facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi
Pozdravljeni subscriber,

danes je pomemben dan, saj je Slovenija drugič v svoji zgodovini prevzela predsedovanje Svetu EU. Slogan "Skupaj. Odporna. Evropa.", pod katerim bomo predsedovali do konec leta 2021, je bil izbran kot odgovor na vprašanja glede prihodnjega razvoja. Smo v obdobju, ko se kreirajo različni dokumenti, ki nam bodo omogočili boljšo prihodnost. Izpostavljamo novico o potrjenem kompromisnem dogovoru Evropskega parlamenta in Sveta EU o reformi SKP, ki več sredstev namenja zeleni politiki, manjšim kmetijam in mladim kmetovalcem.

Hkrati bo jutri javno objavljen predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike, ki bo šel v širšo javno razpravo. Sledile bodo regijska posvetovanja po terenu, ki bodo namenjene tudi širši javnosti. Seznam lokacij bomo objavili na naših spletnih straneh.

Osvežili smo videz e-novic, ravno prav za vroče poletne dni! Veseli bomo vašega odziva. Na e-naslov mreza-podezelje.mkgp@gov.si nam posredujte svoje mnenje, katere teme vas najbolj zanimajo, lahko pa nam tudi vi pošljete obvestila o dogodkih in zaključenih projektih PRP.

Trenutno so odprti trije javni razpisi Programa razvoja podeželja 2014-2020, kmalu pa bomo objavili še druge javne razpise, ki so predvideni še v trenutnem programskem obdobju.

V rubriki Foto utrip PRP ta teden objavljamo fotografijo cvetočega travnika, ki je bogata paša za vse opraševalce. Prijazno vabljeni k sodelovanju vsi, ki bi želeli z bralci Prepleta podeliti foto-utrip z vaše kmetije ali naložbe.


Ni kaj, pred nami je živahno poletje!

Prijetno branje vam želimo
Nina, Tina in Matej v imenu Mreže za podeželje

logo predsedovanja SI
Logotip slovenskega predsedovanja Svetu EU

AKTUALNO

Predstavitev predloga Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027 (novinarska konferenca)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike Republike Slovenije za obdobje 2023–2027, ki prinaša predloge intervencij za trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, živilstva, gozdarstva in podeželja.
Novinarska konferenca bo v petek, 2. julija 2021, ob 11. uri, na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Slovenija prevzema predsedovanje Svetu EU, na obisku Evropska komisija
Slovenija danes od Portugalske prevzema polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo boj s pandemijo covid-19 in okrevanje, krepitev odpornosti Unije proti krizam ter širitev EU.
O skupni kmetijski politiki po letu 2023 na 8. Agrobiznis konferenci
O skupni kmetijski politiki po letu 2023 in korakih do boljše kondicije kmetijstva so prejšnji teden govorili na 8. Agrobiznis konferenci, ki je potekala pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem v Poljanski dolini. Na njej so se srečali ključni deležnike slovenskega kmetijstva in se v pogovoru z zmagovalci natečaja Agro podjetnik 2020/2021 prepričali, da se lahko s ponosom zazremo v izjemne posameznike, ki jim v slovenskem kmetijstvu uspe narediti velike zgodbe.
V javni obravnavi sprememba Pravilnika o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje
Osnovna sprememba je razširitev nabora sektorjev, za katere se prizna skupina proizvajalcev (žita, pivovarski ječmen, oljčno olje in namizne oljke, vino) in na novo opredeljeni pogoji za priznanje skupine proizvajalcev iz dodanih sektorjev. Javnost lahko svoje pripombe na predlog tega predpisa poda do vključno 28. 7. 2021.
V javni obravnavi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Osnovna sprememba je razširitev nabora upravičencev, spremenili so se pogoji ob vložitvi voge na javni razpis za sektor kmetijski proizvodi iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava ter dodali novi za razširjen seznam upravičencev do podpore. Zadnje leto trajanja podpore bo 2024 in rok za vložitev zadnjega zahtevka 31. 7. 2025. Javnost lahko svoje pripombe na predlog tega predpisa poda do vključno 29. 7. 2021.
Nujna vzdrževalna dela na komunikacijski infrastrukturi Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Zaradi vzdrževalnih del bodo dostopi do informacijskih storitev omejeni oziroma onemogočeni. Vzdrževalna dela bodo potekala od 2. 7. 2021 od 15.00 do 4. 7. 2021.
Objavljena je Dolgoročna vizija za podeželska območja
Evropska komisija je danes predstavila dolgoročno vizijo za podeželska območja EU, v kateri je opredelila izzive, s katerimi se soočajo, in vidike, ki povzročajo zaskrbljenost.

SKP 2023-2027

Ministri EU za kmetijstvo potrdili kompromisni dogovor o reformi Skupne kmetijske politike
Dogovor, ki so ga potrdili ministri EU, obsega vse tri zakonodajne predloge (Uredbo o strateških načrtih, dopolnitev Uredbe o skupni ureditvi trgov ter Horizontalno uredbo). Formalna potrditev političnega dogovora bo mogoča šele v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, ko bodo rešena še zadnja tehnična vprašanja.

MLADI KMETJE

Anketa na temo kmetijstva
Ministrstvo se je odločilo, da s pomočjo raziskave preveri kakšni so motivi in kakšne so ovire pri odločitvi za poklic kmeta, zato se s povabilom za sodelovanje obrača tudi na vse mlade (kmete).
Vaše mnenje, predlogi, stališča bodo pomagali pri oblikovanju bodočih strateških usmeritev. Reševanje ankete traja približno 10 minut.
Razpis za izbor Inovativnega mladega kmeta/kmetice
Vabljeni, da sodelujete na letošnjem izboru Inovativni mladi kmet/kmetica (IMK). Prijave na razpis so možne do 6. avgusta 2021.

LEADER

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline zaključuje izvedbo operacije sodelovanja »Interaktivni turizem za vse«
Na Ljubnem ob Savinji bodo obiskovalci flosarstvo sedaj doživeli na nov, realističen način, v novi, interaktivni flosarski zbirki. Zbirka je sedaj tehnološko posodobljena in vsebinsko prirejena za interaktivno uporabo. Stimulativno se lahko sprehajamo po reki Savinji, doživljamo interaktivne animirane zgodbe, spoznavamo življenje in delo flosarjev. Stopimo lahko na pravi flos in preko projekcij na stenah okoli flosa začutimo realnost same izkušnje.

LAS Gorenjska košarica zaključuje izvajanje projekta sodelovanja E-NOSTAVNO NA KOLO
S pomočjo odobrenih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja so partnerske občine in Turizem Bohinj izvedle naložbe v ureditev kolesarskih počivališč in nakup opreme (električna kolesa, servisni stebrički za osnovno popravilo koles in polnilnice za e-kolesa). Gre za osnovno infrastrukturno podporo, ki spodbuja nadaljnji razvoj kolesarjenja kot oblike turizma in trajnostne mobilnosti na podeželju, s tem pa tudi priložnost za nove podjetniške poti.

EIP - Evropsko partnerstvo za inovacije

Veste, kaj je mleko A2? ALI Ste že slišali za mleko A2?
Poučen članek o tem, kaj je mleko A2, kakšne so njegove prednosti, na katerih kmetijah je že na voljo in kaj bo prinesla prihodnost je pripravil novinar časopisa Dnevnik, ki ga lahko v celoti preberete na spletni povezavi.


Projekt EIP z naslovom Testiranje in selekcija govedi ženskega spola na genotip beta kazeina A2 za pripravo funkcionalnih mlečnih proizvodov višje dodane vrednosti je bil odobren na 2. javnem razpisu za podukrep 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij v okviru ukrepa M16 - Sodelovanje iz Programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020.

PRIMERI IZ PRAKSE PRP

Z vami delimo projekte in naložbe, sofinancirane iz Programa razvoja podeželja 2014-2020!
Tematska učna pot: Gozdovi so pljuča Pekla
Ponikovski kras je manjša kraška planota, ki se nahaja severno od naselja Žalec, na nadmorski višini med 470 in 570 m. Tematska učna pot krajinskega parka Ponikovski kras je v okviru projekta doživela obnovo in nadgradnjo. Obnovljena učna pot je dostopnejša različnim ciljnim skupinam, turistom, rekreativcem, udeležencem šole v naravi, slepim in slabovidnim. Pot vodi krožno skozi gozdove, ki obdajajo kraško jamo Pekel, kjer se pot začne in tudi zaključi. Dolga je 1980 m, prehoditi se jo da v približno eni uri.

FOTO UTRIP PRP

cvetoči travnik avtor_jure čuš
Konec pomladi in na začetku poletja je pisanost travnikov največja. Raznovrstne rastline cvetijo v različnih obdobjih leta in s tem nudijo pašo opraševalcem v vsaki pašni sezoni. Za opraševalce je tako ključno ohraniti njihov najpomembnejši življenjski prostor – pisane cvetoče travnike. Fotografijo nam je posredoval Jure Čuš.

NAPOVEDNIK

Julij

Delavnica v okviru projekta opraševalci- 1. 7. 2021, od 13. do 17. ure na ČZS, brezplačna udeležba

EIP Seneno meso in mleko: Demonstracija na kmetiji in dan odprtih vrat ekološke kmetije Kukenberger - 3. 7. 2021, Ekološka kmetija Kukenberger, Trebnje
Na kmetiji boste iz prve roke spoznali, kako poteka priprava mleka in mlečnih izdelkov senene prireje. Od pašnika do vaše domače mize.

Pilotni projekt: Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in
rezane slame pri vzreji različnih vrst živali - 6. 7. 2021 ob 10.00, Zgornja Kungota (Kmetija Zelenik Milena)


Čebelarski poletni tabor za otroke bo! - 19 do 23. julij ali 23. do 27. avgust 2021
Počitniško varstvo organizira Gostišče pri Čebelici, v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. Pohitite z rezervacijami; število prijav je omejeno.

Avgust

Fotografski natečaj Alpske konvencije za leto 2021 - 1. 5. do 31. 8. 2021
Stalni sekretariat Alpske konvencije in predsedujoča Švica razpisujeta fotografski natečaj za leto 2021 in ga posvečata Alpskim jezerom in rekam vseh velikosti in oblik. Fotografije pričakujejo do 31. avgusta 2021.

JAVNI RAZPISI

AKTUALNI JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020:

2. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo; rok za prijavo: 23. 9. 2021 do 14.00
5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev
3. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020; rok za prijavo: odprti tip javnega razpisa - do porabe razpisanih sredstev
OKVIRNI TERMINSKI NAČRT 2021
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP 2014-2020 do konca leta 2021
PREGLEDOVALNIK O STANJU VLOG - ARSKTRP
Vas zanima, v kateri fazi je obravnava vaše vloge oz. zahtevka?
Vlagatelji lahko pridobite informacijo o tem, kdaj lahko s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja pričakujete odločbo oz. izplačilo odobrenih sredstev. V ta namen je bil vzpostavljen spletni pregledovalnik.

Pregledovalnik se redno posodablja, zato za zadnje informacije poiščite povezavo: zavihek Storitve > Obvestila (desno spodaj) > Aktualni podatki za vlagatelje o obravnavi njihovih vlog in zahtevkov.

DRUGI RAZPISI (ne-PRP)

Objavljeni trije javni razpisi za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020; odprti do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju razpisa

Objava razpisa za izbor najstarejših, izvirnih in posebnih čebelnjakov; prijave do 31. 10. 2021

Aktualni razpisi evropskih strukturnih in investicijskih skladov (EU skladi)

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje; rok za prijavo: 30. september 2021.

Leto 2021 je Mednarodno leto sadja in zelenjave
Združeni narodi želijo z Mednarodnim letom sadja in zelenjave poudariti pomen sadja in zelenjave za zdravje in razvoj ljudi ter opozoriti na škodo, ki jo naredimo z odpadno hrano.
Logo_IYFV2021_SI

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorna podporna enota Mreže za podeželje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2014-2020

V naši bazi prejemnikov imamo shranjene samo elektronske naslove in podatke, ki ste nam jih zaupali ob prijavi. Uporabljamo jih samo v namen pošiljanja občasnih sporočil. Vaš elektronski naslov skrbno varujemo in uporabljamo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.86/04 in 113/05). Če je sporočilo zgrešilo naslovnika, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja.


Cenimo svobodno voljo naročnikov, zato se lahko kadarkoli odjavite s seznama prejemnikov s klikom na povezavo tukaj.