Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

Tarammmm...! 🎉 Z veseljem sporočamo, da je prejšnji konec tedna Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Evropsko komisijo v formalno presojo predložilo dopolnjen predlog Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027), ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na seji 28. 9. 2022. S tem smo zaključili prvo pomembno fazo. Sledi pa priprava pravnih podlag, da se bodo vse intervencije v prihodnjem programskem obdobju lahko tudi izvajale.

Nadaljujemo tudi s predstavitvijo dobrih praks, sofinanciranih iz PRP 2014-2020, ki so hkrati finalisti natečaja RIA2022. Danes boste tako spoznali projekt Xena – Nova učna okolja v mestu in na podeželju, ki ga vodi Zasebni vrtec Viljem Julijan iz Šentjurja pri Celju. Več spodaj!

Danes pa so v Bruslju razglasili finaliste natečaja RIA! Slovenskega projekta Lesni feniks žal ni med njimi, čeprav smo močno držali pesti, ampak tudi spodaj našteti iz različnih držav članic EU so izredno navdihujoč in priporočamo, da si jih ogledatei!

Danes pa v rubriki GOZDARSTVO nekoliko več aktualnih informacij na to temo!

Pa malce smo vizualno osvežili našo Facebook stran. Preverite!

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Slavica, Matej iz ekipe Mreže za podeželje

DELIMO FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Danes z vami delimo kar fotografijo iz uredniške ekipe Mreže za podeželje. Ta prizor Tina opazuje v okolici Horjula, kjer se pase oslica skupaj s čredo ovac. Včeraj je od lastnika izvedela, da je ta oslica čuvaj črede. Če bi se čredi približal na primer tuj pes ali šakal, bi se zapodila v njega in pregnala. Kakšno čudovito sožitje domačih živali!
Osliček na paši skupaj z ovcami, pri Horjulu
Oslica čuva čredo ovac v okolici Horjula, avtor: Tina Šušmelj

AKTUALNE NOVICE

Vabljeni na predstavitev Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
Vljudno vabljeni, da se udeležite predstavitve SN 2023–2027, namenjene najširši javnosti,ki bo v petek, 14. 10. 2022,od 9. do predvidoma 13. ure potekala preko spleta (platforma Webex). V sejo se na dan dogodka prosimo prijavite od 8:30. do 9. ure.

Predlog Strateškega načrta SKP 2023–2027 potrjen na Vladi RS in posredovan v presojo Evropski komisiji
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na Evropsko komisijo v formalno presojo predložilo Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo (SN 2023–2027), ki ga je Vlada RS potrdila na seji 28. 9. 2022. Evropska komisija ima sedaj šest do osem tednov časa, da potrdi SN 2023–2027.

Ministrica Šinko: »Verjamem, da je naš strateški načrt dovolj ambiciozen in odseva stanje in trende v kmetijstvu«
Ministrica Irena Šinko je z vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo Mašo Žagar danes na novinarski konferenci predstavila Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023 – 2027 za Slovenijo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dokument, ki ga je Vlada RS potrdila na seji 28. 9. 2022, že predložilo v formalno presojo na Evropsko komisijo. Le-ta naj bi ga potrdila najkasneje v osmih tednih od prejema. Izvajati se bo predvidoma začel s 1. januarjem 2023.

Objavljamo termine za obvezno usposabljanje za ukrep KOPOP za leto 2022
V letu 2022 je treba usposabljanje opraviti do 20. 12. 2022!

PREDSTAVLJAMO FINALISTE NATEČAJA DOBRIH PRAKS 2022

Xena
Danes predstavljamo že sedmega od osmih slovenskih finalistov natečaja dobrih praks (Rural Inspiration Awards 2022), ki je potekal v okviru Evropske komisije pod geslom "Prihodnost so mladi".

Projekt Xena – Nova učna okolja v mestu in na podeželju, ki ga vodi Zasebni vrtec Viljem Julijan iz Šentjurja pri Celju, je potreben, ker so na območju LAS zaznali potrebo po vzpostavitvi dodatne infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja (en oddelek v vrtcu) ter prostočasnih in drugih aktivnosti. Hkrati pa so ugotovili, da bi bilo treba doseči večjo vključitev ranljivih skupin (otroci, mladi in starejši) na področju samooskrbe, varovanja okolja in ohranjanja narave na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Glavni rezultat projekta so štirje programi izkustvenega učenja in štiri nova učna okolja v mestu in na podeželju. Hkrati se je z operacijo prispevalo k učinkoviti rabi virov in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, saj so z vzpostavljenim življenjskim ciklom hrane v operaciji spodbudili nizkoogljično skupnost in skupnost brez odpadkov, ki je temelj krožnega gospodarstva.

Projekt se izvaja v okviru ukrepa M19 – LEADER, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Povezava na FB

GOZDARSTVO

Začetek projekta Varstvo pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v gozdovih
Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije sta v septembru 2022 začela izvajati projekt Varstvo pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v gozdovih. V dvoletnem projektu, ki ga financira Sklad za podnebne spremembe, bomo naslovili problematiko invazivnih tujerodnih rastlin, ki ogrožajo naravno ravnovesje v slovenskih gozdovih.

Izdelan predlog Načrta sanacije za gozdove, poškodovane v požaru Goriški Kras
Zavod za gozdove Slovenije je izdelal predlog Načrta sanacije za gozdove, poškodovane v požaru Goriški Kras. Predlog načrta je bil danes oddan na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupna ocenjena vrednost stroškov za izvedbo ukrepov sanacije poškodovanih gozdov je 23.672.408 EUR.

Pregledovalnik podatkov o gozdovih
V spletni aplikaciji si lahko ogledate podatke o gozdu za vašo gozdno parcelo (ali več parcel). Izpisani podatki so informativne narave. Zemljevid posameznega območja si lahko tudi natisnete.

ŠIRIMO OBZORJA

Analiza trga z ekološkimi živili v Republiki Sloveniji
Opravljena je bila analiza trga z ekološkimi živili v Republiki Sloveniji. Analiza se nanaša na ponudbo in povpraševanje po ekoloških živilih, potrošniške navade pri kupovanju ekoloških živil, uvoz in izvoz ekoloških živil ter na ter na cene ekoloških živil.

PAMETNO PODEŽELJE

Siru tolminc in skuti so dodali še en lokalni produkt: električno energijo
Naložba v fotovoltaiko v časih, ko nihče ni pričakoval divjanja borznih cen, je bila res dobra odločitev dolgoletne direktorice Anke Lipušček Miklavič. "Zdaj gremo v novo naložbo v 300-kilovatno sončno elektrarno, ki bo najmočnejša."

LEADER

Kaj sploh je LEADER?

Vsak četrtek nadaljujemo s podrobnejšo predstavitvijo pristopa LEADER in njegovih 7 načel; danes o mreženju.

Mreženje je v središču tega, kar LEADER je in kako deluje. LAS je mreža lokalnih partnerjev, ki s svojo strategijo in dejavnostmi spodbuja povezovanje med lokalnimi akterji in drugimi v razvojni verigi. Prednosti mreženja v LEADER segajo daleč preko tega lokalnega obzorja; lokalna, nacionalna in mednarodna omrežja so postala vse pomembnejša, saj povezujejo podeželske ljudi, kraje in aktivnosti.

Teden otroka
Osrednja tema letošnjega Tedna otroka, ki poteka od 3. do 9. oktobra, je SKUPAJ SE IMAMO DOBRO. Zato vas in vaše otroke vabimo na druženje v naravo. Predvsem igrišča so prostor, ki nam omogoča, da se srečujemo in igramo. Skozi aktivnosti slovenskih LAS je nastalo že kar nekaj igrišč in drugih prostorov za druženje v naravi. Po regijah so zbrali projekte, katerih del je bila postavitev igral. Ideje kam na kolesarski poligon ali pa na pustolovsko doživetje.

Vabilo na strokovno ekskurzijo k hrvaškim LAS v Posavino in Zahodno Slavonijo
Vsi člani, partnerji in upravičenci LAS med Snežnikom in Nanosom na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna vabljeni k udeležbi na 3-dnevno strokovno ekskurzijo na območju hrvaških LAS Posavina in Zahodna Slavonija. Ekskurzija bo potekala med četrtkom 27.10. do sobote 29.10.2022.

NAPOVEDNIK

10
OKTOBER20. Teden podeželja na Loškem

1. -8. 10. 2022, Škofja Loka


23. PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA 2022

8. do 9. 10. 2022, Podsreda

19. vseslovensko srečanje kmetov

9. 10. 2022, Ponikva in Slom

Festival ovčje volne Bicka

9. 10. 2022, Solčava, Robanov kot

Strokovno srečanje v perutninarstvu

12. 10. 2022, Ptuj

Strokovno srečanje v hmeljarstvu

13. 10. 2022, Gotovlje

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

17. 10. 2022, Ptuj

Predstavitev rezultatov Ciljnega raziskovalnega projekta "Konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj"

19. 10. 2022, Filozofska fakulteta, Ljubljana

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja

20. 10. 2022, Celje

Poslovne finance za kmete

21. 10. 2022, Ljubljana

The Women’s Academy for Rural Innovation

23. - 28. 10. 2022, Španija


11
NOVEMBER

Konferenca: Trajnostni odzivi skupnosti na podnebno krizo in draginjo

11. 11. 2022, Ljubljana

ENRD workshop Advancing gender equality in rural areas in the EU

15. 11. 2022, Andolsheim, Francija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

NOVO! Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet