Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

začenjamo z novico, da je včeraj Vlada potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo. To je še en pomemben mejnik, da lahko Strateški načrt v Sloveniji pričnemo izvajati s 1. 1. 2023, kot je tudi načrtovano.

Nadaljujemo tudi s predstavitvijo dobrih praks, sofinanciranih iz PRP 2014-2020, ki so hkrati finalisti natečaja RIA2022. Danes tako predstavljamo projekt Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja. Več spodaj!

Samo še šest dni pa lahko glasujemo in podpremo slovenski projekt Lesni feniks, ki je slovenski finalist na evropskem natečaju dobrih praks podeželja #RIAwards22, zato vabljeni h glasovanju najboljšega projekta po izboru javnosti Evropske unije!

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Slavica, Matej iz ekipe Mreže za podeželje

DELIMO FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Po večmesečni suši so se zaradi obilnih padavinah nivoji rek in podzemnih voda dvignili. Bralka Mija z nami deli tole inspirativno fotografijo Kamniške Bistrice.
Kamniska_Bistrica_foto_Mija_Bokal (15)
Kamniška Bistrica v meglicah, avtor: Mija Bokal

AKTUALNE NOVICE

Vlada potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027
Vlada je včeraj, 28. 9. 2022, potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za Slovenijo. Strateški načrt bo vlada predložila še v formalno presojo Evropski komisiji, izvajati pa naj bi se začel 1. januarja 2023.

Načrt izvajanja finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023–2027
Vlada je sprejela Načrt izvajanja finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023 – 2027, ki je sestavni del obrazložitve predloga proračuna.

ARSKTRP je prejemnik sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost
Namen projekta je digitalizacija procesov za izvajanje Skupne kmetijske politike, ki bo omogočala učinkovitejši in hitrejši vnos in obravnavo vlog in zahtevkov.

Datumi za izračun povprečne letne obtežbe na kmetijskem gospodarstvu
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila štiri reprezentativne naključno izbrane datume za leto 2022.

Informativne odločbe za finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov
Na Agencij RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so pričeli z izdajo informativnih odločb za finančno nadomestilo zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo. Skupaj bo izdanih 19.644 informativnih odločb in izplačanih 2.148.000 evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli na njihov TRR zadnji teden septembra in prvi teden oktobra.

Izdaja odločb za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo danes upravičencem izdala 360 odločb v skupni vrednosti 3.950.000 evrov.

Objavljamo termine za obvezno usposabljanje za ukrep KOPOP za leto 2022
V letu 2022 je treba usposabljanje opraviti do 20. 12. 2022!

PREDSTAVLJAMO FINALISTE NATEČAJA DOBRIH PRAKS 2022

bonita
Danes predstavljamo že šestega od osmih slovenskih finalistov natečaja dobrih praks (Rural Inspiration Awards 2022), ki poteka v okviru Evropske komisije pod geslom Prihodnost so mladi.

V okviru projekta Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji – od pridelave do trženja, ki ga vodi Biotehniška fakulteta iz Ljubljane, gre za povezovanje raziskovalcev, svetovalcev in pridelovalcev pri uvajanju nove klubske sorte jabolk, odporne na jablanov škrlup. Na pobudo pridelovalcev podrobneje raziskujejo tehnologijo pridelave sorte ‘Bonita’ v okviru projekta EIP, ki se v letu 2022 zaključuje. V zadnjem letu so tudi resno pristopili k novemu načinu trženja, v enotni embalaži, točno določene kakovosti plodov in na razpolago v optimalnem času za uživanje.

Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Povezava na FB

ŠIRIMO OBZORJA

Tehnološka navodila za kmetovalce na poplavljenih območjih
Zaradi poplav na kmetijskih območjih, ki jih te dni ponovno povzroča obilno deževje, z vami delimo strokovno brošuro na to tematiko. V njej najdete številne koristne nasvete za vrtnine, poljščine, travnike,...

MLADI PREVZEMNIK

Primer dobre prakse: Projekt mentorstva mladih v LEADER regijah v Nemčiji
V okviru LEADER projekta v Nemčiji je bila razvita inovativna metodologija „obrnjenega mentorstva“, ki je spodbujala konkretno sodelovanje in soodločanje mladih ter mlade vključila v regionalni razvoj. Med drugim je vodila k vključevanju mladih v razvoj prihodnjih strategij lokalnega razvoja. Več na povezavi.

LEADER

Kaj sploh je LEADER?

Vsak četrtek nadaljujemo s podrobnejšo predstavitvijo pristopa LEADER in njegovih 7 načel; danes o celostni in več-sektorski strategiji.

Uredba o skupnih določbah določa, da se CLLD izvaja s celostnimi in več-sektorskimi območnimi lokalnimi razvojnimi strategijami. To je bila značilnost zaporednih generacij programa LEADER, ki razlikuje pristop od tradicionalnih sektorskih kmetijskih politik od zgoraj navzdol. Kot nakazuje kratica LEADER, je njegov cilj zgraditi „povezave med podeželskim gospodarstvom in razvojnimi ukrepi“. Cilj partnerstev in njihovih lokalnih razvojnih strategij je torej izkoristiti povezave med lokalnimi sektorji, da bi izkoristili potencialne multiplikacijske učinke.

LEADER/CLLD projekti, ki ozaveščajo in prispevajo k manj odpadne hrane
Dne 29. septembra obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Z željo po skupnemu ukrepanju za zmanjšanje izgub hrane in odpadne hrane, s čimer bi prispevali k učinkoviti rabi naravnih virov, ublažili podnebne spremembe ter podprli prehransko varnost. Lokalne akcijske skupine izvajajo veliko projektov, ki stremijo k cilju zmanjšanja izgube hrane in količin odpadne hrane. Gre za projekte predelave in uporabe grozdnih pečk, učnih okolij naravi, ločevanja in ponovne rabe jedilnega olja …

Zavestna ustvarjalnica žive kuhinje (LAS Dolina Soče)
Minuli konec tedna so na Posoškem razvojnem centru – LAS Dolina Soče kulinarično obarvali z izkustveno delavnico na temo Zavestna ustvarjalnica žive kuhinje s hranljivimi, lokalnimi sestavinami. V uvodnem delu delavnice je vodja projekta Vzpostavitev pogojev za EKO regijo BO JA predstavila projektne dejavnosti in udeležence povabila k sodelovanju. Sledil je teoretični del, v katerem so udeleženci pod vodstvom Alexandre Pi Bachel: spoznavali svoje notranje svetove; odkrivali štiri stebre zavestnega jedca; preverili, kakšni jedci so na običajen dan; spregovorili o pomembnosti izbire kakovostne hrane … V praktičnem delu si je nato 16 navdušenih udeležencev razdelilo vloge in se lotilo priprave okusnih novih jedi.

INFO Hajdina (LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah)
Svojemu namenu so v LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah predali še eno čudovito pridobitev v okviru LEADER CLLD operacij - INFO HAJDINA, bo zaživela kot nova turistično informativna točka s lokalno ponudbo.

VIDEO: Čebele in ptice (LAS UE Ormož)
V sklopu tega projekta želijo pokazati, kako se ohrani biotska pestrost, varuje narava z zasaditvijo medovitih dreves in z ureditvijo prostora primernega za naselitev čebel. Prav tako se bo uredil medoviti vrt pri Svetem Tomažu.

Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja (LAS Srce Slovenije)
Člani društva Lojtra so uspešno izvedli vikend oddih, izveden v okviru projekta Aromaterapija in zelišča za zdravje in vitalnost domačega okolja, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

NAPOVEDNIK

09
SEPTEMBERNoč raziskovalcev na Kmetijskem inštitutu Slovenije

30. 9. 2022, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

od maja do oktobra
10
OKTOBER20. Teden podeželja na Loškem

1. -8. 10. 2022, Škofja Loka


2. del usposabljanja za kmetijska gospodarstva v okviru projekta EIP 16.5 Cvetoči travniki

1. 10. 2022, Zaplana/Vrhnika

Festival konoplje 2022

1. 10. 2022, Posestvo Sončni raj, Malečnik

3. Festival slovenskih sirov

4. 10. 2022, Kongresni center Brdo pri Kranju

Izobraževalni seminar Ven za zdravje 2

5. 10. 2022, Grad na Goričekm

Financial Instruments in ESI Funds. Practicalities and Case Studies

5. - 7. 10. 2022, Lizbona/Portugalska

Podnebju in okolju prijaznejša hrana: RASTLINSKE ALTERNATIVE MESU

6. 10. 2022, preko spleta (Zoom)

Delavnica "Izboljšanje zalog organskega ogljika v kmetijskih tleh"

6. 10. 2022, Grosuplje

23. PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA 2022

8. do 9. 10. 2022, Podsreda

19. vseslovensko srečanje kmetov

9. 10. 2022, Ponikva in Slom

Strokovno srečanje v perutninarstvu

12. 10. 2022, Ptuj

Strokovno srečanje v hmeljarstvu

13. 10. 2022, Gotovlje

Predstavitev rezultatov Ciljnega raziskovalnega projekta "Konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj"

19. 10. 2022, Filozofska fakulteta, Ljubljana

Poslovne finance za kmete

21. 10. 2022, Ljubljana

The Women’s Academy for Rural Innovation

23. - 28. 10. 2022, Španija


11
NOVEMBER


ENRD workshop Advancing gender equality in rural areas in the EU

15. 11. 2022, Andolsheim, Francija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 4.2:
9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
25. 2. 2022
5. 10. 2022
2.475.170 EUR
Podukrep 4.1:
26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih
25. 2. 2022
4. 10. 2022
2.400.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

NOVO! Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet