Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni Tina,

danes se zaključuje javna razgrnitev Okoljskega poročila in Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027, ki je trajala en mesec. Po koncu javne razgrnitve in posvetovanj bosta strateški načrt in okoljsko poročilo posodobljena. Dopolnjen strateški načrt bo predstavljen na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, in sicer v ponedeljek, 22. 8. 2022.

Na sejmu AGRA pa se bodo 22. avgusta predstavili tudi slovenski finalisti za evropski natečaj "Rural Inspiration Awards 2022 - The Future is Youth". Vabljeni, da jih spoznate.

Naj še omenimo, da je od danes pa do 5. 9. 2022 v javni obravnavi predlog uredbe, ki ureja ukrep Sodelovanje (M16). S predlagano spremembo uredbe se spreminjajo tudi tematike projektov EIP. Preko ankete nam lahko posredujete vaše predloge EIP tematik.

Mi pa že nestrpno čakamo, da se na sejmu AGRA srečamo in spoznamo v živo!

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Karmen, Matej in Tanja

DELIMO VAŠ FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Tokrat pa z vami delimo kar fotografijo enega izmed urednikov Prepleta, ki letos navdušeno vkuhava sezonske dobrote. Če vas zanima, kdo od nas štirih je to, pridite na sejem AGRA, pa vam zaupamo. Tisti, ki prvi ugane, prejme en kozarček domače paradižnikove mezge. Se vidimo na sejmu! :)
TinaSusmelj
Avtor: zaenkrat neznan :)

AKTUALNE NOVICE

V javni obravnavi predlog uredbe, ki ureja ukrep Sodelovanje (M16) iz PRP 2014-2020
S predlagano spremembo uredbe se spreminjajo tudi tematike projektov EIP. MKGP je pripravil poziv za predloge tematik, ki je na voljo na spletni strani. Komentar lahko oddate do 5. 9. 2022.

Anketa: Poziv za predloge tematik projekta EIP pri podukrepu M16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Z namenom, da pripomoremo k čim boljšim rešitvam za izzive pri kmetovanju, vas vabimo k izpolnitvi ankete za pripravo nabora tematik za projekte EIP. Rok za posredovanje tematik je 29. 8. 2022.

Zaključek oddaje vlog na 23. javni razpis na podukrepu 4.1
Oddanih je bilo 247 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 29,95 milijona evrov sredstev.

Zaključek oddaje vlog na 7. javni razpis na podukrepu 4.2
Oddanih je bilo 137 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 37,66 milijona evrov sredstev.

Suša: navodila za zelenjadarje
Preberite kaj storiti, če zaradi suše ne morete izvesti načrtovanih setev in zasaditev.

AGRO HI-TECH NATEČAJ: Iščemo nove visokotehnološke rešitve!
V Agrobiznisovem hi-tech natečaju že četrtič iščejo ponudnike in uporabnike novih tehnoloških rešitev, ki lahko izboljšajo učinkovitost skozi celotno prehransko verigo. Prijavite se na natečaj!

Povabilo k oddaji prispevkov za simpozij Novi izzivi v agronomiji
Slovensko agronomsko društvo vabi vse zainteresirane raziskovalce, da prijavijo prispevke za simpozij Novi izzivi v agronomiji, ki bo 26. in 27. januarja 2023 v Laškem.

BIOTSKA PESTROST IN KMETIJSTVO

Odgovor na mnenje Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti evropske direktive o ohranjanju prosto živečih ptic
Vlada je julija 2022 sprejela odgovor Slovenije v predsodnem postopku glede območji za varstvo sredozemskega vranjka. V njem med drugim navaja, da že od vstopa v EU upošteva kriterije mednarodno pomembnih območij ter da po njenem mnenju lahko sama določa posebna območja varstva.

Svetovalni načrti za kmetijske svetovalce za pilotna območja
Svetovalni načrt je praktičen pripomoček za kmetijske svetovalce, saj so v njem na enem mestu zbrane vse potrebne informacije za učinkovito svetovanje in promocijo ukrepov prilagojene kmetijske prakse kmetom za določeno območje. Na ministrstvu za okolje in prostor so objavili: Svetovalni načrt za območje Natura 2000 Dravinjska dolina (SI5000005), Dravinja s pritoki (SI3000306) In Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, grafična podlaga: Dravinjska in Ličenca. Eva Langerholc idr., Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ljubljana, 2022 ter Svetovalni načrt za območje Natura 2000 Volčeke (SI3000213), Priloga 1, Priloga 2, grafična podlaga: Volčeke. Eva Langerholc idr., Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ljubljana, 2022.

GOZDARSTVO, LOVSTVO

Javna razgrnitev osnutkov gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij 2021–2030
V okviru javne razgrnitve, ki traja od 26. julija 2022 do vključno 2. septembra 2022, se najširša javnost lahko seznani z vsemi dokumenti in v zvezi z njimi poda mnenja in pripombe.

ŠIRIMO ZNANJA

VIDEO: Nasveti glede invazivnih rastlin in ozelenitve tal
V okviru pilotnega projekt e-TRAJNOSTNA KMETIJA so pripravili animirana video navodila za bolj dosledno upoštevanje zahtev navzkrižne skladnosti ter izvajanje dobrih kmetijskih praks, in sicer glede dveh aktualnih tematik – invazivnih rastlin in setve strniščnih posevkov.

LEADER

LEADER in AGRA
PONEDELJEK, 22. 8. 2022:
 • 9.00-12.00 / Dvorana 5
  Delavnica KAKOVOST ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU
 • 10.30-11.30 / Hala A, razstavni prostor MKGP
  Okrogla miza: Pomen evropskih sredstev za upravičence pri razvoju projektnih idej - predstavitev finalistov nacionalnega natečaja dobrih praks ,,Rural Inspiration Awards 2022''.
 • 13.00-15.00 / Dvorana 1
  Posvet: Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027.
 • 14.00-15.00 / Hala A, razstavni prostor MKGP
  Na stojnici ARSKTRP bodo za vse informacije na voljo informatorji s področij: CLLD, sodelovanje, ribiški ukrepi.
7 načel pristopa leader
Poznate sedem načel pristopa LEADER? Še ne? Na Facebook profilu CLLD Slovenija vam bomo v prihodnjih dneh predstavili vsako posebej.

Destinacija Rogla-Pohorje (LAS Od Pohorja do Bohorja)
V teh poletnih dneh vas vabijo, da odkrijete destinacijo skritih zakladov – Destinacijo Rogla-Pohorje. Del te sta tudi pohorski vasici Resnik in Skomarje, ki sta bili v sklopu uspešno zaključenega projekta Razvoj turistične infrastrukture na Zreške Pohorju, sofinanciranega s sredstvi EKSRP, obogateni z novo turistično infrastrukturo. Na Resniku bodo novosti veseli vozniki avtodomov, saj so jim na voljo 4 novi parkirni prostori z elektriko in vodo. Na Skomarju, v bližini Skomarske hiše, ki je kulturni spomenik, pa bodo na novem turinfomatu turisti našli informacije o znamenitostih območja.

Razpršeni hotel destinacije Jeruzalem Slovenija (Lokalna akcijska skupina LAS UE Ormož)
Danes je na Kogu potekala Tiskovna konferenca LAS projekta ,,Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija". Projekt, ki se je začel v mesecu juliju ima za končni cilj vzpostavitev Razpršenega hotela na območju turistične destinacije Jeruzalem Slovenija.

V javni obravnavi predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027
Predlog uredbe določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021–2027.
Pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najkasneje do 15. 8. 2022.

NAPOVEDNIK

08
AVGUST



Vabilo na strokovno srečanje v govedoreji

18. 8. 2022, ob 8:30 uri, zbor udeležencev v Slovenski Bistrici na sedežu izpostave KGZS

“KAKOVOST ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU” na sejmu AGRA

22. 8. 2022, Gornja Radgona

Okrogla miza o ekološkem kmetijstvu na sejmu AGRA 2022

22. 8. 2022, Gornja Radgona

Sejem Agra 2022

20. - 25. 8. 2022, Gornja Radgona

Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi

različni termini od maja do septembra, Škocjan

Usposabljanja za slovenske čebelarje

več terminov, različne lokacije po Sloveniji
09
SEPTEMBER



Dan koruze 2022

2. 9. 2022, Loka pri Mengšu

Sejem Narava zdravje 2022

9. -. 11. 9. 2022, Gospodarsko razstavišče Ljubljana

Brezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost

21. 9. 2022, Turistična kmetija Grobelnik, Zabukovje nad Sevnico

Razglasitev zmagovalcev natečaja ekološkega kmetovanja

23. 9. 2022, Bruselj

Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger

28. 9. 2022, Trebnje

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

od maja do oktobra

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 4.2:
9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
25. 2. 2022
5. 10. 2022
2.475.170 EUR
Podukrep 4.1:
26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih
25. 2. 2022
4. 10. 2022
2.400.000 EUR
Podukrep 4.2:
8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri
11. 2. 2022
7. 9. 2022
4.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022
11. 2. 2022
6. 9. 2022
3.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali
24. 12. 2021
5. 9. 2022
9.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
370.000 EUR

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis, s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo. Rok za prijavo: 1. 9. 2022

EU Soil Mission: €95 million call opens;
Evropska komisija med drugim išče strategije za dekontaminacijo in ponovno uporabo zemljišč ter inovativne zamisli o tem, kako izvajati prakse kmetovanja za ublažitev emisij ogljika; rok za prijavo: 27. 9. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov. Zadnji rok za prijavo: 29. 9. 2022.

Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture; rok za prijavo: 30. 9. 2023

Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023




Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet