facebook twitter youtube 
Preplet_glava_300dpi

Javna razgrnitev Okoljskega poročila

in Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo


Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja začenjamo z javno razgrnitvijo osnutka Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo, Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Okoljsko poročilo za Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo ter predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: SN 2023–2027). V okviru javne razgrnitve se boste zainteresirani lahko seznanili z omenjenimi dokumenti in nanje podali mnenja in pripombe. Javna razgrnitev traja od 11. julija 2022 do vključno 11. avgusta 2022. Dne 22. julija 2022 pa bomo izvedli tudi javno obravnavo s predstavitvijo omenjenih dokumentov.

Povezave do dokumentov:
Zainteresirano javnost vljudno vabimo k podajanju pisnih mnenj in pripomb. Mnenja in pripombe lahko oddate na obrazcu. Izpolnjene obrazce prosimo posredujte na e-naslov gp.mkgp@gov.si oziroma po navadni pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, do vključno 11. avgusta 2022.

Prejeta mnenja in pripombe bomo javno objavili. Anonimnih mnenj in pripomb ter nerelevantnih komentarjev ne bomo upoštevali.
Obrazec za podajo mnenj in pripomb

Javna obravnava s predstavitvijo Okoljskega poročila in SN 2023–2027

V okviru postopka javne razgrnitve bo dne 22. julija 2022, od 10. do predvidoma 12. ure, potekala javna obravnava s predstavitvijo vseh dokumentov.

Dogodek bo potekal v Hiši EU, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana in preko spleta, tako da se ga lahko udeležite v živo ali preko spleta.

Povezava do dogodka (platforma Webex): https://mkgp.webex.com/mkgp/j.php?MTID=m9fd8410dbc3b599e7a02303d0770824d
Meeting number (access code): 2743 327 5482
Meeting password: mrBYMn7dq75

Registracija na dogodek in vpis v spletno sejo dogodka bosta potekala od 9:30 do 10:00. Dogodek bo sneman. Posnetek bo dostopen na spletni strani ministrstva.

Na javni obravnavi bosta predstavljena SN 2023–2027 in osnutek okoljskega poročila. Nato bo sledila vodena razprava, na kateri bodo udeleženci imeli možnost podajanja mnenj in pripomb.

Udeležence prosimo, da se na dogodek prijavite preko sistema 1KA na povezavi: https://mkgp.1ka.si/a/3553aa7b
Obvestilo glede obdelave osebnih podatkov

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Nadaljnji postopki

Po koncu javne razgrnitve in posvetovanja bomo v čim večji meri upoštevali prejeta mnenja in pripombe ter SN 2023–2027 in okoljsko poročilo ustrezno dopolnili in ju posredovali Ministrstvu za okolje in prostor v odločanje glede sprejemljivosti izvedbe vplivov SN 2023–2027 na okolje.
Vsem deležnikom se za njihovo sodelovanje in podana mnenja in pripombe že v naprej iskreno zahvaljujemo.Lep pozdrav,
Mreža za podeželje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano