potekala spletna predstavitev poročila "Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2022".

Predstavniki s področja varstva narave, agroživilstva, turizma in razvoja podeželja pa ste vabljeni, da si že sedaj rezervirate čas za nacionalni posvet »Znamčenje ohranjanja narave: nove priložnosti za agroživilstvo na območjih Natura 2000 v Sloveniji?«, ki bo 22. novembra v Ljubljani.

Vabljeni k branju in veseli bomo vaših fotografij s terena, novic in dogodkov. Pošljite nam jih na e-pošto mreza-podezelje.mkgp@gov.si, na to e-pošto pa prosim ne odgovarjajte.

Lepo vas pozdravljamo,
ekipa Mreže za podeželje

DELIMO FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Zdaj pa ena jesenska:
"Od strmine se (ne) zvrti, če se dvojna kolesa namesti."
IMG_4172_MarjanPapez
Takole je ob zgornji fotografiji pesniško zapisal g. Marjan Papež. Pripisal je še, da je tri četrtine slovenskih kmetijskih površin na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje.
Hvala lepa, g. Marjan!

AKTUALNE NOVICE

Razpisani termini za obvezna usposabljanja za vključene v ukrep Ekološko kmetovanje
Vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega usposabljanja (1 ura je 45 minut). Razpisani so termini, preverite!

V javni razpravi Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture za obdobje 2021-2030
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2030 (NSNA). Dokument opredeljuje ključne aktivnosti za razvoj akvakulture kot gospodarske dejavnosti. Zainteresirani lahko pošljete pripombe najkasneje do srede, 2. novembra 2022, na e-naslov: espra.mkgp@gov.si.

Označevanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občinah
Ministrstvo za kulturo je pripravilo podrobnejša navodila o označevanju kulturnih spomenikov z modrim ščitkom.

Kmetica leta 2022 je Majda Sinreih
Izbor Kmetica leta že od leta 2012 organizira Zveza kmetic Slovenije ob mednarodnem dnevu podeželskih žena. Med letošnjimi tremi nominirankami je častni naziv Kmetica leta 2022 pridobila Majda Sinreih iz Kozjaka pri Mislinji.

Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino
Na Ministrstvu za okolje in prostor je objavljen razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2022-2023. Rok za oddajo kandidature je 6. januar 2023. Na razpis se lahko prijavi dela, projekte oziroma dogodke, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj in ki so bila izvedena do decembra 2019. Rok za prijavo je 6. 1. 2023.

V javni obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu
Novela zakona je potrebna zaradi izvajanja Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.

Slovenska nagrada Natura 2000 za družbeno-gospodarske koristi Zavodu za gozdove Slovenije
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je s prijavo "Preprečevanje škod po velikih zvereh" osvojil prvo mesto v kategoriji družbeno-gospodarske koristi in osvojil še tri priznanja za finaliste.

Predstavitve iz konference Gorska območja in gorski proizvodi
V ponedeljek, 19.9.2022 je potekala tematska konferenca "Gorska območja in gorski proizvodi". Namen konference je širiti vedenje o edinstvenem pomenu gorskih območij za proizvodnjo hrane in morebiti tudi kakšno kmetijo spodbuditi k uporabi neobvezne oznake gorski proizvod. Z vami delimo video predstavitve predavateljev. Na voljo pa so tudi foto utrinki s konference.

Ne pozabimo na jabolko, dozorela so jabolka BonitaSi
Sadjar Toni Koršič je v sorti Bonita prepoznal oboje – rešitev in priložnost. Razširil je navdušenje med pridelovalci jabolk, ustanovil panožno zadrugo ter uspel prepričati italijanske lastnike licence klubske sorte Bonita za sodelovanje. Z sodelovanjem na razpisih projektov Evropskega inovativnega partnerstva (EIP) se je ideja tudi uresničila.

Agrobiznis svetuje: Kako lahko kmetijo bolje pripravite na šoke
Nasvete za boljše vodenje in razvoj kmetije povzemamo z Agrobiznisovega posveta Poslovne finance za kmete, ki smo ga prejšnji teden pripravili v Ljubljani. "Podatki po modelnih kalkulacijah in FADN podatki so za kmetije bolj uporabni od podatkov Sursa," pravi Ben Moljk s Kmetijskega inštituta Slovenije.

Nova storitev KGZS - podajte svoje predloge!
Na KGZS razvijajo novo spletno storitev, s katero se bodo posamezniki lahko sami usposabljali iz določenih vsebin s področja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, gozdarstva, pravnega svetovanja povezanega s kmetijstvom, ekonomike, ukrepov kmetijske politike, ribištva in drugih področij. Rabijo vašo pomoč, katere vsebine in področja vas najbolj zanimajo! Sporočite jim preko vprašalnika v prispevku!

PREDSTAVITEV PORTALA »Dobrote slovenskih kmetij«
Tisti, ki želite svoje pridelke oz. izdelke tržiti v javne zavode, vabljeni, da se 14. novembra s pričetkom ob 10. uri pridružite delavnici oziroma predstavitvi portala "Dobrote slovenskih kmetij".

Urnik usposabljanj in praktičnih delavnic za čebelarje v novembru 2022
Objavljen je urnik usposabljanj v novembru 2022. Vsa usposabljanja so namenjena vsem slovenskim čebelarjem.


EVROPSKO INOVATIVNO PARTNERSTVO - EIP

Pričel se je izvajati projekt EIP KROTA – Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji
V maju so na Biotehniški fakulteti pričeli z izvajanjem novega EIP projekta z akronimom EIP KROTA. Projekt je namenjen izboljšanju ohranitvenega stanja travniških habitatnih tipov ter razmnoževalnih in prehranjevalnih razmer za izbrane vrste dvoživk, plazilcev, metuljev in malih sesalcev. V projektu sodeluje 14 partnerjev, ki bodo razvili in preizkusili nove rezultatsko usmerjene in prostorsko ciljane ukrepe.

EIP projekti so financirani v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje, v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.


EKOLOŠKO KMETOVANJE

Ekološki kmet Macerl: Zame je ekološko kmetovanje logična izbira
Pogovarjali smo se z Urošem Macerlom, ekološkim kmetom, ki je izpostavil nekatere pomembne vidike ekološkega kmetovanja. Poudaril je, da je tak način pridelave podvržen strogim pravilom, zaradi česar je lahko tudi zaupanje potrošnikov v ekološko pridelavo večje, saj vedo, da ob nakupu dobijo najvišjo kakovost.


ŠIRIMO OBZORJA

Video navodila za povečanje usposobljenosti in učinkovitejši prenos znanja o varovanju okolja na kmetijah
Pred Vami je 14 animiranih video vsebin, katere so kot primere dobre prakse posneli na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor v sodelovanju s štirimi partnerskimi kmetijskimi gospodarstvi. Povezane so z izvajanjem zahtev navzkrižne skladnosti in zelenega dogovora. Razdelili smo jih v štiri področja, in sicer varovanje površinskih in podzemnih voda, zaščita rodovitnosti tal, varstvo rastlin, ohranjanje biodiverzitete in skrb za opraševalce. Oglejte si jih!


LEADER

Kaj sploh je LEADER?

Vsak četrtek nadaljujemo s podrobnejšo predstavitvijo pristopa LEADER in njegovih 7 načel; danes predstavljamo zadnje načelo - Sodelovanje.
Medteritorialno in mednarodno sodelovanje dodaja širšo razsežnost lokalnemu razvoju na podeželju. Sodelovanje gre dlje od mreženja z vključevanjem lokalnih prebivalcev in lokalnih akcijskih skupin do sodelovanja pri izvajanju skupnega projekta. To lahko vključuje druge skupine LEADER ali podobno oblikovano skupino v drugi regiji, državi članici, v okviru drugega Evropskega strukturnega in investicijskega sklada (ESI) ali celo v državi, ki ni EU.

Monografija o izvajanju pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji
Ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) je izšla monografija o izvajanju pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji, katere avtorji so Irma Potočnik Slavič, Tomaž Cunder, Eva Šabec Korbar, Matej Bedrač in Goran Šoster. Monografija je brezplačno dostopna.

LAS Notranjska – dobra odločitev za vse
Izšla je nova publikacija LAS Notranjska v kateri predstavljajo svoje delovanje v preteklem programskem obdobju - pod črto je bilo skupaj potrjenih 40 projektov (uspešno jih je zaključenih že 30), ustvarjenih devet novih delovnih mest in pod vodstvom vodilnega partnerja Regionalne razvojne agencije (RRA) Zeleni kras povezanih več kot 80 različnih deležnikov

Eko okusi Slovenije
Štirje slovenski ter en hrvaški LAS (LAS Posavje, LAS Vipavska dolina, LAS Gorenjska košarica, LAS Goričko 2020 in LAG Južna Istra) s projektom EKO OKUSI SLOVENIJE povezujejo ekološke kmetije z vrhunskimi kuharji – chefi in eko trgovinami ter uresničujejo cilje naših SLR ter evropske strategije "od vil do vilic".

Posvet Konflikti na podeželju
Predstavniki MKGP so se udeležili posveta Konflikti na podeželju v okviru Meseca prostora 2022 na Oddelek za geografijo FF UL. Ugotovitve so nastale rudi v okviru CRP, sofinanciran Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot možni mediatorji na podeželju so neizkoriščen potencial lahko tudi LAS. Sodelovali so tudi LAS Dolina Soče, Razvojna agencija Sora in LAS Barje z zaledjem.

NAPOVEDNIK

10
OKTOBER


Vabljeni na tri dogodke projekta SocialB
27. 10. 2022, Ljubljana; 18. 11. 2022, Irska; 29. 11. 2022, Vitanje

Delavnica za govedorejce z vključenimi EIP projekti
28. 10. 2022, Kmetija Slemenjak v Skokah, Miklavž na Dravskem polju

Simpozij Dan apiterapije
29. 10. 2022, Hoče
11
NOVEMBER

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

7. 11. 2022, Brežice in Novo mesto

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

8. 11. 2022, Ptuj

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

9. 11. 2022, Celje

Konferenca: Trajnostni odzivi skupnosti na podnebno krizo in draginjo

11. 11. 2022, Ljubljana

PREDSTAVITEV PORTALA »Dobrote slovenskih kmetij«

14. 11. 2022, Maribor

ENRD workshop Advancing gender equality in rural areas in the EU

15. 11. 2022, Andolsheim, Francija

Povabilo čebelarjev na Dan shem kakovosti 2022

16. 11. 2022, Čebelarska zveza Slovenije, Lukovica

Predstavitev poročila “Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2022”

18. 11. 2022, preko spleta

4. znanstveni posvet o čebelah in čebelarstvu "Poklukarjevi dnevi" 2022

18. 11. 2022, Ljubljana

Posvet “Znamčenje ohranjanja narave: nove priložnosti za agroživilstvo na območjih Natura 2000 v Sloveniji?”

22. 11. 2022, Biotehniška fakulteta/Ljubljana

Zaključni dogodek projekta Hrana ni odpadek

23. 11. 2022, Biotehniška fakulteta/Ljubljana

Delavnica Evropske komisije: Poklicno izobraževanje in usposabljanje za kmetijstvo v tranziciji

24. 11. 2022, Bruselj, Belgija
12
DECEMBER

Vabljeni na 7. Agrobiznis Hi-tech konferenco
2. 12. 2022, Ljubljana

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

NOVO! Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
NOVO! Razpis za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino; rok za prijavo: 6. 1. 2023

NOVO! Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug – BIZI ZADRUGE; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet