Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

te dni je veliko govora predvsem o uveljavljanju škode zaradi suše v kmetijstvu. Občine so pretekli teden pozvale občane, da prijavijo škodo zaradi suše v letu 2022. Prijavo lahko poda kmetijsko gospodarstvo, ki ima zaradi suše uničeno nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti in jim bo priznana škoda zaradi suše, pa bodo lahko uveljavili zmanjšanje ali odpis prispevkov. Vloge še ni treba oddati, saj boste roku pravočasno obveščeni.

NAPOVEDNIK pa naznanja številne dogodke. Preverite jih!

Za konec naj vas še spodbudimo, da nam na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si pošljete FOTO UTRIP z vaše kmetije ali naložbe, sofinancirane iz PRP 2014-2020. V uredništvu že nestrpno čakamo sveže fotografije!

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Slavica, Matej in Tanja iz ekipe Mreže za podeželje

DELIMO FOTO UTRIP S PODEŽELJA

ovce na paši na planoti Banjščice
Ovce na paši na Banjški planoti, avtor: Dušan Gorast Miška

AKTUALNE NOVICE

Vse na enem mestu o vladnih ukrepih za omilitev draginje
Vlada Republike Slovenije je na spletnem portalu GOV.SI (www.gov.si/draginja) objavila informacije o sprejetih ukrepih za omilitev draginje, namenjene ranljivim skupinam prebivalstva in gospodarstvu. Večina ukrepov začne veljati s 1. septembrom.

Prijava škode po suši
Prijavo škode zaradi suše lahko poda kmetijsko gospodarstvo, ki ima zaradi suše uničeno nad 30 % običajne letne proizvodnje na posameznem pridelku in če skupna površina prizadetih kmetijskih površin dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Evropska raziskava razvija sisteme kmetijskih rastlin za prihodnost
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije pričenjajo z novim petletnim evropskim projektom Root2Res (Fenotipizacija korenin in genetsko izboljšanje kmetijskih rastlin v njivskem kolobarju za večjo odpornost na podnebne spremembe), ki je dobil zeleno luč za financiranje v okviru sheme za raziskave in inovacije Obzorje Evropa. V projektu se bodo njihovi raziskovalci skupaj s kolegi iz 21 institucij iz 13 držav ukvarjali z razvojem novih orodij, s katerimi bodo raziskovali koreninske sisteme rastlin kot odgovor na okoljske spremembe in izzive v kmetijstvu ter za zagotavljanje prehranske varnosti v prihodnosti.

Poziv kmečkim sirarjem k udeležbi na 3. Festivalu slovenskih sirov
Predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije, g. Milan Brence, vas vabi, da čim prej oddate prijavo in si zagotovite svoj predstavitveni prostor v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Ohranimo trajnostno ribogojstvo, jejmo doma vzrejene ribe in školjke
V Sloveniji vzgojimo približno dva tisoč ton rib in školjk na leto, uvozimo pa jih veliko več, zdajšnje razmere so tako težke, da bi se lahko obseg ribogojstva zmanjšal za polovico; kaj je rešitev?

Anketa glede enakosti spolov na podeželje - projekt TERA!
Zveza slovenske podeželske mladine skupaj z Razvojnim centrom Murska Sobota, Regionalno razvojno agencijo Posavje, Inštitutom za preučevanje enakosti spolov ter Zvezo kmetic Slovenije z junijem 2022 začenja nov projekt, ki naslavlja izjemno pomembno tematiko, to je tematika enakosti spolov na podeželju – začenjajo torej projekt TERA!
Anketa vam bo vzela približno 10-15 minut časa in je anonimna.


V javni obravnavi predlog uredbe, ki ureja ukrep Sodelovanje (M16) iz PRP 2014-2020
S predlagano spremembo uredbe se spreminjajo tudi tematike projektov EIP. MKGP je pripravil poziv za predloge tematik, ki je na voljo na spletni strani. Komentar lahko oddate do 5. 9. 2022.

AGRO HI-TECH NATEČAJ: Iščejo nove visokotehnološke rešitve!
V Agrobiznisovem hi-tech natečaju že četrtič iščejo ponudnike in uporabnike novih tehnoloških rešitev, ki lahko izboljšajo učinkovitost skozi celotno prehransko verigo. Prijavite se na natečaj do 14. oktobra 2022!

PREDSTAVLJAMO FINALISTE NATEČAJA DOBRIH PRAKS 2022

Lesni feniks
Danes predstavljamo drugega od osmih slovenskih finalistov natečaja dobrih praks (Rural Inspiration Awards 2022), ki poteka v okviru Evropske komisije pod geslom Prihodnost so mladi.

Projekt Lesni feniks, ki ga vodi Zadruga Lokatur iz Škofje Loke, in je sofinanciran v okviru ukrepa LEADER, je inovativen že po svojih rezultatih, saj je bila urbana oprema izdelana iz odsluženega lesa. Oprema je bila postavljena v lokalnem okolju in sama po sebi opozarja prebivalce na principe krožnega gospodarstva in omogoča izkustveno privzemanje koncepta ponovne uporabe lesa. Razvit je bil nov pristop k razvoju izobraževalnega procesa, saj so se v projektu k doseganju končnega rezultata povezali gospodarstvo, lokalna skupnost in izobraževalna ustanova. Poglejte si tudi inspirativen VIDEO o projektu!

MLADI PREVZEMNIK

Tako se mlada Štajerka pri prodaji olja povezuje s Špancem in Italijanom
Skupaj bodo tržili košarico treh olj – bučnega iz Slovenije, dimljenega oljčnega iz Španije in ekstra deviškega oljčnega olja iz Italije.

LEADER

Kaj sploh je LEADER?

V prihodnji nekaj četrtkih vam bomo podrobneje predstavili pristop LEADER in njegovih 7 načel.

Začnimo z akronimom LEADER.
Pristop LEADER je bil uveden kot odgovor na neuspeh tradicionalnih politik (od zgoraj navzdol) pri reševanju težav, s katerimi se soočajo številna podeželska območja v Evropi. Kratica LEADER izhaja iz francoskega izraza ,,Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale“, kar pomeni ,,Povezave med aktivnostmi za razvoj ekonomije podeželja“. Zamisel je bila ljudi in lokalne organizacije vzpodbuditi kot razvojne akterje in ne kot upravičence, s čimer bi jih opolnomočili, da prispevajo k nadaljnjemu razvoju podeželskih območij z oblikovanjem območnih partnerstev lokalnih akcijskih skupin (LAS) med javnim in zasebnim sektorjem ter civilno družbo.
Odprtje prenovljenega otroškega igrišča (LAS Srce Slovenije)
Včeraj je v vrtcu pri OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani potekalo odprtje prenovljenega otroškega igrišča. Ta je po novem opremljen z različnimi strukturiranimi materiali in neravnim terenom, kar bo otrokom omogočalo boljši nevrološki razvoj. Projekt Gibanje za zdrave možgane sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 preko LAS Srce Slovenije.

Kolesarska veriga na podeželju (LAS med Snežnikom in Nanosom)
V lokalni akcijski skupini so v preteklem tednu izvedli kar dva dogodka v sklopu projekta Kolesarska veriga na podeželju: delavnico na kateri so predstavili različne koncepte certificiranja »Kolesarjem prijazni ponudnik« in ogled dobre prakse skupaj z: skupaj z LAS Vipavska dolina in LAS Krasa in Brkinov.

NAPOVEDNIK

09
SEPTEMBERDan koruze 2022

2. 9. 2022, Loka pri Mengšu

Vabilo na strokovno srečanje v oljkarstvu

6. 9. 2022, Koper

Vabilo na predstavitev rezultatov raziskav veterinarjev za zdravstveno varstvo čebel

6. 9. 2022, preko spleta

Ogled dobre prakse LAS med Snežnikom in Nanosom

9. 9. 2022, območje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna

Sejem Narava zdravje 2022

9. - 11. 9. 2022, Gospodarsko razstavišče Ljubljana

6. Posvet o ohranjanju in trajnostni rabi rastlinskih genskih virov – "Samonikle rastline"

14. 9. 2022, BF, Ljubljana

Delavnica Identifikacija potreb glede semenskih mešanic iz vrstno bogatih travnikov

14. 9. 2022, BF, Ljubljana

Zaključna konferenca EU pilotnega projekta iz področja integriranega varstva rastlin (IVR)

15. 9. 2022, preko spleta
Na konferenci bodo predstavljene ugotovitve in zaključki pilotnega projekta. Predstavljena bo tudi vseevropska zbirka podatkov o orodjih in praksah IVR, ki izhajajo iz projektnih dejavnosti. Za udeležbo na konferenci je potrebna prijava preko spletnega obrazca.


Brezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost

21. 9. 2022, Turistična kmetija Grobelnik, Zabukovje nad Sevnico

Razglasitev zmagovalcev natečaja ekološkega kmetovanja

23. 9. 2022, Bruselj

Podnebna kriza in prehranska draginja – kako rešiti dve muhi na en mah?

26. 9. 2022, Hiša EU, Ljubljana

Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger

28. 9. 2022, Trebnje

Vabilo na srečanje s področja zootehnika – prašičereja

31. 9. 2022, Kmetija Vogrinčič Hanžel, Cankova

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

od maja do oktobra
10
OKTOBER3. Festival slovenskih sirov

4. 10. 2022, Kongresni center Brdo pri Kranju

Predstavitev rezultatov Ciljnega raziskovalnega projekta "Konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj"

19. 10. 2022, Filozofska fakulteta, Ljubljana

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 4.2:
9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
25. 2. 2022
5. 10. 2022
2.475.170 EUR
Podukrep 4.1:
26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih
25. 2. 2022
4. 10. 2022
2.400.000 EUR
Podukrep 4.2:
8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri
11. 2. 2022
7. 9. 2022
4.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022
11. 2. 2022
6. 9. 2022
3.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali
24. 12. 2021
5. 9. 2022
9.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

NOVO! Javni razpis za podelitev javnega pooblastila za krovno spremljanje stanja kmetijskih tal; rok za prijavo: 29. 9. 2022

EU Soil Mission: €95 million call opens;
Evropska komisija med drugim išče strategije za dekontaminacijo in ponovno uporabo zemljišč ter inovativne zamisli o tem, kako izvajati prakse kmetovanja za ublažitev emisij ogljika; rok za prijavo: 27. 9. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov. Zadnji rok za prijavo: 29. 9. 2022.

Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture; rok za prijavo: 30. 9. 2023

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023
Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet