Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

jutri zjutraj, 14. 10. 2022 ob 9:00 vas ponovno vljudno vabimo na predstavitev SN 2023–2027, namenjene najširši javnosti, ki bo potekala preko spleta (platforma Webex). Več informacij o prijavi pa si lahko preberete na povezavi.

Prejšnji vikend se je v Komendi končal Jesenski kmetijsko obrtni sejem, kjer smo bili skupaj z Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja prisotni tudi mi. Vabljeni k ogledu foto utrinkov.

Če pa vas zanima, kaj vse se je še godilo v preteklih dneh in kaj se še bo, vas prijazno vabimo k branju naslednjih vrstic, ki smo jih za vas pripravili v tokratnem novičniku.

Lepo vas pozdravljamo,
Tanja, Slavica in Matej iz ekipe Mreže za podeželje

DELIMO FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Le kaj bolj prija v hladnih jesenskih dneh kot babičina jabolčna kremna pita?

V uredništvu bomo zelo veseli fotografij in morebitnih receptov dobrot iz vsestranskih domačih jabolk, katere bomo z veseljem delili v prihodnjih izdajah našega novičnika. Se priporočamo!
jabolčna kremna pita
Kremna jabolčna pita iz domačih jabolk, avtor: Tanja B.

AKTUALNE NOVICE

Občina Ljubno se poteguje za evropsko nagrado za najboljše podeželsko območje 2022
Tričlanska mednarodna komisija je obiskala Občino Ljubno, ki je slovenska kandidatka na 17. evropskem natečaju za Evropsko nagrado za razvoj podeželja in obnovo vasi za leto 2022. Nagrado razpisuje Evropska delovna skupnost za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE. Po ogledu območja so člani žirije poudarili, da je Ljubno tradicionalna občina, a hkrati moderno naravnana na prihodnost in povezana znotraj občine v regiji kot tudi s svetom. Kakovost življenja je na zelo visoki ravni. Kraj ima svoje jedro, kjer lahko začutiš njegov značaj. Ljubno se poteguje za zmago v konkurenci še 20 drugih podeželskih evropskih območij.

Konferenca in posvet o stanju v mlekarski verigi
Slovenska mlekarska veriga se je zaradi visoke inflacije znašla na največji preizkušnji po letu 2004, posledično se v njej že kažejo prve razpoke, je opozoril predsednik Združenja za mlekarstvo pri Gospodarskem združenju Slovenije Tomaž Žnidarič. Državna sekretarka na MKGP Tatjana Buzeti je v svojem nagovoru izpostavila, da je mlekarska veriga ena bolje delujočih v Sloveniji in kako pomembno je, da se vsi členi verige skupaj soočajo s trenutnimi izzivi energetske in prehranske draginje.

10. seja Sveta za ženske na podeželju
Ministrica Irena Šinko se je v ponedeljek, 10. 10. 2022, udeležila 10. seje Sveta za ženske na podeželju. Na seji je ministrica predstavila dosedanje delo ter prioritete v tem mandatu. Članice Sveta pa so razpravljale tudi o materinskem in starševskem dopustu na kmetijah ter o pristojnostih in delu Zagovornika načela enakosti.

VIDEO reportaža s poljedelskega srečanja
Vabimo vas k ogledu video reportaže s poljedelskega srečanja, v organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.

Opozorilo o podlubnikih na smreki izven gozda in v naseljih
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – gozdarska inšpekcija opozarja, da je zaradi izjemno toplega in sušnega vremena v letošnjem letu v precejšnjem delu Slovenije intenziven napad podlubnikov na smreke izven gozda, pa tudi v naseljih.

PREDSTAVLJAMO FINALISTE NATEČAJA DOBRIH PRAKS 2022

POSVET_OTVORITEV_ZRAK-7
Eko socialna kmetija Korenika
Danes predstavljamo še enega izmed slovenskih finalistov natečaja dobrih praks (Rural Inspiration Awards 2022), ki je potekal v okviru Evropske komisije pod geslom "Prihodnost so mladi".

Na Goričkem, ki je eno najbolj odmaknjenih ruralnih območij v Sloveniji, je v okviru LEADER projekta LAS Goričko 2020 nastala uspešna zgodba medgeneracijskega sodelovanja. Center Štorklja, ki je umeščen na območju Eko socialne kmetije Korenika, mladim in starejšim omogoča inovativno zgodbo socialnega vključevanja ter krepi potencial, ki ga mladim nudi podeželje. Mladim omogoča pridobitev tradicionalnih veščin, starejšim možnost za druženje ter pridobitev digitalnih kompetenc, nenazadnje pa predstavlja vstopno točko za zaposlitev ali podjetništvo na podeželju. Ključna dodana vrednost projekta je vzpostavitev in zagotavljanje trajnosti medgeneracijskega sodelovanja na podlagi inovativnega partnerstva, ki stremi k razvoju potencialov za mlade in podpornih storitev za starejše na podeželju.

ŠIRIMO OBZORJA

Nova storitev EnaSVET KGZS
Na KGZS razvijajo novo spletno storitev, s katero se bodo posamezniki lahko sami usposabljali iz določenih vsebin s področja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, gozdarstva, pravnega svetovanja povezanega s kmetijstvom, ekonomike, ukrepov kmetijske politike, ribištva in drugih področij. Vabijo k sooblikovanju.
Predstavitev rezultatov projekta EIP Travniški sadovnjaki, 19. 10. 2022
V okviru projekta EIP Travniški sadovnjaki (2019-2022), katerega nosilec je Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, organizirajo predstavitev doseženih rezultatov za kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva. Predstavitev bo potekala preko spleta in v živo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
Delavnica Evropske komisije: Poklicno izobraževanje in usposabljanje za kmetijstvo v tranziciji - 24. 11. 2022
Dogodek bo združil učitelje, študente, ponudnike usposabljanja in druge akterje na ravni EU in nacionalni ravni, da bi poudarili vlogo, ki jo ima lahko poklicno izobraževanje in usposabljanje pri ustvarjanju kmetijskega sektorja, ki je pripravljen na zeleni in digitalni prehod. Dogodek bo predvajan preko spleta. Rok za prijavo za fizično udeležbo v Bruslju je 28. 10. 2022.


LEADER

Kaj sploh je LEADER?

Vsak četrtek nadaljujemo s podrobnejšo predstavitvijo pristopa LEADER in njegovih 7 načel; danes o inovativnosti.

6. Inovativnost
Prizadevanje za inovacije ostaja eden najbolj vznemirljivih, prelomnih in obenem zahtevnih delov pristopa LEADER. Iskanje in spodbujanje novih in inovativnih rešitev za lokalne težave ali izkoriščanje priložnosti je bil osrednji del LEADER že od samega začetka. Inovativnost se nanaša na to, kaj je narejeno, vrste podprtih dejavnosti, razvite izdelke ali storitve itd., Velja tudi za to, kako se stvari izvajajo. Pravzaprav je bil pristop LEADER sam glavna inovacija.

Strokovna ekskurzija LAS Grčija, 2. - 7. 10. 2022
Letošnje strokovne ekskurzije društva, ki je potekala v Grčiji se je udeležilo 47 strokovnjakov za razvoj podeželja iz celotnega območja Slovenije. Tokrat so posebno pozornost posvetili pristopu CLDD, zlasti vsebinam povezanim z morjem in akvakulturo. Ogledali so si različne primere dobrih praks, se srečali z organi upravljanja, lokalnimi akcijskimi skupinami in nosilci projektov ter z njimi razpravljali o življenju na podeželju in izvajanju pristopa LEADER / CLLD v obeh državah.

Strokovni posvet: Pomen civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja DRSP
Ob dvajseti obletnici delovanja Društva za razvoj slovenskega podeželja organizirajo strokovni posvet o pomenu civilne družbe za razvoj podeželja. V luči prihodnosti se bodo najprej ozrli na prehojeno pot in ključne mejnike v delovanju društva ter vlogo nevladnih mrež. V nadaljevanju bo multidisciplinarna skupina raziskovalcev predstavila učinke in rezultate izvajanja pristopa LEADER / CLLD v Sloveniji. V popoldanskem delu bodo slovesno razglasili najuspešnejše podeželsko območje v letu 2022 in se zahvalili ustanovnim članom društva.
Rok prijave je 13. 10. 2022 preko povezave https://tinyurl.com/20letDRSP.

NAPOVEDNIK

10
OKTOBER


Predstavitev Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

14. 10. 2022, spletna predstavitev

Apiterapija v slovenskem čebelnjaku po načelih antropozofije in biodinamike

14. 10. 2022, Logatec

10. praznik ekoloških kmetij

16. 10. 2022, Slovenj Gradec

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

17. 10. 2022, Ptuj

Predstavitev rezultatov Ciljnega raziskovalnega projekta "Konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj"

19. 10. 2022, Filozofska fakulteta, Ljubljana

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

20. 10. 2022, Celje

Strokovni posvet: Pomen civilne družbe za razvoj podeželja ob 20. letnici delovanja Društva za razvoj Slovenskega podeželja

21. 10. 2022, Sveti Jurij ob Ščavnici

Poslovne finance za kmete

21. 10. 2022, Ljubljana

The Women’s Academy for Rural Innovation

23. - 28. 10. 2022, Španija


11
NOVEMBER

Konferenca: Trajnostni odzivi skupnosti na podnebno krizo in draginjo

11. 11. 2022, Ljubljana

ENRD workshop Advancing gender equality in rural areas in the EU

15. 11. 2022, Andolsheim, Francija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

NOVO! Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet