Preplet_glava_300dpi

Pozdravljeni reader,

prejšnji petek, 22. 7. 2022, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedlo javno obravnavo osnutka Okoljskega poročila za strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo. Dogodek je spremljajo več kot 250 udeležencev, tako v živo v Hiši Evropske unije kot tudi preko spletne aplikacije.

Vabimo, da si posnetek obravnave pogledate na našem Youtube kanalu.

Javna razgrnitev bo potekala do 11. 8. 2022, dopolnjen predlog strateškega načrta pa bo predstavljen na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 22. avgusta.

Mi pa se že intenzivno pripravljamo na sejem AGRA, kjer se, upamo, srečamo!

Lep pozdrav od ekipe Mreže za podeželje,
Tanja, Matej, Karmen in Tina

DELIMO VAŠ FOTO UTRIP S PODEŽELJA

Moč sonca, ki je prisotna tudi ob oblačnih dnevih. Čudovite poletne sončnice.
poletna sončnica
Foto: N. Tomec

AKTUALNE NOVICE

Strokovna ekskurzija ekoloških kmetov na Bavarskem, julij 2022
“Danes kmetujemo precej drugače kot so nas učili na srednji kmetijski šoli.” Več v prispevku!

Ministrstvo zaščitilo »Istrski ovčji sir/Istarski ovčji sir«
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prehodno nacionalno zaščitilo Istrski ovčji sir/Istarski ovčji sir z zaščiteno označbo porekla.

Pokažimo solidarnost po največjem požaru v Sloveniji
Ko bo požar dokončno pogašen, bodo strokovne službe KGZS – Zavoda Nova Gorica, kjer bo potrebno, sodelovale pri oceni škode v kmetijstvu, predvsem pa bodo kmetom nudili pomoč pri uveljavljanju odmikov pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike.

Ekološki kmetje lahko zaprosijo za izjemo od pravil pri dokupu konvencionalno pridelane krme
Zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki so letos sušno prizadele različne konce Slovenije in jim še ni videti konca, se pri ekoloških kmetih pojavlja težava zaradi pomanjkanja ekološke krme. Sporočamo, da je možna odobritev izjem od pravil ekološkega kmetovanja.

Izdane so odločbe na 22. javnem razpisu za naložbe v kmetijska gospodarstva na sklopu A
Agencija je izdala odločbe na 22. javnem razpisu za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjenem zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 in sicer na sklopu A.

Izdane so odločbe na 22. javnem razpisu za naložbe v kmetijska gospodarstva na sklopu B
Agencija je izdala odločbe na 22. javnem razpisu za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjenem zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, tokrat na sklopu B.

Anketa Odpadna hrana v Sloveniji: motivacija za zmanjševanje vzdolž prehranske verige
Vabimo vas, da izpolnite spletno anketo, ki je oblikovana v okviru projekta Hrana ni odpadek. V tej anketi preverjajo, kateri ukrepi bi pripomogli k zmanjšanju količin zavržene hrane v gospodinjstvih. Zanimajo jih vaše ocene o tem, kateri dejavniki so ključni pri odločanju končnih potrošnikov pri ravnanju s hrano. Anketa je anonimna, izpolnjevanje pa traja približno 10 minut.

MLADI

Agri horti digitalisation in mladi kmetje
Namen dogodka je bil izboljšanje poslovnega sodelovanja med Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo. SDBP je pomemben nosilec in katalizator mednarodnega uspeha in slovenskega gospodarskega preboja, ki na Nizozemskem deluje od leta 2003.

Kampanja Nisi okej? Povej naprej.
Kampanja Nisi okej? Povej naprej. je prva nacionalna kampanja proti stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji. Glavni cilj kampanje je zmanjšati stopnjo stigme duševnega zdravja in spodbuditi ljudi k iskanju pomoči. Preko različnih aktivnosti želijo doseči čim večje število prebivalstva, posebno pozornost pa želijo posvetiti mladim.

GOZDARSTVO

Poziv za oddajo pripomb na desetletne območne načrte za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo
Javne razgrnitve desetletnih območnih načrtov za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo bodo potekale od 26. 7. do 2. 9. 2022.

IZMENJAVA ZNANJA

Zaključki posveta Demonstracijske kmetije v Sloveniji
Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je v sredo, 1. junija 2022, potekal posvet Demonstracijske kmetije v Sloveniji. Namen posveta je bil opredeliti dosedanje izkušnje, potrebe in izzive pri izvajanju demonstracijskih aktivnosti na kmetijah v Sloveniji ter podpor njihovemu izvajanju v okviru Strateškega načrta SKP 2023–2027 za Slovenijo. Posvet je bil organiziran skupaj z MKGP in KGZS in je potekal v okviru CRP Prenos znanja (V4-2020).

Priporočila za siliranje koruze, ki jo je prizadela suša
Na Kmetijskem inštitutu Slovenije so pripravili letos aktualna priporočila za siliranje koruze, ki jo je prizadela suša.

Nova ENRD tematska skupina na temo krepitve položaja kmetov v EKO dobavni verigi
Ekološka pridelava je ključna pri prehodu na trajnostni prehranski sistem, pri čemer Strategija „Od vil do vilic“ vključuje cilj, da se do leta 2030 vsaj 25 % kmetijskih zemljišč EU nameni ekološkemu kmetovanju in da se znatno poveča ekološka akvakultura. Za dosego tega cilja in pomoč ekološkemu sektorju, da v celoti izkoristi svoj potencial, je Komisija pripravila akcijski načrt za ekološko pridelavo v EU. Ključni vidik akcijskega načrta je povečati porabo ekoloških proizvodov in okrepiti vrednostno verigo z uporabo treh osi, da se zagotovi uravnotežena rast sektorja „spodbujanje potrošnje ob hkratnem ohranjanju zaupanja potrošnikov, povečanje proizvodnje in nadaljnje izboljšanje trajnosti sektorja“. V zvezi s tem Evropska mreža za razvoj podeželja ustanavlja novo tematsko skupino za krepitev položaja kmetov v ekološki dobavni verigi.

EIP - EVROPSKO INOVATIVNO PARTNERSTVO

EIP-AGRI publikacija na temo ekološkega kmetovanja
V tej brošuri so predstavljeni navdihujoči primeri, kako doseči uspešen prehod na ekološko kmetovanje. Predstavlja platforme in projekte, ki si prizadevajo za močnejšo ekološko vrednostno verigo.

LEADER

V javni obravnavi predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027
Predlog uredbe določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021–2027.
Pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najkasneje do 15. 8. 2022.

Zaključek operacije Socialno podjetje LAS Med Snežnikom in Nanosom
Z otvoritvijo novega distribucijskega centra na Kmetiji Slavec v Knežaku, se je v juniju zaključila skupna operacija LAS med Snežnikom in Nanosom, ki je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in v okviru katerega je ustanovljeno tudi socialno podjetje.

Aktivnosti na projektu sodelovanja LAS Naša Drava
V zadnjem mesecu dni se je na projektu sodelovanja LAS Naša Drava zgodilo kar nekaj dogodkov. Oglejte si utrinke na spletni strani LAS Upravne enote Ormož!

Zaključek operacije Vaška učna točka - medgeneracijski dom LAS Sožitje med mestom in podeželjem
V sklopu projekta so bile različnim generacijam, predvsem pa otrokom in starejši populaciji ponujene brezplačne redne mesečne priložnosti za izmenjavo izkušenj ter znanj, za medsebojno učenje in druženje. Še posebna pozornost je bila namenjena starejšim, kajti v njih se skriva polno znanja in veščin, ki so jih pridobili v svojem življenju. Več o projektu pa na spletni strani LAS.

NAPOVEDNIK

07
JULIJPredstavitev pasme krškopoljskih prašičev in rezultatov EIP projekta

29. julij, na kmetiji Dežman v Radovljici

8. Moravška noč in 42. Kmečki praznik

29. in 30. julij, pri gasilnem domu v Moravčah

Kmečki praznik Skupnosti južno koroških kmetic in kmetov ter srečanje petih dežel

31. julij, v Slovenjem Plajberku

Akademija zeliščarstva “Postani zeliščar” ponovno vabi

različni termini od maja do septembra, Škocjan

Usposabljanja za slovenske čebelarje

več terminov, različne lokacije po Sloveniji
08
AVGUSTVabilo na strokovno srečanje v hmeljarstvu

5. 8. 2022, ob 8. uri, turistična kmetija PRI MLINARJU v Gotovljah

Vabilo na strokovno srečanje v govedoreji

18. 8. 2022, ob 8:30 uri, zbor udeležencev v Slovenski Bistrici na sedežu izpostave KGZS

Sejem Agra 2022

20. - 25. 8. 2022, Gornja Radgona
09
SEPTEMBERSejem Narava zdravje 2022

9. -. 11. 9. 2022, Gospodarsko razstavišče Ljubljana

Brezplačno strokovno srečanje kako poskrbeti za starše, stare starše ali če v oskrbi starejših vidite celo poslovno priložnost

21. 9. 2022, Turistična kmetija Grobelnik, Zabukovje nad Sevnico

Brezplačno strokovno srečanje za mlade kmete (do 40 let) na Ekološki kmetiji Kukenberger

28. 9. 2022, Trebnje

Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah

od maja do oktobra

JAVNI RAZPISI

Naziv razpisa
Objavljeno /
Rok za prijavo
Sredstva
Podukrep 8.4:
6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020
4. 3. 2022
do objave zaprtja
1.470.000 EUR
Podukrep 4.2:
9. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu
25. 2. 2022
5. 10. 2022
2.475.170 EUR
Podukrep 4.1:
26. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v krožno gospodarstvo na kmetijskih gospodarstvih
25. 2. 2022
4. 10. 2022
2.400.000 EUR
Podukrep 4.2:
8. javni razpis iz podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022-distribucijski centri
11. 2. 2022
7. 9. 2022
4.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
25. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2022
11. 2. 2022
6. 9. 2022
3.000.000 EUR
Podukrep 4.2:
7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021
24. 12. 2021
3. 8. 2022
21.200.000 EUR
Podukrep 4.1:
24. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali
24. 12. 2021
5. 9. 2022
9.000.000 EUR
Podukrep 4.1:
23. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva
24. 12. 2021
3. 8. 2022
27.424.000 EUR
Podukrep 8.4:
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
10. 7. 2020
do porabe sredstev
27.424.000 EUR

OSTALI JAVNI RAZPISI DRUGIH INSTITUCIJ:

2. Javni razpis za ukrep sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje; rok za prijavo: 1. 8. 2022

Objavljen javni razpis za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v letu 2022; rok za prijavo: 31. 7. 2022

Razpis za sofinanciranje čebelarske opreme in za ukrep racionalizacije sezonske selitve panjev; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. 7. 2022

EU Soil Mission: €95 million call opens;
Evropska komisija med drugim išče strategije za dekontaminacijo in ponovno uporabo zemljišč ter inovativne zamisli o tem, kako izvajati prakse kmetovanja za ublažitev emisij ogljika; rok za prijavo: 27. 9. 2022

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis, s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo. Rok za prijavo: 1. 9. 2022

Obzorje Evropa: Javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022
Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javni razpis za pridobitev sredstev ERC za potrditev koncepta za leto 2022, ki je namenjen nosilcem ERC raziskovalnih projektov. Zadnji rok za prijavo: 29. 9. 2022.

Javna razpisa za produktivne naložbe v klasično akvakulturo ter predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture; rok za prijavo: 30. 9. 2023

Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo; rok za prijavo: 1. 12. 2022

Trije novi razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za pred-financiranje
Slovenski regionalno razvojni sklad (sklad) je v Uradnem listu št. 38/2022 z dne 18. marec 2022 objavil tri nove javne razpise za dodeljevanje premostitvenih posojil, ki se nanašajo tudi na sektorja kmetijstva in gozdarstva. Rok za prijavo: 31. 12. 2022 oziroma do porabe sredstev

Dva javna razpisa Slovenskega regionalno razvojnega sklada - AGRO INVEST (Projekti primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe) in AGRO ZEMLJA (Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč); rok za prijavo: 31. 12. 2022

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0; rok za prijavo: 31. 12. 2022

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022-za statistično regijo Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska; rok za prijavo: 10. 1. 2023

Posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za občine (UR); rok za prijavo: do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2023
Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020
Arhiv e-novic Preplet