Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

Prejšnji teden je bil na Vlado Republike Slovenije v obravnavo poslan dopolnjen predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027. Vlada ga bo obravnavala na seji predvidoma konec septembra.

Kot smo vas obvestili že prejšnji teden, so znani finalisti evropskega natečaja #RIAwards22. Slovenijo bo v finalu zastopal projekt LESNI FENIKS, v kategoriji Zelena prihodnost. V finale se je uvrstilo 23 projektov iz različnih držav članic EU, razvrščeni pa so v 4 kategorije. Iz vsake kategorije bo komisija izbrala po enega zmagovalca. Poleg omenjenih štirih kategorij pa je še ena - GLAS LJUDSTVA, v kateri najboljši projekt izberemo mi, državljani EU. Zato vabljeni k podpori slovenskega projekta in glasovanju. Iz vsake naprave lahko glasujete enkrat. Glasovanje poteka do 4. oktobra, zmagovalec pa bo razglašen 6. oktobra. Glasujte že kar zdaj!

Nadaljujemo pa tudi s predstavitvijo dobrih praks naložb, sofinanciranih iz PRP 2014-2020, ki so finalisti natečaja RIA2022. Danes tako predstavljamo projekt Inovativna zadruga – povezovanje kmetov (V SLOGI JE MOČ), Več spodaj!

Veseli pa bodo tudi vaših fotografij iz naložb na podeželju ali utripa z vaše kmetije. Pošljite nam jih na e-pošto: mreza-podezelje.mkgp@gov.si.

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Slavica, Matej iz ekipe Mreže za podeželje

DELIMO FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Tudi vi kdaj greste po vodo k izviru?
Vzorčenje_Mamolj_foto_Mija_Bokal (148)
Naravni izvir vode v Mamolju, avtor: Mija Bokal

AKTUALNE NOVICE

Nov terminski načrt objave javnih razpisov PRP za leti 2022 in 2023
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2022 in prvo polovico leta 2023, ki prinaša še 9 novih javnih razpisov.

Objavljamo termine za obvezno usposabljanje za ukrep KOPOP za leto 2022
V letu 2022 je treba usposabljanje opraviti do 20. 12. 2022!

Dejavnosti za vzpostavitev EKO regije BO JA v teku
19. 9. 2022 so na LAS Dolina Soče, ki svoje dejavnosti opravlja pod okriljem Posoškega razvojnega centra (PRC), gostili ddr. Ano Vovk. Po pregledu stanja že izdelane dokumentacije, ki je nastala v sklopu aktivnosti Vzpostavitev sonaravnega učnega vrta na Logu, katerega investitorica bo Občina Tolmin, je sledil ogled na terenu.


Brda primer dobre prakse evropskega podeželja
Delegacija Evropskega združenja za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE je 20. 9. 2022 v sklopu programa ogleda dobrih praks evropskega podeželja pričela dvodnevni obisk v Sloveniji, ki ga je namenila Občini Brda, slovenski predstavnici na natečaju ARGE 2020, ki je na natečaju prejela zlato plaketo.

Uspešna izvedba 5. Evropskega podeželskega parlamenta
Na Poljskem je med 12 in 15. septembrom potekal 5. Evropski podeželski parlament (EPP), katerega se udeležujejo delegacije držav članic EU. Namen EPP je okrepiti glas evropskih podeželskih skupnosti ter zagotoviti, da se interesi in blaginja teh skupnosti močno odražajo v nacionalnih in evropskih politikah. V nadalje srečanja EPP spodbujajo skupno razumevanje, solidarnost, izmenjavo dobrih praks in sodelovanje med podeželskimi skupnostmi po vsej Evropi. Kot zaključek EPP je bila sprejeta deklaracija, ki izpostavlja, da so podeželske skupnosti ključne za naslavljanje številnih sodobnih kriz – podeželska raznolikost , viri in odpornost so ključni za družbo.

Obvestilo za prejemnike pomoči po PKP
Vsi, ki so prejeli pomoč po interventni zakonodaji (tako imenovani protikorona ali PKP ukrepi) in ki ne izpolnjujejo pogojev za prejem pomoči, morajo po navodilu FURS-a do 10. oktobra 2022 oddati Izjave o vračilu upravičenj prek sistema eDavki, s čimer se lahko izognejo nadzoru in globam.

Izdane odločbe za 3. Javni razpisa na podukrepu 4.3
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) je 8 upravičencem izdala
odločbe za vloge, ki so prispele na 3. Javni razpis podukrepa 4.3, operacija posodobitev namakalnih sistemov za več uporabnikov.

Zaključek obravnave vlog Zavoda za gozdove Slovenije
AKTRP je zaključila z obravnavo vlog in izdala dve odločbi o dodelitvi sredstev na podlagi Uredbe za žled in na podlagi Uredbe za vetrolom.

Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani
Dne 29. septembra obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Pozivamo vas k skupnemu ukrepanju, s čimer bi prispevali k učinkoviti rabi naravnih virov, ublažili podnebne spremembe ter podprli prehransko varnost. S kampanjo »Poglej, povohaj, poskusi« in predlogom uravnoteženega, sezonskega ter lokalnega jedilnika ozaveščamo potrošnika o rokih uporabe ter posledično zmanjšujemo količine zavržene hrane v gospodinjstvih. Pripravljeno je gradivo za komuniciranje na družbenih omrežjih, ki ga lahko vsi uporabite in s tem prispevate k ozaveščanju o tej temi.

Pri nabiranju gob in gozdnih plodov upoštevajmo gozdni bonton
V gozdovih se nadaljuje sezona nabiranja gob in drugih gozdnih plodov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Inšpekcijo za gozdarstvo poudarja, da je prost dostop do gozdov in rekreativno nabiranje gozdnih sadežev, plodov in gob civilizacijski dosežek, ki je zapisan v naše predpise.

V javni obravnavi osnutek uredbe, ki ureja odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Zainteresirani lahko morebitne pripombe na osnutek spremembe uredbe posredujejo do 1. oktobra 2022.

AGRO HI-TECH NATEČAJ: Iščejo nove visokotehnološke rešitve!
V Agrobiznisovem hi-tech natečaju že četrtič iščejo ponudnike in uporabnike novih tehnoloških rešitev, ki lahko izboljšajo učinkovitost skozi celotno prehransko verigo. Prijavite se na natečaj do 14. oktobra 2022!

Čebelarska zveza Slovenije zbira predloge za program 2023
Čebelarska zveza Slovenije pripravlja program dela za leto 2023. Vsaka konstruktivna ideja za izboljšanja dela ČZS je dobrodošla, zato Vas prosijo, da svoje predloge za izboljšanje programa pošljete na nocb@czs.si do 1. oktobra.

Prvi sestanek delovne skupine Gozd - Les
V dogovoru med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila ustanovljena delovna skupina »Gozd – les«, ki združuje vidne predstavnike in deležnike gozdno-lesnega sektorja, njena glavna naloga pa je oblikovanje predlogov ukrepov za krepitev gozdno-lesne verige.

PREDSTAVLJAMO FINALISTE NATEČAJA DOBRIH PRAKS 2022

Danes predstavljamo že petega od osmih slovenskih finalistov natečaja dobrih praks (Rural Inspiration Awards 2022), ki poteka v okviru Evropske komisije pod geslom Prihodnost so mladi.

V kategoriji "Odporna prihodnost" (Resilient Futures) je kandidiral projekt Inovativna zadruga – povezovanje kmetov (V SLOGI JE MOČ), ki ga vodi Kmetijsko gozdarska zadruga Sloga Kranj.

V okviru projekta so ustanovili skupino proizvajalcev krompirja in skupino proizvajalcev zelenjave in sadja v okviru zadruge. Kmetje sodelujejo med seboj, saj skupaj zagotovijo zadostno količino pridelka, ki ga potrebujejo večji trgovci. So še edina zadruga v Sloveniji, ki odkupuje mleko, živino, les, zelenjavo, krompir in sadje, ter opravlja trgovinsko dejavnost, prodaje vse za kmeta, na enem mestu.

Projekt se izvaja v okviru podukrepa M9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Povezava na FB

ŠIRIMO OBZORJA

VIDEO (12 min) - EIP projekti v govedoreji
Ustvarjalci oddaje Ljudje in zemlja so se ustavili na govedorejskem posestvu Bled, Kmetijsko gozdarske zadruge Sava Lesce. Zanimalo jih je kako sušne razmere vplivajo na njihovo rejo. Predstavili so tudi dva poskusa, financiranih iz projektov Evropskega inovativnega partnerstva (EIP) na temo merjenja koncentracije toplogrednih plinov. Projekt Obzorje 2020 pa naslavlja izzive trajnega travinja in virtualne ograje. Na tem posestvu jih izvajajo strokovnjaki Oddelka za zootehniko, Biotehniške fakultete v Ljubljani.
Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027
V septembru smo izdali tiskano in elektronsko verzijo Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva do leta 2027. Vabljeni k branju!

MLADI PREVZEMNIK

VIDEO (3 min.): Martina z Janeževega Brda
Na kmetiji pri Franovih na Janeževem Brdu, se ukvarjajo predvsem z rejo drobnice. Dela na kmetiji je veliko tudi takšnega, ki se na prvi pogled ne vidi, a je pomembno, da stvari tečejo kot po maslu. Da je temu res tako, je povedala Martina Boštjančič, ki je skupaj z možem kmetijo postavila na noge in jo je nato 2015 začel upravljati njun sin Klemen, kot mlad kmet prevzemnik.

LEADER

Kaj sploh je LEADER?

Vsak četrtek nadaljujemo s podrobnejšo predstavitvijo pristopa LEADER in njegovih 7 načel.

Danes pojasnjujemo lokalno partnerstvo
Lokalna partnerstva za razvoj območja delujejo prek posebnega in strukturiranega mehanizma upravljanja – pri pristopu LEADER se to imenuje lokalna akcijska skupina (LAS). Vključenost v partnerstvo pomeni, da ljudje, ki so bili prej pasivni 'upravičenci' politike, postanejo aktivni partnerji in gonilo razvoja svojega območja; to je odločilna značilnost lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.
V katalog živilskih izdelkov Na(j)prej lokalno! z območja Haloz je vključeno 172 produktov
V današnjem času ljudje vedno bolj prepoznavamo pomen kvalitetno pridelane hrane za našo oskrbo. V sodelovanju treh sosednjih lokalnih akcijskih skupin (LAS Haloze, LAS Dobro za nas, LAS Bogastvo podeželja) so združili moči sodelovanja v projektu pod nazivom Na(j)prej lokalno! in skupaj s ponudniki izdali prvi katalog živilskih izdelkov v obliki časopisa na območju omenjenih LAS-ov, ki je namenjen potrošnikom.
RADIO: Na novo odkriti potenciali reke Drave
Zaradi mirnega toka in majhnih brzic je primerna za veslanje s kajaki in kanuji ter tudi rafti. To so spoznali v številnih Lokalnih akcijskih skupinah (LAS) v Zgornjem in Spodnjem Podravju in na Hrvaškem ter pred dvema letoma začeli izvajati projekt Naša Drava, katerega namen je oživitev športnega turizma na in ob strugi reke.
TEDEN MOBILNOSTI
Zaključuje se teden mobilnosti, ki je prinesel in še prinaša tudi veliko aktivnosti lokalnih akcijskih skupin.

Kolesarjem prijazni ponudnik
V LAS Prlekija so zainteresiranim lokalnim ponudnikom predstavili različne koncepte certificiranja »Kolesarjem prijazni ponudnik« v Evropi in Sloveniji. Poleg tega so lahko udeleženci dobili informacije o primerni opremi, pogojih in načinu prijave v omenjeni sistem certificiranja.
Kolesarska veriga na podeželju
LAS Goričko 2020 so v okviru operacije Kolesarska veriga na podeželju razširili sistem izposoje koles, ki je okolju prijazen in popolnoma preprost način prevoza po mestu, med naselji in sedaj že med devetimi pomurskimi občinami. Sistem izposoje koles lahko sedaj uporabljate v naslednjih pomurskih občinah: Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci, Tišina, Beltinci, Turnišče, Velika Polana, Veržej in Ljutomer.
Izobraževanje za turno kolesarske vodnike
LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe vabi na izobraževanje za turno kolesarske vodnike, ki bo potekalo v Kočevju, od 30. 9. do 2. 10. in od 21. 10. do 23. 10. 2022 in bo za udeležence brezplačno. Izobraževanje se bo izvedlo v sklopu LEADER projekta S kolesom od nature do kulture.

NAPOVEDNIK

09
SEPTEMBERStrokovno srečanje Izvajanje biovarnostnih ukrepov na živinorejskih kmetijskih gospodarstev

23. 9. 2022, Ptuj

Razglasitev zmagovalcev natečaja ekološkega kmetovanja

23. 9. 2022, Bruselj

Podnebna kriza in prehranska draginja – kako rešiti dve muhi na en mah?

26. 9. 2022, Hiša EU, Ljubljana / Zoom

"Delivering the Nature Restoration Law for rural stakeholders and biodiversity"

27. 9. 2022, Bruselj/Belgija

Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger

28. 9. 2022, Trebnje

Delavnica za mlade iskalce zaposlitve

28. 9. 2022, preko spleta

Seminar Dodatna obdelava živinskih gnojil - v okviru projekta EIP Vode

29. 9. 2022, Loka pri Mengšu

Noč raziskovalcev na Kmetijskem inštitutu Slovenije

30. 9. 2022, Hacquetova ulica 17, Ljubljana

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

od maja do oktobra
10
OKTOBER20. Teden podeželja na Loškem

1. -8. 10. 2022, Škofja Loka

Festival konoplje 2022

1. 10. 2022, Posestvo Sončni raj, Malečnik

3. Festival slovenskih sirov

4. 10. 2022, Kongresni center Brdo pri Kranju

Financial Instruments in ESI Funds. Practicalities and Case Studies

5. - 7. 10. 2022, Lizbona/Portugalska

Podnebju in okolju prijaznejša hrana: RASTLINSKE ALTERNATIVE MES

6. 10. 2022, preko spleta

23. PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA 2022

8. do 9. 10. 2022, Podsreda

Strokovno srečanje v hmeljarstvu

13. 10. 2022, Gotovlje

Predstavitev rezultatov Ciljnega raziskovalnega projekta "Konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj"

19. 10. 2022, Filozofska fakulteta, Ljubljana

The Women’s Academy for Rural Innovation

23. - 28. 10. 2022, Španija


11
NOVEMBER


ENRD workshop Advancing gender equality in rural areas in the EU

151. 11. 2022, Andolsheim, Francija

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 4.2:
9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
25. 2. 2022
5. 10. 2022
2.475.170 EUR
Podukrep 4.1:
26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih
25. 2. 2022
4. 10. 2022
2.400.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

NOVO! Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
NOVO! Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

EU Soil Mission: €95 million call opens;
Evropska komisija med drugim išče strategije za dekontaminacijo in ponovno uporabo zemljišč ter inovativne zamisli o tem, kako izvajati prakse kmetovanja za ublažitev emisij ogljika; rok za prijavo: 27. 9. 2022

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal; rok za prijavo: 29. 9. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov. Zadnji rok za prijavo: 29. 9. 2022.

Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture; rok za prijavo: 30. 9. 2023

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet