Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

znanih je 8 slovenskih finalistov iz natečaja "Rural Inspiration Awards 2020”, ki se bodo na evropskem nivoju potegovali za čim višjo uvrstitev. Vabimo vas, da jih spoznate!

Vse do 11. avgusta pa imate še čas, da podate pripombe na predlog strateškega načrta, ki je v javni razgrnitvi. Po koncu javne razgrnitve bosta strateški načrt in okoljsko poročilo posodobljena. Dopolnjen strateški načrt bo predstavljen na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 22. 8. 2022. Že sedaj vabljeni na dogodek!

Na sejmu AGRA bo tudi sicer priložnost, da se srečamo in spoznamo v živo.

Lepo vas pozdravljamo,
Tina, Karmen, Tanja in Matej

DELIMO VAŠ FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Prejeli smo poletno fotografijo iz Brkinov, ki prikazuje nasad sliv. Pridelava sadja v Brkinih ima dolgoletno tradicijo in to je edino območje v Sloveniji, kjer sadje uspeva na tako visoki nadmorski višini. Sadovnjaki so tukaj tudi 700 m nad morjem.
V uredništvu pripisujemo, da bi te slive morda lahko tržili kot "sadje z razgledom" :)
sadovnjak_Brkini_Nina Tomec
Avtor: Miha J.

AKTUALNE NOVICE

Predstavljamo slovenske finaliste za evropski natečaj “Rural Inspiration Awards 2022”
Natečaj “Rural Inspiration Awards”, ki letos poteka pod geslom Prihodnost so mladi, že četrto leto zapored organizira Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja. Namen natečaja je povečanje prepoznavnosti politike razvoja podeželja in prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) k dolgoročni viziji podeželja ter spodbuditi izmenjavo znanja in mreženje med zainteresiranimi deležniki na podeželju. V nadaljnji izbor na evropskem nivoju je Slovenija poslala 8 projektov. Spoznajte jih!

Svet Evrope zbira predloge za najboljše evropske projekte na področju kulturne dediščine
Svet Evrope znova vabi k oddaji predlogov za najboljše projekte, pobude in prakse na področju kulturne dediščine, saj je eden od glavnih sklopov Strategije evropske kulturne dediščine za 21. stoletje (ST21) izmenjava praks in konkretnih izkušenj med državami članicami. Predlogi se zbirajo skozi celo leto.

Obvestilo Zavoda za gozdove Slovenije glede spravila intervencijsko posekanega lesa po požaru na Krasu
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) v zvezi z obsežnim požaru na Krasu pripravlja poročilo o požaru in popis stroškov izvedenih ter koordinira nadaljnja dela, ki so potrebna za sanacijo požara. Spravilo sečnih ostankov izvaja družba Slovenski državni gozdovi. Večino lesa bodo predelali v lesne sekance in ostali les za kurjavo, po prodaji pa prihodke razdelili med lastnike gozdov. Lastniki lahko les pospravijo tudi sami.

Letošnja suša ima po oceni KGZS razsežnosti naravne nesreče
Podatki o posledicah letošnje suše se še zbirajo, je pa že znano, da je suša prizadela predvsem travinje, zlasti drugi odkos, koruzo, vse vrtnine, sadovnjake in trajne nasade, ki niso namakani.

SRNA: Nova aplikacija za monitoring prostoživečih živali
Za namene lažjega in bolj sistematičnega monitoringa izbranih vrst prostoživečih živali so razvili aplikacijo z imenom SRNA (Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacijo) v sodelovanju Lovske zveze Slovenije in treh raziskovalnih inštitucij (Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Fakultete za varstvo okolja iz Velenja). Aplikacija omogoča zainteresiranim uporabnikom beleženje vnosov opažanj živali v naravi ali preprosto testiranje znanja prepoznavanja vrst preko zanimivega kviza (kmalu dostopen tudi v angleškem jeziku).

AGRO HI-TECH NATEČAJ: Iščemo nove visokotehnološke rešitve!
V Agrobiznisovem hi-tech natečaju že četrtič iščejo ponudnike in uporabnike novih tehnoloških rešitev, ki lahko izboljšajo učinkovitost skozi celotno prehransko verigo. Prijavite se na natečaj!

AGRA - Povabilo na ocenjevanje medu in medenih pijač
Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA vabi čebelarje, da pošljete svoje kakovostne pridelke in izdelke na ocenjevanje. Podrobnosti najdete v prilogi kot tudi prijavnico, ki se odda ob oddaji vašega vzorca.

Povabilo k oddaji prispevkov za simpozij Novi izzivi v agronomiji
Slovensko agronomsko društvo vabi vse zainteresirane raziskovalce, da prijavijo prispevke za simpozij Novi izzivi v agronomiji, ki bo 26. in 27. januarja 2023 v Laškem.

MLADI

Vabljeni na kviz PRAŠIČEREJA
Z namenom povezovanja rejcev prašičev, mladih in ostalih, ki jih prašičereja zanima, so se na Enoti za prašičerejo v sodelovanju s selekcionisti iz Kmetijsko-gozdarskih zavodov odločili, da 23. 8. 2022 na sejmu AGRA izvedejo KVIZ PRAŠIČEREJA 2022. Vabljeni!

GOZDARSTVO, LOVSTVO

Javna razgrnitev osnutkov gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij 2021–2030
V okviru javne razgrnitve, ki traja od 26. julija 2022 do vključno 2. septembra 2022, se najširša javnost lahko seznani z vsemi dokumenti in v zvezi z njimi poda mnenja in pripombe.

IZMENJAVA ZNANJA

Povzetki prikazov demonstracijskih projektov – razvoj dopolnilnih dejavnosti, podjetništvo, trženje in turizem na kmetijah
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je izvedla demonstracijske projekte razvoja dopolnilnih dejavnosti, podjetništva, trženja in turizma na kmetijah. Na voljo je poročilo o vseh izvedenih demonstracijah.

LEADER

Predstavitev slovenskih finalistov RIA 2022 – LEADER projekti
Natečaj Rural Inspiration Awards, ki letos poteka pod geslom Prihodnost so mladi, že četrto leto organizira Evropska komisija v sodelovanju z Evropsko mrežo za razvoj podeželja. V nadaljnji izbor je Slovenija poslala 8 projektov, izmed katerih so trije sofinancirani iz ukrepa LEADER: Center za medgeneracijsko sodelovanje Štorklja (LAS Goričko 2020), Lesni feniks (LAS loškega pogorja) in Nova učna okolja v mestu in na podeželju (LAS Od Pohorja do Bohorja).

Primer dobre prakse – projekt LAS Sožitje med mestom in podeželjem "Podružničarji gremo naprej"
Vas zanima kaj vse se je v okviru projekta dogajalo na podružničnih šolah OŠ Sostro? Preberite si na naši spletni strani!

LAS Dolina Soče v poletni številki SOČAsnika
Izšla je poletna številka SOČAsnika, ki ga izdaja Posoški razvojni center (PRC), ki tudi tokrat med drugim ponuja novice iz sveta lokalne akcijske skupine LAS Dolina Soče.
Preberite si o:
  • novi trgovini lokalnih pridelkov/izdelkov, ki je svoje mesto našla v starem vaškem jedru Breginja,
  • odobrenih nepovratnih sredstvih,za izvedbo dveh projektov sodelovanja,
  • najbolj »vroči« ponudbi, ki nosi oznako certificirane kakovosti Iz Doline Soče,
  • dogajanju v okviru Posveta LAS 2022 in srečanja članov Društva za razvoj slovenskega podeželja,
  • izmenjavi znanj, vedenj in idej ter ogledih primerov dobrih praks.
Vodeni pohodi po feldbanu (LAS S CILjem)
V okviru projekta LAS Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja, sta bili izvedeni tudi aktivnosti ureditve pohodniške poti po feldbanu in pilotni pohod. Da imajo rezultati projektov tudi dolgoročni učinek, priča vabilo na vodene pohode, ki jih organizira Zavod za turizem Idrija. Vodniki Zgodovinskega društva Rapalska meja vas bodo vsako soboto v juliju, avgustu in septembru v Idriji popeljali na voden pohod po feldbanu. Na pohodu boste spoznali najzanimivejši del idrijskega kraka trase feldbana.

Natečaj Slovenska Istra: natečaj za najboljši podjetniški projekt ali produkt na območju LAS Istre
Natečaj Slovenska Istra – natečaj za najboljši podjetniški projekt ali produkt na območju LAS ISTRE je namenjen doprinosu razvoja in nadgradnje najboljših podjetniških projektov in produktov na območju LAS Istra in pomembno prispeva k boljši prepoznavnosti in razvojni viziji Slovenske Istre ter spodbujanju tržnega povezovanja lokalnih proizvajalcev in ponudnikov. Rok za prijavo je 16. 8. 2022.

V javni obravnavi predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027
Predlog uredbe določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021–2027.
Pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najkasneje do 15. 8. 2022.

NAPOVEDNIK

08
AVGUSTVabilo na strokovno srečanje v hmeljarstvu

5. 8. 2022, ob 8. uri, turistična kmetija PRI MLINARJU v Gotovljah

Vabilo na strokovno srečanje v govedoreji

18. 8. 2022, ob 8:30 uri, zbor udeležencev v Slovenski Bistrici na sedežu izpostave KGZS

Sejem Agra 2022

20. - 25. 8. 2022, Gornja Radgona

Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi

različni termini od maja do septembra, Škocjan

Usposabljanja za slovenske čebelarje

več terminov, različne lokacije po Sloveniji
09
SEPTEMBERDan koruze 2022

2. 9. 2022, Loka pri Mengšu

Sejem Narava zdravje 2022

9. -. 11. 9. 2022, Gospodarsko razstavišče Ljubljana

Brezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost

21. 9. 2022, Turistična kmetija Grobelnik, Zabukovje nad Sevnico

Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger

28. 9. 2022, Trebnje

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

od maja do oktobra

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 4.2:
9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
25. 2. 2022
5. 10. 2022
2.475.170 EUR
Podukrep 4.1:
26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih
25. 2. 2022
4. 10. 2022
2.400.000 EUR
Podukrep 4.2:
8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri
11. 2. 2022
7. 9. 2022
4.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022
11. 2. 2022
6. 9. 2022
3.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali
24. 12. 2021
5. 9. 2022
9.000.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
27.424.000 EUR

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

EU Soil Mission: €95 million call opens;
Evropska komisija med drugim išče strategije za dekontaminacijo in ponovno uporabo zemljišč ter inovativne zamisli o tem, kako izvajati prakse kmetovanja za ublažitev emisij ogljika; rok za prijavo: 27. 9. 2022

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis, s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo. Rok za prijavo: 1. 9. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov. Zadnji rok za prijavo: 29. 9. 2022.

Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture; rok za prijavo: 30. 9. 2023

Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023
Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet