Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

današnje novice začenjamo z eno najbolj aktualnih tem - javnimi razpisi. Ta teden je bil namreč objavljen nov terminski načrt objave javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020. Letos in v prvi polovici prihodnjega leta bo tako objavljenih 9 novih javnih razpisov. Preverite, če je kakšen tudi za vas!

Končno pa so znani tudi finalisti #RIAwards na evropskem nivoju, med katerimi je tudi slovenski projekt Lesni feniks! Zmagovalce iz vsake kategorij bo v mesecu oktobru izbrala komisija, zmagovalca v kategoriji za najbolj priljubljeno prakso pa bomo izbirali vsi mi kot evropska javnost - zato vabljeni k podpori in glasovanju za vam najljubši projekt na ravni EU (iz vsake naprave lahko glasujete enkrat). Glasujte že kar zdaj!

Kljub temu, da je že znan slovenski finalist na evropskem nivoju, pa nadaljujemo s predstavitvijo slovenskih finalistov natečaja RIA2022. Danes tako predstavljamo projekt digitalnega sistema sledljivosti ekološkega govejega mesa, ki ga skupaj z ostalimi partnerji vodijo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Slavica, Matej in Tanja iz ekipe Mreže za podeželje

DELIMO FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Od naše redne bralke Vanese smo prejeli spodnjo fotografijo, s pripisom:

Kdaj ste bili nazadnje popolnoma sproščeni in uživali v tišini?
Današnji življenjski slog nam narekuje hiter tempo, v katerem nas obdaja hrup, skrbi, neprijetnosti. Zato je pomembno, da si znamo vzeti čas zase in se odmakniti v mir in tišino. S tišino si naberemo novih moči, se sprostimo in si povrnemo koncentracijo. Če želimo ohraniti mentalno zdravje, moramo iz telesa redno sproščati nakopičen stres. Ne pozabite nase in stik z naravo.
Kraj LIndek_VanesZderic
Kraj Lindek na Štajerskem, avtor: Vanesa Žderić

AKTUALNE NOVICE

Projekt Lesni feniks med finalisti natečaja za navdihujoče projekte podeželja 2022
Slovenski projekt Lesni feniks, ki naslavlja ponovno uporabo odsluženega lesa, je bil izmed 111 prijavljenimi projekti iz 24 držav članic EU izbran v krog 24 finalistov evropskega natečaja Nagrade za navdihujoče projekte podeželja 2022 (Rural Inspiration Awards – RIA).

Zaplate neposejanih tal na njivah v pomoč poljskemu škrjancu
V okviru novega Strateškega načrta kmetijske politike bo na njivskih površinah kmetom na voljo enoletna Shema za okolje in podnebje (SOPO) za pripravo zaplat neposejanih tal, ki je namenjena izboljšanju gnezditvenih pogojev za poljskega škrjanca. Kmetje lahko zaplate na nekaterih območjih pripravite že med letošnjo žetvijo ozimnih poljščin, na upravičenih površinah pa boste lahko plačilo uveljavljali z oddajo zbirne vloge spomladi.

Izdane odločbe na 7. javnem razpisu na podukrepu 4.2
Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na sklop A za 7. javni razpis za podporo za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Pričetek izdaje informativnih odločb za finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala
Agencija je pričela z izdajo informativnih odločb za finančno nadomestilo zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo. Skupaj bo izdanih 36.722 informativnih odločb in izplačanih 15 milijon evrov. Upravičenci bodo sredstva prejeli v drugi polovici septembra.

V javni obravnavi osnutek uredbe, ki ureja odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih
Zainteresirani lahko morebitne pripombe na osnutek spremembe uredbe posredujejo do 1. oktobra 2022.

Prijava v šolsko shemo za šolsko leto 2023/2024
V aplikaciji za elektronski vnos vlog je odprt razpis za oddajo vlog za odobritev vlagatelja za pomoč šoli za šolsko leto 2023/2024. Rok za oddajo vlog je 1. december 2022.

AGRO HI-TECH NATEČAJ: Iščejo nove visokotehnološke rešitve!
V Agrobiznisovem hi-tech natečaju že četrtič iščejo ponudnike in uporabnike novih tehnoloških rešitev, ki lahko izboljšajo učinkovitost skozi celotno prehransko verigo. Prijavite se na natečaj do 14. oktobra 2022!

Novi direktor Zavoda za gozdove Slovenije je Gregor Danev
Vlada Republike Slovenije je 7. 9. 2022 izdala odločbo o imenovanju Gregorja Daneva za direktorja Zavoda za gozdove Slovenije. Mandat, ki ga začenja z današnjim dnem, bo trajal do 14. septembra 2026 z možnostjo ponovnega imenovanja.

Čebelarska zveza Slovenije zbira predloge za program 2023
Čebelarska zveza Slovenije pripravlja program dela za leto 2023.Vsaka konstruktivna ideja za izboljšanja dela ČZS je dobrodošla, zato Vas prosijo, da svoje predloge za izboljšanje programa pošljete na nocb@czs.si do 1. oktobra.

PREDSTAVLJAMO FINALISTE NATEČAJA DOBRIH PRAKS 2022

Danes predstavljamo četrtega od osmih slovenskih finalistov natečaja dobrih praks (Rural Inspiration Awards 2022), ki poteka v okviru Evropske komisije pod geslom Prihodnost so mladi.

Projekt inovacijsko partnerstvo za integriteto ekoloških preskrbovalnih verig s hrano EIP – EKOPAKT, ki ga vodi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, naslavlja izzive, s katerimi se srečujejo rejci govejega ekološkega mesa in celotna veriga preskrbe z ekološkim govejim mesom. V Sloveniji namreč nimamo zgrajenega učinkovitega sistema sledljivosti in trženja ekološkega govejega mesa zaradi česar veliko mesa vzrejenega na ekološki način, nadaljuje pot po preskrbovalni verigi kot konvencionalno meso.

Cilj projekta je vzpostaviti sodobni digitalni sistem sledljivosti ekološkega govejega mesa, ki bo zagotavljal večjo transparentnost celotne preskrbovalne verige od hleva do vilice.

Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje; podukrep M16.2 – Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

ŠIRIMO OBZORJA

VIDEO (49 min. 25 sek.): Ljudje in zemlja, izobraževalno-svetovalna oddaja
V tokratni oddaji se bomo najprej posvetili izzivom, ki čakajo nacionalni laboratorij za oljčno olje, saj se bodo morali kmalu izseliti iz najetih prostorov. Šli smo tudi do zmagovalcev letošnje Zlate oljčne vejice, bratov Glavina na Seči. Pravita, da bo letina boljša, kot je sprva kazalo. Bili smo na trgatvah v Slovenski Istri, Brdih, Vipavski dolini, na Krasu. Spregovorili bomo o nevarni vinski bolezni - zlati trsni rumenici. Obirali bomo tudi fige in jih sušili, na koncu pa boste izvedeli, kako bo zaživela nova uredba o registraciji vseh kokoši.

BIOTSKA PESTROST IN KMETIJSTVO

Oddali prvega odraslega pastirskega psa
V okviru projekta LIFE WolfAlps EU promovirajo uporabo pastirskih psov, kot enega bolj učinkovitih ukrepov za varovanje, predvsem v kombinaciji z električno ograjo. Zainteresiranim rejcem pašnih živali bodo zato sofinancirali oddajo treh odraslih pastirskih psov in 10 mladičev. Prvega, odraslo psico so že oddali na manjšo kmetijo na Predmejo nad Ajdovščino, kjer bo pred napadi velikih zveri ščitila čredo pasemskih koz.

MLADI PREVZEMNIK

VIDEO (3 min.): Martina z Janeževega Brda
Na kmetiji pri Franovih na Janeževem Brdu, se ukvarjajo predvsem z rejo drobnice. Dela na kmetiji je veliko tudi takšnega, ki se na prvi pogled ne vidi, a je pomembno, da stvari tečejo kot po maslu. Da je temu res tako, je povedala Martina Boštjančič, ki je skupaj z možem kmetijo postavila na noge in jo je nato 2015 začel upravljati njun sin Klemen, kot mlad kmet prevzemnik.

LEADER

Kaj sploh je LEADER?

Vsak četrtek nadaljujemo s podrobnejšo predstavitvijo pristopa LEADER in njegovih 7 načel.

Danes pojasnjujemo območni pristop.
LEADER in CLLD temeljita na načinu delovanja, ki povezuje tri elemente lokalnega območja, partnerstva in razvojne strategije v enem samem pristopu. Območje tvori osnovo za razvoj lokalnega partnerstva in strategije ter ustvarja pozitivno vizijo za to, kar bi lahko podprlo z aktivnim zavezništvom lokalnih zainteresiranih strani.
Evropski podeželski parlament 2022
Ta teden je na Poljskem potekal Evropski podeželski parlament, ki se ga je udeležila tudi slovenska delegacija. Njegov namen je okrepiti glas podeželskih skupnosti v Evropi in zagotoviti, da se interesi in blaginja teh skupnosti močno odražajo v nacionalnih in evropskih politikah ter omogočite prebivalcem podeželja, da v celoti igrajo glavno vlogo pri soočanju z gospodarskimi in političnimi izzivi.

Z uspešno izvedenim projektom do najsodobnejšega večnamenskega igrišča na Stranicah!
V sklopu projekta se je uredila sprehajalna pot in urbana oprema ob igrišču, v Zrečah pa se je na Pohorski cesti uredilo otroško igrišče. Cilj projekta je bil med drugim tudi aktivna vključitev lokalne skupnosti v projektno sodelovanje in urejanje športne infrastrukture. Rezultati projekta to nedvoumno izkazujejo. Z novimi ureditvama športnega parka na Stranicah in otroškega igrišča v Zrečah so ustvarjeni ustrezni pogoji za aktivno preživljanje prostega časa in medgeneracijsko druženje.

Odprta je bila razstava Od runa do volne
V začetku septembra je v Loškem muzeju potekala otvoritev razstave - na razstavi Od runa do volne v Okroglem stolpu predstavljajo pregled zgodovine ovčjereje na Škofjeloškem, ki je že od nekdaj tesno povezana s tkanjem in predenjem, saj je med živalskimi vlakni za izdelovanje niti najprimernejša ravno ovčja volna.

Predstavitev koncepta “Kolesarjem prijazen ponudnik”
Namen koncepta »kolesarjem prijazni ponudnik (KPP)« je spodbuditi lokalne ponudnike vseh kategorij (nastanitve, gostišča, servisi itd.), da svojo ponudbo dopolnijo s ciljem, da v goste privabijo tudi kolesarje. Posledično s povečanjem obiskov kolesarjev pridobivajo, tako lokalna kot tudi širša skupnost, izboljšuje se ponudba in kolesarska infrastruktura.

Teden mobilnosti
Vabljeni, da obiščete pester program aktivnosti v tednu mobilnosti, kjer si boste lahko izposodili električno kolo in se odpeljite v službo ali pa na vodeno turo, preverili svoje telesne zmogljivosti, si prislužili nagrado s kolesarjenjem do ajdovske tržnice ali pa se preizkusili v varnem kolesarjenju. Aktivnosti se izvajajo v okviru operacije sodelovanja Kolesarska veriga na podeželju.

NAPOVEDNIK

09
SEPTEMBERRazstava Travniški sadovnjaki – korak k trajnostnemu razvoju podeželja

15. 9. - 5. 10. 2022, Logatec

Dan koruze

16. 9. 2022, Turnišče pri Ptuju

Dan medu in kulinarike

17. 9. 2022, Lesce

Bio dan v Laškem

18. 9. 2022, Laško

Mednarodna konferenca Gorska območja in gorski proizvodi

19. 9. 2022, Maribor

IZOBRAŽEVANJE: Možnosti občin vzhodne Slovenije pri izgradnji namakalnih sistemov

21. 9. 2022, preko spleta

Strokovno srečanje v konjereji

21. 9. 2022, Ptuj

Brezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost

21. 9. 2022, Turistična kmetija Grobelnik, Zabukovje nad Sevnico

VABILO: Vodi prijazno namakanje kmetijskih površin (EIP Vode)

22. 9. 2022, Kmetija Zatler v Klečah pri Ljubljani

Strokovno srečanje Izvajanje biovarnostnih ukrepov na živinorejskih kmetijskih gospodarstev

23. 9. 2022, Ptuj

Razglasitev zmagovalcev natečaja ekološkega kmetovanja

23. 9. 2022, Bruselj

Podnebna kriza in prehranska draginja – kako rešiti dve muhi na en mah?

26. 9. 2022, Hiša EU, Ljubljana / Zoom

Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger

28. 9. 2022, Trebnje

Seminar Dodatna obdelava živinskih gnojil - v okviru projekta EIP Vode

29. 9. 2022, Loka pri Mengšu

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

od maja do oktobra
10
OKTOBER3. Festival slovenskih sirov

4. 10. 2022, Kongresni center Brdo pri Kranju

23. PRAZNIK KOZJANSKEGA JABOLKA 2022

8. do 9. 10. 2022, Podsreda

Strokovno srečanje o hmeljarstvu

13. 10. 2022, Gotovlje

Predstavitev rezultatov Ciljnega raziskovalnega projekta "Konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj"

19. 10. 2022, Filozofska fakulteta, Ljubljana

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 4.2:
9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
25. 2. 2022
5. 10. 2022
2.475.170 EUR
Podukrep 4.1:
26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih
25. 2. 2022
4. 10. 2022
2.400.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

V nadaljevanju so zbrani trenutno aktualni javni razpisi in pozivi:
NOVO! Objava 2. razpisa Biodiversa+ BiodivMon, za prijave raziskovalnih projektov na temo "Izboljšano transnacionalno spremljanje biotske raznovrstnosti in sprememb ekosistemov za znanost in družbo”; rok ta prijavo: 5. 4. 2023

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal; rok za prijavo: 29. 9. 2022

EU Soil Mission: €95 million call opens;
Evropska komisija med drugim išče strategije za dekontaminacijo in ponovno uporabo zemljišč ter inovativne zamisli o tem, kako izvajati prakse kmetovanja za ublažitev emisij ogljika; rok za prijavo: 27. 9. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov. Zadnji rok za prijavo: 29. 9. 2022.

Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture; rok za prijavo: 30. 9. 2023

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II); rok za prijavo: do 31. 12. 2023

Javni razpis za dodelitev sredstev na ukrepu »Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH); do 31. 12. 2023

Posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb (EE): do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023


Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet